Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KUR'AN-I KERİM NASIL BİR KİTAPTIR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KUR'AN-I KERİM NASIL BİR KİTAPTIR?"— Sunum transkripti:

1 KUR'AN-I KERİM NASIL BİR KİTAPTIR?

2 Kuran-ı Kerim bizlere; geçmişi, bugünü ve geleceği anlatır.

3 KUR'AN-I KERİM NASIL BİR KİTAPTIR?

4 Karanlıklardan aydınlığa, Allah’ın yoluna çıkaran bir kitaptır.

5 Elif. Lam. Mim. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. İbrahim Süresi 1.Ayet

6 O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur
O Allah ki, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli azaptan dolayı kafirlerin vay haline! İbrahim Süresi 2. ayet

7 Herkese bir öğüt ve hatırlatmadır.

8 Oysa o (Kur'an), alemler için ancak bir öğüttür. Kalem Süresi 52.Ayet

9 Rehberdir.

10 O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur
O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakiler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir. Bakara Süresi 2. Ayet

11 Yeterli bir kitaptır.

12 De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter
De ki: Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler (var ya), işte ziyana uğrayacaklar onlardır. Ankebût Süresi 52. Ayet

13 Kendisinden yüz çevrilmeyecek bir kitaptır.

14 Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki kıyamet gününde o, ağır bir günah yükünü yüklenecektir. Tâ-Hâ Süresi 100. Ayet

15 Akıl sahibi olanların kitabıdır.

16 İşte bu (Kur'an), kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak bir tek Tanrı olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara (gönderilmiş) bir bildiridir. İbrahim Süresi 52. Ayet

17 Müminleri güçlendiren bir kitaptır.

18 De ki: Onu, Mukaddes Ruh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, Müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak indirdi. Nahl Süresi 102. Ayet

19 İnsanlara bir açıklamadır.

20 Bu (Kur'an), bütün insanlığa bir açıklamadır; takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Âl-i İmrân Süresi 138. Ayet

21 Kolaylaştırılmış bir kitaptır.

22 Andolsun biz Kuran'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık
Andolsun biz Kuran'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. (Ondan) öğüt alan yok mu? Kamer Süresi 17. Ayet

23 Kurtuluş kitabıdır.

24 Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir. Mâide Süresi 16. Ayet

25 Hüküm kitabıdır, parçalanmaz bir bütündür.

26 Kur’an-ı Kerim kendi kendinin referansıdır.

27 Ona önünden de ardından da batıl gelemez
Ona önünden de ardından da batıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah'tan indirilmiştir. Fussilet Süresi 42. Ayet

28 Kur’an-ı Kerim insanlara ağır ağır okunmak için bölüm bölüm indirilmiştir.

29 Biz onu, Kur’an olarak, insanlara dura dura okuyasın diye (ayet ayet, sure sure) ayırdık; ve onu peyderpey indirdik. İsrâ Süresi 106. Ayet

30

31 Sizin en hayırlınız, Kuran’ı öğrenen ve (başkalarına da) öğreteninizdir. Buhârî

32 Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, onun için bir hasene vardır
Kim Allah’ın kitabından bir harf okursa, onun için bir hasene vardır. Her hasenenin karşılığı ise on sevaptır. Ben Elif, Lam, Mim bir harftir demiyorum; fakat Elif bir harftir, Lam bir harftir ve Mim de bir harftir (diyorum). Tirmizî

33 İçinde Kuran’dan bir şey bulunmayan kimse (nin kalbi) harabe ev gibidir. Tirmizî

34 Kim Kuran’ı okuyup (tamamını) güzelce ezberlerse, (Kuran’daki) helâlleri helâl ve haramları haram olarak kabul ederse, Allah o kimseyi (doğrudan) cennetine koyacağı gibi ailesinden cehennemi hak etmiş on kişiye de şefaat etme hakkını verir. Tirmizî - İbni Mâce - Ahmed İbni Hanbel

35 Allah Sizleri, Kuran-ı okuyan,anlayan ve onun doğrultuda yaşayan Gençlerden Eylesin. ABDULLAH KARDAŞ HAZIRLAYAN : ÜMİT KEMAL YILMAZ


"KUR'AN-I KERİM NASIL BİR KİTAPTIR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları