Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALAN SEÇİMİ. 2 ALAN SEÇİMİNİN ÖN KOŞULU SINIF GEÇMEKTİR !!!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALAN SEÇİMİ. 2 ALAN SEÇİMİNİN ÖN KOŞULU SINIF GEÇMEKTİR !!!"— Sunum transkripti:

1 ALAN SEÇİMİ

2 2 ALAN SEÇİMİNİN ÖN KOŞULU SINIF GEÇMEKTİR !!!

3 3 SINIF GEÇME OLASILIKLARI Doğrudan Sınıf Geçme Ortalama Yükseltme Sınavı ile Sınıf Geçme Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

4 4 9. Sınıf öğrencilerinin doğrudan sınıf geçebilmeleri için; 1. Ders yılı ya da “Ortalama Yükseltme Sınavları” sonunda TÜM DERSLERDEN BAŞARILI OLMALARI, 2.“Dil ve Anlatım” dersi dışında bazı ders ya da derslerden başarısızlık söz konusuysa, YIL SONU BAŞARI ORTALAMASININ; en az 3.00 olması gerekmektedir. DOĞRUDAN SINIF GEÇME

5 5 Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; İkinci dönem notunun en az GEÇER; ancak birinci dönem notu ETKİSİZ ise, ikinci dönem notunun en az ORTA olması gerekir. ÖRNEK : I.DÖNEM NOTU II. DÖNEM NOTUYIL SONU NOTU 1 2 2 – GEÇER 2 1 2 – KALIR 3 1 2 – KALIR 4 1 3 – KALIR 5 1 3 – KALIR 0 2 1 – KALIR 0 3 2 – GEÇER

6 6 ÖRNEK: DERSİN ADI Haftalık Ders Saati Yıl Sonu Notu Ağırlıklı Yıl Sonu Notu (Haft. Ders Saati x Yıl Sonu Notu) T ü rk Edebiyatı Tarih Coğrafya Din K ü lt. Ve Ahlak Bilgisi Matematik Fizik Kimya Biyoloji İngilizce Beden Eğitimi Dil ve Anlatım (Baraj Dersi) Seçmeli Proje Hazırlama Almanca 3 2 1 4 2 10 2 1 2 41452112355444145211235544 3x4=12 2x1=2 2x4=8 1x5=5 4x2=8 2x1=2 2x2=4 10x3=30 2x5=10 1x4=4 2x4=8 TOPLAM35105 YIL SONU AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI = 105: 35 = 3 Yıl sonu ağırlıklı puan ortalamanızı da aynı yöntemle hesaplayabilirsiniz.

7 7 ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI İLE SINIF GEÇME Amaç: 1- Yıl sonu başarı ortalamasını yükseltmek 2- Başarısız olunan dersleri başararak sınıf geçmeye imkan sağlamak Öğrenciler başarılı veya başarısız oldukları en fazla “4” dersten ortalama yükseltme sınavına katılabilirler.

8 8 Ortalama Yükseltme Sınavları,ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Ortalama Yükseltme Sınavları, ders kesiminden bir hafta sonra başlar ve süresi üç haftayı geçmez. Sınavlar sonucunda; 1- Başarısız olunan derslerin her birinden en az “Geçer” düzeyinde not alanlar, 2- “Sınıf Geçme” koşullarını sağlayan öğrenciler sınıflarını geçerler.

9 9 SORUMLU OLARAK SINIF GEÇME Ortalama Yükseltme Sınavları sonrasında, Yıl Sonu Başarı Ortalaması 3.00 3 derse Yıl Sonu Başarı Ortalaması 3.00’ dan aşağı olanlardan başarısız oldukları ders sayısını 3 derse indirenler, bu derslerden sorumlu olarak 10. sınıfa devam ederler. 9. sınıftan, 3’ten fazla sorumlu dersi bulunanlar başarısız sayılırlar.

10 10 Öğrencinin sorumluluk sınavında sorumlu olduğu ders/derslerden en az “Geçer” düzeyde not alması durumunda sorumluluk kalkar. Sorumluluk sınavlarında başarılı olunamazsa sorumluluk devam eder ve okul bitirilemez.

11 11 Sınıf tekrarı, orta öğretim süresince bir defa yapılır. SINIF TEKRARI 2- Sorumlu olarak sınıf geçemeyenler, 1- Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yıl sonu başarı notuyla sınıf geçemeyenler, 3- Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar ederler.

12 12 TEŞEKKÜR-TAKDİR Tüm derslerden başarılı olan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması; 70.00- 84.99 arasında olanlar Teşekkür belgesi 85.00 ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi ile ödüllendirilir.

13 13 ALANLAR TÜRKÇE-MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLİMLER YABANCI DİL

14 14 ALAN SEÇİMİ ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER İlgi Alanlarının Belirlenmesi (Ben neleri yapmaktan hoşlanırım?) İş Değerlerinin Belirlenmesi (Ben ne istiyorum?) Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi (Karakterim nasıl?) Yeteneklerin Belirlenmesi (Ben neleri yapabilirim?) Mesleklerin İncelenmesi (Hangi mesleklere ilgi duyuyorum?) Başarı Durumunun Belirlenmesi (Hangi derslerde daha başarılıyım?)

15 15 ALAN SEÇİMİ AŞAMALARI Sınıf geçme sistemi ve alan seçimi ile ilgili bilgilendirme toplantıları, Yıl boyunca ders başarı durumu izlemesi, Sınıf içi rehberlik etkinlikleri Eğitsel Alanlar Alan Seçimimimizi Neler Etkiler? Kendimi Tanıyorum Alanlar Bana Uygun Alan/Meslek Mesleğim Hayatım mı? Hangi Alan-Hangi Meslek? Gerçekçi Seçimler–1 Alanımı Seçtim İlgi ve yetenekleri belirleme testleri MESLEKİ EĞİLİM BELİRLEME TESTİ AKADEMİK BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ Öğrencinin görüşü, Sınıf rehber öğretmeni ve ders öğretmenlerinin görüşü, Velinin görüşü.

16 16 ALANLARA YÖNLENDİRME Yönlendirme, öğrenci ve velisinin görüşü alınarak; ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarı durumuna göre, İlgili Müdür Yardımcısı, Sınıf Öğretmeni ve Rehber Öğretmen tarafından yapılır.

17 17 MÜDÜR YARDIMCISI Halise KIVANÇ SINIF ÖĞRETMENLERİ 9A Müşerref YILMAZ 9B Burcu ONARAN 9C Nihal ÖZTÜRK 9D Müjde UYSAL REHBER ÖĞRETMEN Yonca AKGÜN

18 18 ALANLAR KAYNAK DERSLER Fen Bilimleri Alanı • Fizik • Kimya • Biyoloji • Matematik Türkçe - Matematik Alanı • Türk Edebiyatı • Dil ve Anlatım • Matematik Sosyal Bilimler Alanı • Türk Edebiyatı • Dil ve Anlatım • Tarih • Coğrafya Yabancı Dil Alanı • Türk Edebiyatı • Dil ve Anlatım • Yabancı Dil ALAN SEÇİMİNDE DİKKATE ALINAN DERSLER

19 19 ALAN SEÇİMİ KOŞULLARI Alanlara kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olanlar istediği alana, Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup, bu derslerin yıl sonu notlarının Ağırlıklı Ortalaması en az 2.50 olanlar o alana, Yukarıdaki şartları taşımayanlar, alana kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının yüksek olduğu alana yönlendirilir.

20 20 Örnek: Fen alanını seçmek isteyen bir öğrencinin notları aşağıdaki gibiyse ALAN DERSLERİ Haftalık Ders Saati Yıl Sonu Notu Ağırlıklı Ortalama Matematik Fizik Kimya Biyoloji 42224222 23212321 4x2=8 2x3=6 2x2=4 2x1=2 TOPLAM1020 YIL SONU AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI = 20: 10 = 2 FEN ALANINI SEÇEMEZ 

21 21 ALAN DERSLERİ Haftalık Ders Saati Yıl Sonu Notu Ağırlıklı Ortalama Matematik Fizik Kimya Biyoloji 42224222 33313331 4x3=12 2x3=6 2x1=2 TOPLAM1026 YIL SONU AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI = 26: 10 = 2.6 FEN ALANINI SEÇEBİLİR 

22 22 ALAN DERSLERİ Haftalık Ders Saati Yıl Sonu Notu Ağırlıklı Ortalama Matematik Fizik Kimya Biyoloji 42224222 22222222 TOPLAM YIL SONU AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI = FEN ALANINI SEÇEBİLİR ANCAK...

23 23 ALAN SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILIR? Alan seçimi, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde yapılır. Ancak, okul yönetimince kabul edilen zorunlu ve yönetmelikte belirtilen özüre dayalı hallerde yeni ders yılının başlamasına kadar geçen sürede de şartları taşıyan öğrenciler alan seçimi ve değişikliği yapabilirler.

24 24 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLİR Mİ? 10. sınıf sonunda; Ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir. Ancak, alanını değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıfın görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur ve sorumluluk sınavına alınır. Yeni alanında okutulmayan sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur.

25 25 ALAN SEÇİMİNİN ÖNEMİ

26 26 ALANLARIN ÜNİVERSİTE SINAVIYLA İLİŞKİSİ AlanlarAlana Kaynaklık Eden Dersler Puan Türü Meslekler FenBilimleri Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji MF Mühendislik, Tıp, Temel Bilimler vb. Türkçe-Matematik Matematik, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı TM İktisat, İşletme, Uluslararası ilişkiler, Psikoloji vb. SosyalBilimler Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih, Coğrafya TS İletişim, Edebiyat, Tarih, Gazetecilik vb. Yabancı Dil Dil Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Yabancı Dil (İngilizce) DİL İngilizce, Almanca, Fransızca (Dil ve Edebiyatları, Öğretmenlikleri) Mütercim-Tercümanlık

27 27 ALANLARA GÖRE BAZI MESLEKLER FENTMDİLSOSYAL Bilgisayar Müh. Çevre Müh. Sistem Müh. Elektrik Müh. Gıda Müh. İşletme Müh. Kimya Müh. Maden Müh. Makine Müh. Diş Hekimliği Biyoloji Fizik Eczacılık Tıp Veterinerlik Avrupa Birliği İlişk. Bankacılık ve Finans İşletme – Ekonomi İktisat Kamu Yönetimi Hukuk Felsefe Psikoloji Sosyoloji Muhasebe Siyaset Bilimi Turizm İşletmeciliği Uluslararası İlişkiler Uluslararası Ticaret Yönetim Bilişim Sist. Alman Dili ve Edb. Dilbilim Çeviribilim Mütercim-Terc. Fransız Dili ve Edb. Fransızca Öğr. İngiliz Dil Bilimi İngiliz Dili ve Edb. İngilizce Öğrt. Japonca Öğr. Karşılaştırmalı Edb. Kore Dili ve Edb. Latin Dili ve Edb. Turist Rehberliği Yunan Dili ve Edb. Basın ve Yayın Coğrafya Öğr. Gastronomi Gazetecilik Halkla İlişkiler İletişim Medya ve İletişim Radyo, Sinema, TV Reklamcılık Sanat Tarihi Sanat Yönetimi Sosyal Bilgiler Öğr. Tarih Öğretmenliği TV Haberciliği-Prog. Türkçe Öğr.

28 28 Alan seçimi, bir anlamda hayat boyu sürdürülecek mesleğin seçimi anlamına da gelmektedir. Öğrenciler geleceklerini ve kariyerlerini planlamada ilk adımı bir mesleğe yönelme kararını vererek oluştururlar.

29 29 ALAN SEÇİMİNDE SIK YAPILAN HATALAR

30 30 Önemini kavrayamadan alan seçimi yapmak, Alan dersleri hakkında yeterli bilgi edinmeden seçim yapmak, Alan derslerine yeteneği olmadan sadece istekler doğrultusunda seçim yapmak, Arkadaş grubunun yönlendirmesiyle ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan alanları seçmek, Alan seçiminde yetkin olmayan insanların yönlendirmesiyle ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan alanları seçmek, Yükseköğretim programlarına hangi alanlardan öğrenci alındığını bilmeden alan seçmek...

31 31 ALAN SEÇİMİ İLE İLGİLİ ÖNYARGILAR

32 32 Fen alanını seç; çünkü başarılı ve zeki öğrenciler o alana gider. Sosyal alana kesinlikle gitme; çünkü nerde başarısız, tembel öğrenci varsa o alana gidiyor. Sosyal alanda seçilebilecek doğru düzgün meslek yok. Fen alanı çok zormuş, başaramazsın; sakın gitme. Sosyal’e git; çünkü çok kolaymış. İkisinin ortası olsun; sen en iyisi TM seç.

33 33 ANNE VE BABA TUTUMU NASIL OLMALI?

34 34 “ Çoğunluk.... alanını seçiyor” “ Biz aile olarak... alanında okumanı/.... olmanı istiyoruz. “ Bak,.... çok popüler bir meslek ” “ Ben.... olamadım sen ol” “ Bak kardeşin... oldu” “ Ancak senin gibi tembeller bu alanı seçer.” “ Komşunun çocuğu... oldu ama sen …” YANLIŞ TUTUM

35 35 DOĞRU TUTUM Çocuğunuzun ders başarısını, ilgi ve yeteneklerini, serbest zamanlardaki etkinliklerini takip edin. Çocuğun isteklerinin sizinkinden farklı olabileceğini unutmayın. Kendi beklentilerinizi değil, çocuğunuzun beklentilerini konuşun. Olumsuz eleştirmek yerine olumlu davranışlarını takdir edin, çabalarını ödüllendirin. Aile içi ilişkilerde destekleyici ve yönlendirici olun. Anne-baba arasındaki farklı tutumlardan kaçının. Alan ve meslek tercihlerini önemseyin ve araştırmaları beraber yapın.

36 36 YANLIŞ TERCİH “1” YILIN, YANLIŞ ÜNİVERSİTE “4” YILIN, YANLIŞ MESLEK PEK ÇOK YILIN KAYBI DEMEKTİR… UNUTMAYIN;

37 37 Bu nedenle; Ders Başarısına, İlgilere, İlgilere, Yeteneklere, Yeteneklere, Değerlere, Değerlere, Mesleğin Sağladığı Olanaklara Mesleğin Sağladığı Olanaklara Uygun Alan ve Meslek Seçimi Şarttır.

38 38


"ALAN SEÇİMİ. 2 ALAN SEÇİMİNİN ÖN KOŞULU SINIF GEÇMEKTİR !!!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları