Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 1 “IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 1 “IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013."— Sunum transkripti:

1 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 1 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Modeli (iFour Model) Dr. Suat Genç TÜBİTAK MAM Başkan Yrd. V. Strateji ve Teknoloji Geliştirme

2 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 2 Klasik TTO Çalışma Modeli Ön Başvuru Değerlendirme Fikir/Teknoloji Değerlendirme LABLAR/MUCİT YATIRIMCI / MÜŞTERİ 2- Finansman 1- IP TTO 4- YER/ALTYAPI (?) 3- YÖNETİCİ (?)

3 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 3 incubator (incubation) incubator (incubation) industrializer (industrialization) industrializer (industrialization) Kritik ve Bağımsız Paydaşlar TTO inventor (invention) inventor (invention) investor (investment) investor (investment)

4 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 4 Enhanced & Accelerated TTO Model Ön Başvuru Değerlendirme Fikir/Teknoloji Değerlendirme LABLAR IP’ler Fikir Proje Teknoloji vs IP’ler Fikir Proje Teknoloji vs Finansmanlar Hibeler İş Melekleri Krediler vs Finansmanlar Hibeler İş Melekleri Krediler vs inventor (invention) inventor (invention) investor (investment) investor (investment) Ön Başvuru Değerlendirme Kabiliyet Değerlendirme Müşteriler Bireyler Girişimciler Şirketler vs Müşteriler Bireyler Girişimciler Şirketler vs industrializer (industrialization) industrializer (industrialization) Başlama Büyüme Yayılma Olgunlaşma Prototip Pazara Giriş Gelir Zaman ticari başarı zamanı Oluşumlar Kuluçka Teknopark Şirket vs Oluşumlar Kuluçka Teknopark Şirket vs incubator (incubation) incubator (incubation) Accelerated Enhanced

5 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 5 iFour’da TTO’ların Fonksiyon ve Görevleri Ön Başvuru Değerlendirme Fikir/Teknoloji Değerlendirme LABLAR inventor (invention) inventor (invention) investor (investment) investor (investment) Ön Başvuru Değerlendirme Kabiliyet Değerlendirme industrializer (industrialization) industrializer (industrialization) Başlama Büyüme Yayılma Olgunlaşma Prototip Pazara Giriş Gelir Zaman ticari başarı zamanı incubator (incubation) incubator (incubation) FİKRİ MÜLKİYET GELİŞTİRME YATIRIMCI GELİŞTİRME ŞİRKETLEŞME ALTYAPISI GELİŞTİRME ENDÜSTRİYELLEŞTİRİCİ GELİŞTİRME INTEGRATED/ ACCELERATED TT PROCESS Öğrenme Geliştirme

6 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 6 Gelişimde Kurumsallaşma Yönü Teknoloji İş Planı Fikir Hibeler İş Melekleri Krediler Şirketler Girişimciler Bireyler

7 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 7 Gelişim için Paydaş Değerlendirmeleri Fikri Mülkiyet Geliştirme İç Değerlendirme Pazar İhtiyacı/Büyüklüğünü Belirlemek Teknik Olgunluğu/Yeterliliği Belirlemek Rekabetçi Ürün Kıyaslaması Yapmak Ticari Değerleme Yapmak Dış Değerlendirme İç Değerlendirme İş Planlarını Değerlendirme için Yeterli Bulmak Uzun Soluklu Bir Oluşuma Sıfırdan Yatırım Yapma Finanse Edilen Oluşumun Yönetimini Devretme Kaybetme Riski Olan Bir Oluşuma Yatırım Yapma Dış Değerlendirme inventor (invention) Yatırımcı Geliştirme investor (investment)

8 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 8 Gelişim için Paydaş Değerlendirmeleri Endüstriyelleştirici Geliştirme İç Değerlendirme Fikri Ticarileştirmede Bilgi, Deneyim ve Beceriler Stres, Motivasyon ve Risk Yönetimi Dinamik/Değişken Proje ve Şirket Yönetimi Ortak, Yatırımcı, İş Ağı ve Pazar Entegrasyonu Geliştirme Dış Değerlendirme Şirketleşme Altyapısı Geliştirme İç Değerlendirme Çalışmalar için Yeterli Fiziksel/Teknik Altyapı Sunmak Geliştirme/Ticarileştirme için Ekonomik Avantajlar Sunmak Geliştirme/Ticarileştirme için Stratejik Avantajlar Sunmak Dış Değerlendirme incubator (incubation) industrializer (industrialization)

9 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 9 Yatırımcı Geliştirme Modeli Önerisi: iPro TTO Öğrenme Geliştirme Değerlendirme Yatırım Kararı Fikri Mülkiyet mucit ile ortaklığa dayalı şirketleşme uzmanlık aktarımı yatırım kararı için yetkili komisyon yönetim desteği mucit Değerlendirme Komisyonu Proficiency Providing Investment: iPro uzmanlık sahibi yatırımcı birey havuzu Uzman Destekli Yatırım

10 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 10 Endüstriyelleştirici Geliştirme Modeli Önerisi: iCon TTO Öğrenme Geliştirme Ön Başvuru Değerlendirme Detay Değerlendirme Concept to İndustrialization: iCon Endüstriyelleştirici adayları TTO Koordinasyonu ile Değerlendirme Komisyonu Seçilen Endüstriyelleştiriciler TTO’larAr-Ge Merkezleri Kariyer Organizasyonları Potansiyel Faydalanıcılar Endüstriyelleştirici Yarışması

11 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 11 TTO iFour Yönetim Performans İndeksi: iFour Watch iFour Watch Yönetim İndeks

12 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 12 iFour Performans Değerlendirme Kriterleri iFour Watch Cetveli KriterlerPuanlar İnventor Mucide ait fikrin:inventor Puanı Pazar ihtiyacına uygunluk seviyesi (i11) 12345678910 Teknik olgunluk ve bütünsellik seviyesi (i12) 12345678910 Rekabetçilere kıyasla avantaj seviyesi (i13) 12345678910 Teknoloji transfer değer seviyesi (i14) 12345678910 investor Fikre talip yatırımcının:investor Puanı İş planına göre yatırım yapma pratiği (i21) 12345678910 Uzun soluklu yatırım yapma pratiği (i22) 12345678910 Yatırımların yönetimini devretme pratiği (i23) 12345678910 Sonucu riskli projelere yatırım pratiği (i24) 12345678910 industrializer İşi yönetecek kişinin:industrializer Puanı Bilgiyi sonuç odaklı işe dönüştürme becerisi (i31) 12345678910 Stres, motivasyon ve risk yönetim becerisi (i32) 12345678910 Değişken ve dinamik süreç yönetim becerisi (i33) 12345678910 İş, şirket, iş ağı, pazar geliştirme becerisi (i34) 12345678910 incubator Ticarileşme platformunun:incubator Puanı Fiziksel altyapısının uygunluk seviyesi (i41) 12345678910 Sunduğu yasal imkan ve esneklik seviyesi (i42) 12345678910 Sunduğu ekonomik avantajlar seviyesi (i43) 12345678910 Sunduğu stratejik avantajlar seviyesi (i44) 12345678910 I nvestor I ncubator I nventor I ndustrializer Office

13 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 13 iFour Performans Değerlendirme Radarı I nventor I nvestor I ncubator I ndustrializer Mevcut performans

14 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 14 Performans İyileşme Boyutları iFour Watch: Quality & Quantity (or Quality/Capacity) Quality Capacity

15 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 15 Performans İyileşme Boyutları iFour Ofis Envanteri mevcut performans yeni performans

16 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 16 Örnek Puan Cetveli iFour Watch Cetveli KriterlerPuanlar İnventor Mucide ait fikrin:İnventor Puanı Pazar ihtiyacına uygunluk seviyesi (i11) 12345678910 Teknik olgunluk ve bütünsellik seviyesi (i12) 12345678910 Rekabetçilere kıyasla avantaj seviyesi (i13) 12345678910 Teknoloji transfer değer seviyesi (i14) 12345678910 investor Fikre talip yatırımcının:İnvestor Puanı İş planına göre yatırım yapma pratiği (i21) 12345678910 Uzun soluklu yatırım yapma pratiği (i22) 12345678910 Yatırımların yönetimini devretme pratiği (i23) 12345678910 Sonucu riskli projelere yatırım pratiği (i24) 12345678910 industrializer İşi yönetecek kişinin:İndustrializer Puanı Bilgiyi sonuç odaklı işe dönüştürme becerisi (i31) 12345678910 Stres, motivasyon ve risk yönetim becerisi (i32) 12345678910 Değişken ve dinamik süreç yönetim becerisi (i33) 12345678910 İş, şirket, iş ağı, pazar geliştirme becerisi (i34) 12345678910 incubator Ticarileşme platformunun:İncubator Puanı Fiziksel altyapısının uygunluk seviyesi (i41) 12345678910 Sunduğu yasal imkan ve esneklik seviyesi (i42) 12345678910 Sunduğu ekonomik avantajlar seviyesi (i43) 12345678910 Sunduğu stratejik avantajlar seviyesi (i44) 12345678910 iFour Ofis Puanı: 98/160 Puanlar İnventor Puanı: 22/40 12345678910 123456789 123456789 123456789 İnvestor Puanı: 26/40 12345678910 123456789 123456789 123456789 İndustrializer Puanı: 23/40 12345678910 123456789 123456789 123456789 İncubator Puanı: 27/40 12345678910 123456789 123456789 123456789

17 iFour Model “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 17 Ofis Performans Takibi (iFour Watch) Zaman (yıl) Ofis Performans Puanı

18 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 18 “IP Management @ Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY TEŞEKKÜRLER


"“IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013, BOGAZICI UNIVERSITY iFour Model 1 “IP Universities” Istanbul, May 23 to 25, 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları