Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI 2009 RAPORU. Yöntem Türkiye’de Verem Savaşı 2009 Raporu’nda Nüfus olarak 2007 yılında yapılan adrese dayalı nüfus sayımı rakamları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI 2009 RAPORU. Yöntem Türkiye’de Verem Savaşı 2009 Raporu’nda Nüfus olarak 2007 yılında yapılan adrese dayalı nüfus sayımı rakamları."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI 2009 RAPORU

2 Yöntem Türkiye’de Verem Savaşı 2009 Raporu’nda Nüfus olarak 2007 yılında yapılan adrese dayalı nüfus sayımı rakamları alınmıştır. 2005, 2006 ve 2007 yıllarının tüberküloz rakamları, verem savaşı dispanserlerinden her bir hasta için bireysel olarak toplanan verilerle elde edilmiştir. Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı’nda kaydedilen verilerin doğrulanması ve hataların düzeltilmesi için dispanserlerle sürekli bir iletişim yürütülmüştür.

3 Türkiye’de verem savaşı dispanserlerine 2007’da kayıt edilen hasta sayıları Toplam hasta: 19.694 –Olgu hızı: 27.9 / 100.000 nüfus –2006’ya göre hasta sayısında değişme: -%4 Yeni olgular: 17.781 (%90) Tedavi görmüşler: 1.913 (%10) Erkek hastalar: 12.381(%63) Kadın hastalar: 7.313 (%37)

4 AKCİĞER TB: 13.690 Mikroskopi yapılan:12.219 (%89,3) Mikroskopi pozitif: 8.797 (%64,3) Kültür yapılan: 8.379 (%61,2) Kültür pozitif: 6.868 (%50,2) İlaç duyarlılık testi yapılan : 4.917 Çok ilaca dirençli TB: 240 (%4,9) Türkiye’de verem savaşı dispanserlerine 2007’da kayıt edilen hastalarda bakteriyoloji

5 Verem savaşı dispanserlerine 2007’da kayıtlı yabancı ülke doğumlu TB hastaları Avrupa: 42 (%30) Asya : 76 (%55) Afrika: 20 (%14) Amerika: 1 (%1) Toplam : 139

6 Türkiye’de TB olgu hızı, (100.000 nüfusta)

7 Yeni olguların yaş gruplarına göre olgu hızı, 1996-2007

8 Bütün hastaların yaş gruplarına ve cinsiyete göre olgu hızları, 2007

9 Verem savaşı dispanserlerinde yapılan tanı çalışmaları, 1996-2008

10 Yeni olgu akciğer TB hastalarında mikroskopik tetkik, 1996-2007

11 Verem savaşı dispanserlerine 2006’da kayıtlı akciğer dışı TB hasta sayıları Plevra : 2.560 Ekstratorasik LAP: 1.913 İntratorasik LAP: 323 Gastro-intestinal: 386 Genito-üriner: 327 Menenjit, merkezi sinir sistemi: 184 Vertebra: 187 Vertebra dışı kemik/eklem: 233 Miliyer: 130 Diğer: 488

12 Tüberkülozlu olguların erkek ve kadın dağılımı, 2007

13 Türkiye’de 2006 yılında tanı konulan TB hastalarının tedavi sonuçları

14 2007 yılı bölgelere göre tüberküloz olgu hızları (100.000 nüfusta), VSD kayıtları

15 Verem savaşı dispanserlerine 2007 yılında kayıt edilen yeni olgularda illere göre olgu hızı

16 Olgu bulma oranı (yeni yayma pozitif, %) Tedavi başarı oranı (%) Dünya Sağlık Örgütü 2009 TB Raporu, Hedeflenen Bölge HEDEFLENEN BÖLGE

17 HAZIRLAYANLAR Uzm. Dr. Hamza BOZKURT Uzm. Dr. Mustafa H. TÜRKKANI Uzm. Dr. Seher MUSAONBAŞIOĞLU Dr. Ülgen GÜLLÜ Funda BAYKAL Prof. Dr. H. Canan HASANOĞLU Doç. Dr. Şeref ÖZKARA TEŞEKKÜR Bu verilerin oluşmasında emeği geçen, verem savaşı dispanseri hekimlerine ve çalışanlarına, verem savaşı il koordinatörlerine, il sağlık müdürlüklerine, Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı Epidemiyoloji Şubesi çalışanlarına ve diğer emeği geçenlere teşekkür ederiz.


"TÜRKİYE’DE VEREM SAVAŞI 2009 RAPORU. Yöntem Türkiye’de Verem Savaşı 2009 Raporu’nda Nüfus olarak 2007 yılında yapılan adrese dayalı nüfus sayımı rakamları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları