Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OHSS ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ Prof Dr Bülent BAYSAL İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hast ve Doğum Anabilim Dalı Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OHSS ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ Prof Dr Bülent BAYSAL İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hast ve Doğum Anabilim Dalı Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim."— Sunum transkripti:

1 OHSS ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ Prof Dr Bülent BAYSAL İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hast ve Doğum Anabilim Dalı Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim Dalı

2 Tanımı Değişik derecelerde over büyümesi ve/veya ascites, pleural effusion, oliguri, hemokonsantrasyon, tromboembolizm, elektrolit dengesizliği Değişik derecelerde over büyümesi ve/veya ascites, pleural effusion, oliguri, hemokonsantrasyon, tromboembolizm, elektrolit dengesizliği

3 Başlangıcı Erken OHSS- HCG den sonraki 9 gün içinde Geç OHSS- Trofoblast akt ile HCG salınımını takip eden günler (9 günden sonra)(daha şiddetli klinik)

4

5 İnsidens Tüm formları % 4 oranında izlenir. - Hafif OHSS; 8 – 23 %. - Orta ve şiddetli OHSS: 3.5-8 % IVF siklüslerinde IVF siklüslerinde

6 Lab. Blood Lab. BloodClinical Ovary Ovary Grade Grade -HCV < 45 - lok < 15.000/cc -Normal renal function -Abdominal Distension -GIT upset -GIT upset5-I0ccHafif -HCV < 45 - lok < 15.000/cc -Normal renal function -Moderate ascites 10-12 cc Ascites 9cm2 den fazla Orta Orta

7 Lab. Blood Lab. BloodClinical Ovary Ovary Grade Grade -HCV > 45 - lok > 15.999/cc -Impaired renal function - -Impaired renal function - -Marked ascites -Dyspnea-Hypovolemia -Mild Thromboembolism -Mild Thromboembolism > 12cc > 12ccŞiddetli -HCV (55%) -lok > 25000/mm3, -serum creatinine> 1.6 mg%^, -creatinine clearance < 50ml/min. -Tense ascites, -Hydrothorax. -Severe Thromboembolism. -Adult respiratory distress syndrome - Life threatening Kritik

8 Risk faktörleri <35 yaş PCOS Astenik tip Yüksek E2 (ART>4000pg/ml?) Multiple folikül (ART>20) Gebelik Luteal fazda HCG ile destek GnRH agonist protokol Daha önce OHSS öyküsü

9 PCOS : MAJÖR PREDİSPOZAN FAKTÖR recruitable” folikül sayısındaki artış recruitable” folikül sayısındaki artış MacDougall et al.,1993; Artmış VEGF ekspresyonu Artmış VEGF ekspresyonu Agrawal et al.,1998

10 Gebelik-OHSS Gebe kalınan sikluslarda OHSS daha fazla (2-5 kat) Gebe kalınan sikluslarda OHSS şiddeti daha fazla OHSS sikluslarında multiple gebelik %10 - 42

11 OHSS PREDİKSİYONU E2’nin prediktif değeri Prediktif (Asch et al., 1991) Prediktif değil (Moris et al., 1995) Erken OHSS over cevabı ve E2 değerleri ile predikte edilebilir. (Mathur et al., 2000) Risk artışı: 3000 pg/ml (Benadiva et al., 1997) 6000 pg/ml (Asch et al. 1991)

12 Folikül sayısı: Folikül çapı veya sayısı hakkında fikir birliği yok. Oosit sayısı: Asch et al.,1991 : <20 oositte şiddetli OHSS yok >30 oositte %22,7 şiddetli OHSS Geç OHSS için oosit sayısının prediktif değeri az (Mathur et al., 2000)

13 Oosit sayısı 2253 IVF siklusunda, >20 oositi olan hastalarda ROC analizi Erken OHSS prediksiyonunda, 24 oosit (sens. %79; spec. %60) 29 folikül (sens. %82; spec. %65) (Verwoerd et al., 2008)

14 Anti müllerien hormon (AMH) AMH : Yaş ve BMI den daha prediktif. (sens. %90.5, spec. %81.3) Bazal serum AMH (OR: 1.7, P <0.0003) E2 (HCG günü) (OR: 1.0, P < 0.04) AMH cut-off 3,36ng/ml (Lee et al., 2008)

15 Sekonder korunma (önlenmesi) Siklüs iptali 1. Coasting 2. İlaçlar  GnRH agonist  GnRH antagonist  Recombinant LH  Insulin sensitizers - Metformin  IV albumin 20%  ACE inhibitors + Angiotensin II receptor blocker  Glucocorticoids  Dopamine agonist

16 Sekonder korunma Foliküllerin aspirasyonu Embryo dondurma ve daha sonra transferi In vitro maturation (IVM)

17 OHSS önlenmesi HCG İPTALİ: SİKLÜS İPTALİ hCG yarı-ömrü >24 h, LH yarı ömrü 60 dak. hCG etkisi 6 güne kadar devam eder siklus iptali ile OHSS insidansı azalır HCG yapmadan siklus iptaline gitmek için belirlenmiş bir E2 seviyesi yok. (4000pg/ml*)

18 Step-up ve step-down protokoller Step-up da OHSS daha az (Balasch et al., 2001; Christin-Maitre&Hugues, 2003) Step-up da stimülasyon süresi uzun (Christin- Maitre&Hugues, 2003)

19 Gonadotropin türü Başlangıç dozu******** FSH = hMG (Daya 2002) - rFSH vs. Üriner gonadotropin OHSS insidansı benzer (OR 1,5)

20 GnRH agonisti -GnRH agonist yok ise pürified-üriner FSH ve HMG de OHSS (OR 0,2) -GnRH agonist var ise pürified-üriner FSH ve HMG de OHSS (OR 3,1) OHSS insidansı daha yüksek -%4.6 GnRHa / %0.6 non-GnRHa (Whalos 2000)

21 GnRH antagonist - Antagonist sikluslarda OHSS daha az (Cochrane, Al-Inany 2006) (RR 0,61) -Metaanaliz (Ludwig et al., 2001) antagonist sikluslarda OHSS daha az (OR 0,49)

22 Antagonist sikluslarında analog ile tetikleme Ovulasyon agonistin flare-up etkisi ile tetiklenir : 0,2 mg triptorelin 0,5 mg buserelin 1-2 mg leuprolide acetat Shapiro 2008-OHSS yok

23 HCG GECİKTİRİLMESİ: COASTING En sık kullanılan method Coast sonrası toplanan oosit sayısı? Uzamış coast ta embryo kalitesi ? E2 düşüşü ile endometrial reseptivite ? Siklus iptali gerekebilir.

24 García-Velasco, 2006

25 Coasting E2 paternleri

26 Coasting Kabul edilebilir gebelik oranları (Delvigne & Rozenberg; 2002) 3 günden kısa coasting IVF sonuçlarına etkisi yok ( Uluğ et al., 2002)

27 Coast vs. Total freezing OHSS oranları aynı, gebelik oranları benzer. Huddieston et al., 2008

28 rLH ile ovulasyonun tetiklenmesi The European Recombinant LH Study Group, 2001. Çift kör multicenter (n = 259) çalışma recLH (rhLH) vs 5000 IU of urinary hCG 5000 ve 15 000 IU rhLH vs 5000 IU hCG ile orta derecede OHSS ve asit daha az ( 18% ve 21% vs 45%).

29 rhCG ile ovulasyonun tetiklenmesi Metaanaliz (Al-Inany et al., 2005) n=747 OHSS: rHCG vs üriner HCG (%3,3 vs %1,9) Fark yok 500μg rHCG vs 250μg OHSS: 3,4 vs 1,1

30 Luteal Faz Desteği tipi IVF sikluslarında luteal faz desteği mutlak gerekli HCG etkisi: OHSS riski  Progesterone tercih edilir. (Penzias, 2002)

31 Albumin kullanımı Etki Multifaktörel Endikasyonlar Hcg günü E2 >3000pg/ml Coasting Overler büyük ve asit var ise opu dan önce >20 oosit toplandı ise 10-125 gram arasında kullanımı var Kullanım süresi 1-5 gün opu sonrası Erken OHSS yi önlemede etkin olabilir. Ancak geç, şiddetli OHSS de etkisi yok

32 Hydroxyethyl starch (HES) plasma onkotik basıncını artırır Kan viskositesini azaltır ve trombosit aggregasyonunu önler

33 Glukokortikoid verilmesi Teorik yarar-kan damarlarında geçirgenliği azaltır Kanıt yok (Tan et al., 1992).

34 Foliküllerin aspirasyonu OHSS için koruyucu olabilir. (Rabinovici et al., 1987) Yararı yok (Friedman et al., 1984; Golan et al., 1988; Tan et al., 1992) Unilateral follikül aspirasyonu : yararı yok (Egbase et al; 1997)

35 Long GnRH agonist protokol alan yüksek riskli hastalara GnRH antagonist uygulaması E2 de hızlı düşüş Şiddetli OHSS de azalma Devam eden gebelik 51.8 %. Gustofson et al 2006, Aboulghar et al., 2007 ANTAGONİST KULLANIMI COASTING KADAR ETKİN

36 Dual renin angiotensin blokajı ve total freezing OPU sonrası 1. günde 10 mg enalapril maleat, oral 1x1 ve 8.5 mg candesartan, oral 2x1/2 Tedavi süresi 8 gün 10 olgu 2 sinde OHSS gelişmiş Ata et al., 2008

37 Cabergoline D opamine agonisti VEGFR-2 reseptörünün fosforilasyonunu önler 69 oosit donöründe orta derecede OHSS 20% Plasebo grubunda orta derecede OHSS 44% (p < 0.04).( Soares et al, 2008) Quinagolide çalışması (Garcia Velasco) 2010

38 Varnagy et al., 2009 100mg/gün Riskli gruba öneriliyor. Düşük doz aspirin

39 Tedavi A- Hafif OHSS 2 hf içinde spontan geriler (konservatif yaklaşım) B- Orta ve şiddetli OHSS a- Hospitalizasyon. a- Hospitalizasyon. b- yoğun bakım ünitesinde takip b- yoğun bakım ünitesinde takip

40

41 Tedavi a- Dolaşım ve elektrolit kontrolü renal perfüzyonun desteklenmesi. renal perfüzyonun desteklenmesi. Kolloid plasma genişleticiler veya human albumin, Kolloid plasma genişleticiler veya human albumin, Sodium ve sıvı kısıtlanması (non effective). Sodium ve sıvı kısıtlanması (non effective). b-Semptomatik tedavi: -paracetamol and opioids. -paracetamol and opioids. -Antiemetics: metoclopramid. -Antiemetics: metoclopramid.

42 Tedavi c-Tromboembolizm in önlenmesi - Antikoagulan tedavi: - Antikoagulan tedavi: eğer: tromboemboli klinik belirtisi varsa tromboemboli klinik belirtisi varsa Lab : hiperkoagulabilite varsa Lab : hiperkoagulabilite varsa

43 Tedavi d- Antihistaminler: kapiller membran stabilizasyonu? e- Dopamine: oligürik olgularda f- Methotrexate: ektopik gebelik varsa cerrahiden kaçınmak için

44 Asit ve pleural efüzyonun aspirasyonu USG eşliğinde parasentez USG eşliğinde parasentez A vantajları A vantajları solunumda rahatlama sağlar solunumda rahatlama sağlar Batında gerginlik azalır Batında gerginlik azalır venöz dönüş artar. venöz dönüş artar. idrar çıkışı ve kreatinin klirensi artar idrar çıkışı ve kreatinin klirensi artar

45 Asit ve pleural efüzyonun aspirasyonu Asit ve pleural efüzyonun aspirasyonu Dezavantajı Dezavantajı etkisi geçici etkisi geçici protein kaybına sebep olur (25-69g/L) protein kaybına sebep olur (25-69g/L) over yaralanması ve kanama riski over yaralanması ve kanama riski enfeksiyon riski enfeksiyon riski

46 Cerrahi tedavi a- Batın içi kanama varsa b- Adneksiyal torsiyon c- ektopik gebelik varsa

47 Sonuç Hızla yükselen E2 E2> 2,500 pg/mL intermediate size folikül (10–14 mm) fazla ise OHSS AÇISINDAN DİKKATLİ OLUNMALI! ASRM Önerisi, 2008

48 Bu hastalarda hCG iptali coasting Düşük doz hCG Analog ile tetikleme Luteal fazda sadece progesteron ÖNERİLMEKTEDİR. ASRM Önerisi, 2008

49 teşekkürler


"OHSS ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ Prof Dr Bülent BAYSAL İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hast ve Doğum Anabilim Dalı Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite Bilim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları