Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Görsel-İşitsel Araçlar Dr. Bilgehan Yalçın  Görsel-işitsel araçların hazırlanma ve etkin olarak kullanma esaslarının gözden geçirilmesi,  Her bir yöntemin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Görsel-İşitsel Araçlar Dr. Bilgehan Yalçın  Görsel-işitsel araçların hazırlanma ve etkin olarak kullanma esaslarının gözden geçirilmesi,  Her bir yöntemin."— Sunum transkripti:

1

2 Görsel-İşitsel Araçlar Dr. Bilgehan Yalçın

3  Görsel-işitsel araçların hazırlanma ve etkin olarak kullanma esaslarının gözden geçirilmesi,  Her bir yöntemin olumlu ve olumsuz yönlerinin saptanması Amaç

4 Görsel-İşitsel Araçlar  Hatırlatıcı, yönlendirici, yol göstericidir,  Söylenenleri tamamlar, bütünler,  Konuşmayı anlaşılır kılarlar,  Bilgi değişik perspektiflerden verilebilir.

5 Görsel-İşitsel Araçlar  Yazı tahtası (Kara tahta-beyaz tahta)  Kağıt tahtası (Kağıt bloknot-flip chart)  Tepegöz ve saydam  Slayt ve göstericisi  Video band - barkovizyon  Bilgisayar destekli sunumlar  ‘Akוllו’ tahta

6 Mevcut tepegöz tipleri Yansıtmalı  Standart 250 watt, Taşınabilir, küçük-orta büyüklükte salonlar için, Yalnız saydam sunumları için.

7 Geçirgen  Standart 250 watt, Küçük-orta büyüklükte salonlar için,  Orta seviye 400 watt Orta-büyük boyutlu salonlar için,  İleri 575 watt/ 590 watt Büyük ve konferans salonları için,

8

9  Kullanması kolay,  Elektrik olan her salonda kullanılabilir,  Voltaj değişikliklerinden az etkilenir,  Aydınlık ortamda da kullanılabilir,  Konuşmacıya zaman kazandırır,  Saydamlar ucuzdur, tekrar kullanılabilirler. Tepegöz kullanmanın olumlu yanları

10  Elektriğe bağımlıdır,  Sadece saydamları yansıtabilir,  Doğrudan basılı sayfa üzerinden yansıtmaz,  Konuşmacı perdenin önünü kapatabilir.  Bireysel öğrenme için uygun değildir. Tepegözün olumsuz yanları

11

12 Saydamlar dört şekilde hazırlanır  Özel çıkmaz (permanent) veya suda çözünebilir (non-permanent) kalemlerle,  Fotokopi makinaları kullanılabilir.  Termal saydam makinası kullanılabilir.  Bilgisayar ve lazer yazıcı kullanılabilir.

13 Saydam Hazırlama Kuralları  Her bir saydam tek bir konuyu içermeli,  Yazılar 5 ile 8 satır arasında olmalı,  Harfler iri (≥5 mm; ≥18 punto) olmalı,  Daktilo veya kitap sayfaları büyütülmeli,  Basılı metin tercih edilmeli,  Grafikler ve çizimler büyük olmalı.  Saydamlar numaralandırılmalıdır.

14 Slayt göstericisi

15 LCD Projektör / Barkovizyon

16

17

18  Hazırlanması görece ucuz ve kolay,  Konuşmacı tarafından hazırlanabilir,  Klinik işlemin basamakları gösterilebilir,  Yakın çekimler gösterilebilir  Loş bir odada gösterilebilir,  Ses bantları ile birlikte kullanılabilir. Slaytlar

19  Her slaytta tek bir konu,  Satırlar az ve öz olmalı,  5-8 satır / 36 sözcük (6X6 kuralı)  İçerik yeterli büyüklükte ve okunaklı olmalı,  Tablo yerine grafik ve şekil (3 renk), Slayt Hazırlama Kuralları

20  Önerilen yazı karakteri:  Gerekmedikçe italik kullanılmaz.  Başlık 36-44, yazılar 20-32 punto,  Büyük harfler önerilmez,  Zemin-obje ilişkisi gözetilmelidir. Slayt Hazırlama Kuralları

21  Önerilen yazı karakteri: Arial, T. New Roman,  Gerekmedikçe italik kullanılmaz.  Başlık 36-44, yazılar 20-32 punto,  Büyük harfler önerilmez,  Zemin-obje ilişkisi gözetilmelidir. Slayt Hazırlama Kuralları

22  Önerilen yazı karakteri: Arial, T. New Roman,  Gerekmedikçe italik kullanılmaz.  Başlık 36-44, yazılar 20-32 punto,  Büyük harfler önerilmez,  Zemin-obje ilişkisi gözetilmelidir. Slayt Hazırlama Kuralları

23  Önerilen yazı karakteri: Arial, T. New Roman,  Gerekmedikçe italik kullanılmaz.  Başlık 36-44, yazılar 20-32 punto,  Büyük harfler önerilmez,  Zemin-obje ilişkisi gözetilmelidir. Slayt Hazırlama Kuralları

24

25 Birincilİkincil Üçüncül Renkler Renk çarkında; tamamlayıcı renkler yan yana, kontrast veren renkler birbirine zıt yerleşir.

26 Önerilmez!

27 Açık renk zemin  Koyu renk harfler kullanılmalı,  Aydınlık veya karartılamayan ortamlarda çok etkili,  Karanlık ortamlarda dinleyici ile göz teması korunabilir.

28 Açık renk zemin  Koyu renk harfler kullanılmalı,  Aydınlık veya karartılamayan ortamlarda çok etkili,  Karanlık ortamlarda dinleyici ile göz teması korunabilir.

29 Koyu renk zemin  Açık renk harfler kullanılmalı,  İyi karartılmış ortamlarda etkili,  Karanlık ortamlarda dinleyici ile göz teması kurmak güçleşebilir.

30 Diazo slayt  Mavi zemin - beyaz harf,  Klasikleşmiş bir form,  Aydınlık ve karanlık ortamlarda etkin,  Kırmızı ve yeşil kullanılmamalı!

31  Farklı amaçlar için kullanılabilir,  Ses ve görüntüler video bantlara kaydedilir,  Renk ve ayrıntıyı iyi gösterir,  Gözle görülmeyecek olayları da yakalar,  Basamaklar tek tek izlenebilir,  Bir işlem katılımcıların hızına göre izlenip yaptırılabilir,  Hazır kasetler edinilebilir. Video bantlar

32 Video bantların olumsuz yanları  Bantlar güncelliğini yitirmiş olabilir,  Uygun montajlanmamış olabilir,  Yöresel ve kültürel farklılıklar zorluk yaratabilir,

33 Video kullanımı için öneriler  Uygun ve amaç ile uyumlu olmalı,  Oda uygun şekilde düzenlenmeli,  Katılımcılar hazırlanmalı,  Bölümün amaçları açıklanmalı,  İçerik ve nelere dikkat edileceği belirtilmeli,  Video gösterildikten sonra katılımcılarla tartışılmalı.

34  Metin, şekil vb içerikler görsel efektler ile sunulabilir,  Ses efektleri ile senkronize edilebilir,  Canlı-hareketli animasyonlar sergilenebilir,  Slayt gibi statik değil dinamik sunumlar yapılabilir. Bilgisayar destekli sunumlar

35 LCD Projektör / Barkovizyon  Yaratıcılığa açık,  Akıcı,  Güncelleştirmek kolay,  Dikkati odaklamayı kolaylaştırabilir,  Teknik donanım yetersiz kalabilir,  Hazırlık zaman alabilir.

36 Bilgisayar destekli ve LCD/barkovizyon ile uygulamalarda çok hareketli veya süslü-renkli bir sunum dikkati teknolojiye çekebilir. !!!!! ?


"Görsel-İşitsel Araçlar Dr. Bilgehan Yalçın  Görsel-işitsel araçların hazırlanma ve etkin olarak kullanma esaslarının gözden geçirilmesi,  Her bir yöntemin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları