Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLANÇO GELİR TABLOSU. Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları (aktif) ile bu varlıkların kaynağını oluşturan üçüncü kişilerin alacak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLANÇO GELİR TABLOSU. Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları (aktif) ile bu varlıkların kaynağını oluşturan üçüncü kişilerin alacak."— Sunum transkripti:

1 BİLANÇO GELİR TABLOSU

2 Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları (aktif) ile bu varlıkların kaynağını oluşturan üçüncü kişilerin alacak haklarını (borçlar) ve işletme sahibi/ ortaklarının haklarını (öz kaynaklar) (pasif) gösteren finansal durum tablosudur. Bilançonun varlıkları oluşturan tarafı “aktif”, borçlardan ve öz kaynaklardan oluşan kaynak tarafı ise “pasif olarak adlandırılır. Belirli bir dönemin sonunda düzenlendiği tarihteki durumu yansıtan bilanço “statik” bir mali tablodur. BİLANÇO

3 Faaliyet dönemi sonu bilançosu ya da ara bilanço olarak düzenlenen bilançolar, kaydi envanter işlemlerinden sonra hazırlanacak olan kesin mizanda yer alan borç veya alacak kalanı veren 1, 2, 3, 4 ve 5 hesap sınıflarındaki hesapların kalan tutarlarına göre düzenlenirler. Aktif (varlıklar) sol tarafta, pasif (kaynaklar) sağ tarafta olmak üzere düzenlenen bilançolar “hesap tipi bilanço”, aktif ve pasif kalemleri alt alta olmak üzere düzenlenen bilançolar “rapor tipi bilanço” olarak adlandırılmaktadırlar.

4 TARİHLİ KUDEM İŞLETMESİ BİLANÇOSU AKTİF PASİF DÖNEN VARLIKLAR KVYK HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR Kasa5.505 Banka Kredileri8.000 Alınan Çekler2.900 TİCARİ BORÇLAR Bankalar5.179 Satıcılar4.500 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)(400) Alacak Senetleri3.200 MENKUL KIYMETLER 880DİĞER BORÇLAR 125 Hisse Senetleri880 Diğer Çeşitli Borçlar125 TİCARİ ALACAKLAR DİĞER KVVYK 160 Alıcılar8.900 Sayım ve Tesellüm Fazlaları160 Alacak Senetleri1.150 KVYK TOPLAMI Diğer Ticari Alacaklar920 ÖZ KAYNAKLAR DİĞER ALACAKLAR 450ÖDENMİŞ SERMAYE Diğer Çeşitli Alacaklar450 Sermaye STOKLAR 1.200KAR YEDEKLERİ 300 Ticari Mallar1.200 Özel Fonlar300 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 200GEÇMİŞ YILLAR KARLARI Gelecek Aylara Ait Giderler200 DÖNEM NET ZARARI(-) (9.661) DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 338ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI Devreden KDV338 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI DURAN VARLIKLAR MADDİ DURAN VARLIKLAR Binalar2.400 Taşıtlar6.500 Demirbaşeşya2.700 Birikmiş Amortismanlar (-)(3.848) GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 400 Gelecek Yıllara Ait Giderler400 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

5 Bir işletmenin bir hesap dönemi içerisinde gerçekleşen gelir ve giderlerinin sonucunda ortaya çıkan dönem kârı veya zararının gösterilmesi için hazırlanan bir finansal tablodur. Ait olduğu dönemin başlangıç ve bitiş tarihleriyle düzenlenen gelir tablosu “dinamik bir mali tablo”dur. GELİR TABLOSU

6 GİDER HESAPLARI İşletmenin öz kaynakları üzerinde azalış sağlayan hesaplardır. GELİR HESAPLARI İşletmenin öz kaynakları üzerinde artış sağlayan hesaplardır.

7 Faaliyet dönemine ya da ara döneme ait olarak düzenlenen gelir tabloları, kaydi envanter işlemlerinden sonra hazırlanacak olan kesin mizanda yer alan 6 hesap sınıfındaki hesapların”690. Dönem Karı veya Zararı Hesabına” devredilen tutarlarına göre düzenlenir. Gelir tablosu beş bölümden oluşur. 1. Bölüm “Brüt Satış Karı veya Zararı” 3. Bölüm “Olağan Kar veya Zarar” 5. Bölüm “Dönem Net Karı veya Zararı” 4. Bölüm “Dönem Karı veya Zararı” 2. Bölüm “Faaliyet Karı veya Zararı”

8 TARİHLİ KUDEM İŞLETMESİ GELİR TABLOSU NET SATIŞLAR Yurtiçi Satışlar1.600 SATIŞLARIN MALİYETİ (10.000) Satılan Ticari Malların Maliyeti BRÜT SATIŞ ZARARI (8.400) FAALİYET GİDERLERİ Genel Yönetim Giderleri1.218 FAALİYET ZARARI DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 30 Menkul Kıymet Satış Karları30 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (52) Komisyon Giderleri52 BORÇLANMA GİDERLERİ (21) Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 21 OLAĞAN ZARAR DÖNEM ZARARI Dönem Karı Üzerinden Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler Karşılıkları - DÖNEM NET ZARARI 9.661


"BİLANÇO GELİR TABLOSU. Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkları (aktif) ile bu varlıkların kaynağını oluşturan üçüncü kişilerin alacak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları