Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Uzmanlık Eğitiminde Tüberküloz: Nasıl Olmalı? Dr. Haluk C.Çalışır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Uzmanlık Eğitiminde Tüberküloz: Nasıl Olmalı? Dr. Haluk C.Çalışır."— Sunum transkripti:

1 1 Uzmanlık Eğitiminde Tüberküloz: Nasıl Olmalı? Dr. Haluk C.Çalışır

2 2 Uzmanlık eğitiminde tüberküloz Göğüs Hastalıkları Halk Sağlığı Mikrobiyoloji İç hastalıkları Pediatri Enfeksiyon Hastalıkları Çalışma Grubu bulunan dernekler –Türk Toraks Derneği –KLİMİK

3 3 Tüberküloz Eğitimi Hasta bakımı Seminerler Literatür Konferanslar Kurslar Kongreler Araştırmalar

4 4 Göğüs Hastalıkları Eğitimi Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Bilgi: Akciğer hastalıklarının tanısı, korunması ve tedavisi konusunda bilgi ve deneyim edinmelerine olanak sağlamak… –Tüberküloz ve Kontrolu Beceri: Solunumsal sekresyonların mikrobiyolojik değerlendirilmesi hakkında bilgi ve deneyim edinilmesi. Topluma dayalı Tıp, Sağlık Politikaları, Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalıkları http://www.toraks.org.tr/board/prog_taslak.php

5 5 Göğüs Hastalıkları Eğitimi Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Göğüs hastalıkları anabilim dalında iç rotasyonlar (35 ay) –Solunumsal Yoğun Bakım (3 ay) –Uyku Laboratuarı (1 ay) –Allerji (3 ay) –Klinik ve poliklinik çalışmaları (28 ay) –Tüberküloz (3 ay) Klinik (2 ay) VSD 1 ay) http://www.toraks.org.tr/board/prog_taslak.php

6 6 Göğüs Hastalıkları Uzmanı (UEMS) UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES Uzmanlık eğitimi sırasında solunum sistemi hastalıkları ve akciğerleri etkileyen koşullar hakkında geniş teorik ve bilimsel bilgi yanında geniş bir klinik deneyim kazanmalıdır. www.uems.net

7 7 Göğüs Hastalıkları Uzmanı (UEMS) UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES Akciğer ve akciğer dışı tüberkülozun epidemiyolojisi, korunma ve yönetimi konusunda yetkinlik kazanılması. www.uems.net

8 8 Dünyada Tanı Tedavi ve yönetimi İmmunsupresif hastalarda tüberküloz Latent tüberküloz enfeksiyonu tedavisi Enfeksiyon kontrolü

9 9 Tuberculosis Control and Medical Schools WHO/TB/98.236 Report of a WHO Workshop Rome, Italy 29-31 October 1997

10 10 WHO/CDS/TB/2002.301 Distribution: General Original: English

11 11 Sağlık Bakanlığı Verem Savaşı Daire Başkanlığı 620Pratisyen 70Uzman 1303Sağlık hizmetleri sınıfı 343İdari 355Hizmetli 2691Toplam

12 12 Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu Anketi (Kocabaş A, İtil O.) 41 Üniversite Hastanesi 9 Eğitim Hastanesi

13 13 2004 yılında Üniversite hastanesinden 59 kişi uzman olmuş –2’si VSD de çalışıyor. Eğitim hastanelerinden 35 kişi uzman olmuş –6’sı VSD de çalışıyor.

14 14 Tüberküloz servisi bulunan bir kliniğe rotasyona gönderme durumu Perifer üniversite%26.7 Merkez üniversite%45.5 Eğitim hastanesi%22.2

15 15 Verem Savaş Dispanserine rotasyon Perifer üniversite% 103 (0-3) ay Merkez üniversite% 90.91 ay Eğitim hastanesi% 00

16 16 Rotasyon Tüberküloz servisi bulunan bir göğüs hastanesine –Üniversite (41) 13 (%31.7) Ort:1.3 ay Verem Savaş Dispanserine –Üniversite 4(%9.8) Ort:15 gün Tüberküloz servisi bulunan bir göğüs hastanesine –Eğitim Hastanesi (9) 2 (%22.2) Ort: 3 ay Verem Savaş Dispanserine –Eğitim Hastanesi 0

17 17 İhtisas boyunca yapılan işlem Üniversite –ARB Ort: 72 (0-500) –Tüberkülin Testi Ort: 82 (0-500) Eğitim Hastanesi –ARB Ort: 99 (0-400) –Tüberkülin Testi Ort:54 (0-150)

18 18 Tüberküloz Yatağı (2004) 16 üniversite kliniğinde – ortalama 11.2 yatak –Toplam: 180 yatak 5 eğitim hastanesinde –Ortalama 155,4 yatak –Toplam 777

19 19 Yatan Tüberküloz Hasta sayısı (2004) Üniversite (13) –Ortalama 122,8 –(2-916) –Toplam: 1591 –Ortalama Yatış süresi: 21 gün –(10-33) –ARB: 532 Eğitim Hastanesi (5) –Ortalama: 1785 –(20-3748) –Toplam: 8926 –Ortalama Yatış süresi:25 –(17-35) –ARB: 27333

20 20 2004 yılında üçüncü basamakta tedavi edilen hasta Üniversite hastanesi:1591 Eğitim Hastanesi:8926 Toplam: 10517 Türkiye’deki TB hastaları: yaklaşık 16000 Oran : %65

21 21 Uzmanlar ve Tüberküloz Kontrolü* Uzmanlar standart olmayan rejimleri kullanabilirler. Uzmanlar tedavinin gözetimli yapılması konusuna yeterince önem vermeyebilirler. Uzmanlar complice olmayan yayma (+) hastaların tedavisinde rol almamalıdırlar. Uzmanlar, komplike vakaların tedavisinde, rehberin hazırlanmasında, UKP ye danışmanlık yapmada rol alabilirler. *Caminero. JA. Is the DOTS strategy sufficient to achieve tuberculosis control in low and middle income countries?2.Need for interventions among private physicians, medical specialists and scientific societies. INT J TUBERC LUNG DIS 7(7):623-30

22 22 Eğitim …genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir… İnayet Aydın. Eğitim ve Öğretimde Etik. Pegem Yayıncılık. Kasım 2003,5

23 23 Neyi değiştirmek istiyoruz? Tüberküloz tanısı Tedavisi Yan etki ile mücadele Korunma Enfeksiyon kontrolü Tüberküloz kontrolu Tüberküloz epidemiyolojisi Ülkenin tüberküloz politikası

24 24 Sorular Uzmanların tüberküloz kontrolündeki rolü nedir? TB Türkiye için neden önemli? Hangi gösterge bu TB konusunun uzmanlık eğitimi içinde yer alması ile daha iyi anlaşılacak / değerlendirilecek veya değişecek? TB konusunun uzmanlık eğitimi içinde yer almasının sağlık hizmetleri açısından önemi nedir? TB konusunun uzmanlık eğitimi içinde yer alması asistana ne katacak (bilgi ve beceri bakımından) asistanlarda neyin değişmesi hedefleniyor bu eğitim ile?

25 25 Türkiye’de Neden Tüberküloz Önemli? Epidemiyolojik sonuçları nedeniyle, tüberküloz bir halk sağlığı önceliğidir. –Genç nüfus arasında yaygın –Tanı –Tedavinin yönetimi –Vaka Bulma –Morbidite, mortalite İlaç direnci sorunu –Kaynakların verimsiz kullanımı

26 26 Eğitim programlarında tüberkülozun yer almasıyla hangi göstergeler değişecek? Ulusal kontrol programı ile gerçekçi ve sürekli işbirliği. Araştırma Danışma Hasta bakımı UKP a eğitimler konusunda destek

27 27 WHO IUATLD KNCV ATS CDC www.nationaltbcenter.edu/international

28 28 Tüberkülozun Uluslar arası Bakım Standartları (IUTCI)* Tüberküloz tedavi eden her doktor yada sağlık görevlisinin çok önemli halk sağlığı sorumluluğu olduğu kabul edilmelidir. Bu sorumluluğu yerine getirmek için, sadece reçete uygun tedaviyi düzenlemek değil, hastanın tedaviye uyumunu değerlendirecek ve eğer uyumsuzluk olursa nasıl baş edeceğini bilmesi beklenmektedir. Böylece tedavi tamamlana kadar uyumdan emin olmalıdır. *Tuberculosis Coalition for Technical Assistance. International Standarts for Tuberculosis Care (ISTC). The Hague: Tuberculosis Coalition for Technical Assistance. 2006

29 29 Sonuç Hastaların %65-75’ine 2 ve 3. basamakta tedavi başlanmakta. Komplike ve komplike olmayan tüberküloz yönetimi. Tüberküloz kontrolü eğitimi (?) Tüberküloz, birinci basamakta tedavi edilebilen bir hastalık Birinci basamak çalışanlarına (doktor,hemşire, sağlık memuru, laborant v.b) yönelik sistemik eğitim yok.

30 30 Öneriler Geniş bir konsensus ile ülke gerçekleri göz önüne alınarak Ulusal tüberküloz kontrol programı ve öncelikleri belirlenmeli. Bu önceliklere göre insan kaynakları planlaması yapılmalı. Uzmanlık eğitiminde, klinik tüberküloz dışında, hastalığın epidemiyolojisi, kontrolü ve ulusal kontrol programının öncelikleri konusuna da yer verilmeli.

31 31 Uzmanlık eğitiminde tüberküloz Kinik Tüberküloz –Patogenez –Tanı –Tedavi Tüberküloz Kontrolü –Epidemiyoloji –Hastalık Kontrolü –İstatistik –Ulusal Kontrol Programı –Operasyonel araştırmalar

32 32 Teşekkür Prof. Dr. Ali Kocabaş Prof.Dr.Oya İtil Yrd. Doç. Dr. Hatice Şahin


"1 Uzmanlık Eğitiminde Tüberküloz: Nasıl Olmalı? Dr. Haluk C.Çalışır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları