Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç.Dr. F. Mutlu Kukul Güven CÜTF Acil Tıp AD Sivas KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç.Dr. F. Mutlu Kukul Güven CÜTF Acil Tıp AD Sivas KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç.Dr. F. Mutlu Kukul Güven CÜTF Acil Tıp AD Sivas KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON

2  Her yıl yaklaşık olarak hastane dışı Amerika’da 250.000, Avrupa’da 375.000 ölümün ani kardiyak arest nedeni ile olduğu tahmin edilmektedir.  Hastane dışı KPR başarı oranı < %6  Hastane KPR başarı oranı %13

3  CPCR= CARDIO-PULMONARY- CEREBRAL RESUSCITATION –Kalbi yeniden çalıştırmak ve beyin fonksiyonlarını korumak-düzeltmeye çalışmak –Serebral resusitasyon ileri kardiyak yaşam desteğinin en önemli hedefidir. KPR

4 Sağ kalım oranları  KPR yapılmamış- gecikmiş DF: %0- 2  Erken KPR- gecikmiş DF: %2-8  Erken KPR- erken DF: %20  Erken KPR- çok erken DF- Erken İYD: %30

5 KPR nin gelişimi  1891 - Dr. Friedrich Maass İnsanlarda rapor edilmiş ilk göğüs kompresyonunu gerçekleştirdi.  1903 - Dr. George Crile İnsanlarda ilk başarılı göğüs kompresyonunu rapor etti.  1947 - Claude Beck Defibrilatörü geliştirdi ve defibrilasyon ile bir insanı kurtardı.  1954 - James Elam Expire edilen hava ile yeterli oksijenizasyonun sağlanacağını kanıtladı.  1956—Peter Safar and James Elam Ağızdan ağıza solunumu gerçekleştirdi  1963 - The American Heart Association Leonard scherlis tarafından KPR komitesi kuruldu  1965 - J. Frank Pantridge Hastane kulanılmak üzere ambulansın içine portable defibrilatör yerleştirdi.  1979 - Otomatik Eksternal Defibrilator İlk yapılan OED hastane öncesi kullanılabileceği fikri ortaya çıktı.  1992 – ILCOR (ILCOR: International Liaison Committee on Resuscitation) KPR de yapılması gereken işlemlerin belli bir içinde yapılması için öneri niteliğinde kararlar yayımladı.  1997 – ILCOR Evrensel İYD algoritması  2000 – ILCOR İYD önerileri  2003 – ILCOR terapötik hipotermi önerileri  2005 – ILCOR İYD önerileri

6 Kardiyak Arrest(KPA)1  Etkili kalp atımlarının durması solunum yetersizliği sonucu kalbin durması kalp durmasını takiben solunumun durması Kardiyopulmoner Arrest

7

8

9 1.Kritik veya klinik bozulma riski olan hastalarda uygun yerde uygun düzeyde bakım 2.Bu hastalarda, hastalığın şiddetine veya klinik bozulma ve kardiak arrest olasılığına göre gözlem tipi ve sıklığı belirlenmeli 3.Bu tür hastaların tanınabilmesi için erken uyarı skorlama sisteminin(EUS) kullanılması 4.Personel eğitimi 5.Kardiyopulmoner arrestin beklenen bir son durum olduğu, KPR’ nin uygun olmadığı hastaları ve KPR uygulanmasını istemeyen hastaları tanımlamalı. 6.Hastanelerin ulusal rehberlere dayanan, resusitasyon uygulanmayacak (DNAR=do not attempt resuscitation) hastalar için bir politikası olmalı Hastane içindeki kardiak arrestlerin önlenmesi

10  Kardiyopulmoner arrest hızla tanınmalı  Standart bir telefon numarası ile yardım çağrılmalı  Etkin göğüs kompresyonu uygulanarak ve hava yolu araçları (cep maskesi) kullanılarak KPR’ abaşlanmalı  Endikasyonu varsa 3 dk içinde defibrilasyon(DF) Hastane içinde resusitasyon

11 KPA  10-15 sn içinde bilinç kaybı  45 sn sonra dilate pupil  Önce kardiyak arrest olmuş ise 1-3 dk içinde solunum durması

12  0 - 4 dk.  Geri dönüşsüz beyin hasarı yoktur  4 - 6 dk.  Beyin hasarı görülebilir  6 -10 dk.  Beyin hasarı olasılığı yüksek  10 dk.   Geri dönüşsüz beyin hasarı

13 Tanı  Büyük arterlerde nabız alınamaması  10-15 sn içinde bilinç kaybı  Solunumun durması  Ciltte solukluk siyanoz  Pupil dilatasyonu  Kalp seslerinin duyulamaması(KTA’ nın olmaması)

14 Kesin Tanı EKG’ de Kardiyak Arrest (KA) ritimlerinin görülmesi

15 KA Ritimleri Nelerdir?  VF  Pulseless VT  PEA  Asistol

16 Kardiyopulmoner Resusitasyon(KPR)Nedir?  KPA tanısı konur konmaz solunum ve dolaşım fonksiyonlarının yeniden sağlanmasına yönelik işlemler Amaç: Kalbin normal olarak çalışmaya başlamasına kadar geçen sürede yaşamsal organ fonksiyonlarının sürdürülmesi için uygulanan semptomatik tedavi

17 ACLS-ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT=İLERİ KARDİYAK YAŞAM DESTEĞİ YOĞUN BAKIM-İLERİ AŞAMA DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ BLS-BASİC LİFE SUPPORT= TYD- TEMEL YAŞAM DESTEĞİ CPR VE DEFİBRİLASYON

18 KPR Aşamaları  Temel Yaşam Desteği  İleri Yaşam Desteği  Uzun Vadeli Yaşam Desteği sıra ile uygulanması mutlak sözkonusu değildir

19 OLASI KARDİAK ARREST YANITSIZLIĞI DEĞERLENDİR 112 ACİL YARDIM SİSTEMİNİ AKTİVE ET 112 ACİL YARDIM SİSTEMİNİ AKTİVE ET DEFİBRİLATOR/ AED İSTEDEFİBRİLATOR/ AED İSTE PRİMER ABCD BAKI PRİMER ABCD BAKI A SOLUNUMU DEĞERLENDİR (aç, bak, dinle, hisset) B 2 solunum ver C 10 içinde nabız değerlendirmesi- eğer yok ise C göğüs kompresyonlarına başla [ 30:2 ] D en kısa zamanda defibrilatör Devamlı kpr-ritm değerlendirmesi Solunum yok Nabız yok yanıtsız BLS

20 Temel KPR/ABCD  A= Havayolu  B= Solunum  C= dolaşım  D= Defibrilatör

21  Klas I: Mükemmel; Kesinlikle önerilmektedir. Çok iyi çalışma sonuçlarıyla desteklenmektedir. Etkisi ve yeterliliği ispatlanmıştır.  Klas II a: Çok iyi; Kabul edilebilir ve yararlıdır. Çok sayıda çalışma ile desteklenmektedir ve kanıtlanmıştır.  Klas II b: İyi; Kabul edilebilir ve yararlıdır. Az sayıda çalışma vardır ve az sayıda kanıt ve destek vardır.  Belirsiz Klas: Araştırma ve çalışma aşamasındadır. Sonuç verebilmek için yeterli kanıt yoktur. Sonuçlar umut vericidir. Ancak ilave desteğe gereksinim vardır. Zararı yoktur ama yararı da belli değildir.  Klas III: Kabul edilemez. Kaydedilmiş yararı yoktur. Zararlı olabilir. Tavsiye Sınıflandırması

22 Göğüs kompresyonu  100/dk (normal output’un %25)  30:2 kompresyon/ventilasyon  4-5cm.lik göğüs depresyonu  5 siklusta bir nabız kontrol  Her solunum için 2 saniye

23 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ (TYD-BLS)

24 TYD Nedir? İlk dakikalar içinde yapılan müdahaleler zinciri

25 E RKEN A CİL Y ARDIM Ç AĞIRMA

26 E RKEN T EMEL Y AŞAM D ESTEĞİ U YGULAMA

27 E RKEN D EFİBRİLLASYON U YGULANMASI

28 E RKEN İ LERİ Y AŞAM D ESTEĞİ U YGULAMA

29 Erken arama Erken KPR Erken defibrilasyon

30 TYD Basamakları  Değerlendirme  112 sistemi (EMS) aktivasyonu  KPR’ın ABC’si  Defibrilasyonun “D”i

31 Bir Başka İfadeyle;  Yanıtsızlığı değerlendir  Yanıt yoksa 112 yi ara  Defibrilatör iste  Temel KPR/ABCD

32 Değerlendirme Uygun değerlendirme yapılana kadar CPR yapma !  Alan güvenliğini sapta.  Sars ve sor “ İyi misiniz ?”  Gerekmedikçe hastayı hareket ettirme.

33 112’ yi Yönlendirme  Olay yeri (yer, numarası, cadde adı,vs) ?  Telefon numarası ?  Olay nedir ? (kalp krizi, trafik kazası, vs)  Hasta sayısı ?  Hastaların durumu ?  Siz ne yaptınız ?  Gerekliyse diğer bilgiler.

34 YARDIM ÇAĞIRMA SIRASI <8 YAŞ <8 YAŞ 1 DK. CPR SONRASI >8 YAŞ CPR ÖNCESİ

35 “phone first, phone fast” Erişkin  Kardiak arrest (VF) İnfant, çocuklar  Respiratuar arrest Çocuk “phone fast” Erişkin “phone first”

36 “phone first, phone fast” Özel durumlar:  Near drowning (phone fast)  Travmatik arrest (phone fast)  Drug overdose (phone fast)  Çocuk dahil kardiak arrest (phone first)

37 İlk Değerlendirme  Bilinç düzeyi  Havayolunun açıklığı / yeterliliği  Solunum varlığı ve niteliği  Dolaşım durumu

38 CPR için pozisyon  Sert bir zeminde sırt üstü düz yatar pozisyon  Asla farklı pozisyon (yan, yüzükoyun, düşey) verilmez (İSTİSNA!!!)  Taşınacaksa hastanın baş, boyun ve sırtı birlikte hareket ettirilir

39 HavayoluSolunumDolaşım

40 Hava Yolu (A)  Solunumu olmayan hastada uygun pozisyon “supin pozisyon”  Hava yolu obstruksiyonunun en sık nedeni “dil”

41 Hava Yolu (A) Çene itme manevrası (boyun travması şüphesinde etkin) Baş geri- çene yukarı Manevrası

42 Ventilasyon zorluğunun En sık nedeni uygun Olmayan baş çene pozisyonu.

43 Solunum (B) BakDinleHisset 10 Sn.

44 Solunum(B) Ağızdan ağıza solunum 2 soluk ver Her biri 1 sn.

45 Solunum (B)  Ağızdan ağıza solunum komplikasyonları  gastrik inflasyon  Regurjitasyon  Aspirasyon  Pnomoni  10 ml/kg (700-1000 ml) tidal volum, 1 sn de verilir (klas IIa)

46 Solunum (B)  Ağızdan buruna solunum :  Trismus, ağızda yaralanma, suda boğulma vakalarında en iyi metod.  Ağız- stoma solunumu:  trakeostomili hastalar  Ağız bariyer aracılı solunum :  ağız- yüz kalkanı  ağız-maske

47 Solunum (B) Krikoid bası (SELLİCK MANEVRASI)  Gastrik inflasyon, regurjitasyon, aspirasyon riskini azaltır.  Yalnızca hastanın bilinci yoksa uygula.  Yalnızca tek kurtarıcı varlığında kullan.

48 Dolaşım(C)  Nabız  Dolaşım bulguları  Göğüs kompresyonu

49 Dolaşım (C) Nabız kontrolu:  1968’ den itibaren altın standart  Kurtarıcı nabız kontrolu yapmalı mı? –spesifite %90 –sensitivite %55 –accuracy %65

50 Dolaşım (c) Sağlık personeli nabız kontroluyapmalıdır

51 Dolaşım Göğüs kompresyonu  Seri, ritmik basınç uygulanması  100/dk kompresyon (klas IIb).  Ventilasyon / kompresyon : 30/2  Entübasyon sonrası asenkronize

52 Kapalı Kalp Masajı (Erişkin)  Sternumun üzerine el topuğu yerleştirilir  Sternumun alt yarısına uygulanır  Göğüs duvarına değmeden parmaklar birbirine kenetlenir  Sternum aşağı doğru 3.5 ile 5 cm çöktürülür

53 Göğüs Kompresyonu  Uygun el pozisyonu,  3,5-5cm deprese et,  El pozisyonunu bozma,  Kompresyon fazı = relaksasyon fazı  Göğsün normal pozisyona dönmesine izin ver

54 Göğüs Kompresyonu

55 Kardiyak masaj tekniği Kompresyon Şekli Sternumu çöktürme derinliği derinliği Bebek 2 parmak 1.5-2.5 cm Çocuk (1-8 yaş) tek el 2.5 cm Çocuk (8 yaş  ) 2 El 2.5-3.75 cm

56 Yaş gruplarına göre toraks kompresyon yöntemleri

57 Yenidoğanda kalp masajı(Thumb yöntemi)

58 Yenidoğanda kalp masajı

59 Kapalı Göğüs Masajı:Yapılan Yanlışlar  Yanlış el pozisyonu: organ yaralanması  Bası arasında gevşemeye izin verilmemesi  Zıplayan kompresyonlar  Göğüsü yeterince çöktürememe  Kurtarıcı solukta çok fazla hava verme  Heimlich manevrasında yanlış el pozisyonu

60 Sadece Göğüs Kompresyonu  Kurtarıcı ağızdan ağıza solunumu istemediği / başaramadığında (klas IIa),  Eğitimsiz kurtarıcının hızlı müdahalesi (klas IIa).

61 Tek Kurtarıcılı CPR  Cevapsızlığı değerlendir: cevap yok !  EMS sistemini aktive et.  Hava yolunu aç.  Solunumu değerlendir.

62 Tek Kurtarıcılı CPR  Dolaşım: YOK!  30:2 kompresyon- ventilasyon  5 siklus uygula-2 dk  Tekrar değerlendir: 10 sn.  Solunum (+)  Solunum (-), dolaşım (+)  Dolaşım (-)

63 İki Kurtarıcılı CPR  Bir kurtarıcı:  Hava yolu  Nabız kontrolu  Kurtarıcı soluk  Bir kurtarıcı:  Göğüs kompresyonu  30:2

64 CPR’ın Etkinliği  Spontan atımın geri dönüşü için her 5 siklusta-2 dk.da bir dolaşım bulgularını kontrol et  Spontan solunumu kontrol et

65 Yeterli CPR Kriterleri  Hareketler  Bilinç düzeyi iyileşir  Kendi kendine solunum  Cilt rengi normale döner

66 Sonuçlar  Yalnızca TYD hayatta kalımda yetersiz kalmaktadır  Hasta acil servise getirilinceye dek CPR gerekliyse sürdürülür

67 Hava Yolunda Yabancı Cisim

68 Parsiyal obstruksiyon  İyi hava değişimi :  Bilinç (+)  Güçlü öksürük  wheezing  Kötü hava değişimi :  Zayıf, etkisiz öksürük  Gürültülü solunum  Artan solunum zorluğu  siyanoz

69 Yanıt veren hastadaheimlichmanevrası

70 Self-thrustmanevra

71 ChestThrust (gebe hasta)

72 Parmakla ağız içini süpürme

73 Hasta yanıtsız hale geldiğinde supin pozisyona al.

74 İleri Kardiyak Yaşam Desteği (İKYD-ACLS)

75  American Heart Association  ILCOR

76 Kardiyak Arrest ritimleri  VF  Pulseless VT  PEA  Asistol

77 Kardiyak arrest  Yanıtsızlığı değerlendir  Yanıt yoksa 112 yi ara  Defibrilatör iste  Temel CPR/ABCD

78 Temel CPR/ABCD  A= Havayolu  B= Solunum  C= Nabız  D= Defibrilatör

79 CPR  100/dk (normal output’un %25)  15:2 kompresyon/ventilasyon  4-5cm.lik göğüs depresyonu  4 siklusta bir nabız kontrol  Her solunum için 2 saniye

80 İkincil ABCD A= Endotrakeal entübasyon B= Tüpün yerini kontrol, solunum effektif mi ? ETT’yi sağlamlaştır !!! C=IV yol, ritme uygun adrenerjik ilaç D= Olası reversibl nedenler

81 Reversibl nedenler  Hipovolemi !!  Hipoksi !!  Hidrojen (asidoz)  Hiper/hipokalemi  Hipotermi  Tablet (ilaç alımı)  Tamponad (kardiyak)  Tansiyon pnomotoraks  Trombosis koroner  Trombosis pulmoner

82 PREKORDİAL DARBE GEREKLİ Mİ?  Prekordial Thump : Prekordial darbe Tanık olunmuş veya monitorize edilmiş arrestlerde, ilk 30 saniyede yapılabilir.

83 Defibrilasyon uygulanmayan her 1 dakika için VF yaşam şansı % 7-10 azalır. Defibrilasyon uygulanmayan her 1 dakika için VF yaşam şansı % 7-10 azalır.

84  Nabız değerlendirme sensivite %55 spesifite %90

85 Nabız olmamasına rağmen, VF/ VT dışında herhangi bir elektriksel akım veya aktivitenin olması Nabızsız Elektriksel Aktivite ( P E A )

86 Nabızsız Elektriksel Aktivite  Hipovolemi  Hipoksi  Hidrojen  Hiper/hipokalemi  Hipotermi  Tablet  Tamponad  Tansiyon pnomotoraks  Tromboz(koroner)  Tromboz(pulmoner)

87 Nabızsız Elektriksel Aktivite  Elektromekanik dissosiasyon  Pseudo EMD  İdioventriküler ritim  Ventriküler escape ritim  Bradisistolik ritim  Postdefibrile idioventriküler ritim

88 Dopplerde tesbit edilen kan akımı varsa çok agresif tedavi yapılmalıdır !! Volüm genişlet NorepinefrinDopamin TCP !! İntra aortik pompa

89 Geniş QRS ve yavaş ritim masif myokard hasarı hipoksihiperkalemihipotermi ilaç (trisiklik,beta bloker,digoksin)

90 Dar QRS ve hızlı HipovolemiEnfeksiyon Pulmoner emboli Tamponad

91 Ne zaman sonlandırılalım? Hasta atipik değil ve 10 dakikanın üzerinde yeterli ressüsitatif çabaya rağmen asistoli devam ediyorsa ressüsitasyonu durdurmayı düşün

92 Atipik olgular Hipotermi İlaç aşırıdozu genç yaş toksik maruziyet

93 İlaç verilme yolları  Periferik intravenöz yaklaşım.  Santral intravenöz yol.  Trakeal yolla ilaç verilmesi.  İntraosseoz yol.  Diğer yollar.

94 Amiodaron 150 mg 10 dk(150mg + 100 mL %5DW) 1 mg/dk 6 saat (900 mg + 500cc %5 DW) 1 mg/dk 6 saat (900 mg + 500cc %5 DW) 0.5 mg/dk 18 saat 0.5 mg/dk 18 saat kardiyak arrest durumunda 300 mg ıv puşe(20cc %5DW), gerekirse 150 mg tekrar doz Vazopresin 40 IU tek doz Atropin 0.5-1 mg (maksimum 0.04 mg/kg) Epinefrin 1mg her 3-5 dk.da bir

95 Lidokain 1-1.5mg/kg bolus(max. 3mg/kg) infüzyonu 1-4mg/dk infüzyonu 1-4mg/dk Magnezyum 1-2 gr. 5-60 dk. Adenosin 6-12-12 mg iv 5dk Verapamil 2.5-5-10 mg Diltiazem 0.25mg/kg sonrası 0.35 mg/kg (5- 15mg/saat inf.)

96 Nabızsız arrest algoritması NABIZSIZ ARREST TYD algoritması O2 Monitör/Defibrilatör Ritmi kontrol et Şoklanabilir ritm? VF/NVT Asistoli/NEA HAYIR EVET

97 Asistol / NEA algoritması 5 siklus KPR Damar yolu açılınca IV/IO vazopressor ver Adrenalin 1 mg IV/IO her 3-5 dakikada veya Vazopressin 1 doz 40 U IV/IO Atropin 1 mg IV/IO her 3-5 dakikada (Max 3 doz) asistol veya bradikardik NEA varsa 5 siklus KPR Ritmi kontrol et Şoklanabilir ritm ? EVET HAYIR VF / NVT algoritmasına geç KPR devam Olası nedenleri düşün

98 Asistol / NEA algoritması Hipovolemi Hipoksi Hidrojen iyonu (asidoz) Hipo/hiperkalemi Hipoglisemi Hipotermi Toksinler Tamponad (kardiyak) Tansiyon Pnx Tromboz kardiyak Tromboz pulmoner Travma 1 siklüs 30 masaj 2 solunum (5 siklus = 2 Dk) Her 2 dakikada bir ritm kontrolü Asistol / NEA muhtemel nedenleri

99 VF / NVT algoritması 1 kez defibrile et Bifazik: 120-200 J OED Monofazik: 360 J Ritmi kontrol et Şoklanabilir ritm? evet Asistol / NEA Algoritmasına gec Defibrilatör şarj olana kadar KPR ye devam 1 kez defibrile et Bifazik: ilk seferki ile aynı veya daha yüksek (bilinmiyorsa 200 J) Monofazik: 360 J OED KPR ye devam et Damar yolu açılınca IV/IO vazopressor ver (şoktan önce veya sonra) Adrenalin 1 mg IV/IO her 3-5 dakikada veya Vazopressin 1 doz 40 U IV/IO 5 siklus KPR hayir

100 VF / NVT algoritması 5 siklus KPR Ritmi kontrol et Şoklanabilir ritm? Asistol / NEA algoritmasına hayir Defibrilatör şarj olana kadar KPR ye devam 1 kez defibrile et Bifazik: ilk seferki ile aynı veya daha yüksek (bilinmiyorsa 200J) AED Monofazik: 360 J Antiaritmik düşün Amiodaron: 300 mg IV/IO Lidokain 1-1,5 mg/kg Magnezyum: Torsades de Pointes varsa 1-2 g 5 siklus sonra başa dön

101 AED

102

103

104 İleri Yaşam Desteği İlaçları  Adrenalin  Atropin  Amiodarone  Lidokain  Magnezyum  Bikarbonat

105 Adrenalin  Anti-aritmik ve vazokonstriktör ilaç  3 – 5 dk arayla  1 mg IV  0.01 mg/kg IV  Üst sınır yok resüsitasyon süresince

106 Atropin  Parasempatolitik (kalp hızını arttırıcı)  3 – 5 dk arayla  1 mg IV  0.01 mg/kg IV (pediatrik)  En az 0.5 mg  Toplam 0.04 mg/kg  3 mg (erişkin)

107 Lidokain  % 2 Aritmal ® = 100 mg Lidokain  % 10 Aritmal ® = 500 mg Lidokain  1 – 1.5 mg/kg IV puşe  Toplam 3 mg/kg  İdame 1 – 4 mg/dk 24 st IV inf.

108 Amiodarone  Cordarone ® amp= 150 mg Amiodarone  150 mg IV + 20 cc D5W içinde (15 dk sonra gerekirse tekrar)  Toplam doz 300 mg

109 Magnezyum  Hipomanezemi  Torsades des Pointes  1 - 2 mg IV

110 . Bikarbonat  Hasta yeterince ventile edilmeden kesinlikle verilmemeli  Bilinen hiperkalemik metabolik asidoz  Salisilat ve TCA overdoz  1 mEq/kg IV  Üst sınır yok  pH kontrolü

111 Hangi İlaçlar Endotrakeal Tüpten  Adrenalin  Atropin  Lidokain  Diazem  Naloksan  2 – 2.5 katı SF ile sulandırılmalı  Ardından 4-5 kez ambulamalı

112 İpuçları  Resüsitasyonda IV yol SF veya RL ile açılmalı  En az 18 G ile antekubital bölgeden  Her ilaç sonrası 20 cc SF ve kolu yukarı kaldır


"Yrd. Doç.Dr. F. Mutlu Kukul Güven CÜTF Acil Tıp AD Sivas KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları