Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi."— Sunum transkripti:

1 Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi NATO Güvenlik Yatırımları Grup Başkanlığı

2 Takdim Planı * Uluslararası İhale Süreci, * Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler, * Uluslararası İhalelere Türk Özel Şirketlerin Daha Fazla Katılımı İçin Yapılacak Faaliyetler.

3 Uluslararası İhale Süreci

4 Uluslararası İhale Süreci
* NATO Güvenlik Yatırım Programı kapsamında NATO Üye Ülkeleri/NATO Ajansları tarafından gerçekleştirilen uluslararası ihaleler (ICB=International Competitive Bidding) AC/4-D/2261 sayılı dokümanda yer alan NATO usullerine göre yapılmaktadır.

5 Uluslararası İhale Süreci
* NATO Üye Ülkeleri/NATO Ajansları tarafından duyurulan ihalelere katılacak firmaların tespitinde öncelikle söz konusu firmaların Türkiye’yi temsil edeceği ve yaşanacak herhangi bir sorunda Türkiye’nin itibarı etkileneceği hususları göz önüne alınarak, NATO kriterlerinde iş yapıp yapmadığı, firma iş deneyim belgelerinin adresinde yayımlanan kriterler bazında incelenerek tespit edilmektedir.

6 Uluslararası İhale Süreci
* NATO Uluslararası ihalelerde, AC/4-D/2261 dokümanı gereği, Dışişleri Bakanlığınca; bu tür bir iş yapmak için gerekli bulunan finansal, teknik ve profesyonel güç ile proje için gerekli güvenlik seviyesine sahip olduğu tespit edilen firmaların isimleri deklarasyon formu ile bildirilmektedir.

7 Uluslararası İhale Süreci
* Millî Savunma Bakanlığınca istenilen Firma Tanıtım Dosyalarında bulunması gereken belgeler ile dosyaların nasıl tanzim edileceği adresinde yer almaktadır.

8 Uluslararası İhale Süreci
* Firmalar tarafından tanzim edilerek Millî Savunma Bakanlığına verilen dosyaların içerikleri sayfada istenilen belgeler bazında incelenerek, yayımlanan iş bitirme kriterleri doğrultusunda İnşaat/Deniz Tesisleri/ Hava Tesisleri/POL Tesisleri/Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri/Müşavir Mühendislik konularına göre gruplandırılmaktadır.

9 Uluslararası İhale Süreci
* NATO Üye Ülkeleri/NATO Ajansları tarafından duyurulan ihalelerin konusu bu gruplardan hangisini ilgilendiriyor ise o firmalara duyuru yayımlanmakta ve firmaların talepleri toplanarak bildirim yapılmaktadır.

10 Uluslararası İhale Süreci
İhale İşlem Sırası Sorumlu Makam Uluslararası İhalelere ait önduyurunun Millî Savunma Bakanlığına iletilmesi Dışişleri Bakanlığı İhale duyurusunun Millî Savunma Bakanlığınca ehil olduğu düşünülen firmalara gönderilmesi Millî Savunma Bakanlığı İhaleye katılmaya istekli firmaların adres, belgegeçer numarası, NATO Güvenlik Belgesinin bitiş tarihi ve derecesi gibi bilgilerini Millî Savunma Bakanlığına bildirmesi Firmalar İhaleye katılmaya istekli firmalara ait bilgilerin Dışişleri Bakanlığına gönderilmesi İhaleye katılmaya istekli firmaların ihaleyi yapacak ülkeye/ajansa bildirilmesi

11 Uluslararası İhale Süreci
* Altyapı veya üstyapı inşaat işleri ile Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri ihaleleri Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi NATO Güvenlik Yatırımları Grup Başkanlığına Firma Tanıtım Dosyasını veren firmalara,

12 Uluslararası İhale Süreci
* Tedarik ihale konularında ise, Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki ilgili Daire Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen benzer ihalelerde yeterlik almış firmalara, ihale duyuruları gönderilmekte ve katılmaya istekli firmalar tespit edilmektedir.

13 Uluslararası İhale Süreci
* Savunma Sanayi’ne Yönelik Malzeme Alımı (Yedek Parça Alımı, Askerî Malzeme, Elektronik Malzeme, Dizel Jeneratör Alımı) ve Sistem Yazılımları konularında ise, Savunma Sanayi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığınca yapılan değerlendirmeler sonucunda yeterli ve istekli firmalar belirlenmektedir.

14 2009-2013 Yılları Uluslararası NATO İhalelerinin Durumu
YILLAR YETERLİK ALMIŞ FİRMA SAYISI DUYURULAN İHALE SAYISI KATILIM OLAN İHALE SAYISI İHALE KATILIM % KATILIM İSTEĞİNDE BULUNAN FİRMA SAYISI İSTEKLİ FİRMA % KATILIM OLMAYAN İHALE SAYISI 2009 230 Ev Sahipliğini Ülkelerin Yaptığı 56 86 61 71 33 14 25 NSPA Tarafından Açılan 8 NCIA Tarafından Açılan 22 2010 242 44 27 48 30 12 29 4 2011 250 21 43 77 37 15 10 5 17 2012 274  34 70 11 18 12  15  2013 282 34 28 13

15 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler

16 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
* Firmaların NATO uluslararası ihaleler hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları ve bu konu ile ilgili yapacakları işlemleri öğrenmesi maksadıyla, Millî Savunma Bakanlığı internet sayfasında; - NATO Üyesi ülkeler tarafından gerçekleştirilen ihalelerde yapacakları işlemlere,

17 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
- NATO Destek Ajansı (NSPA) ve NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) tarafından gerçekleştirilen ihalelerde yapacakları işlemlere,

18 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
- Kodlandırma faaliyetleri ve kodlandırma işlemini gerçekleştiren birim ile ilgili bilgi ile iletişim bilgilerine, - NATO Tesis Güvenlik Belgesi ve belgeyi veren birim ile ilgili bilgi ve iletişim bilgilerine,

19 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
- Dışişleri Bakanlığında uluslararası ihaleler hakkında bilgi alınabilecek birim ile ilgili iletişim bilgilerine, - Yatırım Komitesince uluslararası ihale olarak onaylanan projelerin bilgilerine,

20 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
- Firmaların NATO uluslararası ihale süreçleri hakkında bilgi sahibi olmaları için AC/4-D/2261 sayılı dokümanın İngilizce metnine yer verilmiştir. - Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığı internet ana sayfasında NATO uluslararası ihalelerinin işleyiş tarzı hakkında genel bilgi yer almaktadır.

21 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
- Yıllık bazda NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) tarafından gerçekleştirilen Sanayi Konferansına ilişkin olarak yapılan ve halihazırda yapılmaya devam eden faaliyetler kapsamında ; . Katılıma yönelik duyurular Firma Tanıtım Dosyası bulunan firmalara iletilmekte,

22 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
. Konferansa gelen Türk firma temsilcilerinin, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı(NCIA)’nda görevli NATO Millî Uzmanı (NATEX) hakkında bilgi ve iletişim bilgilerinin alınması sağlanmakta,

23 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
. Konferans kapsamında sunulan yansıların NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı(NCIA)’nın internet sitesinde yayımlanmasını müteakip konuyla ilgili tüm firmalara duyuru yapılarak firmaların dokümanlara ulaşması ve kendilerine avantaj sağlayacak projelere ve sistemlere [BOA (Temel Sipariş Antlaşması vb.)] girmelerinin mümkün olacağı belirtilmekte,

24 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
. Özellikle NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) ihalelerinde; proje hazırlanması süreçlerinde, Ajansa, firmaların yetenekleri veya imalatları hakkında bilgi aktarmalarının ve karşılıklı görüşmelerde bulunulmalarının firmalar açısından avantaj sağlayacağı firmalara bildirilmiş,

25 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
. NATO’daki ürün laboratuarları ve firmaların katılımı ile oluşturulmuş ürün listesi [DNBL (Dağıtılmış Muhabere Ağı Laboratuarları)] incelenmek üzere firmalara gönderilmiştir.

26 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
- NATO Destek Ajansı (NSPA)’nın arşiv kayıtlarında yer almak isteyen ve Millî Savunma Bakanlığında Firma Tanıtım Dosyası bulunmayan firmalara, NATO uluslararası ihale duyurularının gönderilebilmesi için, NATO Güvenlik Yatırımları Grup Başkanlığına Firma Tanıtım Dosyalarının ulaştırmaları amacıyla elektronik posta ile bildirimde bulunulmuş,

27 2009-2013 Yılları Arasında Yapılan Faaliyetler
- NATO Uluslararası ve Millî Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin ihale süreci ile ilgili olarak Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi (SATEM) Komutanlığında firmalara ders verilmiştir.

28 Uluslararası İhalelere Türk Özel Şirketlerin Daha Fazla Katılımı İçin Yapılacak Faaliyetler

29 Uluslararası İhalelere Türk Özel Şirketlerin Daha Fazla Katılımı İçin Yapılacak Faaliyetler
* Firmalar tarafından Brüksel’de iletişim ofisi açılmasının, * Savunma Sanayi Müsteşarlığınca; - Firma Tanıtım Dosyası bulunan firmalara iletilmesi maksadıyla Savunma Sanayii firmalarının yararlanacağı iletişim ofisinin açılımı ile ilgili Millî Savunma Bakanlığına bilgi aktarımının sağlanmasının, - Firmaların, msb.gov.tr internet adresine yönlendirilmesinin,

30 Uluslararası İhalelere Türk Özel Şirketlerin Daha Fazla Katılımı İçin Yapılacak Faaliyetler
* Özellikle NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) ihaleleri ile ilgili olarak; - Firmaların NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA)’nı daha yakından tanıyabilmeleri, - Diğer yurtiçi/yurtdışı firmalar ile koordine kurmaları,

31 Uluslararası İhalelere Türk Özel Şirketlerin Daha Fazla Katılımı İçin Yapılacak Faaliyetler
- Projelerin ortak girişimler tarafından yürütülmesi halinde Türk firmalarının kendi tanıtımlarını yapabilmeleri, amacıyla NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA) Konferansının Türkiye’de yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

32 Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi NATO Güvenlik Yatırımları Grup Başkanlığı


"Millî Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları