Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE Hizmetin sunum standartlarının belirlenmesi, ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetinartırılmasıdır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE Hizmetin sunum standartlarının belirlenmesi, ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetinartırılmasıdır."— Sunum transkripti:

1

2 KALİTE Hizmetin sunum standartlarının belirlenmesi, ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetinartırılmasıdır

3 Kalite Politikamız; Hizmet kapsamındaki talepleri; günümüz teknolojisi ve evrensel bilgiyi kullanarak, yasal düzenlemeleri ve uluslararası standartları referans alıp, kendini sürekli yenileyen, geliştiren yetkin ve eğitimli personeliyle, gerek hizmet talebinde bulunan kişilerin ve gerekse de çalışanların memnuniyetini, aynı zamanda hizmetin etkinliğini sürekli artırmak, kalite yönetim sistemi şartlarına ve tıp etiğine uygun olarak karşılamaktır.

4 Misyonumuz; Talep edilen acil sağlık hizmetlerini, eşit ulaşılabilir, kaliteli, s ü ratli, verimli olarak karşılamak, sağ kalım ve sağlıklı kalım oranlarını arttırmaktır.

5 Vizyonumuz; Acil sağlık hizmetlerinde, toplam kalite yönetimini esas alarak çalışanlarıyla birlikte ekip ruhu içinde, modern eğitim anlayışı ve kurumlar arası diyalogu tesis ederek örnek bir kuruluş olmaktır.

6

7 İstasyon Panosunda; Kalite Politikası MisyonVizyon Kurum Organizasyon Şeması Mutlaka bulunmalı ve tüm personel tarafından özellikle Kalite Politikası bilinir olmalıdır.

8 Kalite Dokümanlarının Kodlama Sistemi

9 Kodlama ANK112- Ankara 112 İl Ambulans Servisi İŞT- İş Tanımları PRS-Proses PR- Prosedür TAL- Talimat İŞA- İş akışları FR- Form L- Liste ÇZ- Çizelge AŞ- Algoritmalar PL- Plan

10 DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR  İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi,  Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği,  Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

11 Doküman Dağıtımı Kalite Dosyalarına yerleştirilen tüm dokümanlar form liste çizelgeler istasyonlarda kullanılmaktadır. Kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmayan dokümanlarla ilgili mutlaka bilgi alınmalıdır.

12 Kalite Dosyalarının Oluşturulması Dağıtılan dokümanlar ilk sayfada verilen indekste yazıldığı sıra ile ve separatör kullanılarak kalite dosyalarına yerleştirilmelidir.

13 Çalışanlara Tebliği ve Sorumluluk  Toplantı kayıtları saklanarak bu tebliğ ve bilgilendirme talep edildiğinde ilgililere kanıtlanabilmelidir.  Tebliğ edilen tüm bilgileri edinmek ve uygulamak çalışanların ve istasyon sorumlularının sorumluluğundadır.  Dağıtılan tüm dokümanlar bir hafta içinde yapılacak istasyon toplantısında çalışanlara tebliğ edilmeli,

14 Kalite Uygulamaları  İstasyonlarda, KKM’de ve birimlerde yapılan tüm işlerin kullanılan tüm cihazların ve yürütülen tüm işlemlerin karşılığı Kalite dokümanlarında mevcuttur ve tüm işlemler bu dokümanlarda yazıldığı şekilde yapılmalıdır.  Kullanılan tüm form, liste, çizelge, aylık çalışmalar, kontrol listeleri gibi dokümanlar kalite düzenlemeleri içinde yeniden tanımlanmıştır ve çalışmalar bundan sonra dokümanların yeni oluşturulmuş kopyaları kalite dosyalarından çoğaltılarak yapılacaktır.

15 İç tetkik  Belgelendirme öncesi Kurum görevlileri tarafından eksiklerin tespit edilerek düzeltilmesi amacıyla yapılacak olan denetimleridir.  Kalite Uygulamaları ve işleyişin KYS’ne ve mevcut dokümanlara uygunluğu tetkik edilir.

16 Belgelendirme  Kalite Belgesi verme yetkisine sahip uluslar arası bir firma tarafından kalite uygulamaları ve işleyişin KYS’ne ve mevcut dokümanlara uygunluğunun tetkik edilerek uygun görülmesi durumunda Kurumun belgelendirildiği denetimlerdir. Kurumumuz tetkik sonrası ISO 9001/2008 belgesi ile belgelendirilecektir.

17 KALİTE TETKİKİ KALİTE İLE İLGİLİ KURUMSAL FAALİYETLERİN VESONUÇLARIN, PLANLANAN DÜZENLEMELERE UYUP UYMADIĞININ VE AMACA ULAŞMAK İÇİN UYGUN OLUP OLMADIĞININ SİSTEMATİK VE TARAFSIZ OLARAK İNCELENMESİDİR.

18 TETKİK ÇEŞİTLERİ 1. İÇ TETKİK Kuruluşun kendi çalışmalarını tetkiki 2. DIŞ TETKİK Kuruluşun ilişki içinde olduğu kuruluşlarca tetkiki 3. BELGELENDİRME TETKİKİ Kuruluşun bağımsız belgelendirme kuruluşu tarafından tetkik edilmesi

19 NEDEN KALİTE TETKİKLERİ  KURULUŞUN HEDEFLERİNE ULAŞMASINDA YARDIMCIDIR  KALİTE SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLUR  UYGUNSUZLUKLARIN AZALTILMASI, ORTADAN KALDIRILMASI, ÖNLENMESİ İÇİN OBJEKTİF DELİL SAĞLAR,  ÜRÜNLERİN KULLANIMA UYGUN VE KULLANICIYA GÜVENLİ OLDUĞU KONUSUNDA GÜVENCE SAĞLAR  KANUNLARIN VE MEVZUATIN YERİNE GETİRİLDİĞİ KONUSUNDA GÜVENCE SAĞLAR  DOKÜMANLARIN YETERLİLİĞİ VE TAKİBİ KONUSUNDA GÜVENCE SAĞLAR  GELİŞME İÇİN İMKANLARIN BELİRLENMESİNE YARDIMCI OLUR

20 HİZMET KALİTESİNİN TETKİKİ  HİZMETİN BELİRLENEN VEYA OLABİLECEK İHTİYAÇLARI KARŞILAMA KABİLİYETİNE ULAŞMADA ETKİNLİĞİ  KALİTE SİSTEMİNİN BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞMADA ETKİNLİĞİ  DOKÜMANLARIN GÜNCELLİĞİ, YETERLİLİĞİ UYGULAMALARLA DOKÜMANTASYONUN UYGUNLUĞU  KALİTE KAYITLARININ UYGUN ŞEKİLDE TUTULMASI VE İZLENEBİLİRLİĞİ  DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER VE TAKİBİ  KAYITLARIN TUTULMASI

21 TETKİK EDİLECEK KALİTE SİSTEMİ KİŞİLER Sistemi, prosedürü bilmeleri? Eğitim / Yetenek/Motivasyon / İşbirliği PROSESLER Verimli / Etkin / Tanımlanmış / Birbirini izlemekte MALZEME – Tanımlanmış / Durumu / Çevre koşulları TEÇHİZAT –Korunma / Yer / Yeterliliği / / Doğrulanabilirliği DOKÜMANLAR - Yayın Durumu / Okunabilir ve anlaşılabilir olma / Onayı / Erişilebilirliği

22 Tetkik aşamaları  Hazırlık  Planlama  Uygulama  Değerlendirme

23

24

25 NE?NEDEN? NE ZAMAN? NASIL?NEREDE?KİM? SONUÇ!


"KALİTE Hizmetin sunum standartlarının belirlenmesi, ve hizmete insanlar tarafından duyulan inanç, güven ve memnuniyetinartırılmasıdır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları