Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA."— Sunum transkripti:

1 TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

2 Madde Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kimyasal element ve bunların bileşikleri. Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kimyasal element ve bunların bileşikleri.  kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç,  kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ihtiva edebilir.  üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva edebilir. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

3 Müstahzar En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltileri. En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltileri. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

4 Tehlikeli Madde / Müstahzar  Fiziko-kimyasal özellikler ; Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir,  İnsan Sağlığı üzerine etkiler; Çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için toksik, Çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için toksik,  Çevre için tehlikeli özellikler; - su ortamında tehlikeli - karasal ortamda tehlikeli - karasal ortamda tehlikeli En az birine sahip madde / müstahzar. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

5 Güvenlik Bilgi Formu ( GBF ) Tehlikeli madde / müstahzarların ( Tehlikeli kimyasallar );  Risklerini  Güvenli taşınım ve kullanımını  Kaza halinde alınması gerekli önlemleri içeren belge. Tehlikeli kimyasalların açık kimliği, üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte kimyasal güvenliğin sağlanması için bilgi paylaşım aracı Tehlikeli kimyasalların açık kimliği, üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte kimyasal güvenliğin sağlanması için bilgi paylaşım aracı Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

6 Yasal Düzenleme İlk düzenleme ;  Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ( 11 Temmuz 1993 )  Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usül ve Esaslar Tebliği ( 11 Mart 2002 ) GBF larının hazırlanması ve dağıtılması için usül esaslar 11 Mart 2003 yılından itibaren uygulanmaktadır. GBF larının hazırlanması ve dağıtılması için usül esaslar 11 Mart 2003 yılından itibaren uygulanmaktadır. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

7 Yasal Düzenleme İkinci düzenleme ;  Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ( 26 Aralık 2008 ; 27092 RG, 5. mükerrer ) 26 Aralık 2009 itibari ile yürürlüğe girdi. TKY ve GBF Tebliği yürürlükten kalktı. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

8 GBF hazırlanacak kimyasallar  Tehlikeli olarak sınıflandırılmış, ‘’Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ‘’ ‘’Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ‘’ ( 26 Aralık 2008 ; 27092 RG, 5. mükerrer ) ( 26 Aralık 2008 ; 27092 RG, 5. mükerrer )  piyasaya arz edilmesi hedeflenen / arz edilen madde / müstahzarlar ; - sanayi kimyasalı - bitki koruma ürünü - bitki koruma ürünü - biyosidal - biyosidal Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

9 GBF hazırlanacak kimyasallar  Tehlikeli olarak sınıflandırılmamış, ancak ; - gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1, - gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1, - gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ %0,2, - gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ %0,2,olup; 1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan, 1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan, 2) İşyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değerleri olan, 2) İşyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değerleri olan, madde içeren müstahzarlar için, kullanıcı talep ederse. madde içeren müstahzarlar için, kullanıcı talep ederse. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

10 GBF hazırlanacak kimyasallar  Kapsam dışı ; Son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan; - İnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili kullanılan tıbbi ürünler, - İnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili kullanılan tıbbi ürünler, - Kozmetikler, - Kozmetikler, - Atık niteliğindeki madde karışımları, - Atık niteliğindeki madde karışımları, - Gıda katkı maddeleri, - Gıda katkı maddeleri, - Hayvan yemleri, - Hayvan yemleri, - Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar, - Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar, - Patlama, piroteknik etki elde edilen harp levazımatı, patlayıcılar,infilak malzemeleri. - Patlama, piroteknik etki elde edilen harp levazımatı, patlayıcılar,infilak malzemeleri. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

11 GBF hazırlanması  Hazırlanmasından sorumlular ( piyasaya arz edenler ) ; - Üretici ( kendi ürünleri ) - Üretici ( kendi ürünleri ) - İthalatçı ( ithal ettiği ürünler ) - İthalatçı ( ithal ettiği ürünler )  Hazırlayacaklar ; Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişiler. Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişiler.  Güncellenmesi ; Teknik gelişmelere bağlı olarak Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

12 GBF hazırlanması  GBF de yer alacak bilgiler ; İki bölüm halinde, örnek formatı yönetmeliğin Ek-1’inde İki bölüm halinde, örnek formatı yönetmeliğin Ek-1’inde  GBF,1.Bölüm ; - hangi mevzuata göre hazırlandığı, - hangi mevzuata göre hazırlandığı, - madde/müstahzarın adı, - madde/müstahzarın adı, - hazırlanma tarihi, - hazırlanma tarihi, - güncellenmişse tarihi ve kaçıncı düzenleme olduğu, - güncellenmişse tarihi ve kaçıncı düzenleme olduğu, - sayfa ve form numarası - sayfa ve form numarası Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

13 GBF hazırlanması  GBF, 2.Bölüm ( 16 Başlık halinde, Rehberi Yönetmelik Ek-2 ) ; 1 ) Madde / Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, 1 ) Madde / Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı, 2 ) Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi, 2 ) Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi, 3 ) Tehlikelerin Tanıtımı, 3 ) Tehlikelerin Tanıtımı, 4 ) İlk Yardım Önlemleri, 4 ) İlk Yardım Önlemleri, 5 ) Yangınla Mücadele Önlemleri, 5 ) Yangınla Mücadele Önlemleri, 6 ) Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri, 6 ) Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri, 7 ) Elleçleme ve Depolama, 7 ) Elleçleme ve Depolama, 8 ) Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma 8 ) Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma 9 ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, 9 ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler, Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

14 GBF hazırlanması  GBF, 2.Bölüm devamı ; 10 ) Kararlılık ve Tepkime, 10 ) Kararlılık ve Tepkime, 11 ) Toksikoloji Bilgisi, 11 ) Toksikoloji Bilgisi, 12 ) Ekoloji Bilgisi, 12 ) Ekoloji Bilgisi, 13 ) Bertaraf Etme Bilgileri, 13 ) Bertaraf Etme Bilgileri, 14 ) Taşımacılık Bilgisi, 14 ) Taşımacılık Bilgisi, 15 ) Mevzuat Bilgisi, 15 ) Mevzuat Bilgisi, 16 ) Diğer Bilgiler. 16 ) Diğer Bilgiler.  GBF ‘nin dili ; Türkçe Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

15 GBF Dağıtılması  Dağıtılmasından sorumlular ( piyasaya arz edenler ) ; - Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı - Üretici, İthalatçı, Dağıtıcı  Dağıtım şekli ; - Elektronik ortamda / Yazılı metin olarak, - Elektronik ortamda / Yazılı metin olarak, - Ücretsiz. - Ücretsiz.  Dağıtım zamanı ; - İlk teslimatta ( en geç ), - İlk teslimatta ( en geç ), - Güncellemede ; güncelleme tarihi dikkate alınarak, 12 ay öncesine kadar tehlikeli kimyasalın verildiği kullanıcıya, en geç 3 ay içinde. - Güncellemede ; güncelleme tarihi dikkate alınarak, 12 ay öncesine kadar tehlikeli kimyasalın verildiği kullanıcıya, en geç 3 ay içinde. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

16 GBF Dağıtılması  Dağıtım yapılacaklar ; - Profesyonel kullanıcı ; - Profesyonel kullanıcı ; Üretici, kullanan sanayici, bilimsel araştırma ve geliştirme / üretim sürecinde araştırma ve geliştirme yapanlar Üretici, kullanan sanayici, bilimsel araştırma ve geliştirme / üretim sürecinde araştırma ve geliştirme yapanlar - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ( Bitki koruma ürünleri ) - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ( Bitki koruma ürünleri ) - Sağlık Bakanlığı ( Biyosidaller ), - Sağlık Bakanlığı ( Biyosidaller ), - Çevre ve Orman Bakanlığı ( Tamamı, elektronik olarak ) - Çevre ve Orman Bakanlığı ( Tamamı, elektronik olarak ) Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

17 Profesyonel kullanıcı tarafından GBF istenecek kimyasallar Kimyasalın etiket bilgilerinde ; - Tehlikeli özellik belirtilmişse ( işaret ve sembol ), - Tehlikeli özellik belirtilmişse ( işaret ve sembol ), - Risk cümlecikleri, güvenlik tavsiyeleri varsa - Risk cümlecikleri, güvenlik tavsiyeleri varsa Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

18 Denetim ve Yaptırım  İlgili Kuruluşlar ; - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ( Bitki koruma ürünleri ) - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ( Bitki koruma ürünleri ) - Sağlık Bakanlığı ( Biyosidaller, Deterjanlar ), - Sağlık Bakanlığı ( Biyosidaller, Deterjanlar ), - Çevre ve Orman Bakanlığı ( Diğerleri ) - Çevre ve Orman Bakanlığı ( Diğerleri )  Yaptırım ; İlgili kuruluşların mevzuatı çerçevesinde. İlgili kuruluşların mevzuatı çerçevesinde. Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

19 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı e- posta : mdemirural@cevreorman.gov.tr mdemirural@cevreorman.gov.tr


"TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları