Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARKA İLETİŞİMİ VE STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ GRUP PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARKA İLETİŞİMİ VE STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ GRUP PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 MARKA İLETİŞİMİ VE STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ GRUP PROJESİ
‘Bahçeşehir Üniversitesi Markasının Pazarlanması’ HAZIRLAYANLAR Sevil BEKTAŞ Sibel AYTAN Çağdaş ÇAKIR Oytun DİKMEN YRD. DOÇ. DR. İpek ALTINBAŞAK

2 İÇERİK Bahçeşehir Üniversitesi Markasının Tanımı
Projede Kullanılacak Araştırma Yöntemleri Bahçeşehir Üniversitesi’nin Mevcut Marka Algısı Hedef Kitle Analizi Sektör Analizi Pazarlama Stratejileri Marka Konumlandırması Pazarlama Karması İletişim Planı

3 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Tarihçesi Eğitimin anaokulu sıralarından, lisansüstü çalışmalara kadar büyük bir yelpazede ele alınması gerektiği inancıyla Türkiye’nin bu alandaki en büyük kuruluşlarından biri haline gelen Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı, 1998 yılında Bahçeşehir Üniversitesi’nin kurulmasıyla zincirin son halkasını tamamladı. İlk olarak Bahçeşehir’de kurulan Bahçeşehir Üniversitesi, 2005–2006 yılında tüm fakültelerini kültür, sanat ve iş dünyasının buluşma noktası İstanbul’un kalbi Beşiktaş’a taşıdı. Eğitim felsefesi olarak benimsedikleri, eskiyle yeniyi, gelenekselle moderni, bilimle yaşamı birleştirecek şekilde kampüs tasarlandı. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerine, yurt dışı üniversite bağlantıları, uluslar arası kriterlere uygun eğitim müfredatı ve teknolojik alt yapısıyla dünyanın her yerinde geçerli olan diploma imkanı sunmaktadır.

4 ÖDÜLLER Dünyanın 48 ülkesinde faaliyet gösteren bağımsız bir marka değerlendirme kuruluşu olan İngiliz şirketi Superbrands, Konusunda tek otorite olduğu için kendisi de dünya çapında bir "Süpermarka" olarak bilinmektedir Superbrands ödülünü Türkiye’den 26 marka almaya hak kazanmıştır. Türkiye’deki 26 marka arasında eğitim sektöründen seçilen tek marka ise Bahçeşehir Üniversitesi olmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi tarafından, 2008 yılında Avrupa üniversiteler birliğine başvuru yapıldı. Birliğin öngördüğü kriterler sağlanırsa Bahçeşehir üniversitesi Avrupa üniversitesi olmaya hak kazanacaktır.

5 VİZYONU VE MİSYONU Bahçeşehir Üniversitesi’nin vizyonu; bilimsel metoda dayalı bilgi değişimi yoluyla, evrensel değerlere dayalı yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi teşvik edecek akademik bir ortam yaratmayı ve toplumun aydınlanmasında lider rolü üstlenmeyi hedeflemektedir. Bahçeşehir Üniversitesi’nin misyonu; sistematik düşünme yetisine sahip, yerel ve küresel konulara duyarlı, bilimsel, teknolojik, kültürel bilgi birikimine katkıda bulunan; geleceğin liderleri olacak iş gücünü yetiştirmektir.

6 SAYILAR İLE BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
Üniversitede 6 tane fakülte bulunmaktadır. Kayıtlı öğrenci öğrenim görmektedir. Üniversitede 550 akademisyenle eğitim verilmektedir. İstanbul'da 3 kampusu bulunmaktadır. 100 den fazla uluslararası ortakları mevcuttur. Üniversitede 100'den fazla program bulunmaktadır. Bahçeşehir kütüphanesi yayın, kitap ve elektronik kitapla hizmet vermektedir. Kampüs içinde 5 farklı cafe ve restoran hizmeti bulunmaktadır. Beşiktaş kampüsünde Banka şubesi ve kuaför bulunmaktadır. Üniversite, eğitim-öğretim yılında 669 etkinlik gerçekleştirmiştir. Bahçeşehir-Uğur Eğitim Kurumları,Türkiye'de  Bahçeşehir Üniversitesi haricinde, 20 adet ilköğretim okulu ve lise ayrıca 180 adet özel eğitim merkezi sahibidir.

7 SWOT ANALİZİ Güçlü Yönler: Üniversitenin coğrafi konumu
Üniversitenin sahip olduğu akademi kadro Eğitim programlarının kalitesi ve güçlü profili Uluslar arası ilişkilerin güçlü ve etkin olması Agresif büyüme ve gelişme arzusu Uğur eğitim kurumları ve Bahçeşehir Koleji’nin varlığı Zayıf Yönler: Fiziki yer darlığının yarattığı sorunlar Genel öğrenci profili Ar-Ge çalışmalarının azlığı Kütüphane olanaklarının yetersizliği Kurumsallaşma eksikliği Fırsatlar: Yüksek öğrenime olan büyük talep ve Türkiye’deki büyük genç nüfusun varlığı Yüksek öğrenime bakıştaki olumlu değişimler Türkiye’deki kültürel değişim ve eğitim bilincindeki artış Beşiktaş’ın kültürel değeri Mesleki eğitimin yükselen imajı Tehditler: Vakıf üniversitelerindeki artış ve rekabet Ekonomik krizin etkisiyle eğitime ayrılan bütçenin daralması Toplumdaki vakıf üniversitelerine karşı var olan negatif algı Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik yapısı

8 Bahçeşehir Üniversitesi’nin Marka Algısı
Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı Grubun Özellikleri Anket rassal olarak seçilen 100 Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisine yapılmıştır. Yaşları ortalaması 23,5 dur. Ailelerinin veya çalışıyorlarsa kendilerinin aylık gelir ortalaması 3001 – 5000 TL’lik dilime denk gelmektedir. Analizin uygulandığı mevcut Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin, 93’ü Türk vatandaşı, geriye kalan 7’si diğer ülkelerin vatandaşlarıdır.

9 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Gruptaki öğrencilerin 66’sı bayan, 34 ‘ü erkektir. Eğitim düzeyleri: 13 ‘ü Hazırlık Okulu Öğrencisi, 49’u Lisans Öğrencisi, 38’i ise Yüksek Lisans Öğrencisidir. 35 öğrenci ailesinden bağımsız, 65 öğrenci ise ailesiyle birlikte yaşamaktadır.

10 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Yapmış olduğumuz analizlerden varsayımla Bahçeşehir Üniversitesini seçen öğrencilerin ailelerinin veya çalışıyorlarsa kendilerinin aylık ortalama gelirleri, 3000 ve 4999 TL olarak değişmektedir. Genelde üniversiteyi seçen öğrenciler bu aylık gelir seviyesinde hareket etmektedir. Bu gelir seviyesi her ne kadar Türkiye açısından yüksek gözükse de çalışan anne ve babaya sahip olan öğrenciler açısından kabul edilebilir bir düzeydedir. Bu düşünceden hareketle Bahçeşehir Markasının çok pahalı bir marka olmadığı söylenebilir.

11 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Yapmış olduğumuz analize göre her yüz Bahçeşehir öğrencisinden 78’i markanın pahalı olmadığını savunmuştur. Yukarıda da belirttiğimiz savı destekler nitelikte olan bu analiz sonucunda. Bahçeşehir Markası, pahalı bir marka değildir.

12 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Neden Bahçeşehir Üniversitesini tercih ettiniz ? Kariyer olanakları : 49 Kişi 49 öğrencinin, 24’ü yüksek lisans, 20’si lisans ve 5’ i hazırlık öğrencisidir. Eğitim kalitesi : 48 Kişi 29’u lisans öğrencisi, 17’si yüksek lisans öğrencisidir. Geriye kalan 2 kişi de hazırlık öğrencisidir

13 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kampüs içerisinde konferans, seminer, eğitim veya sosyal aktiviteler gibi faaliyetlerin yeterliliği anlamında, yapılan analizde ise öğrenciler genelde markanın bu alanda çok fazla başarılı olduğunu düşünmemektedirler Anketin uygulandığı öğrencilerin yaş ortalamasına yakın olarak seçilen 23 yaş grubunda bulunan öğrenciler bu seçenek için markanın aktiviteler anlamında yetersiz olduğunu savunmuşlardır. Ortalamaya yakın olan 24 yaş grubunda bulunan öğrencilerde, konferans, seminer, eğitim veya sosyal aktiviteler gibi faaliyetlerin yeterli seviyede olmadığını düşünmektedirler. Mevcut öğrencilerin kafasında marka algısı olarak, sosyal aktiviteleri yetersiz olan bir marka konumlaması vardır.

14 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 3 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 45 Öğrenci , 2. Küme = 20 Öğrenci, 3. Küme =35 Öğrenciden oluşmaktadır. Her üç küme içinde Bahçeşehir Üniversitesi faaliyet alanları yeterli düzeyde değildir. Birinci kümedeki öğrenciler için aktiviteler yeterli düzeydeyken, 2. ve 3. kümedeki öğrenciler aktivitelerin yeterli düzeyde olduğunu düşünmemektedirler. Sonuç olarak öğrencilerin yarısından fazlası ( 55 kişi) aktivitelerin yeterli olmadığını düşünmektedir.

15 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 3 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 45 Öğrenci , 2. Küme = 20 Öğrenci, 3. Küme =35 Öğrenciden oluşmaktadır. Kulüp sayılarının yeterliliği anlamında ise yine hemen hemen 3 kümedeki öğrencilerde kararsızlar yada az bir seviyede de olsa kulüp sayısının yeterli olmadığını düşünmektedirler. Aynı doğrultuda kulüp faaliyetlerinin de tatmin edici bir düzeyde olmadığı gözlemlenmektedir.

16 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 3 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 45 Öğrenci , 2. Küme = 20 Öğrenci, 3. Küme =35 Öğrenciden oluşmaktadır. Sosyal ağlarda Bahçeşehir değerlendirmesinde, öğrenciler yine aradıklarını bulamamışlardır. Bu değişken için verdikleri cevaplarda sosyal ağlardaki Bahçeşehir’in etkinliği hakkında kararsız kalmışlar yada tatmin edici bulmamışlardır.

17 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 3 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 45 Öğrenci , 2. Küme = 20 Öğrenci, 3. Küme =35 Öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmamız için önemli bir ölçüt olan Bahçeşehir ve Beşiktaş kavramlarının bütünlüğünün değerlendirmesinde öğrenciler bu ilişkinin çok sağlam olduğuna inanmamaktadırlar. Onlara göre Bahçeşehir Markası konumlandırmasının içinde Beşiktaş’ın önemi yok denecek kadar azdır. Buradan hareketle Bahçeşehir Markası Beşiktaş semtiyle henüz bir bütünlük içerisinde seyredememektedir.

18 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 3 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 45 Öğrenci , 2. Küme = 20 Öğrenci, 3. Küme =35 Öğrenciden oluşmaktadır. Okul yöneticileri mevcut öğrenciler üzerinde çok başarılı görülmemektedir. Onlara göre yönetim, isteklerine duyarlı davranmamaktadır. Öğrencilere göre markayı yöneten grup başarısızdır.

19 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 3 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 45 Öğrenci , 2. Küme = 20 Öğrenci, 3. Küme =35 Öğrenciden oluşmaktadır. Ulaşım rahatlığı anlamında birinci ve üçüncü kümedeki öğrenciler memnundurlar. Analiz yapılan grubun %75’ini oluşturan bu iki küme öğrencilerine göre Bahçeşehir Markasına ulaşım rahattır. Ancak ikinci küme öğrencileri ulaşımın rahatlığına kesinlikle katılmamaktadırlar. Bu grup öğrencileri çalıştıkları veya oturdukları lokasyon itibariyle çok kolay ulaşamamaktadırlar. Ancak genel anlamda Bahçeşehir Üniversitesi Markası ulaşım rahatlığı duyarlılığını öğrencilerin zihninde konumlamıştır.

20 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 3 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 45 Öğrenci , 2. Küme = 20 Öğrenci, 3. Küme =35 Öğrenciden oluşmaktadır. Belki de markanın yöneticileri için en önemli soru; öğrencilere sorulan “Bahçeşehirli olmaktan memnun musunuz ?” sorusudur. Çoğunluğu oluşturan 1. küme öğrencileri Bahçeşehir Markasına sahip olmaktan, bu markanın değeri olmaktan memnundurlar. Ancak 2. ve 3. kümedeki öğrenciler bu soru sorulduğunda kararsız kalmışlardır. Genel anlamda markadan öğrencilerin memnun olduğu ortaya çıkmıştır.

21 Bahçeşehir Üniversitesi’nin Marka Algısı
Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencisi Olmayan Lise Öğrencilerinin Marka Algısı Grubun Özellikleri Anket rassal olarak seçilen 54 Cihangir Koleji öğrencisine yapılmıştır. Yaşları ortalaması 17,22 dur. Ailelerinin aylık gelir ortalaması 5001 – 8000 TL’lik dilime denk gelmektedir. Analizin uygulandığı öğrencilerin tamamı Türk Vatandaşıdır. Gruptaki öğrencilerin 31’i bayan, 23 ‘ü erkektir.

22 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Yapmış olduğumuz analizlerden varsayımla ankete katılan öğrencilerin ailelerinin aylık ortalama gelirleri, 5000 ve 7999 TL olarak değişmektedir. Mevcut Bahçeşehir öğrencileri anketinde Bahçeşehir’i seçen ailelerin aylık ortalama gelir aralığı 3000 ve 4999 TL olarak bulunmuştu. Buradan hareketle anketin uygulandığı grup için Bahçeşehir Markası tercih edilebilir düzeydedir. Bahçeşehir Üniversitesinin pahalı olmadığı, seçilebilecek bir marka olduğu tezi bu örnekle kuvvetlendirilmiş oldu

23 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Ankete katılan öğrencilerin ailelerinin aylık ortalama gelirlerine göre çocuklarının Bahçeşehir Üniversitesini seçerim, seçeneğini işaretlemesi arasında pozitif bir yönde ilişki vardır. Yani yüksek gelirli ailelerin çocuklarının Bahçeşehir Markasını tercih düzeyleri daha yüksektir. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi olmayan grubun fiyat anlamında kafalarında oluşturdukları marka algısı, Bahçeşehir Markasının pahalı olduğudur. Mevcut öğrencilerin marka algısıyla, Bahçeşehir Öğrencisi olmayan öğrencilerin marka algısı birbirlerinden farklılık göstermektedir. Yani markanın potansiyel dış müşterileri markayı pahalı olarak tanımlamışlardır.

24 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Anketin uygulandığı 31 öğrenci markayı seçerim demiştir. 23 öğrenci ise markayı tercih etmemiştir. Öğrencilerin cinsiyetleri ile Bahçeşehir Üniversitesini tercih etmeleri arasında herhangi bir ilişki yoktur. Bahçeşehir’i seçerim diyen 31 öğrencinin, 19’u bayan, 12’si erkektir. Bahçeşehir Markasının hedef kitlesi cinsiyete göre farklılık göstermemektedir. Dış müşterilere göre Bahçeşehir Markasının pahalı olduğu savını yapmış olduğumuz bir başka analizde perçinlemek mümkündür. Anketin uygulandığı öğrencilere Bahçeşehir Markasının pahalı olup olmadığı sorulmuştur. Öğrencilerin 35’i “ Pahalı” seçeneğinin Bahçeşehir için uygun olduğunu söylemişlerdir. Yukarıda da değindiğimiz gibi Bahçeşehir Markasının fiyat algısı pahalılık yönündedir.

25 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Bahçeşehir Markasının farkındalık yarattığı ortamlarla ilgili olarak yapılan analizde şu sonuçlar ortaya çıkmıştır: Öğrencilerin 21’i Bahçeşehir Üniversitesini internetten duyduğunu , 16’sı görsel basından duyduğunu, 3’ü yazılı basından duyduğunu, 48’i sosyal çevreden duyduğunu, 6’sı ise sanal sosyal ağlardan duyduğunu söylemiştir. Not: Her Öğrenci Birden Fazla Seçim Yapabilmektedir. Yukarıdaki bilgiler ışığında Bahçeşehir Markasının ağızdan ağıza pazarlama tekniğinde başarılı olduğu ortaya çıkmıştır. Anketin uygulandığı 48 kişi markayı sosyal çevresinden duymuştur. Bunun yanında sanal sosyal ağlarda marka çok fazla yer bulamamaktadır. Sadece 6 kişi markayı sanal sosyal ağlardan duymuştur.

26 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Markayı tercih edebilme potansiyeli olan öğrencilerin, markanın hangi özelliğine göre bu kararı verdikleriyle ilgili analiz sonuçları da aşağıdaki gibidir: 14’ ü Bahçeşehir Üniversitesini lokasyon için, 13 ‘ ü sosyal imkanlar için, 15’i prestij için, 7’si eğitim kalitesi için, 1 kişi kariyer olanağı için, 23 ‘ ü puanıma uygun olduğu için, 5 ‘i tavsiye için, 11’i burs imkanı için seçebileceğini söylemiştir. Not: Her Öğrenci Birden Fazla Seçim Yapabilmektedir.

27 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Mevcut öğrenciler için yaptığımız analizde, öğrencilerin büyük çoğunluğunun markayı kariyer olanakları yaratacağı ve eğitimi kaliteli olduğu için seçtikleri sonucuna ulaşmıştık. Ancak yukarıda yapmış olduğumuz analiz çerçevesinde, dış müşteri için marka algısının kesinlikle kariyer olanağı ve eğitim kalitesi üzerinde oluşmadığı görülmüştür. Bahçeşehir Markası, eğitiminin kalitesini veya kariyer anlamında iyi imkanlar yarattığı gerçeğini, potansiyel marka alıcısının zihninde oluşturamamıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu markayı, üniversite sınavından alacakları puanlar doğrultusunda seçeceklerini söylemişlerdir. Lokasyon için tercih edebilecek öğrenci sayısı da ortalamanın üstü bir seyirde devam etmiştir.

28 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 2 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 23 Öğrenci , 2. Küme = 31 Öğrenci Birinci kümedeki öğrenciler, markanın kaliteli olmadığını düşünmektedirler. Verdikleri cevaplar doğrultusunda kalite değişkenini Bahçeşehir markasıyla bağdaştıramamışlardır. İkinci kümedeki öğrenciler ise markayı kaliteli olarak tanımlamışlardır. Çoğunluğun kalite kavramını pozitif yönde markayla bağdaştırması, kaliteli bir marka algısı yaratıldığını göstermektedir.

29 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 2 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 23 Öğrenci , 2. Küme = 31 Öğrenci Sosyallik kavramı sorulduğunda ise her iki grupta markayı sosyal olarak tanımlamıştır. Ancak birinci kümedeki öğrenciler bu tanımlamada birazda olsa kararsız davranmışlardır. Buna göre Bahçeşehir Markası sosyal bir marka algısı yaratabilmiştir, diyebiliriz.

30 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 2 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 23 Öğrenci , 2. Küme = 31 Öğrenci Bahçeşehir Üniversitesinin bir dünya markası, global bir üniversite olduğu tanımlamasında; birinci kümedeki öğrenciler bu tanımlamanın markayla ilişkisi olmadığını ciddi bir boyutta telaffuz etmişlerdir. Onlara göre marka bir dünya markası değildir. İkinci kümedeki öğrenciler ise bu tanımlamada kararsız olduklarını dile getirmişlerdir. Marka dış müşterinin kafasında global bir marka konumlaması yapamamıştır.

31 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 2 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 23 Öğrenci , 2. Küme = 31 Öğrenci Esnek – Modern eğitim seçeneği her iki küme öğrencileri içinde marka ile ilişkilendirilmiştir. Yani analizin uygulandığı öğrenciler, eğitim anlamında Bahçeşehir Üniversitesinin modern eğitimin gerekliliklerini sunduğu düşüncesini benimsemişlerdir.

32 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 2 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 23 Öğrenci , 2. Küme = 31 Öğrenci Her iki küme öğrencileri de Bahçeşehiri gündemi yakalayan bir üniversite markası olarak tanımlamışlardır. Potansiyel dış müşterinin zihninde gündemle ilişkili bir marka algısı geliştirilmiştir diyebiliriz.

33 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 2 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 23 Öğrenci , 2. Küme = 31 Öğrenci Öğrenciler markayı genç bir marka olarak tanımlamışlardır. Markanın öğrenciler üzerinde yarattığı algı, genç bir marka olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Prestij anlamında da, genel düzeyde her iki küme öğrencileri de markayı prestijli bulmaktadırlar. Onlara göre Bahçeşehirli olmak prestijli olmaktır.

34 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 2 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 23 Öğrenci , 2. Küme = 31 Öğrenci Yine yöneticilerin en fazla merak ettiği sonuç; Bahçeşehir markasının Beşiktaş semtiyle bir bütünlük içerisinde marka algısı çağrışımı yapıyor olmasıdır. Ancak analiz sonuçlarına göre bu sinerjinin insanların zihninde çok fazla algı yaratmadığı gerçeği ortaya çıkmaktadır. Her iki kümedeki öğrencilerde bu konuyla ilgili olarak kararsız kalmışlardır.

35 Mevcut Bahçeşehir Üniversitesi Öğrencilerinin Marka Algısı
Analizden Elde Edilen Bulgular Kümeleme Analizi Sonuçları 2 farklı kümeye ayırdığımız öğrenciler için; 1. Küme = 23 Öğrenci , 2. Küme = 31 Öğrenci Son olarak, kariyer seçeneğini değerlendiren birinci küme öğrencilerinin zihninde oluşan marka algısına göre, kariyer seçeneği çok fazla Bahçeşehir Markasıyla ilişkili olan bir tanımlama değildir. Bu sonuca analiz boyunca birkaç safhada daha rastlamıştık. Öğrencilerin zihninde kariyer olanağı sağlayan bir üniversite markası algısı oluşturulamamıştır. İkinci kümedeki öğrenciler de markanın kariyer olanağı sağladığı konusunda kararsız kalmışlardır.

36 Sektör Analizi Büyüyen genç nüfus Üniversite ihtiyacı
Üniversitelerin %28’i vakıf üniversitesi Toplam öğrencilerin %5’i Öğrencilerin %91’i lisan ve önlisans eğitiminde

37 Sektör Analizi Bölümden bağımsız üniversite tercih eden öğrenciler (Boğaziçi tüm bölümleri...) Bölüme göre üniversite tercih eden öğrenciler (Ankara – siyasal bilimler...) Sosyal imkanlar, kişiselleştirilmiş eğitim imkanları, lokasyon gibi unsurlara göre tercih yapan öğrenciler Diğer faktörler

38 Hedef Kitle 15-22 yaş arası üniversite eğitimi almayı planlayan kişiler - Youngters Yüksek lisans veya doktora eğitimi almak isteyen kişiler – Professionals Akademisyenler – Idealists

39 Youngsters Dershane Öğretmenleri – Danışmanlar Öğrenci Ebeveynleri
Eğitim Programları Rehber Öğretmenler

40 Professionals Anlaşmalı Kurumlar Coop Partnerleri Yurtdışı olanakları

41 BSU’nun Konumlandırması
Hedef kitle analizi Rekabet analizi Rakiplerle ortak noktalar (POPs) Eğitim programlarının kalitesi Eğitim kadrosu kalitesi Tesis imkanları Sosyal etkinlikler Rakiplerlerden farklılaşılan noktalar (PODs) Rakipler: Boğaziçi Üniversitesi: Sosyal yaşam, Güney kampüsü İTÜ & ODTÜ: Teknik eğitim ve mühendislik Yeditepe Üniversitesi: Yüksek Lisans ve MBA Sabancı ve Koç: Bağlı oldukları gruparın gücü İstanbul Üniversitesi: Köklü geçmiş Bahçeşehir Üniversitesi: ?

42 BSU’nun Konumlandırması - PODs
1. Eğitim-Kariyer Entegrasyonu Üniversite seçiminde önemli Krizde önemli gündem maddesi CO-OP programı Eğitim kadrosunun iş dünyası ile olan yakın ilişkileri 2. Şehir Merkezindeki Konum KampüsümBeşiktaş projesi geliştirilmeli Belediye ile ortak çalışmalar (Çevre düzenleme, PR, sosyal sorumluluk) bahçeKART bahçeKART ahçeşehir usiness eşiktaş niversite

43 Pazarlama Karması Ürün/Hizmet: Fiyat: Dağıtım: Yurtdışı Tutundurma:
Yönetim-öğrenci etkileşimi: “Sınıfta1Gün” COOP işbirliği doğrultusunda yeni programlar “Hayat Boyu Bahçeşehir” paketi Yurtdışı ortaklıklar Fiyat: Aynı seviyede (Koç ve Sabancı’dan düşük) COOP partnerleri ile burs anlaşmaları Dağıtım: Ortaöğretim kurumları: Rehber öğretmenler Dershaneler: Danışmanlar Diğer üniversiteler: Tanıtım & ortak programlar Eğitim fuarları COOP partnerleri: Özellikle yüksek lisans için Anlaşmalı kuruluşlar: Özellikle yüksek lisans için Yurtdışı Tutundurma: İletişim mecraları hedef kitleye daha uygun olmalı Sanal mecralarda daha aktif olunmalı

44 İletişim Planı Görsel Mecralar Yazılı Mecralar Etkinlikler
Online Sosyal Mecralar ******* Halkla İlşkiler Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

45 İletişim Planı Görsel Mecralar Kanallar ile program anlaşmaları
Öğretim Üyelerinin kendi programları İpek Altınbaşak - İşimiz Eğitim Programı - Sky Turk Ali Atıf Bir- Reklam ve Rekabet- Kanal Turk Dekan Deniz Gökçe- Ekodiyalog- NTV gibi Önerimiz Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin farklı söyleşilerde yer alması Bahçeşehir Üniversitesi binalarının filim /program seti olarak kullanılması Sinema reklamları Bahçeşehir Üniversitesi ilkeleri ile örtüşen, gençlik sinema filim sponsonrluğu, öğrencilerin katılımı

46 İletişim Planı Yazılı Mecralar
Üniversitenin yazılı basına verdiği reklamlar ciddi boyutttadır. Ancak hedef segmentimizdeki öğrencilerin yazılı basın ile farkındalığının arttırılması günümüz dünyasında güçleşmektedir. Önerimiz Mevcut reklam kampanyaları velilere yönelik olarak devam etmek ile beraber, yazılı basında üniversitenin organize edeceği popüler kişiler ile yapılacak söyleşiler, konserler yer almalı böylece hedef kitle yakalanabilmelidir. Aynı farkındalık, popüler grupların cd kapaklarının Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri tarafından diyazn edilmesi, mekanların kullanılmasınun basında yer alması ile sağlanmalıdır.

47 İletişim Planı Etkinlikler
Üniversite yılda yaklaşık 750 civarı etkinlik gerçekleştirmektedir. Ancak bu etkinliklerin duyurulmasında ciddi sıkıntı yaşanmaktadır. Önerimiz İnternet sitesi ziyaretçileri segmente edilmeli ve etkin olarak kullanılmalıdır. ziyaretçil Aylık e-bülten hazırlanmalı özellikle hedef segment kapsamındaki kişilere gönderim yapılmalıdır. Lise ve dershane öğrencilerine belli merkezlerde düzenlenen fuar ve tanıtım günlerine katılınmalıdır. Planlamalar daha önceki tarihlerde yapılmalı ve yayınlanmalıdır.

48 İletişim Planı Kurumsal sitelerinin online mecrada sunduğu
Online Sosyal Mecralar Hedef segmente ulaşmanın en etkin yolu online mecralardır ancak Bahçeşehir Üniversitesi bu konuda etkin değildir. Yaptığımız araştırma notları; Kurumsal sitelerinin online mecrada sunduğu içerik açısından değerlendirme 

49 İletişim Planı Online Sosyal Mecralar Google arama motoru kullanılarak, diğer siteler tarafından kullanılan üniversite sayfa sayıları açısından değerlendirme 

50 Facebook , konuşulan konular açısından değerlendirme ;)
İletişim Planı Online Sosyal Mecralar Facebook , konuşulan konular açısından değerlendirme ;)

51 İletişim Planı Önerilerimiz
kampusumisyerim.com = coop partnerleri + interaktif site dizayn edilmesi benimuniversitem.com = sosyal komitenin yaratılması İdeal üniversite kavramının ortaya çıkartılması Bu kavramın Bahçeşehir ile beraber konumlandırılması Hedef segmentin davranış biçimlerinin tespit edilebilmesi ossmaratonu.com = ebebeyn + öğrenciler için Blogger = üniversite hayatını en iyi anlatan blog yarışması ? gibi facebook = sosyal komitenin yaratılması

52 İletişim Planı bahçeKART Halkla İlişkiler
Bahçeşehir Üniversitesi “ İstanbul’un kalbinde bir dünya üniversitesi” Lokasyon ; Kültür, sanat ve iş dünyası’nın buluştuğu Beşiktaş. Beşiktaş ile bütünleşik bir Bahçeşehir Üniversitesi Bahçekart Projesi Güzel Beşiktaşım Projesi Bahçeşehir Arena Projesi bahçeKART

53 İletişim Planı Sosyal Sorumluluk Projeleri
Bahçeşehir Üniversitesi sosyal sorumluluk projelerinde oldukça aktif rol oynamaktadır. Parlayan Çiçekler Projesi = 90 çoçuğa maddi manevi yardım Anadolu Çiçekleri = Diyarbakır, Van, Ardahan... İllerinde eğitime destek Müze Kartı Projesi= İstanbulda 40 lise ve üniversite öğrencilerine ücretsiz müze kartı Sosyal Sorumluluk Öğrenci Kulüpleri = 8 tane köy okulu yaptırıldı. Önerimiz Bu projelerin duyurulmasına ağırlık verilmelidir. Bahçeşehir Bazaar Projesi = Öğrencilerin ürünlerinin satılması ve elde edilen gelirin, kimsesiz çocukların eğitimi için kullanılması Topluma duyarlı gençler yetiştirmek üniversitenin MİSYONU Öğrencilere saha tecrübesinin yaşatılması Sanal mecralarda bu alanda kullanılabilcektir.


"MARKA İLETİŞİMİ VE STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ GRUP PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları