Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVZUAT Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVZUAT Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının."— Sunum transkripti:

1 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Genel İlkeleri ve Sanayici Sorumluluğu

2 MEVZUAT Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

3 AMAÇ Bertaraf Geri kazanılması ve geri dönüştürülmesi
Atık oluşumunun önlenememesi durumunda tekrar kullanılması Ambalaj atığı oluşumunun önlenmesi Çevresel açıdan geri dönüşüme uygun ambalaj

4 Ambalaj Tanımı; Bir ürünün, tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamasında; •depolama, •taşıma, •koruma, saklama, •satışa sunumu, •tanıtım ve reklam gibi pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, herhangi bir malzemeden yapılmış tüm ürünleri. (Örnekler Yönetmeliğin Ek-1’inde verilmektedir.)

5 •Satış Ambalajı ( Birincil Ambalaj ): Herhangi bir ürünü tüketiciye veya nihai kullanıcıya ulaştırmak amacıyla satış noktasında sunulan, bir satış birimi olarak tanımlanan ve ürünle birlikte satın alınan ambalaj. •Dış Ambalaj (İkincil Ambalaj): Birden fazla sayıda satış ambalajını bir arada tutacak şekilde tasarlanmış, üründen ayrıldığında ürünün herhangi bir özelliğinin değişmesine neden olmayan ambalaj. •Nakliye Ambalajı (Üçüncül Ambalaj) : Satış veya dış ambalajın taşıma ve depolama işlemleri sırasında zarar görmesini önlemek; ürünün üreticiden satıcıya nakliyesi sırasında taşımayı kolaylaştırmak ve depolama işlemlerini sağlamak amacıyla kullanılan ambalaj

6 Piyasaya sürülen bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsar
KAPSAMDA Defolu ürünler, fireler, piyasaya sürülmemiş ambalajlar ve benzeri üretim artıkları, Ambalaj dışı atıkları kapsamaz KAPSAM DIŞI

7 KAPSAMDA KAPSAMDIŞI Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yer alan ambalajların bildirimleri 01/01/2013 tarihinden itibaren yapılacaktır. KAPSAMDA Ancak bu atıkların toplanması, taşınması, ayrılması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertarafı belirtilen ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. KAPSAMDIŞI

8 EKONOMİK İŞLETMELER Ekonomik işletmeler Piyasaya sürenler Tedarikçi
Ambalaj Üreticileri Tedarikçi Piyasaya sürenler

9 AMBALAJ ÜRETİCİSİ Ambalajı üretenler ve/veya bu ürünleri ithal edenleri ifade eder.

10 Ambalaj Üreticisinin Yükümlülükleri
Kullanıcı kodu ve şifre almak Ek-4 Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu doldurmak Şubat ayının sonuna kadar bildirim Önleme (hedef en az atık) Çevreye en az zarar verecek ambalaj üretmek Eğitim İşaretleme (gönüllü)

11 TEDARİKÇİ Kendisi ambalaj üreticisi olmayıp piyasaya sürenlere ambalaj tedarik edenler ile piyasaya sürenler adına fason üretim yapanları ifade eder.

12 Tedarikçilerin Yükümlülükleri
Kullanıcı kodu ve şifre almak Ek-6 Tedarikçi Müracaat Formu doldurmak Şubat ayının sonuna kadar bildirim

13 Piyasaya Süren İşletme
- Ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişi -Ambalajın üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişi - Üretici tarafından yetkilendirilen temsilci ve/veya ithalatçı

14 Piyasaya Süren İşletmelerin Yükümlülükleri
Kullanıcı kodu ve şifre almak Ek-5 Piyasaya Süren Müracaat Formu doldurmak Şubat ayının sonuna kadar bildirim Önleme En az atık/Ekonomik ambalaj üretmek Geri kazanım hedefi Plan dahilinde toplama ekipmanları sağlamak Belgeleme yapmak Belgeleme dosyasını şubat ayı sonuna kadar elektronik yazılım programı üzerinden göndermek Eğitim

15

16 Geri Kazanım Hedeflerine Ulaşılmaması
•Belgelendirilmeyen miktarın %10 fazlası bir sonraki yıla ilave edilir. •İkinci ve daha sonraki hedefe ulaşılmazsa eksik kalan miktarın %10 fazlası tekrar bir sonraki yıla ilave edilir. •Elektronik yazılım programına kaydolunan yıl esas alınarak 3 yıl hedef tutmazsa gereken miktarlar ile ilgili bir sonraki yıla %10 fazlası ile aktarılır ve 2872 Kanun uyarınca idari yaptırım uygulanır. •10 yıl içinde öngörülen hedeflere beş kez ulaşılmazsa, ürünlerin ambalajına depozito uygulanır.

17 Yetkilendirilmiş Kuruluş
Piyasaya sürenlerin bu yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar

18 Yetkilendirilmiş Kuruluşların Yükümlülükleri
Geri kazanım kapasitesini oluşturmak PS adına belediyelerle sözleşme yapmak, faaliyetleri izlemek, toplanan ambalaj atıklarını almak yada aldırmak Belgeleme yükümlülüğünü yerine getirmek, bildirim ve belgelemeleri incelemek Fazla toplanan ambalaj atığını üyelerine paylaştırmak Belediyelerden gelen işbirliği talebini karşılamak Gelişme raporlarını, bir sonraki yılın planını ve yıllık bütçesini Bakanlığa sunmak

19 Temsiliyet Payı Tüm ambalaj türleri için temsiliyet payının en az %10 unu sağlaması •Tek ambalaj türü için temsiliyet payının yetki alınmak istenen malzeme türünün en az %10 unu sağlaması

20 Yetki İptali Bakanlık denetler ve geri kazanım hedeflerine ilişkin göstergelerini izler ve yayımlayabilir. •Bakanlık temsiliyet payını sağlamadığı tarihten itibaren, en fazla 1 yıla kadar süre verir. Temsiliyet payını yeniden sağlamasını ihtar eder ve bu durumu üyesi olanlara bildirir. •Bakanlık, yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmemesi durumunda ihtar eder 1 yıl süre verir ve üyelerine bildirir. •Halen daha yetkiler yerine getirilmemişse Bakanlık yetkiyi iptal eder ve yükümlülükler, yetkilendirilmiş kuruluş üyesi piyasaya sürenler tarafından yerine getirilir. •Gerekmesi halinde 2872 sayılı kanunca idari yaptırım uygulanır.

21 Usul ve Esaslar Yetkilendirilmiş Kuruluş
Usul ve esaslar tarihli Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe konulmuş ve resmi sitesinde yayımlanmıştır. Yetki süresi 10 yıldır

22 Satış Noktası Toptan ve/veya perakende olarak ambalajlı ürünlerin satışını yapan iki yüz metrekareden büyük kapalı alana sahip mağaza, market, süpermarket, hipermarket ve benzeri satış yerlerini,

23 Satış Noktalarının Yükümlülükleri
Ambalaj atığı toplama noktaları oluşturmakla, Kod numarası almamış olan piyasaya süren işletmeleri tespit ederek, il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmekle, Kod numarası almamış işletmelerin ürünlerini satmamakla, Poşet kullanımını en aza indirecek tedbirleri almakla, yapılan çalışmalarını her yıl Şubat ayı sonuna kadar il çevre ve şehircilik müdürlüğüne bildirmekle, Ambalaj atıklarını belediyenin sistemine vermekle,

24 Ambalaj Komisyonu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek üzere Bakanlık temsilcisinin başkanlığında ilgili taraflardan oluşan komisyon

25 Eğitim ve Bilgilendirme
Yönetmeliğin amacı doğrultusundaki ilke ve hedeflere ulaşabilmek için; Belediyeler, Ekonomik işletmeler, Yetkilendirilmiş kuruluşlar, Satış noktaları, Çevre lisanslı/geçici faaliyet belgeli toplama-ayırma, geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri,

26 Eğitim ve Bilgilendirme
Tüketicileri ve kamuoyunu bilgilendirmekle, Ambalaj atıklarının yönetimine ilişkin eğitim çalışmaları yürütmekle, Ambalaj ve ambalaj atığı yönetimine ilişkin duyarlılığı geliştirmek ve bu amaçla yapılan çalışmalara katılmakla, yükümlüdürler.

27 Ambalajların İşaretlenmesi
Ambalajlar; ambalaj üreticileri ve piyasaya süren işletmeler tarafından ambalaj atıklarının geri toplanması, tekrar kullanılması, geri kazanımının kolaylaştırılması ve tüketicinin bilgilendirilmesi amacıyla işaretlenmektedir.

28 İşaretleme Gönüllü Ambalaj Üretisi Piyasayasüren 20 1498 PAP
– Dahil olduğu geri kazanım sistemini belirlemek için; – Marka sahiplerine Bakanlıkça verilen kod numarasını, – Ya da Yet. Kur. Sembolünü – (Her bir ürün için değil, firma bazında sadece bir kod numarası,) Geri kazanımı sırasında kolaylık sağlamak için; • Ambalajın cinsine ait numara ve kısaltma


"MEVZUAT Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları