Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Afet Acil servis ve sağlık kuruluşunun kapasitesini aşan

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Afet Acil servis ve sağlık kuruluşunun kapasitesini aşan"— Sunum transkripti:

1

2 Afet Acil servis ve sağlık kuruluşunun kapasitesini aşan
• Destek alınmadan en basit tıbbi bakımın bile aksadığı • Aniden ve aynı anda meydana gelen olaylardır

3 Tahliye İç veya dış etkiler nedeniyle; hasta, personel ve hasta yakınları için güven vermeyen hastanelerin bir bölüm veya tamamının boşaltılarak insanların daha güvenli bölgelere nakledilmesidir

4 Amaç: Hastaları korumak, hasta bakımını sürdürmek ve çalışanların güvenliğini sağlamak

5 Tahliye Kararını Kim Verecek
Kararı Hastane Afet Yöneticisi-Başkanı vermelidir

6 Anahtar sözcük: HIZLI ve GÜVENLİ !
Çoğunlukla karar vermek için çok fazla zamanınız YOKTUR!

7 Neden tahliye

8 Hasta transferinde araçlar ?
Ambulans Sedye, tekerlekli sandalye Yolcu arabası Özel araba

9 Hasta olmayanların tahliyesi
Personel tahliyesi Ekipman tahliyesi Tıbbi kayıt İlaçlar

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 İnsan Kaynağı Tahliye sürecinde çok sayıda personele
gereksinim vardır (birimlerde bulunandan çok daha fazla) Parsiyel Tahliyede diğer bölümlerden personel desteği alınabilir Hastanede tahliye ekipleri oluşturulabilir Uygun taşıma teknikleri kullanılmalıdır Diğer kurumlardan destek alınabilir (ön anlaşma) Kolaylaştırıcı ekipman kullanılabilir

21

22 Triaj • Afet triajı / Günlük acil servis triajı;
Öncelik en ağır ve anstabil hastalardır, diğer hastalar sıra ile bakılır • Afet triajı: Eldeki kaynaklar ile yapılabileceklerin en iyisi, en büyük çoğunluğu kurtarmak için yapılır • Acımasızdır ve demokratik değildir

23 START: SİMPLE TRİAGE AND RAPİD TREATMENT

24 START Yaralının ilk değerlendirmesi her yaralı için 30
saniyeden az sürmelidir.

25

26

27

28 Sahada Triaj • Alanda triaj, en deneyimli hekim, hemşire ya
da paramedik tarafından yapılır. • Hızlı değerlendirme ve tedavi önceliğinin belirlenmesi gereklidir. • Alanda müdahale, en fazla yaşama olasılığını arttırma ve en hızlı ve etkin şekilde ölümü önlemeye yönelik olarak sınırlandırılmalıdır. • Hastaların temel triaj ve hızlı tedavileri için START yöntemi tercih edilir

29

30 Triaj Kodlama - Alanlar
Öncelikli Acil (Ağır Yaralanma) – Kırmızı Alan: HaHayyaatı t tı teehdit e hdit eden v den vee h heemen ba men bakım g kım gerereekkeenn • Geciktirilebilir – Sarı Alan: KKaalıclıcı bir hasa ı bir hasarrıı önle önlemek iç mek için he in hekim ba kim bakımkımıı g geerrekekenen f fakakaat t bebekle kleyyebil ebilececekek has hastta g a grrubu ubu • Hafif Yaralanma - Yeşil : HeHekim bak kim bakımı g ımı geerreekli kli olsa olsa da, da,uzuzunun b biirr sür süre b e bekle ekleyyeebili bilirr • Ölü – Siyah:: S Solunum y olunum yook, de k, dekkapapitite v e vb. b.

31 Dekontaminasyon • Acil servise kontamine hasta alınmamalı
• Dekontaminasyon sıcak alanı acil servis dışına kurulmalı • Hastane içi dekontaminasyon yapılacaksa izole, ayrı girişi olan, izole havalandırması ve atık su toplama sistemi olan bir odada yapılmalıdır.

32 Tatbikatlar Planlar tatbikatlarla test edilmelidir
• Senede en az bir uygulamalı, en az iki masa başı tatbikat ile personelin plana aşinalığı sağlanmalıdır • Bölüm içi yetki dağılımları • Personel alternatifleri ve listeleri (yılda 2 kez) • Alanların oluşturulması

33 İlk Yardım İlk yardım, herhangi bir kaza yada yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

34 Kardiyopulmoner resusitasyon (KPR)
Kardiyak arrestte altta yatan neden geri döndürülünceye kadar, etkili dolaşımın ve solunumun sürdürülmesi amacıyla; Hastanın ilk değerlendirilmesinin yanı sıra, göğüs kompresyonları, hava yolu açıklığının ve ventilasyonun sağlanmasını kapsayan uygulamadır.

35 Erişkin Temel Yaşam Desteği
Erişkin yaşam zinciri etkili olarak uygulandığında VF’ye bağlı hastane dışı şahitli kardiyak arrestte sağ kalım oranı %50’ye ulaşabilmektedir. Erken KPR VF’ye bağlı ani kardiyak ölümde VF süresini uzatır, sağ kalımı 2-3 kat arttırır. Erken defibrilasyon ile sağ kalım %49-75 artar Müdahale edilmeyen her dakika sağ kalım şansı %7-10 azalır.

36 Erişkin Temel Yaşam Desteği
Temel yaşam desteğini eğitim almış herkes uygulayabilir.

37 Erişkin yaşam zinciri Kardiyak arrestin erken tanınması ve acil sağlık hizmetlerinin (112/mavi kod) erken aktivasyonu Erken kardiyak kompresyon Erken defibrilasyon Etkili Erişkin İleri Yaşam Desteğinin başlanması Kardiyak arrest sonrası bakım Travers, A. H. et al. Circulation 2010;122:S676-S684

38 Erişkin Temel Yaşam Desteği Basamakları
C A B Dolaşım Havayolu Solunum

39 Temel Yaşam Desteği Basamakları
Olay yerinin ve sizin güvende olduğunuzdan emin olun Yanıtsızlığın değerlendirin Bilinç açık mı Solunumu var mı? Agonal solunum, gasping varsa arrest olarak değerlendir. İYİ MİSİNİZ?

40 Temel Yaşam Desteği Basamakları
Bilinç açık, Cevap veriyorsa, Güvenli bir pozisyon verin veya bir tehlike söz konusu değilse olduğu pozisyonda bırakın Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışın Gerekirse yardım çağırın Yardım gelene kadar sık sık tekrar değerlendirin

41 Derlenme (koma) pozisyonu
Dolaşımı ve solunumu etkili ancak bilinci kapalı bireylerde Havayolunu açık tutmak ve aspirasyon riskini azaltmak için Hastayı supin pozisyona getirin, kendi tarafınızdaki kolunu abdüksyona, dirseği 90 derece fleksiyona getirin Diğer elini el sırtı hastanın yanağına gelecek şekilde dayayın Karşı taraftaki dizi fleksiyona getirin, hastayı omuz ve dizinden kavrayarak kendinize doğru çevirin Derlenme pozisyonunun önden görünüşü, hastayı tekrar tekrar değerlendirin

42

43 2. BASAMAK Bilinç açık solunum sıkıntılı: Yabancı cisim aspirasyonu??
Hastaya sorun: “Boğuluyor musunuz?” Ses çıkaramıyorsa: Heimlich manevrası uygulayın, veya Her iki skapula arasına sertçe el ayasıyla birkaç kez vurun Bilinç kapanırsa KPR’ye başlayın

44 Heimlich Manevrası

45 Yardım çağırın, 112’yi arayın Kimse yoksa 112’yi siz arayın
2. BASAMAK: Cevap vermiyorsa, Yardım çağırın, 112’yi arayın Kimse yoksa 112’yi siz arayın Ani kardiyak arrest ise 112’yi arayın, defibrilatör bulun, kardiyak masaj için geri dönün Boğulma, travma, intoksikasyon veya herhangi bir yaşta asfiksi olgusunda 5 tur (2 dakika) KPR uygulayın sonra 112’yi arayın 112’yi arayin Defibrilatör getirin

46 3. BASAMAK Nabız Kontrolü
Hastayı supin pozisyona getirerek nabız kontrolü yapın Sağlık personeli olmayan kurtarıcılara önerilmez. Bu kurtarıcılar solunumun yokluğu veya yüzeyelliğine göre göğüs kompresyonuna başlar

47 Nabız kontrolü Hemen göğüs kompresyonlarına başlayın Karotis arterden
İşaret ve orta parmaklarınızla Maksimum 10 sn sürmeli 10 sn içinde nabız alamadıysanız veya emin olamadıysanız hastayı kardiyak arrest kabul edin Hemen göğüs kompresyonlarına başlayın

48 4. BASAMAK Hızlı ve güçlü basın Göğüs kompresyonlarına başlayın
Efektif göğüs kompresyonu için, Hastayı sert bir zemin üzerine yatırın Sternumun alt yarısına el ayanızı koyun Diğer elinizi de üzerine yerleştirin ve parmaklarınızı kenetleyin Göğüs duvarını en az 5 cm çökecek şekilde Hızlı ve güçlü basın Göğüs kafesinin geri gevşemesine izin verin Dakikada en az 100 bası

49 Göğüs basısı Göğüs kompresyonları sırasında,
Dirseklerinizin bükülmemesine özen gösterin Kompresyonlara minimal ara verin Kompresyon/ventilasyon oranı: 30:2, 5 tur = 2 dakika Sağlık personeli olmayan kurtarıcılarda sadece göğüs kompresyonu önerilmekte

50 Uygun göğüs basısı

51

52 Hava yolu açıklığı 30 kompresyon sonrası 2 soluk verin
Hava yolu açıklığını sağlayın Baş geri-çene yukarı manevrası Çene itme manevrası (sağlık personeli olmayana önerilmez)

53 Kurtarıcı soluk Normal bir nefes alarak ağızdan ağıza/ağızdan buruna/maskeyle 2 kez soluk verin Her bir soluğu 1 sn’de verin Göğüs kafesinin soluk verme esnasında kalkması etkili soluk verildiğini gösterir Soluk vermek için göğüs kompresyonlarına minimum ara verin (tek kurtarıcı varsa ilk 2 dakika sadece göğüs kompresyonu uygulayın) Sık ve aşırı ventilasyondan kaçının

54

55

56

57 5. BASAMAK Defibrilasyon Defibrilatör/OED gelince ritmi kontrol edin,
Şoklanabilir ritim ise 1 kez defibrile edin Defibrilasyon sonrası ritmi kontrol etmeden hemen KPR’ye devam edin, 2 dakika/ 5 tur uygulayın Şoklanabilir ritim değilse KPR’ye devam edin Her 2 dakika/5 turda bir ritim ve nabız kontrolü yapın Yardımcı sağlık ekibi gelene kadar devam edin

58

59 Defibrilasyon

60 Defibrilasyon

61 Erişkin temel yaşam desteği algoritması
Yanıtsız hasta Solunum yok ya da anormal (gasping) 112’yi ara Defibrilatör getir İkinci bir kurtarıcı varsa arama ve getirme işini yapabilir Nabız kontrolü yap (10 sn) 5-6 sn’de bir 1 soluk ver Her 2 dakikada bir nabız kontrolü yap 30 KOMPRESYON: 2 SOLUK olacak şekilde KPR’ye başla OED/Defibrilatör gelince: Ritmi kontrol et Şoklanabilir ritim mi? 1 şok ver Hemen KPR’ye başla, 5 tur/2 dakikada bir ritmi ve nabzı kontrol et KPR’ye devam et, 5 tur/2 dakika da bir ritmi ve nabzı kontrol et Nabız var Nabız yok Şoklanabilir ritim değil Şoklanabilir ritim Etkili KPR için, Dakikada 100 bası Kompresyon derinliği en az 5 cm Her kompresyon sonrası göğsün geri gevşemesine izin ver Göğüs kompresyonlarına minimum ara ver Aşırı ventilasyondan kaçın

62 Erişkin temel yaşam desteği algoritması Sağlık personeli olmayanlar için

63

64 Sonuçlar CAB Derlenme pozisyonu 112
Kompresyon/ventilasyon oranı: 30:2, 5 tur = 2 dakika Dakikada en az 100 bası (Kaliteli KPR) Göğüs duvarı en az 5 cm çöktürülmeli (Kaliteli KPR) Sık ve aşırı ventilasyondan kaçın Defibrilatör/OED


"Afet Acil servis ve sağlık kuruluşunun kapasitesini aşan" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları