Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Oyuncuları bulmak kolaydır. İşin en zor kısmı birlikte oynamalarını sağlamaktır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Oyuncuları bulmak kolaydır. İşin en zor kısmı birlikte oynamalarını sağlamaktır."— Sunum transkripti:

1

2

3 Oyuncuları bulmak kolaydır. İşin en zor kısmı birlikte oynamalarını sağlamaktır.

4 Meclis Başkanı Y.K Başkanı Genel Sekreter Deniz Tic & Deniz Ulş. Dış İlişkiler Mali İşler Kurumsal Destek Kalite Birimi Şb. ve Tems. Koordinatörlüğü Hukuk Birimi Şube ve Temsilcilikler DanışmanlarORDES

5 •Farklı gruplar arasındaki çabaları koordine eder. •Karar verici ve kaynak (zaman, bilgi vb) sağlayıcıdır. •Zaman çizelgelerini takip eder. •Engellerin kaldırılmasını sağlar. •Kaynakların sağlanmasını temin eder.

6 •Türk Oda hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen “Oda Akreditasyon Modeli” kapsamında İMEAK DTO, 2002 yılında Akredite olan ilk 10 Oda arasında yer almaktadır. •Odamız, kalitedeki sürekliliğin devamı için 2007 yılından itibaren ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini de uygulamaktadır. •Odamızda, Stratejik Yönetim modeli uygulanmaktadır.

7

8 “Arif olan anlar” ! TOPLUMSAL SORUNUMUZ

9

10 KALİTEPOLİTİKASI KALİTE POLİTİKASI •Kamu yararını ön planda tutarak temsil ettiği Türk Denizcilik Sektörünün haklarını korumak, •Üyelerinden gelen talepler ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak karşılamak, •Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde denizcilik sektörünün; iç ve dış pazarlarda ve uluslararası alanlarda sürdürülebilir politikalarla hizmet kalitesini üst seviyede tutabilmek, •Denizcilik sektöründe eğitim gereksinimine destek olmak suretiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak, •Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uyulmasını ve sistemin sürekli iyileştirilmesini temin etmek, •Kalite Yönetim Sistemine uygun şekilde hizmet verebilmek için çalışanlarımızın eğitimini ve motivasyonunu sağlamaktır. Odamız, üstlendiği misyon ve vizyonu aracılığı ile ürettiği hizmetin kalitesini, kamuya ve diğer kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmeyi, tüm bunların sürekliliğini; çalışanları ve üyeleri ile beraber gerçekleştirebilen bir "Hizmet Kurumu" anlayışı ile sağlamayı taahhüt eder.

11

12

13

14

15 ÖLÇMEDİĞİMİZİ İYİLEŞTİREMEYİZ VE GELİŞTİREMEYİZ

16 ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME Odamız izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme faaliyetlerini planlamış ve uygulamaktadır. Ölçümler sonucu elde edilen veriler, uygun analiz yöntemleri ile değerlendirilir.

17 ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME •Müşteri Memnuniyeti •İç Denetimler •Proses (Süreç) Performansları •Kalite Hedefleri •Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri vb. Örneğin 2011 yılında tüm proseslerin performansı sağlanmıştır: •Eğitim Prosesi •Müşteri İlişkileri Prosesi •Satın Alma Prosesi •Kalite Kontrol Prosesi •Ölçme, Analiz ve İyileştirme Prosesi •Yönetim Prosesi

18 Yayınlanan Sirküler Sayısı Yayınlanan Web Haber Sayısı Meslek Komitesi Toplantı Sayısı Veritabanı Sorgulama Sayısı Web Sayfası Tıklanma Sayısı Web Sitesi Ziyaretçi Sayısı Web Sitesi Kayıtlı Üye Giriş Sayısı Odamızla İlgili Yayınlanan Haber ve Köşe Yazısı Sayısı Denizcilik Sektörü Hk Haber ve Köşe Yazısı Sayısı Odamız Yayın Sayısı (Kitap, kitapçık vb) Düzenlenen Toplantı Sayısı (iç+dış) DTO Tarafından Yapılan Sınav Sayısı DTO Tarafından Yapılan Sınavlara Katılım Sayısı Acentelik Eğitim/Seminer Katılımcı Sayısı Toplu Gönderilen E-Posta Sayısı Toplu Gönderilen Faks Sayısı Toplu Gönderilen Sms Sayısı Verilen TIR Geçiş Belgesi Sayısı ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

19

20

21

22 MÜŞTERİMEMNUNİYETİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ Dış Müşteri Müşteri memnuniyetine ilişkin olarak her yıl mutlaka hedef belirlenmekte olup anket uygulaması profesyonel bir araştırma & danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilmektedir. Anket uygulamasında e-posta, faks ve telefon yoluyla üyelerin %50’sine ulaşılmaktadır. Anket sonuçları ve üyelerden alınan görüşler, yıllık hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır.

23 MÜŞTERİMEMNUNİYETİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İç Müşteri Müşteri memnuniyetine ilişkin olarak her yıl mutlaka hedef belirlenmekte olup anket uygulaması elektronik ortamda gerçekleştirilmekte; sonuçları İstatistik ve Analiz Sorumlumuz tarafından değerlendirilmektedir. Anket sonuçları ve personelden alınan görüşler, yıllık hedeflerin belirlenmesinde yol gösterici olmaktadır.

24

25 TEDARİKÇİLER TEDARİKÇİLER Satınalma Prosedürü gereğince tüm tedarikçiler Tedarikçi Değerlendirme Formu’na kaydedilmekte ve değerlendirilmektedir. Tüm Bölüm/Birimler, yıllık olarak kendi tedarikçileri için Tedarikçi Değerlendirme Formu’nu doldurmakta ve muhafaza etmektedir. Formların, yıl sonunda çıktısı alınarak matbu olarak saklanmaktadır. A: 100-70 Puan, Çalışılması Uygun Tedarikçilerdir. B: 69-40 Puan, Çalışılması Uygun Tedarikçilerdir Ancak Periyodik Olarak Gözden Geçirilir. C: 39-0 Puan, Güvenli Kabul Edilmediğinden Gelecek Yılın Tedarikçi Değerlendirme Listesine Alınmaz.

26

27

28 KALİTE BİRİMİ TESPİTLERİ KALİTE BİRİMİ TESPİTLERİ • Resmin tamamı görmeye yönelik bakış açısı geliştirilmeli. • Teknikler kullanılmalı. • Sürekli iyileştirme için kıyaslama yapılmalı.

29 •KYS hakkında personelin bilgilendirmesi e-posta ve GS duyuruları ile yapılmaktadır. kalite@denizticaretodasi.org •Deniz Ticareti Dergimizde KYS hakkında haberler yer almaktadır. •Ayrıca denetim vb, web haber olarak yayınlanmaktadır. BİLGİLENDİRME

30 Böyle çok mutluyum, neden başka bir şey yapayım ki? Kalite Yönetim Sistemi Kuruldu, Sistem İşliyor Bazı Çalışanlar Sisteme Dahil Olmak İSTEMİYOR

31

32 TANIMLAR •ISO, ISO 9001 •Akreditasyon •Oda / Borsa Akreditasyon Sistemi •Uygunsuzluk •Kalite •Kalite Yönetim Sistemi •Denetim •Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İsteği •Doküman •Prosedür •Talimat •Müşteri Memnuniyeti

33 KALİTE DEĞİLDİR

34 Kullanıma uygunluktur Kalite Nedir?

35 ÖNYARGILAR •Mevcut durumdan çok memnunum. •Benim performansım denetlenemez. •Yaptığım her işi yazılı hale getirirsem kıymetim kalmaz. •Ben «Uygunsuzluk» yaratacak bir iş yapmam.

36 TANIMLAR •YGG •KEK •Özdeğerlendirme •İç Denetim •KYS Dokümantasyonu Çalışanlar, neyi neden yaptığını bilmeli.

37 Meyvesini yiyemeyeceğimizi bildiğimiz ağaçlar için, fidanlar ektik.

38

39

40

41 Bu stratejik yaklaşımı uygulamaya geçirmek amacı ile TOBB ETÜ SEM’den alınan danışmanlık desteğiyle stratejik plan çalışması tamamlanmıştır, stratejik planlama çalışmalarının yürütülmesi ve üst yönetime raporlanması için ise Kalite Birimi yetkilendirilmiştir. •Stratejik Planlama Ekibi •Yetkilendirilmiş Y.K. Üyesi •Stratejik Amaç ve Hedefler Konusunda Yetkilendirilmiş Y.K. Üyeleri Odamız, kurumsal etkinliğini de arttıracak yeni bir yönetim anlayışı benimsemeye karar vermiş, böylelikle deniz ticaretinden ülkemizin daha fazla pay alması, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunulmasını amaçlayan ve Odamızın “Temel Değerlerini” yansıtan bütünleşik bir stratejik yaklaşım ortaya konmuştur.

42 Stratejik planlama çalışmaları 8 aylık sürede tamamlanmıştır. Hem gerçekçi stratejiler üretmek, hem de stratejik planın hayata geçmesinde kolaylık sağlamak amacıyla stratejik planlama sürecinde, çeşitli yöntemler ile Odamızın etkileşim içinde bulunduğu tarafların (paydaşların) görüşleri alınmıştır.

43 Neden Kalite Birimi?

44 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ ÇALIŞMALARI NELER YAPTIK?

45 1.İç Paydaş Çalışması 63 Çalışan ile (%81 katılım) İMEAK DTO’nun SWOT Analizi 2. İç Paydaş Çalışması 6 Yönetici ile (%85 katılım ile) İMEAK DTO’nun SWOT Analizi

46 3. İç Paydaş Çalışması Meclis Üyeleri ile İMEAK DTO’nun SWOT Analizi 4. İç Paydaş Çalışması Meslek Komite Üyeleri ile İMEAK DTO’nun SWOT Analizi 10 Adet Meslek Komitesi ile ayrı ayrı sektörel toplantılar yapıldı.

47 5. İç Paydaş Çalışması Hazırladığımız Formları Meslek Komitesi Başkanlarımıza göndererek, denizcilik sektörüne ilişkin görüşlerini aldık. 1.Deniz ticaretinin temel eksikleri ve gelişmeye açık yönleri nelerdir? 2.Deniz ticaretinin rekabet gücünü azaltan faktörler nelerdir? 3.Deniz ticaretinin rekabet gücünü azaltan faktörlerin etkisini ortadan kaldırmak için neler yapabiliriz?

48 6. İç Paydaş Çalışması Hazırladığımız Formları Meslek Komitesi Üyelerimize göndererek, İMEAK DTO’nun kurumsal gelişimine ilişkin görüşlerini aldık. 1.Deniz Ticaret Odası’nın “GÜÇLÜ” yönleri nelerdir? 2.Deniz Ticaret Odası’nın “ZAYIF” yönleri nelerdir? 3.Deniz Ticaret Odası’nın “ZAYIF YÖNLERİNİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLERİNİZ” nelerdir?

49 7. İç Paydaş Çalışması Hazırladığımız Formları Meslek Komitesi Üyelerimize göndererek, kurumsal faaliyetler ile Meslek Komitelerinin verimliliği ve etkinliğinin geliştirilmesine ilişkin görüşlerini aldık. 1.İMEAK DTO’nun kurumsal yapısı ve faaliyetlerinin geliştirilmesi konusundaki görüş ve önerileriniz nelerdir? 2.Meslek Komiteleri verimliliği ve etkinliğinin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerileriniz nelerdir?

50 8. Dış Paydaş Çalışması Dış Paydaşlar ile İMEAK DTO’nun SWOT Analizi

51 9. Dış Paydaş Çalışması Hazırladığımız Formları Dış Paydaşlarımıza göndererek, İMEAK DTO’nun kurumsal gelişimine ilişkin görüşlerini aldık. 1.Deniz Ticaret Odası‘nın “Güçlü Yönleri” 2.Deniz Ticaret Odası’nın “Gelişmeye Açık Yönleri” 3.Gelişmeye açık yönler ilgili olarak ilgili katılımcı kurumun “Çözüm Önerileri” 4.Kurumun Deniz Ticaret Odası’ndan “Beklentileri»

52 10. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarımız; iç ve dış paydaş çalışmalarında belirtilen tüm SWOT Analizi görüşlerini (105 adet Güçlü Yön, 165 adet Zayıf Yön, 38 adet Fırsat ve 56 adet Tehdit) kendi görüşleri doğrultusunda eledi. Yönetim Kuruluna sunulmak üzere 20 adet Güçlü Yön, 19 adet Zayıf Yön, 13 adet Fırsat ve 17 adet Tehdit belirlendi.

53 11. Hazırladığımız formları belirtilen paydaşlarımıza göndererek belirlenen stratejik amaçlara ulaşmak için Odamızın neler yapması gerektiğine ilişkin görüşlerini aldık. •TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Başkanı •Danışmanlarımız (Eğitim, Ekonomi…)

54 12. Stratejik Amaçların belirlenmesine ilişkin, çalışanlar ile 6 adet genel katılımlı toplantı yapıldı. 13. Stratejik Planlamaya ilişkin Kalite Birimi personelinin katılımı ile 32 adet toplantı yapıldı. 14. Stratejik Planlamaya ilişkin çalışanlardan 24 defa bilgi istendi. (Toplu e-posta) 15. Stratejik Planlamaya ilişkin çalışanlardan 20 defa görüş istendi. (Toplu e-posta)

55


"Oyuncuları bulmak kolaydır. İşin en zor kısmı birlikte oynamalarını sağlamaktır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları