Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçları Satış Planı Üretim İş Akışı Başlangıç Üretim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçları Satış Planı Üretim İş Akışı Başlangıç Üretim."— Sunum transkripti:

1 1 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçları Satış Planı Üretim İş Akışı Başlangıç Üretim Sistemi Üretim Sistemi Geliştirme İhtiyacı Yatırım İhtiyacı Malzeme Tedarik Planı Ürün/Hizmet Üretim Planı Makine Ekipman Tedarik Planı Üretim işgücü Planı İşyeri Yerleşim Planı

2 2 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Yapılabilirlik araştırmasının üretim bölümünde gerekli makine-ekipmanların hammadde ve girdilerin ve işgücünün analizi yapılır ve seçilen işletme senaryosu ve iş fikrinin genel yapılabilirliği kapsamında bir başlangıç üretim sistemi yapısına ulaşılır. İş planında ise yapılabilirlik araştırması çalışmasında yapılan bu analizler kullanılarak üretim sistemi ile ilgili temel kararlara ulaşılır ve bunlar aşağıdaki bölümlerde çeşitli planlara dökülür: – Üretim Sistemi Geliştirme Planı – Makine-Ekipman Temin Planı – Hammadde Tedarik Planı – Detaylı Üretim Planı – Üretim İşgücü Temin Planı

3 3 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Üretim Sistemi Geliştirme Planı: Bu bölümdeki temel amaç, belirlenen başlangıç üretim modeli üzerine, işletmemizin genel gelişme hedeflerini, finansman planını, satış tahminlerini ve toplam talep içindeki artan payımız gibi geleceğe yönelik planları temel alarak üretim sistemimizdeki genel gelişimi tarif etmektir. Beş yıllık bir projeksiyon dahilinde yapılacak bu tarif artan kapasite kullanım oranlarını, kapasiteye eklenecek yeni makine ve ekipmanları, yeni ürünler üretmek için gereken yeni makine-ekipmanları veya tamamen değiştirilecek üretim sistemini içerebilir. Bu bölümde bu tip faktörler göz önüne alınarak üretim sisteminde yapılacak gelişimin genel kapsamı ve hedefleri tarif edilmelidir. Bu bölümde bu tip faktörler göz önüne alınarak üretim sisteminde yapılacak gelişimin genel kapsamı ve hedefleri tarif edilmelidir.

4 4 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Makine-Ekipman Temin Planı: Yapılabilirlik araştırmasında üretim için gereken makine ekipmanların detaylı analizi yapılarak, bizim için geçerli işletme senaryomuz kapsamında hangilerinin alınacağı belirlenmiştir. Bu bölümdeki temel amaç, belirlenen başlangıç üretim modeli ve üretim sistemi geliştirme planı dahil olmak üzere gereken makine ekipmanların işletme kuruluş ve gelişme dönemi içerisinde aylık bazda ne zaman temin edileceğini belirlemektir. Bu bölümde elde edilecek makine-ekipman temin planı, finansman planının yatırım sermayesi gereksinimi bölümünün ana girdilerinden birini oluşturacaktır. Bu bölümde elde edilecek makine-ekipman temin planı, finansman planının yatırım sermayesi gereksinimi bölümünün ana girdilerinden birini oluşturacaktır.

5 5 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Makine-Ekipman Temin Planı (Kuruluş Dönemi İçin Aylık) Makine Ekipman OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık

6 6 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Makine-Ekipman Temin Planı (Beş Yıllık) Makine / Ekipman 20032004200520062007

7 7 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Hammadde Tedarik Planı: Yapılabilirlik araştırmasında hammadde ve yardımcı malzemelerin genel temin koşulları ve işletmemize uygun olanları belirlenmiştir. Hammadde ve yardımcı malzemeler konusunda yapılan analiz iş fikrinin genel yapılabilirliği içerisinde derinlemesine planlanmamıştır. Bu bölümde hammadde tedarik planı, üretim ve satış planları paralelinde detaylı olarak hem birim hem de para karşılığı olarak hesaplanacaktır. Bu bölümde elde edilecek hammadde tedarik planı finansman planının işletme sermayesi gereksinimi, gelir gider tablosu ve nakit akım tablosunun önemli bir girdisini oluşturacaktır. Bu bölümde elde edilecek hammadde tedarik planı finansman planının işletme sermayesi gereksinimi, gelir gider tablosu ve nakit akım tablosunun önemli bir girdisini oluşturacaktır.

8 8 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Hammadde Tedarik Planı: Hammadde ve yardımcı malzemeler tedarik planı hazırlanırken, üretim ve satış planlarımız, hammaddenin kendi maliyeti, indirim dönemleri, sipariş miktarları üzerinden yapılan indirimler, yıllık sözleşmeler, sipariş verme süresi-maliyeti ve siparişin elimize ulaşma süresi-maliyeti gibi faktörler gözönüne alınmalıdır.

9 9 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Birim Bazında Gösterim Hammadde Tedarik Planı (İlk yıl için aylık)- Birim Bazında Gösterim Hammadde / Yardımcı Malzeme OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık

10 10 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması TL veya $ Bazında Gösterim Hammadde Tedarik Planı (İlk yıl için aylık)- TL veya $ Bazında Gösterim Hammadde / Yardımcı Malzeme OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık

11 11 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Birim Bazında Gösterim Hammadde Tedarik Planı (Beş Yıllık)- Birim Bazında Gösterim Hammadde / Yardımcı Malzeme 20032004200520062007

12 12 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması TL veya $ Bazında Gösterim Hammadde Tedarik Planı (Beş Yıllık)- TL veya $ Bazında Gösterim Hammadde / Yardımcı Malzeme 20032004200520062007

13 13 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Detaylı Üretim Planı: Yapılabilirlik araştırması bölümünde genel kapasite, sunum bölgesindeki tahmini talep, finansman kaynakları, seçilen üretim teknolojisi gibi faktörlere göre oluşan işletme senaryosu kapsamında genel hatları belirlenen üretim rakamları bu bölümde detaylı üretim planına dönüştürülecektir. Bu plan işletmenin genel gelişme hedeflerini yansıtacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu anlamda pazar payındaki artış hedefleri, üretim sistemindeki planlanan gelişmeler, üretim işgücündeki artış gibi etkenler detaylı üretim planına yansıtılmalıdır. Hizmet sektöründeki işletmeler için satış planı ile üretim planı aynı olacaktır. Ancak yine de bu bölüm ayrı olarak düşünülmeli ve aylık- sezonluk-yıllık kapasite sınırları ve çalışma verimi oranları belirlenmelidir. Hizmet sektöründeki işletmeler için satış planı ile üretim planı aynı olacaktır. Ancak yine de bu bölüm ayrı olarak düşünülmeli ve aylık- sezonluk-yıllık kapasite sınırları ve çalışma verimi oranları belirlenmelidir.

14 14 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Detaylı Üretim Planı (İlk yıl için aylık) Ürün / Hizmet OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık

15 15 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Detaylı Üretim Planı (Beş Yıllık) Ürün / Hizmet 20032004200520062007

16 16 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Üretim İşgücü Temin Planı: Yapılabilirlik araştırması bölümünde üretim işgücünün genel temin koşulları belirlenmiştir. Yapılabilirlik araştırması bölümünde üretim işgücünün genel temin koşulları belirlenmiştir. Bu bölümde öncelikle kuruluş dönemi olmak üzere işletme gelişme dönemini de içine alacak şekilde bir işgücü temin planı yapılmalıdır. Bu bölümde öncelikle kuruluş dönemi olmak üzere işletme gelişme dönemini de içine alacak şekilde bir işgücü temin planı yapılmalıdır. Özellikle kuruluş döneminde deneme üretimi, işgücünün eğitim ihtiyacı gibi faktörler düşünülmeli ve buna göre planlama yapılmalıdır. Özellikle kuruluş döneminde deneme üretimi, işgücünün eğitim ihtiyacı gibi faktörler düşünülmeli ve buna göre planlama yapılmalıdır.

17 17 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Üretim İşgücü Temin Planı (İlk yıl için aylık- kuruluş dönemi için gerekirse haftalık) İşgücü OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık

18 18 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Üretim İşgücü Temin Planı (Beş Yıllık) İşgücü 20032004200520062007


"1 3. Üretim Sistemi Geliştirme Planı ve Üretim Planının Hazırlanması Piyasa ve Talep Araştırması Sonuçları Satış Planı Üretim İş Akışı Başlangıç Üretim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları