Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SURELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SURELER."— Sunum transkripti:

1 SURELER

2 Elhamdü lillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin
FATİHA SURESİ Elhamdü lillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în İhdinessırâtel müstakîm Sırâtellezine en'amte aleyhim Gayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

3 KEVSER SURESİ İnnâ a’taynâkel kevser. Fe salli li rabbike venhar.
İnne şânieke huvel ebter.

4 AYETEL KÜRSİ Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,
Lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, Lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, Men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, Ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, Velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia Kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, Velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

5 ASR SURESİ Vel asr. İnnel insâne le fî husr.
İllellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr.

6 NAS SURESİ Kul eûzu bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs.
Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.

7 FELAK SURESİ Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab.
Kul eûzu bi rabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri gâsikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

8 FİL SURESİ E lem tere keyfe feale rabbuke bi ashâbil fîl.
E lem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayren ebâbîl. Termîhim bi hicâretin min siccîl. Fe cealehum keasfin me’kûl.

9 SALLİ BARİK Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed.
Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

10 Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
İHLAS SURESİ Kul huvallâhu ehad. Allâhus samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.

11 HAZIRLAYAN : Havva Nur MERT SINIF : 5/E DERS : DİN ve AHLAK BİLGİSİ
BENİ İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKÜRLERRR… HAZIRLAYAN : Havva Nur MERT SINIF : 5/E DERS : DİN ve AHLAK BİLGİSİ


"SURELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları