Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Öğr.Gör.Ümmügül BAŞ. Dünyanın bir çok yerinde ve ülkemizde özellikle son yıllarda kalite, kaliteli hizmet, kalite güvencesi, kalite.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Öğr.Gör.Ümmügül BAŞ. Dünyanın bir çok yerinde ve ülkemizde özellikle son yıllarda kalite, kaliteli hizmet, kalite güvencesi, kalite."— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Öğr.Gör.Ümmügül BAŞ

2 Dünyanın bir çok yerinde ve ülkemizde özellikle son yıllarda kalite, kaliteli hizmet, kalite güvencesi, kalite yönetimi, yüksek kalite sistemleri vb. kavramlarla sık sık karşılaşılmaktadır. Bütün bu kavramlar “kalite” üzerinde odaklaşmakta; kalitenin çok önemli bir etken olduğunu göstermekte ve çeşitli yönlerini tanımlamaktadır.

3 KISACASI !!!

4 PEKİ KALİTE NEDİR?

5 KALİTE

6 Sözlüklerde kalite; “Mükemmellik, üstünlük derecesi” olarak tanımlanmaktadır. (Webster’s ve Oxford Sözlükleri) Halk arasında kalite denildiğinde, ürün ve hizmetin benzerleri arasında üstün niteliklerinin bulunması anlaşılmaktadır

7 Klasik anlamda kalite kavramı standartlara uyum ya da fonksiyonlara uygunluk olarak ele alınmaktadır. Ayrıca kalite işletmelerde «Sosyal Sorumluluk» bilincinin gelişmesine katkı sağlayan bir kavram olarak da anlaşılmalıdır. KALİTE

8 Kalite: Ürün ya da hizmeti ekonomik bir yoldan üreten ve tüketici isteklerine cevap veren bir üretim sistemidir. Kalite: Bir ürün veya hizmetin belirlenen ya da olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. Kalite: Bir hizmetin veya ürünün isteklere uygunluk derecesidir. KALİTE

9 Kalite, her şeyden önce bir “saygı” ve “nezaket” işidir. Bu saygı üç seviyede gerçekleşir :  Kurum dışında vatandaşlara saygı,  Kurum içinde, herkesin geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerine yaptığı katkıya saygı  Çalışma grupları içinde, iş görenlerin yararlı faaliyetlerinden dolayı kendi kendilerine saygı.

10 KALİTE Kalite, kullanıma uygunluktur Kalite, ihtiyaçlara uygunluktur Kalite, müşteri memnuniyetidir. Kalite, bir hayat felsefesidir. Kalite, bir yaşam tarzıdır. Kalite, verimliliktir. Kalite, esnekliktir (Talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır)

11 KALİTE ÖZETLE KALİTE, MÜKEMMELLİK ARAYIŞINA SİSTEMLİ BİR YAKLAŞIMDIR

12  Müşteri memnuniyetinin artması  Pazar payının artması  Kârın artması  Çalışan memnuniyetinin artması  Maliyetlerin azalması  Yüksek rekabet gücü KALİTENİN GETİRİLERİ

13  Müşteri Tatminsizliği  Pazar Payındaki Azalma  Kaynak İsrafı Ve Verimliliğin Azalması  Maliyetlerin Artması,  Motivasyon Kaybı KALİTESİZLİĞİN GÖTÜRÜLERİ

14  Kalite fazla harcama gerektirir.  Kalite sistemi pahalı bir iştir.  Kalite sadece mamuller için geçerlidir.  Kalite sadece kalite biriminin sorumluluğundadır. KALİTE İLE İLGİLİ YANLIŞ DÜŞÜNCELER

15 Kalitenin tarihsel gelişimini dört aşamada toplamak mümkündür: 1.Aşama: MUAYENE 2.Aşama: KALİTE KONTROL 3.Aşama: KALİTE GÜVENLİĞİ 4.Aşama: TOPLAM KALİTE KALİTE KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞŞMİ

16 KALİTENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

17 Kalite ile ilgili ilk kayıtlar M.Ö. 2150 yılına kadar uzanır. Ünlü Hammurabi Kanunlarının 229 ncu Maddesinde şu hükme yer verilmiştir; eğer bir inşaat ustası bir adama ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp ev sahibinin üstüne çökerek ölümüne sebep olursa o inşaat ustasının başı uçurulur. Fenikeliler ’de de oldukça etkili yaptırım yolları olduğu anlaşılıyor; Fenikeli bir denetçi kalite standartlarına bir aykırılık gördüğünde bunun tekrarlanmasını önlemek için kusurlu malı imal edenin elini kesme yetkisine sahipti.

18 TARİHTE KALİTE; ÖZEN GÖSTERME, BELLİ STANDARTLARA UYGUNLUK ŞEKLİNDE ALGILANMIŞTIR

19 KALİTE KONTROL Herhangi bir faaliyetin önceden saptanan kurallar çerçevesi içinde belirli amaçları gerçekleştirecek biçimde yürütülmesidir. Kalite şartlarının yerine getirilmesidir. MUAYENE Bu aşamanın temek amacı tüketiciye hatalı ürünün gitmesini önlemektir. KALİTE KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞŞMİ

20 TOPLAM KALİTE Bir kuruluşun kalite bakımından idare ve kontrolü için koordine edilmiş faaliyetler toplamıdır. KALİTE GÜVENLİĞİ Kalite yönetiminin kalite şartlarının yerine getirileceğine dair güvence sağlamaya odaklanan bir parçasıdır. KALİTE KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞŞMİ

21 KALİTE ANLAYIŞININ EVRİMİ KALİTE MUAYENE  Hata Yakalama KALİTE KONTROL  Önleme  İstatistik Yöntemler KALİTE GÜVENCESİ  Önleme  ISO 9000 Belgelendirme KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  Yönetim Sorumluluğu  Kaynak Yönetimi  Süreç Yönetimi  Ölçme, Analiz ve İyileştirme

22 KALİTE ANLAYIŞININ EVRİMİ KALİTE MUAYENE  Hata Yakalama KALİTE KONTROL  Önleme  İstatistik Yöntemler KALİTE GÜVENCESİ  Önleme  ISO 9000 Belgelendirme TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ  Yönetim Sorumluluğu  Kaynak Yönetimi  Süreç Yönetimi  Ölçme, Analiz ve İyileştirme

23 KALİTE ANLAYIŞININ EVRİMİ İş Yaşamı Kalitesi Operasyon Verimlilik Kalite Çemberleri Çalışanların Katılımı Kalite Çalışanları Yetkilendirme Toplam Kalite MüşteriYenilik Kendini Yöneten Takımlar 1975 1980 1985 1990 1995

24 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖNCÜSÜ Dr. Edwards DEMING 1951 Eğer beni dinlerseniz beş yıl içinde dünya’yı yakalayabilirsiniz, eğer dinlemeye devam ederseniz dünya sizi yakalamak için çok uğraşır.

25 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ÖNCÜSÜ Dr. Edwards DEMING 1951  1920’lerde mühendislik, fizik öğretti, 1928’de PhD’sini tamamladı  Devlet istatistikleri, USDA, Nüfus Sayım Bürosu’nda uzun bir kariyer sahibi oldu  II. Dünya Savaşı sırasında US savunma birliklerinde çalıştı, istatistiksel metot stratejileri geliştirdi.  II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’ya sayımda çalışmak üzere gönderildi.

26 1. Yönetim sürekli olarak gelişmeyi hedeflemeli ve bunu gerçekleştirecek ortamı yaratmalıdır. 2. TKY felsefesi en üst kademeden en alta kadar bir kurumun tüm çalışanları tarafından benimsenmelidir. 3. Kalite analizlerinde istatistiksel teknikler kullanılmalıdır. 4. Kurum faaliyetleri sadece ücret boyutuna göre değerlendirilmemelidir. DEMİNG'E GÖRE, BİR KURUMUN TEMEL FELSEFESİ OLAN KALİTENİN YÖNETİLMESİ İÇİN 14 İLKE:

27 DEMİNG'E GÖRE, BİR KURUMUN TEMEL FELSEFESİ OLAN KALİTENİN YÖNETİLMESİ İÇİN 14 İLKE 5.Üretim ve hizmetlerle ilgili sürekli olarak eksiklikler aranmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 6. Kurum çalışanlarına sürekli eğitimler verilmelidir. 7.Liderlik anlayışı kurum içinde özümsenmelidir. 8.Korku yerine güven esas alınmalı ve yaratıcılık teşvik edilmelidir. 9.Bölümler ve gruplar arasındaki sınırlar kalkmalıdır. 10. Verimlilik, yöntemler geliştirilerek artırılmalıdır.

28 DEMİNG'E GÖRE, BİR KURUMUN TEMEL FELSEFESİ OLAN KALİTENİN YÖNETİLMESİ İÇİN 14 İLKE 11. Ölçülebilen hedefler koyarak bu hedeflere ulaşılmaya çalışılmalıdır. 12. Çalışanlara yaptıkları ile övünmeleri sağlayacak fırsatlar tanınmalıdır. 13.Tüm kurum çalışanlarının kendisini geliştirmesi teşvik edilmelidir. 14. Kurum yönetimi, değişimin anlaşılmasına ve uygulanmasına ilişkin önlemleri almalıdır.

29 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

30 Toplam kalite anlayışını diğer klasik anlayışlardan ayıran en belirgin özellik, işletmedeki sorunları kapatmak veya olumsuz etkilerini minimize etmek yerine; sorunların temeline inerek çözüm üretmek için sürekli çabayı özendirmesidir. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

31 HİZMET/ÜRÜN ALAN VE SUNANLARIN BEKLENTİLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNİ TEMEL OLARAK ALAN, ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİNİ, YETKİLENDİRİLMESİNİ VE TAKIM ÇALIŞMALARIYLA TÜM SÜREÇLERİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ HEDEFLEYEN BİR YÖNETİM FELSEFESİDİR. T KY TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) NEDİR?

32 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bir kuruluştaki tüm faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi ve organizasyondaki tüm çalışanların kesin aktif katılımıyla çalışanlar, müşteriler ve toplum memnun edilerek kârlılığa veya amaçlara ulaşılmasını öngören bir yönetim tarzıdır..

33 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN T'si, toplamı; tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin ve üretilen ürün ile hizmetlerin tümünü kapsıyor. K 'sı kaliteyi ; yani müşterinin bugünkü beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp onlara gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmayı ifade ediyor. Y 'si ise; yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanması anlamına gelir.

34 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kuruluşların sürdürülebilir mükemmelliğe ulaşmalarını sağlayacak bir yönetim anlayışıdır.

35 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN FELSEFESİ SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞMEDİR

36 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN AMAÇLARI  SAVURGANLIĞI ÖNLEMEK,  VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAK,  KALİTEYİ ARTTIRMAK,  MALİYETLERİ AZALTMAK,  İŞLEM ZAMANINI KISALTMAK  GELİŞMELERİN SÜREKLİ İZLENEREK, ÖRGÜTSEL FAALİYETLERE AKTARILMASINI SAĞLAMAK

37 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

38 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİ

39 Toplam kalite yalnızca kalite grupları ya da verimlilik iyileştirme programı değildir, kuruluş genelinde toplam olarak müşteri odaklılığı kültürünü oluşturan bir sistemdir.

40 Toplam Kalite Yönetimi Sistemindeki temel anahtar sözcük, TOPLAM dır. TKY’de yeralan toplam kelimesi; ÜRÜNDE HİZMETTE İLETİŞİMDE FİKİR ALANINDA YÖNETİMİN HER ALANINDA

41 Toplam kalite yönetimi sisteminin belli başlı dokuz boyutu vardır. Bunlar: 1. Yönetim Sistemi 2. Kalite Politikası 3. Eğitim 4. İletişim 5. Ürün Tasarımı 6. Satın alma 7. Veri Toplama ve Raporlama 8. Proses Kontrolü ve İstatiksel Teknikler 9. İş görenler Arasındaki İlişkiler TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SİSTEMİNİN BOYUTLARI

42 VİZYON: Uzun vadede ulaşılmak istenen yer ve durumu, ilerlenecek yönü gösterir. Örgüte ilişkin düşlenen bir geleceği tasarlayabilme, geliştirebilme ve paylaşabilmedir. Gerçekleri, rüyaları, fırsatları kurgulayarak gelecek yaratabilmek, riske girebilmektir TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR

43 MİSYON: Örgütün varoluş amacı HEDEFLER: Amacımıza ulaşmak için yapmak istediğimiz ölçülebilir faaliyetler. SİNERJİ: Her bireyin harcadığı enerjinin toplamından daha büyük olarak ortaya çıkan enerjiye sinerji denir. Takım çalışması sinerjiyi ortaya çıkarır. SIFIR HATA: Tanımlanabilen hatanın kaynağının bulunup, bertaraf edilerek bir daha aynı hatanın olmamasını sağlamaktır ve “işi ilk seferde doğru olarak yapma” düşüncesine dayanır. TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR

44 TOPLUMA ETKİ: Ürün ve hizmet kalitesiyle yaşam kalitesi arasında kurulan ilişkidir. VERİLERLE YÖNETİM: Doğru kararlar almanın, doğru ve etkin işler yapmanın birinci şartı gerçek bilgiye sahip olmaktır. Gerçek bilginin sistematik olarak kullanılması çalışmaların etkinliğini arttırır. TKY’DE TEMEL KAVRAMLAR

45 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE DUYULAN İHTİYAÇ

46 Bir ürün veya hizmetin kalitesi eğer beklentilerimizi tam veya fazlasıyla karşılıyorsa iyi demektir. Eğer bunun tersi söz konusu ise kalite düşük demektir. Müşteri ve kullanıcıların talepleri günden güne değişerek artmaktadır. Kullanıcılar artık daha fazla düşük kalite görmek istemiyorlar. Bu nedenle işletmeler; kalite geliştirme sürecinin, şirket amaçlarını başarmada yardımcı olacaklarının farkına varmışlardır.

47 Toplam kalite yönetimine duyulan ihtiyacın temelinde; • Karlılığı arttırmak • Müşteri tatmininde artış • Müşteri şikayetlerinde azalma • İsrafları en aza indirmek • Daha büyük Pazar payı • İşgören devamlılığı ve tatmininde artış • Yeni müşterilerin sayılarında artış gibi amaçlar yatmaktadır.

48 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN TEMEL ÖĞELERİ 1. Üst Yönetimin Liderliği ve Sorumluluğu 2. Müşteri Odaklılığı 3. Tüm Çalışanların Katılımı 4. Sürekli İyileştirme 5. Önlemeye Dönük Yaklaşım 6. Ölçüm ve İstatistik 7. Grup Çalışması 8. Çalışanların Eğitimi

49 1. ÜST YÖNETİMİN LİDERLİĞİ VE SORUMLULUĞU "Kurumun gelişmesinde temel görev üst yönetimin liderliğidir." HATALARIN %80’DEN FAZLASI SİSTEMDEN KAYNAKLANIR.”

50 50 Otoritesi kendisindendir. KLASİK YÖNETİCİLİDER YÖNETİCİ Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Astlarını yetkilendirir. Katılımı vurgular. Planlara aşırı bağlıdır.Alternatif yaklaşımlara açıktır. Belirlenmiş amaçlara hizmet eder.Yeni amaçlar ortaya atar. Doğru işi yapar. Güveni esas alır. Yetkileri kendisinde toplar. Yenilik peşindedir. Yönetir.Yönlendiricidir. Kontrolü vurgular. İşi doğru yapar. KLASİK YÖNETİCİ VE LİDER YÖNETİCİ ÖZELLİKLERİ İtaati vurgular. Mevcut düzeni sürdürür. YÖNETİMDE LİDERLİK

51 51 Kriz anında panik yapar ve kontrolü kaybeder. Kriz anında soğukkanlı ve rahattır. LİDER YÖNETİCİ Onunla çalışmak bir zevktir. Onunla çalışmak bir eziyettir. İnsanlara adil davranır.Adaletsizdir. Sözünün eridir. Sözünü tutmaz. İşe zamanında gelir-gider. İşe geç gelir, erken gider. Ekibiyle gurur duyar. Kendisiyle gurur duyar. İlişkilerinde sıcak ve samimidir. İlişkilerinde soğuk ve riyakardır. İnsanlara güvenir.Hiç kimseye güveni yoktur. Personeline zaman ayırır.Kendisine ulaşmak zordur. KLASİK YÖNETİCİ

52 2. MÜŞTERİ ODAKLILIĞI Müşteri kurumun var oluş nedenidir. Her kurumun (işletme, vakıf, dernek, teşkilat, klüp) bir müşteri grubu vardır. Hepsinin hizmet ettiği, hizmetlerini sunduğu birileri vardır, çünkü böyle bir grup yoksa, o kurum da yok demektir

53 Müşteri : Dün •Mal ve Hizmete Aç •Fazla Beklentisi Olmayan •Bulduğu Ürün veya Hizmetten Memnun Olan •Fazla Eleştirmeyen

54 Müşteri : Bugün •Düşünce ve Davranışları Hızla Değişen •Daha Fazla İstekte Bulunan •Daha Fazla Nazlı Olan

55 Müşteri Beklentileri Nelerdir ? •Özel İlgi •Üretim ve Hizmette Güvenirlilik •Hizmet ve Üretimde Çeşit Zenginliği •Satış Sonrası İyi Servis •Makul Fiyat •Üstün Kalite •Kolaylık •Yenilik •Konfor

56 3. TÜM ÇALIŞANLARIN KATILIMI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE İNSANLARI YÖNETMEK DEĞİL, İNSANLARLA YÖNETMEKTİR

57 İNSAN FAKTÖRÜ Kuruluşun performansını geliştirmesinde EN ÖNEMLİ FAKTÖR İNSAN HERKESİN KATILIMI

58 Fiziksel güç + Zihinsel beceri + Gönül Gücü Grupsal katılım Bireysel katılım HERKESİN KATILIMI

59  TKY’de tam katılımın iki önemli unsuru bulunmaktadır.  Tüm TKY çalışmalarında üst yönetimin liderliği,  Takım çalışması ve takım ruhunun teşvik edilmesidir.

60 KALİTE, sürekli iyileştirmeyi ve devamlı olarak daha üst hedeflere doğru hareket etmeyi gerektirir. Sürekli iyileştirme, sadece ürün, hizmet ve proseslerin iyileştirilmesi değil, organizasyonlardaki her şeyin iyileştirilmesi demektir. 4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

61 İyileştirme konusunda iki yaklaşım söz konusudur: 1. Kademeli iyileştirme yaklaşımı (KAİZEN) 2. Tek büyük adımlarla iyileştirme yaklaşımı (YENİLİK)

62 4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Japon yönetim anlayışı iki esas üzerine oturmaktadır: 1. Koruma 2. İyileştirme KORUMA; teknoloji, yönetim ve işleyişe ait var olan standartlarını devam ettirilmesiyle ilgili aktiviteleri ifade eder. İYİLEŞTİRME ise var olan standartların iyileştirilmesine yönelik değişim faaliyetlerini tanımlar.

63 4. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Japon yönetim anlayışında genellikle KAİZEN, Batılıların yönetim anlayışında da genellikle YENİLİK YAKLAŞIMI tercih edilmektedir.

64 JAPON YÖNETİM ANLAYIŞI: KAİZEN Japon yönetim anlayışını şu şekilde özetleyebiliriz: MEVCUT STANDARTLARI KORUMAK VE GELİŞTİRMEK

65 JAPON YÖNETİM ANLAYIŞI: KAİZEN KAİZEN: Japonca sürekli iyileştirme anlamındadır

66 KAİZEN YÖNETİM ANLAYIŞI •Müşteri YönelimiKalite Geliştirme •Toplam Kalite KontrolTam Zamanında Üretim •Robot kullanımıSıfır Hata •Kalite Kontrol Çemberiİşçi-Yönetim İşbirliği •OtomasyonVerimlilik İyileştirme •İş yerinde DisiplinYeni Ürün Geliştirme

67 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME Sürekli iyileştirmede üç önemli hususa dikkat çekmek gerekmektedir. Bunlar: 1. Mevcut durumu yetersiz bulmak 2. İnsan faktörünü geliştirmek 3. Sorun çözme tekniklerini yaygın biçimde kullanmak

68 TKY’de esas olan hataları tespit etmek yada hataları ayıklamak değil hata yapmamayı sağlamaktır. Bu gelecek zamanda düşünebilmek anlamına gelmektedir.  Planlarda olabilecek aksaklıklara karşı önlemlere yer vererek,  Hata kaynaklarının kurutarak,  Süreç bazında kontroller yaparak,  Yapılan hatalardan dersler çıkararak hataların oluşması engellenebilir. 5. ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM

69 Okyanusu ge ç mekte olan bir gemi ü zerinde en fazla kimin kontrol ü vardır?  Kaptan  Makine dairesi şefi  D ü menci ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM Öğr.Gör.Ümmügül BAŞ

70 ÖNLEMEYE DÖNÜK YAKLAŞIM Dr. Deming ’in cevabı ise; “Geminin tasarımcısıdır. Çünkü gemi, tasarımının izin verdiğinden daha iyisini asla yapamaz. Öğr.Gör.Ümmügül BAŞ

71 İşletmelerin hayatiyetinin devam ettirilmesi ve yoğun rekabet ortamında başarıyı devam ettirebilmesi için sürecinin ölçülmesi şarttır. ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ, GELİŞTİREMEZSİNİZ Bundan dolayı ölçüm ve istatistik toplam kalite yönetiminin temel öğelerinden biri olmuştur. 6. ÖLÇÜM VE İSTATİSTİK

72  MÜŞTERİLERİN MEMNUNİYETİ  ÇALIŞANLARIN MEMNUNİYETİ  LİDERLİĞİN ETKİNLİĞİ ( Kurumsal Hedefler )  SÜREÇLERİN PERFORMANSI (Hedefler, Kriterler )  İLETİŞİMİN ETKİNLİĞİ  SONUÇLAR ( Ürün / Hizmet )  MALİYET NELER ÖLÇÜLEBİLİR

73 İşletme bünyesinde oluşturulan aile kavramının bir uzantısı da iş birimlerindeki takım ruhu ve çalışmalarıdır. Çalışma gruplarının esas amacı işin yapılış yöntemini irdelemek ve geliştirmektir. 7. GRUP ÇALIŞMASI 73

74 Eğitimde amaç, işgörenlere istenilen kalitenin en ekonomik şekilde üretilebilmesini sağlayacak bilinç, bilgi ve beceri düzeyinin kazandırılmasıdır. TKY’ne geçilebilmesi için işletme mensuplarının davranışlarının değişmesi gerekir. Eğitimin amacı bu değişimi sağlamaktır. 8. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ

75 • HER LİDER YÖNETİCİ; ELEMANLARININ EĞİTİMİNİ,  PLANLAMALI  ALMALARINI SAĞLAMALI  VERİMLİLİĞİNİ DEĞERLENDİRMELİ  SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMALI  TAZELEME EĞİTİMLERİNİ DE UNUTMAMALIDIR. EĞİTİM

76 76 Öğrenen organizasyon; bireylerin öğrenmesine ortam yaratan bireylerin öğrenmesinden yararlanarak, bilgisinianlayışınıçevresini bir organizasyondur. zaman içinde geliştirebilen ÖĞRENEN ORGANİZASYON

77 Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yeni bilgi, ürün ve hizmetler yaratan Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Yenilikçi gruplarla ilişkiler kuran Daha geniş bir dünyanın algılanmasına ve yüksek bir amaca hizmeti öngören YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBUDUR YETKİLENDİRİLMİŞ BİREYLER GRUBUDUR Öğrenen organizasyon; ÖĞRENEN ORGANİZASYON

78 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLELR

79 Toplam kalite yönetimin etkileyen faktörleri iki sınıfa ayırmak mümkündür: 1. DIŞ FAKTÖRLER 2. İÇ FAKTÖRLER TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLELR

80 DIŞ FAKTÖRLER:  Teknolojik Değişim  Ekonomik Şartlar  Hükümet ve Altyapı  Finansal Kaynaklar  Hammadde TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLELR

81 İÇ FAKTÖRLER:  Makine ve Teçhizat  Personelin Motivasyonu  Örgüt Yapısı  Modern İş Metotları  Yönetim Biçimleri TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLELR

82 TEŞEKKÜR EDERİM!.. Ümmügül BAŞ


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Öğr.Gör.Ümmügül BAŞ. Dünyanın bir çok yerinde ve ülkemizde özellikle son yıllarda kalite, kaliteli hizmet, kalite güvencesi, kalite." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları