Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE NEDİR? Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE NEDİR? Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik."— Sunum transkripti:

1 PROJE NEDİR? Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. 00:09

2 Somut bir ihtiyacın olması, Karşı karşıya olunan bir sorunun varlığı,
PROJE İÇİN Somut bir ihtiyacın olması, Karşı karşıya olunan bir sorunun varlığı, Müdahale edilerek değiştirilmek/dönüştürülmek istenilen bir durumun varlığı, gereklidir…. 00:09

3 PROJE NEDİR? B!r F!kr!m Var… 00:09

4 Proje Hazırlama Süreci
Sorun Analizi (Problem Nedir) Hedef Analizi (Ne Yapılacak) Strateji Analizi (Nasıl Yapılacak) AMAÇ (SONUÇ) 00:09

5 Projeyi hangi sorunlara yönelik hazırlıyoruz?
Projenin Gerekçesi SORUN ANALİZİ Problem Nedir? Mevcut Durum Nedir ? Projeyi hangi sorunlara yönelik hazırlıyoruz? 00:09

6 MEVCUT DURUM NEDİR? Projenin uygulanacağı yer,
Projeden faydalanacak hedef kitle, Proje ortakları (işbirliği yapılacak…), Var olan problemler (sorunlar ve sonuçları), belirlenir, bunlarla ilgili bilgiler derlenir ve analizler yapılır. Problem bir çözümün olmaması değil var olan olumsuz bir durumdur. Yeterince sınıf yok …… Sınıflarda çok fazla öğrenci var …… Hedef grupların ve nihai faydalanıcıların karşılaştıkları önemli sorunlar tanımlanır… Neden-Sonuç ilişkisi bir şekille belirtilebilir… YANLIŞ DOĞRU 00:09

7 NESNEL MEVCUT DURUM NEDİR?
Konu ile ilgili literatür taraması ve özetlenmesi Proje alanının coğrafi yapısı ve iklim özellikleri Temel altyapıya ilişkin bilgiler Hükümet politikaları ve programlar Alanın sosyal göstergeleri Alanın ekonomik göstergeleri Alanın kültürel göstergeleri Çevresel sorunlar ve riskler Beşeri ve sosyal sermaye durumu Alana ait diğer istatistikler NESNEL 00:09

8 Problem Analizi ? Hedef Grupların Sorunları Nelerdir? Sonuç Nedenler
Orman köylülerin geliri azalmaktadır Sonuç Orman alanları daralmaktadır Orman ürünlerinden elde edilen gelir azalmaktadır Orman alanlarının yeterince korunamamaktadır Kaçak kesimlerin yaygınlaşmaktadır Ham ağaç kötü işlenmektedir Orman ürünleri piyasaya yeterince ulaştırılamamaktadır Nedenler 00:09

9 Hedef Grupların Sorunları Nelerdir?
Problem Analizi ? Hedef Grupların Sorunları Nelerdir? Amaç- Madde Bağımlılığı Araç- Kişisel Bozukluk Neden- Özenti Neden- Ailenin İlgisizliği Araç- Kültürel Çöküntü Neden- Medya Neden- Eğitim 00:09

10 PAYDAŞLAR Bu sorun kimin sorunu?
Paydaşlar belirlemek için: Bu sorun kimin sorunu? Bu sorunun çözümünden en çok kim etkilenecek? En çok kim katkıda bulunabilir? 00:09

11 Hedef kitle ve proje ortakları ideal sayıda olmalıdır.
PAYDAŞLAR Yararlanıcılar: Projeden ve ortaya çıkacak hizmetlerin kalitesinden olumlu etkilenecek olanlar Hedef Kitle: Proje amacı düzeyinde projeden bir şekilde doğrudan olumlu etkilenecek olanlar Nihai Yararlanıcılar: Toplum ve sektör düzeyinde genel olarak projeden uzun dönemde faydalanacak olanlar. Örneğin, artan eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle çocuklar, kalitesi artan tarımsal üretim ve pazarlama nedeniyle tüketiciler. Proje ortakları: Projeyi uygulayacak olanlar. Hedef kitle ve proje ortakları ideal sayıda olmalıdır. Proje ortaklarının projeye ne tür katkı sağlayacakları belirtilmelidir. 00:09

12 HEDEF ANALİZİ Belirlenen sorunlardan hangisinin veya hangilerinin çözülmek istendiği analiz edilir. 00:09

13 HEDEF ANALİZİ Mevcut sorunlardan hangilerine çözüm üretilecek ?
Proje neyi başaracak ? Projeyi hangi sorunlara yönelik hazırlıyoruz ? Sorunların tamamının üstesinden gelinebilir mi? Yoksa sadece bazı sorunlar mı çözülecek? 00:09

14 Özgüvenin artırılması Manevi duyguların artırılması
SORUN Ailelerin İlgisizliği Özenti Eğitimsizlik Medya Kişilik Bozukluğu Kültürel çöküntü Boşanma oranlarının artması Çevresel faktör HEDEF Daha Duyarlı Aile Rol Modeli İyi Seçim Kaliteli Eğitim Özgüvenin artırılması Manevi duyguların artırılması Etkin denetim “OLUMSUZ DURUMLAR” “OLUMLU DURUMLAR” 00:09

15 STRATEJİ ANALİZİ NASIL YAPACAĞIZ ? Faaliyetler Zaman Planlaması
Bu sorunlar nasıl çözülecek? Projenin hedeflerine ulaşmak için yapılması gereken işler nelerdir? (somut) NASIL YAPACAĞIZ ? Faaliyetler Zaman Planlaması 00:09

16 Ailelere eğitim-seminer Aile ziyareti
Evlilik öncesi destek Okul Aile İşbirliği Medya desteği Ailelere eğitim-seminer Aile ziyareti 00:09

17 STRATEJİ ANALİZİ Faaliyetler belirlenirken projenin sürdürülebilirliği göz önüne alınmalıdır. Bütçe kısıdına dikkat edilmelidir. Faaliyetler için gerekli girdiler nelerdir, bu girdilerin maliyetleri nelerdir? Proje bütçesi, proje faaliyetlerine ve faaliyet planına uygun olmalıdır. Faaliyetler uygulanabilir alt faaliyetlere bölünmelidir. 00:09

18 Ben bu faaliyeti nasıl bir sonuca ulaşmak için yapıyorum?
Ben bu faaliyeti ne kadar maliyetle yapıyorum? 00:09

19 Ben bu projeyi niçin yapıyorum?
Projenin Amacı Ben bu projeyi niçin yapıyorum? Proje kapsamındaki hedefler toplamıdır. 00:09

20 00:09

21 BAŞARILI BİR PROJE İÇİN
İyi planlanmalı Amacı gerçekçi olmalı Taraflar tam olarak belirlenmeli Zamanlama iyi yapılmalı Finansman dengesi iyi kurulmalı 00:09

22 MANTIKSAL ÇERÇEVE AŞAMALARI
Kim Yapacak? Kim Yararlanacak? Ne Tür Bir Toplumsal Dönüşüm Oluşacak? 00:09

23 Projenin Başarısızlık Nedenleri
Mevcut Durumun yetersiz analizi Proje alanı ve hedef kitle hakkında genel bir bakış sağlayacak bilgi derleme ve bu bilgileri sınıflandırıp analiz etme işlemidir. Doğru stratejilerin belirlenememesi Risklerin yeterince dikkate alınmaması 00:09

24 Projenin Başarısızlık Nedenleri
Faaliyet tabanlı uygulama ve planlama Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Yetersiz proje dokümanları 00:09

25 5N 3K 5N 3K Kim için ne nerede ne zaman niçin nasıl kim tarafından
kaç paraya ne nerede ne zaman niçin nasıl 5N 3K 00:09


"PROJE NEDİR? Proje; Proje; belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları