Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI:"— Sunum transkripti:

1 PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI:
ÜRÜN

2 ÜRÜN Ürün; insanların gereksinimlerini karşılayan herhangi bir mal ya da hizmettir. Ürün Mal Hizmet

3 TURİZM ÜRÜNÜ “Bireylerin sürekli olarak yaşamlarını sürdürdükleri konutlarından ayrılışından itibaren başlayıp, yeniden evlerine dönmelerine kadar geçen sürede satın aldıkları veya yararlandıkları mal ve hizmetlerin oluşturduğu paket/deneyimlerin toplamıdır”.

4 TURİZM ÜRÜNÜ İkamet yerinden ayrılma Eve dönüş
Satın alınan mal ve hizmet paketi ya da deneyimler Eve dönüş

5 Maddi ürün/Maddi olmayan ürün
Turizm ürünü maddi bir ürün olabildiği gibi aynı zamanda maddi olmayan bir ürün de olabilir. Bir lokantanın konumu, manzarası, masa düzeni, büyüklüğü, havası, kokusu, masa örtülerinin temizliği, yemeğin kısa zamanda sunulması gibi.

6 Maddi ürün/Maddi olmayan ürün
Bir konaklama işletmesinde odalardaki mobilyaların ergonomik yapısı, odanın sessiz oluşu… Konaklama işletmesinin park alanlarının yeterli oluşu, eğlence olanakları, animasyon hizmetleri, denize girmek ve güneşlenmek için donanımın varlığı…

7 Maddi ürün/Maddi olmayan ürün
Tur operatörlerinin oluşturduğu ve pazarladığı paket turlar, Paket turu oluşturan ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş hizmeti gibi ürünler, Seyahat acenteleri tarafından sunulan rezervasyon, bilet satışı, araba kiralama, tatil sigortası hizmetleri…

8 Turizm Ürünü Neleri İçerir?
Fiziksel Nesneler Turizm Bölgeleri Turizm İşletmeleri Etkinlikler Hizmetler

9 Turizm Ürününü Oluşturan Unsurlar
ÇEKİCİLİK ETKİNLİKLER ULAŞILABİLİRLİK TURİZM İŞLETMELERİ İMAJ

10 1. ÇEKİCİLİK Turistin seyahat etmek istediği bir yeri, diğer bir yere tercih etmesini etkileyen unsurlar

11 Çekiciliği Belirleyen Unsurlar
Doğal unsurlar: Coğrafi durum, iklim, doğal güzellikler, temiz hava, deniz suyu sıcaklığı, kar kalınlığı Sosyo-kültürel unsurlar: Gelenek ve görenekler, eğitim durumu ve kentleşme düzeyi

12 Çekiciliği Belirleyen Unsurlar
Ekonomik unsurlar: Turizm ürününün fiyatı, genel ekonomik durum, paranın satın alma değeri, altyapı olanakları Psikolojik unsurlar: Ülkeler arasındaki tarihsel, kültürel ve dinsel ilişkiler, toplumların gelenek, görenek ve davranış biçimleri, snobizm

13 2. ULAŞILABİLİRLİK Turizm bölgesine ve turizm işletmesine kolay ulaşılabilmesine yönelik altyapı olanaklarının varlığıdır. Çekiciliği yüksek olan turizm merkezlerinin, hedef kitlenin bulunduğu yerlere olan yakınlığı ve düşük maliyetle buralara ulaşabilme olanağıdır.

14 3. TURİZM İŞLETMELERİ Ulaştırma İşletmeleri: Kara, hava, deniz ve demiryolu Konaklama işletmeleri: Otel, tatil köyü, pansiyon, oberj Yiyecek-içecek işletmeleri: Müstakil hizmet sunan ya da konaklama işletmelerinin bünyesinde yer alan işletmeler

15 3. TURİZM İŞLETMELERİ Tur operatörleri ile seyahat acenteleri
Diğer turizm işletmeleri: Rekreasyon işletmeleri, hediyelik eşya üreten işletmeler, kongre ve fuar hizmeti sunan işletmeler, turizm basını

16 4. ETKİNLİKLER Turizm talebinin yaratılması ve arttırılmasında önemli bir rol oynar. Yerel, bölgesel, ülkesel ve uluslararası olabilir. Festival, kongre, şenlik ve karnavallar, spor organizasyonları örnek verilebilir. Rio Karnavalı, Olimpiyatlar, Dünya Kupası gibi.

17 5. İMAJ Turizm bölgelerinin sahip oldukları imaj, o bölgenin turistler tarafından tercih edilmesini önemli derecede etkilemektedir.

18 5. İMAJ Las Vegas: kumar turizmi imajı New York: iş turizmi imajı
İstanbul ve Roma: kültür turizmi imajı Antalya: deniz-kum-güneş turizmi imajı

19 TURİZM ÜRÜNÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Turizm ürününün özelliklerinden büyük bir kısmı, turizmin hizmet sektörü olmasından, bir kısım özellik ise, turizm ürününün kendine özgü farklılıklarından kaynaklanmaktadır.

20 Turizm Ürünü Olarak Turizm Bölgesi (Destinasyon)
Turizm bölgeleri, turizm ürünlerinin bir karışımı niteliğinde olup, müşterilere entegre edilmiş bir deneyim sunarlar. Örneğin; Londra, Alman işadamları için bir turizm bölgesi iken, Avrupa ülkelerini gezmek için gelen Japon turistler için Avrupa, bir turizm bölgesidir.

21 Turist, gittiği bölgede otelde konaklama yapar, alışveriş yapar, lokantada yemek yer, çeşitli mekanları ziyaret eder. Turizm ürününün oluşturulmasına katkıda bulunan birimler arasında eşgüdüm ve işbirliği olması gerekmektedir. Bu nedenle, bölgesel turizm pazarlaması kavramına gereken önemin verilmesi ve bölgesel web sitelerinden yararlanılması yoluna gidilebilir.

22 Turizmde Ürünün Yaşam Süreci
Mal ve hizmetler, insanlarda olduğu gibi doğar, büyür, olgunlaşır ve ölür. Örneğin; son yıllarda Türkiye’de herşey dahil sistemi de bir turizm ürünü olarak önce pazara girmiş, sonra gelişmiştir. Günümüzde olgunluk döneminde olan bu sistemin bir süre sonra düşme dönemine girmesi beklenebilir.

23 Turizm Ürünlerinin Yaşam Süreci
Pazara giriş Büyüme Olgunluk Düşme

24 Turizm Ürününün Yaşam Süreci Aşamaları
PAZARA GİRİŞ: Turizm ürünü pazarda henüz tanınmamaktadır. Satışları oldukça düşük, satışların artış hızı çok azdır. İlk üretim maliyetleri bu dönemde yüksek olmaktadır. Bu nedenle, genellikle zarar sözkonusu olabilir. Bu dönemde, benzer turizm ürünleri ile rekabet henüz başlamamıştır.

25 Turizm Ürününün Yaşam Süreci Aşamaları
BÜYÜME: Bu aşamada talepte artış başlamaktadır. Satış gelirleri artmakta, hızla üretim maliyetlerinde verimliliğe ulaşılmaya çalışılmaktadır. Pazarda turizm ürününün rakipleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Satışlarda ise kara geçilmiştir ve elde edilen kar günden güne artmaktadır.

26 Turizm Ürününün Yaşam Süreci Aşamaları
OLGUNLUK: Bu aşamada satışlardaki yüksek artış hızı azalmıştır. Rekabet ise iyice yoğunlaşmıştır. Bir süre sonra, satışlarda ve karda azalma başlayacaktır. Farklılaştırma istekleri ve planları yapılmaya başlanır.

27 Turizm Ürününün Yaşam Süreci Aşamaları
DÜŞME: Turizm ürününün satışlarında hızlı bir düşüş yaşanmaktadır. Üretim ve pazarlama çabalarından vazgeçilmeye başlanmıştır. Fiyatta önemli ölçüde indirimlere gidilmeye başlanmıştır. Son bir gayretle tutundurma çabalarına devam edilir. Yeni bir turizm ürününün ortaya çıkartılması gerekli hale gelmektedir.


"PAZARLAMA KARMA ELEMANLARI:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları