Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKILCI İLAÇ KULLANIMI BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKILCI İLAÇ KULLANIMI BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 AKILCI İLAÇ KULLANIMI BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

2 AKILCI İLAÇ KULLANIMI Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmıştır. Etkinlik Güvenlilik Uygunluk Maliyet

3 Dünyada ne yazık ki ilaçların kutu sayısına ve ilaç maliyetlerine bakıldığında %50’si uygunsuz şekilde kullanılmakta olduğu görülmekte olup, tedavi süresinin uzaması nedeni ile zaman kaybına, tedavi başarısının azalmasına ve hastaların tedaviye olan güveninin azalmasına neden olmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı, halk sağlığını olumsuz etkileyen ve tedavi maliyetlerinin yükselmesine neden olan ciddi bir sorundur. Bakanlığımız ülkemizdeki ciddi bu sorunların önüne geçmek ve tedavi giderlerini azaltmak üzere, halkın ve sağlık çalışanlarının bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi için Akılcı İlaç Kullanımı konulu bir program başlatmıştır.

4 Türkiye’de Sağlık Bakanlığınca akılcı ilaç kullanımı ile ilgili ilk çalışmalar 1992 yılında başlatılmış olup, 1997’de Bakanlığımız personellerinin yetiştirilmesi amacıyla personeli, Hollanda’ya “Akılcı İlaç Kullanımı Eğitici Eğitimi” programına gönderilmiştir. 2002’de “İlaç Politikası Geliştirme Toplantısı” yapılmıştır. Bu güne kadar dört kez “Akılcı ilaç Kullanımı Eğitici Eğitimi” yapılmış ve 2006 yılı verilerine göre “Akılcı İlaç Kullanımı” konusundaki çalışmalarına devam edilmiştir.

5 Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde, akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar, yaklaşık 20 yıldır sürmektedir. Akılcı İlaç Kullanımına ilişkin faaliyetlerin derlenmesi, toplanması ve ülkenin ihtiyaçlarına, önceliklerine ve kaynaklarına uygun stratejik planlar haline getirilmesi için geniş kapsamlı ulusal politikalar belirlemek ve hayata geçirebilmek amacıyla 12 Ekim 2010 tarihinde Bakan oluru ile Akılcı İlaç Kullanımı Birimi kurulmuştur. 19 Mart 2012 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bünyesinde Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetim ve Tanıtım Dairesi kurulmuştur.

6 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (EKİÖ /OECD) 2008 raporuna2 göre;
Sağlığa ayrılan pay ABD’de  % 16.4, İngiltere’de  % 8.8, Türkiye’de ise  % 6.1 olarak bildirilmiştir. Ülkemizde toplam sağlık harcamaları içinde ilacın payı % 46 iken, İngiltere’de %12.3, ABD’de ise  % 12.2 olarak bildirilmiştir.

7 Türkiyede’ki Toplam Sağlık Harcamalarının GSMH'ya Oranı, yılından itibaren % 4,9, 5,2, 5,4, 5,3, 5,4, 5,4, 5,8, 6,0 olmakla birlikte artış %1,1’dir. Ancak, Ülkemizde Kişi Başı Sağlık Harcamaları; 2000 yılından itibaren 433, 424, 442, 447, 520, 591, 696, 767 olmakla birlikte artış % 1,77 ABD Doları Ülkemizde Kamu İlaç Ödemeleri; 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 ve yıllarında; 7.912, , , , , , , , ve Milyon TL’dir.

8 Dünyada Kalp ve Damar hastalıkları birinci sırada olup ilaç sektöründe de Kardiyovasküler ilaç satışları küresel ilaç piyasasının toplam gelirinin % 19.8’lik bölümünü oluşturmaktadır. Türkiye’de de Antibiyotiklerin kullanımı birinci sırada olduğu görülmekle birlikte ilimizde yapılan küçük çaptaki çalışmada kardiyovasküler ilaç satışının ilk sırayı teşkil ettiği görülmüş ve dünya geneliyle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

9 SORUMLULUK SAHİBİ TARAFLAR (Paydaşlar)
Kullanacak ilaca karar veren Hekim İlacı sağlayan Eczacı ve Eczacı Teknisyenleri İlacı uygulayan Hemşire, Hasta, Hasta yakını Üretici Sağlık yöneticileri Diğer Sağlık Personeli sssssssss

10 AKILCI İLAÇ KULLANIMI TANITIMI

11 MEDYA Yerel televizyonlar KANAL 15 Yerel RADYOLAR ve GAZETELER’de Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili sloganlar yayınlatılmıştır. Akılcı İlaç Kullanımı hakkında halkın bilincini oluşturmak ve artırmak üzere ticari iş yerlerinde kullanılan poşetlerin üzerinde çeşitli sloganların basılması sağlanmıştır. Ayrıca, Köylerde/Okullarda eğitimler planlanmakta olup, halkın sosyal yaşam (Fuar alanı v.b gibi) alanlarında stant çalışmaları başlatılmıştır.

12 “İLACIM; NE EKSİK, NE FAZLA!”
Tanıtım üniteleri Slogan, Logo, Maskot El broşürleri Afişler 12

13

14

15 Duvar önü teşhir ünitesi

16 Bakanlığımızca, yürütülen Akılcı İlaç Kullanımı Programı ile ilgili olarak halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla hastane girişleri ile servislere yerleştirilen Afiş ve Broşürler, Duyuru Üniteleri aracılığıyla halka ulaştırılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda Aile Hekimlerimiz aracılığıyla da el broşürlerinin halka ulaştırılması Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır. 16

17 Müdürlüğümüzce, İlimizdeki sağlık personelinin (hekim, diş hekimi, eczacı, eczacı teknisyenleri, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personeli) ve hastanelerde yatan ve ayaktan tedavi alan hastaların akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinç düzeyini ölçmek amacıyla ön değerlendirme anketleri yapılmaktadır. Anket çalışmalarının ön değerlendirilmesi sonucunda ilimizdeki mevcut durum belirlenecektir. Ayrıca anket değerlendirmeleri, akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde; Bakanlığımızın, Müdürlüğümüzün, Hastanelerimizin çalışmalarının belirlenmesine yön verecek ve yöntem geliştirilmesini sağlıyacaktır.

18 EĞİTİM 18

19 Farkındalık oluşturma çalışmalarına öncelikle hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinden başlanarak eğitim programları hazırlanacaktır. Tüm illerden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda toplanan Akılcı İlaç Kullanımı raporları, ülke genelinde ve il içinde coğrafi, iklimsel, sosyolojik ve diğer açılardan bir bütünlüğün oluşturulmasını sağlayacaktır

20 www.akilciilac.gov.tr- akilci.ilac@iegm.gov.tr

21 TEŞEKKÜRLER


"AKILCI İLAÇ KULLANIMI BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları