Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE NEDİR? Proje; Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE NEDİR? Proje; Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik."— Sunum transkripti:

1 PROJE NEDİR? Proje; Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. 10:381

2 PROJE İÇİN 10:382 Somut bir ihtiyacın olması, Karşı karşıya olunan bir sorunun varlığı, Müdahale edilerek değiştirilmek/dönüştürülmek istenilen bir durumun varlığı, gereklidir….

3 PROJE NEDİR? 10:383

4 Proje Hazırlama Süreci Sorun Analizi (Problem Nedir) Sorun Analizi (Problem Nedir) Hedef Analizi (Ne Yapılacak) Hedef Analizi (Ne Yapılacak) Strateji Analizi (Nasıl Yapılacak) Strateji Analizi (Nasıl Yapılacak) AMAÇ (SONUÇ) AMAÇ (SONUÇ) 10:384

5 SORUN ANALİZİ 5 Mevcut Durum Nedir ? Problem Nedir? Projeyi hangi sorunlara yönelik hazırlıyoruz?

6 Projenin uygulanacağı yer, Projenin uygulanacağı yer, Projeden faydalanacak hedef kitle, Projeden faydalanacak hedef kitle, Proje ortakları (işbirliği yapılacak…), Proje ortakları (işbirliği yapılacak…), Var olan problemler (sorunlar ve sonuçları), Var olan problemler (sorunlar ve sonuçları), belirlenir, bunlarla ilgili bilgiler derlenir ve analizler yapılır. Problem bir çözümün olmaması değil var olan olumsuz bir durumdur. Problem bir çözümün olmaması değil var olan olumsuz bir durumdur. - Yeterince sınıf yok …… - Sınıflarda çok fazla öğrenci var …… 10:386 YANLI Ş DOĞR U

7 10:387 1.Konu ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi 2.Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri 3.Temel altyapıya ilişkin bilgiler 4.Hükümet politikaları ve programlar 5.Alanın sosyal göstergeleri 6.Alanın ekonomik göstergeleri 7.Alanın kültürel göstergeleri 8.Çevresel sorunlar ve riskler 9.Beşeri ve sosyal sermaye durumu 10.Alana ait diğer istatistikler

8 Nedenler Sonu ç Orman alanlarının yeterince korunamamak tadır Kaçak kesimlerin yaygınlaşmak tadır Orman alanları daralmaktadır Orman ürünlerinden elde edilen gelir azalmaktadır Ham ağaç kötü işlenmektedi r Orman ürünleri piyasaya yeterince ulaştırılamamak tadır Orman köylülerin geliri azalmaktadır 10:38 8

9 9 Amaç- Madde Bağımlılığı Araç- Kişisel Bozukluk Neden- Özenti Neden- Ailenin İlgisizliği Araç- Kültürel Çöküntü Neden- Medya Neden- Eğitim

10  Paydaşlar belirlemek için: 10:3810  Bu sorun kimin sorunu?  Bu sorunun çözümünden en çok kim etkilenecek?  En çok kim katkıda bulunabilir?  Bu sorun kimin sorunu?  Bu sorunun çözümünden en çok kim etkilenecek?  En çok kim katkıda bulunabilir?

11 10:3811  Yararlanıcılar: Projeden ve ortaya çıkacak hizmetlerin kalitesinden olumlu etkilenecek olanlar  Hedef Kitle: Proje amacı düzeyinde projeden bir şekilde doğrudan olumlu etkilenecek olanlar  Nihai Yararlanıcılar: Toplum ve sektör düzeyinde genel olarak projeden uzun dönemde faydalanacak olanlar. Örneğin, artan eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle çocuklar, kalitesi artan tarımsal üretim ve pazarlama nedeniyle tüketiciler.  Proje ortakları: Projeyi uygulayacak olanlar. Hedef kitle ve proje ortakları ideal sayıda olmalıdır.

12 Belirlenen sorunlardan hangisinin veya hangilerinin çözülmek istendiği analiz edilir. 10:3812

13 Mevcut sorunlardan hangilerine çözüm üretilecek ? Proje neyi başaracak ? Projeyi hangi sorunlara yönelik hazırlıyoruz ? Sorunların tamamının üstesinden gelinebilir mi? Yoksa sadece bazı sorunlar mı çözülecek? 10:3813

14 SORUN lerin İlgisizliği Ailelerin İlgisizliğiÖzentiEğitimsizlikMedya Kişilik Bozukluğu Kültürel çöküntü Boşanma oranlarının artması Çevresel faktör 10:3814 “OLUMSUZ DURUMLAR” HEDEF Daha Duyarlı Aile Daha Duyarlı Aile Rol Modeli İyi Seçim Kaliteli Eğitim … Özgüvenin artırılması Manevi duyguların artırılması … Etkin denetim “OLUMLU DURUMLAR”

15  Bu sorunlar nasıl çözülecek?  Projenin hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken işler nelerdir? (somut) 10:3815

16 Evlilik öncesi destek Okul Aile İşbirliği Medya desteği Ailelere eğitim-seminer Aile ziyareti 10:3816

17 Faaliyetler belirlenirken projenin sürdürülebilirliği göz önüne alınmalıdır. Bütçe kısıdına dikkat edilmelidir. Faaliyetler için gerekli girdiler nelerdir, bu girdilerin maliyetleri nelerdir? Proje bütçesi, proje faaliyetlerine ve faaliyet planına uygun olmalıdır. Faaliyetler uygulanabilir alt faaliyetlere bölünmelidir. 10:3817

18 10:3818

19 Projenin Amacı Ben bu projeyi niçin yapıyorum ? 10:3819

20 10:3820

21 BAŞARILI BİR PROJE İÇİN 10:38 21 PROJE; İyi planlanmalı Amacı gerçekçi olmalı Taraflar tam olarak belirlenmeli Finansman dengesi iyi kurulmalı Zamanlama iyi yapılmalı

22 MANTIKSAL ÇERÇEVE AŞAMALARI 10:3822 Kim Yapacak? Kim Yararlanacak? Ne Tür Bir Toplumsal Dönüşüm Oluşacak?

23 Projenin Başarısızlık Nedenleri Mevcut Durumun yetersiz analizi Mevcut Durumun yetersiz analizi Proje alanı ve hedef kitle hakkında genel bir bakış sağlayacak bilgi derleme ve bu bilgileri sınıflandırıp analiz etme işlemidir. Proje alanı ve hedef kitle hakkında genel bir bakış sağlayacak bilgi derleme ve bu bilgileri sınıflandırıp analiz etme işlemidir. 10:3823  Doğru stratejilerin belirlenememesi  Risklerin yeterince dikkate alınmaması

24 Projenin Başarısızlık Nedenleri Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama 10:3824  Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları  Yetersiz proje dokümanları

25 5N 3Knenerede ne zaman niçinnasıl 10:3825 Kim için kim tarafından kaç paraya


"PROJE NEDİR? Proje; Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları