Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama Karma Elemanları: DAĞITIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama Karma Elemanları: DAĞITIM"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama Karma Elemanları: DAĞITIM

2 Dağıtım Dağıtım kanalı, malların ve hizmetlerin pazarlanmasını sağlayan işletme içi ve örgütsel birimler ile işletme dışı pazarlama kurumlarının oluşturduğu bir yapıdır.

3 Dağıtım Dağıtım kanalında toptancı, perakendeci gibi kanal üyeleri ve aracılar faaliyetlerini sürdürmektedir. Dağıtım kanalının bir ucunda üretici, diğer ucunda tüketici ve ikisinin arasında da aracı kuruluşlar vardır. Üretici Aracı kuruluşlar Tüketici

4 Turizm ürünlerinin dağıtım sisteminin farklı olmasına neden olan farklılıklar;
Turizm ürünü ağırlıklı olarak hizmettir, genellikle fiziksel nitelik taşımaz. Dağıtım kanalları tersine işler: Müşterinin ürünün üretildiği ve sunulduğu yere gelmesi gereklidir.

5 Turizm ürünü üretildiği ortamdan yalıtılarak müşteriye sunulamaz.
Turizmin özü, ulaştırmadır: Turizm pazarlaması, turistlerin yaşamlarını sürdürdüğü yerden ayrılmaları ile başlar, yeniden oraya dönünceye kadar yapılan tüm tüketimi kapsar.

6 Turizmde Aracı Kullanmanın Nedenleri
1. Turizm işletmeleri, ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun, doğrudan tüketicilere yönelen bir dağıtım sistemi kurmaları mali olarak mümkün değildir. Dağıtım başlı başına uzmanlık isteyen bir iştir ve finansmana gereksinim duyulur.

7 Turizmde Aracı Kullanmanın Nedenleri
2. Seyahat acentelerinin tur operatörlerinin veya diğer aracıların sahip oldukları uzmanlık ve pazar deneyimlerinden yararlanmaya gereksinim duyulur.

8 Turizmde Aracı Kullanmanın Nedenleri
3. Dağıtım sisteminin hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet göstermesi gereklidir. Tüm bu coğrafi bölgeler için birden fazla dağıtım kanalının görev üstleneceği bir sistem oluşturmak daha doğru bir uygulama olacaktır.

9 Turizmde Aracı Kullanmanın Nedenleri
4. Turizm işletmesinin kendi dağıtım kanalını kurması ticari riski arttırabilir.

10 Dağıtım kanalının işlevleri
Risk taşıma Araştırma Tutundurma İlişki kurma Ürünle ilgili düzenlemeler Satışla ilgili düzenlemeler Finanslama

11 Dağıtım Kanalının İşlevleri
1. Araştırma: Turizm ürünlerinin satın alınmasına yönelik çabaların planlanabilmesi için gerekli olan bilgilerin derlenmesidir. 2. Tutundurma: Dağıtım kanalının her aşamasında müşteriyi ikna edici çabaların geliştirilmesidir.

12 Dağıtım Kanalının İşlevleri
3. İlişki kurma: Olası alıcıları alıştırmak, bulmak ve ilişkiye geçmektir. 4. Turizm ürünü ile ilgili düzenlemeler: Ürünlerin tüketicilerin gereksinimlerine yönelik hazırlanmasıdır.

13 Dağıtım Kanalının İşlevleri
5. Satışla ilgili düzenlemeler: Fiyat üzerinde anlaşma, ödeme, vade konularında karar verilmesidir. 6. Finanslama: Etkinliklerle ilgili maliyet giderlerini karşılayacak fonların yönetimidir. 7. Risk taşıma: Ürünlerin satışı sırasındaki çeşitli aşamalarda aracıların yüklendikleri riski içerir.

14 Dağıtım Kanalı Seçenekleri
Dağıtım kanalında bulunan katmanların sayısı, kanal uzunluğunun belirlenmesini sağlar. Turizm dağıtım sisteminde 4 temel katman bulunur. Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4

15 Dağıtım Kanalı Seçenekleri
Kanal 1: Doğrudan pazarlama kanalı ya da sıfır katmanlı kanal adı verilir. Müşterinin işletme ile doğrudan ilişkisi sözkonusudur. Müşteriler, telefon, faks, e-posta, wap ve web ortamlarında rezervasyonlarını gerçekleştirebilir.

16 Dağıtım Kanalı Seçenekleri
Kanal 2: Üretici ile tüketici arasında tek bir aracıyı içerir. Turizm dağıtım sisteminde bu işlev, seyahat acenteleri, sanal seyahat acenteleri ya da küresel dağıtım sistemleri tarafından yerine getirilir.

17 Dağıtım Kanalı Seçenekleri
Kanal 3: İki katmanlı kanal adı da verilir. İki aracıyı içerir. Bu iki aracı, tur operatörü ve seyahat acentesinden oluşur.

18 Dağıtım Kanalı Seçenekleri
Kanal 4: Üç aracının yer aldığı sistemdir. Bunlar, tur operatörü, seyahat acentesi, yerel seyahat acentesi veya diğer aracılardır.

19 Dağıtım Kanalının Oluşturulması
Dağıtım kanalının oluşturulması 4 aşamayı kapsar; 1. Müşteri gereksinimlerinin analizi, 2. Dağıtım kanalı amaçlarının belirlenmesi, 3. Dağıtım kanalı seçeneklerinin belirlenmesi, 4. Dağıtım kanalı seçeneklerinin değerlendirilmesi

20 Turizm Dağıtım Kanalında Yer Alan Aracılar
Turizm dağıtım sisteminde aracılık işlevini yerine getiren üyeler şunlardır; 1. Otel temsilcileri, 2. Seyahat acenteleri, 3. Tur operatörleri, 4. Ortak sisteme dahil olan işletmeler, 5. Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri, 6. Havayolu işletmeleri, 7. Teşvik seyahat planlamacıları, 8. Internet.


"Pazarlama Karma Elemanları: DAĞITIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları