Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVAYOLU PAZARLAMASI, YOLCU TALEBİNİN ÖNEMİ VE TALEP TAHMİNİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVAYOLU PAZARLAMASI, YOLCU TALEBİNİN ÖNEMİ VE TALEP TAHMİNİ"— Sunum transkripti:

1 HAVAYOLU PAZARLAMASI, YOLCU TALEBİNİN ÖNEMİ VE TALEP TAHMİNİ
TUNCEL ÖZ

2 Çeşitli Pazarlama Kavramları
Havayolu Pazarlaması Yolcu Talebini Belirleyen Faktörler Talep Tahmin Teknikleri

3 Pazarlama Tüketici ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçları gideren ürün veya hizmetlerin üretilmesi, bu hizmetlerin fiyatların ve dağıtım kanallarının tespiti ile satış arttırıcı çabalar ve satışla sonuçlanan bir işletme faaliyetidir.

4 Pazar Belirli bir ihtiyacı ve isteği paylaşan, o ihtiyacı ve isteği karşılamaya istekli olan ve değişimi gerçekleştirmeye yetkisi olan alıcılar topluluğudur.

5 Pazar Bölümlendirmesi ve Yararları
Hizmetini sunacağı hedef pazarı belirleyerek, bu hedef pazara uygun bir pazarlama karması geliştirmektir. Pazar bölümünün ihtiyaç ve istekleri daha iyi saptanır. Şiddetli rekabetten kaçınılır. İşletme, kaynaklarını ve yeteneklerini seçtiği Pazar bölümüne uygun biçimde geliştirir.

6 Pazar Bölümlendirme Kriterleri
Demografik Bölümlendirme Coğrafik Bölümlendirme Psikolojik Bölümlendirme Davranışsal Bölümlendirme

7 Pazar Bölümlendirilmesinde Yapılan Hatalar
Genellikle yapılan ilk hata, işletmelerin pazarlarını çok fazla bölüme ayırmaya yönelmeleridir. İşletmenin pazarını uygun bir şekilde farklı bölümlere ayırmaması ve dolayısıyla farklı ihtiyaçları olan kişilerin bir bölüm içinde toplanmasıdır.

8 Havayolu Pazarlaması İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlamak için taşıyıcı tarafından müşteriye sunulan hizmet akışını yönlendiren geniş kapsamlı faaliyetleridir. Havayolu pazarlaması, bir hizmet pazarlamasıdır ve müşteri odaklıdır. Havayolu pazarlama faaliyetlerinin amacı, yolcuya ya da göndericiye doğru ürün ya da hizmeti, ihtiyaç duyulan doğru yerde, doğru fiyatta ve istenilen doğru zamanda vermektir.

9 Havayolu Pazarı Bölümlendirmesi
Havayolu işletmelerinin pazarını, kargo ve yolcu pazarları olarak ikiye ayırmak mümkündür. Genel olarak havayolu yolcu pazarı, yolcunun seyahat amacına göre bölümlendirilir. Bu ayrımda Pazar; iş amaçlı, eğlence amaçlı ve kişisel amaçlı seyahat edenler Pazar bölümü diye ayrılır.

10 Uluslararası havayolu taşımacılığı pazarı 4 gruba ayrılmaktadır
Uluslararası havayolu taşımacılığı pazarı 4 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; şehir çifti pazarları, ülke çifti pazarları, bölgesel pazarlar ve dünyanın her yerindeki noktaları kapsayan küresel pazarlardır.

11 Havayolu Pazarlama Karması
İşletmeler ürün temelli anlayıştan müşteri temelli anlayışa geçiş yaşamışlardır. Yani 4P olarak ifade edilen pazarlama karması 4C (customer value, cost to customer, convenience for buyer, customer communication) halini almıştır.

12 Talep ve Havayolu Talebi
Talep, tüketicilerin alım güçleri dahilinde bir mal ya da hizmeti satın alma isteklerinin bütünüdür. Havayolu sektörü açısından ise talep; yolcuların belirli bir bileti, belirli bir fiyattan hizmet karşılığında satın alma istekleridir.

13 Yolcu Talebini Belirleyen Faktörler
Fiyat Yolcunun Tercihleri Yolcuların Mali Durumları ve Gelir Seviyeleri Pazardaki Yolcu Sayısı Pazardaki Rakipler Yolcuların Beklentileri

14 Yolcu talebini etkileyen faktörlerle ilgili yapılan bir başka sınıflandırma ise; tüm pazarı etkileyen ve özel, belirli bir pazarı etkileyen faktörler sınıflandırmasıdır. Bu sınıflandırmaya göre yolcu talebini etkileyen faktörler şöyledir:

15 Tüm Pazarı Etkileyen Faktörler
Yolcu net gelir seviyesi Uçuş ücret seviyeleri Hava taşımacılığı hızı Hava taşımacılığının rahatlığı ve uygunluğu Genel olarak ekonomik durum Nüfus hacmi ve büyüme oranı Tatillerin uzunluğu Seyahat davranışları, tutumları

16 Belli Bir Pazarı Etkileyen Faktörler
Turistleri cezbetme seviyesi İklimsel, tarihsel ve dinsel tutumlar Karşılaştırmalı, rekabetçi fiyat düzeyleri Değişebilir fiyat dalgalanmaları Seyahat sınırlamaları Tarihi ve kültürel bağlılık Nüfus hareketliliği

17 Talep Esnekliği Hava taşımacılığında iki tür esneklikten söz edilebilir: Bunlardan ilki talebin fiyat esnekliğidir. Talebin fiyat esnekliği, bir malın fiyatındaki yüzde değişime karşılık talep edilen miktarda ortaya çıkan yüzde değişimdir. İkinci olarak talebin gelir esnekliği söz konusudur. Yolcuların gelirindeki yüzde değişikliğe karşılık yolcu sayısındaki yüzde değişiklik havayolları için gelir esnekliğidir.

18 Esnekliği Etkileyen Faktörler
Rekabet Taşıma Mesafesi Yolcu Tipi Zaman

19 Talep Tahmin Teknikleri
Büyüme Faktör Metodları Kategori Analizi Regresyon Analizi

20 Yolcu talep tahmininde yapılan bir başka sınıflandırmaya göre üç farklı teknik vardır:
Nitel Yöntemler Zaman Serisi Analizleri Nedensellik Modelleri

21 Nitel Yöntemler Yönetim Öngörü ve Kararları Pazar Araştırmaları
Delphi Tekniği

22 Zaman Serisi Analizleri
Yıllık Ortalama Büyüme Tekniği Doğrusal Trend Analizi Hareketli Ortalama

23 Nedensellik Modelleri
Regresyon Analizi Yerçekimi Modeli

24 Teşekkürler…


"HAVAYOLU PAZARLAMASI, YOLCU TALEBİNİN ÖNEMİ VE TALEP TAHMİNİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları