Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Hukuki Çerçevesi (REACH/CLP) REACH kapsamında tarafların görev ve sorumlulukları 26-29 Nisan 2010, Türkiye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Hukuki Çerçevesi (REACH/CLP) REACH kapsamında tarafların görev ve sorumlulukları 26-29 Nisan 2010, Türkiye."— Sunum transkripti:

1

2 AB Hukuki Çerçevesi (REACH/CLP) REACH kapsamında tarafların görev ve sorumlulukları 26-29 Nisan 2010, Türkiye

3 REACH prosesinde üç temel taraf vardır: Endüstri, Otoriteler ve Üçüncü Şahıslar

4 Endüstri: Şirketlerin REACH altındaki rolleri kimyasal bir madde ile ne yaptıklarına bağlıdır. Aşağıdaki roller Ayırt edilebilir: Maddeleri üretenler. İthal edenler (madde ve eşyaları) Alt kullanıcılar Dağıtımcılar. Bütün endüstriler kısıtlamalara saygı göstermek zorundadırlar ve eğer yüksek önem arz eden bir maddeyi kullanmak istiyorlarsa izin için başvurabilirler. Kimyasallarla uğraşan şirketler, sadece bir madde için bile REACH altında birden fazla role sahip olabilirler.

5 Izmir, VCM üretimi

6 Monbat, Bulgaristan – Pil üretimi

7 Otoriteler: REACH prosesleri altında yükümlülükleri ve hakları olan otoriteler; Ajans (Özellikle REACH için kurulmuş), üye devletlerdeki yetkili makamlar ve Avrupa Komisyonudur. Bu otoriteler REACH’in değerlendirme, izin ve kısıtlamalarını yürütmektedir. Ayrıca, üye devletler ve Ajans yardım masası desteği sunar. Üye ülkeler REACH yaptırımlarından sorumludur.

8 RIVM – Hollanda

9 Üçüncü Şahıslar: REACH kapsamında üçüncü şahıslar, kamu ve özel kuruluşları içermektedir.(kişiler, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, dolaylı olarak dosyalara katkıda bulunan şirketler, uluslararası organizasyonlar ve AB’ye üye olmayan ülkeler gibi). Üçüncü şahıslar direk olarak REACH’ten sorumlu değillerdir ancak Ajansa maddelere ilişkin bilgi verebilirler ve Madde Bilgi Değişim Forumlarının (SIEF) bir parçası olabilirler.

10 REACH kapsamında tarafların yükümlülükleri

11 Üretici ve ithalatçılar: REACH altındaki yükümlülüklerin çoğu AB’deki maddelerin üretimini ve ithalatını yapan firmaları kapsar. Üreticiler ve ithalatçılar ile ilgili REACH prosesleri: Maddelerin kaydı Eşyalar için bildirim zorunluluğu Sınıflandırma ve etiketleme envanteri. İzne tabii maddeler için Tedarik zincirinde bilgi Kısıtlamalara tabi maddeler.

12 Alt kullanıcılar: Alt kullanıcılar karışımları hazırlayanlar (boyalar, yapıştırıcılar, deterjanlar, plastik veya kauçuklar gibi), endüstriyel proseslerde kimyasalları kullananlar (yağlar, yağlayıcılar, köpük önleyiciler), profesyonel eşya kullanıcıları(araba tamirhaneleri veya yıkamacılar) veya eşya üreticileri (elektronik parçalar, bilgisayarlar, oyuncak veya arabalar) olabilir. Dağıtıcılar ve tüketiciler alt kullanıcı olarak sayılmazlar. Ama diğer yandan, dağıtıcılar sattıkları veya dağıttıkları maddelerin tedarik zincirinde güvenlik bilgilerini sunmak (SDS: güvenlik bilgi formu gibi) zorundadırlar.

13 Alt kullanıcılar ile ilgili REACH prosesleri: Maddelerin kaydı ve kimyasal güvenlik raporları “Bildirim” zorunluluğu Tedarik zincirindeki bilgi İzne tabi maddeler Kısıtlamalara tabi maddeler.

14 Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA I): REACH Helsinki’de 1 Haziran 2007 tarihinde Avrupa Kimyasallar Ajansının (ECHA) kurulmasını öngörmüştür. Ajans 1 Haziran 2008’de hizmete girmiştir. Ajansın temel görevleri kayıt prosesini yönetmek ve dosya değerlendirmesi yapmaktır. Ayrıca, maddelerin değerlendirmesini koordine edip, kararların çoğunu bu değerlendirmeler sonucunda verir. Ajans Risk Değerlendirme ve Sosyo-Ekonomik Analiz Komiteleri aracılığıyla izin ve kısıtlamalar prosedürlerinde Avrupa Komisyonuna uzman bilgisi sunar.

15 Avrupa Kimyasallar Ajansı yeni binası Helsinki merkez, Finlandiya

16 Üye Devletler Komitesi aracılığıyla Ajans, Avrupa çapında uyumlu hale getirilmesi gereken spesifik konular hakkında Üye Devletlerin otoriteleri arasında bir anlaşmaya varılmasını sağlar. Forum REACH yaptırımlarından sorumlu olan Üye Devletlerin otorite ağını koordine edecektir. ECHA, ürün ve proses bazlı araştırma ve geliştirme teklifleri ile ilgilenecek, ön-kayıt sonrasında Madde Bilgi Değişim Forumları’nın oluşmasını sağlayarak hayvanlar üzerinde yapılan test verilerinin paylaşılmasını kolaylaştıracaktır. ECHA II

17 Ajans elektronik veritabanı şeklinde bir Sınıflandırma ve Etiketleme Envanteri oluşturacaktır. Ayrıca Ajans, özellikle Üye Devletlerdeki Yetkili Makamlara ve endüstriye REACH operasyonları için teknik rehber ve çeşitli araçları sağlamakla sorumludur. Bunlara ilaveten, endüstriye destek vermesi öngörülen ulusal yardım masalarına destek verecektir. Ajans iş gizliliğini ön planda tutarak çeşitli bilgileri internette paydaşlar ve kamu ile paylaşacaktır. ECHA III

18 Üye Devletlerin Yetkili Makamları: Üye Devletler Ajans ve Avrupa Komisyonu arasındaki işbirliğini sağlamak ve REACH altındaki görevlerini yerine getirmek için bir ya da iki tane Yetkili Makam atamak zorundadırlar. Üyeli Devletlerin Yetkili Makamlarının önemli bir görevi REACH kapsamında yapmaları gereken yükümlülükleri için endüstrilere destek vermektir. Üye Devletler üreticilere, ithalatçılara ve alt kullanıcılara, ayrıca ilgili diğer kişilere sorumluluk ve zorunlulukları hakkında bilgi vermek için ulusal yardım masası veya masaları kurmak zorundadırlar.

19 Üye Devletler, Ajansın Yönetim Kurulu’nda, Komite ve Forumlarda temsil edileceklerdir. Otoritelerle ilgili REACH prosesleri şöyledir: •Madde değerlendirme •İzne ve kısıtlamalara tabi maddeler •Yaptırımlar

20

21 Üçüncü Şahıslar: Herhangi bir özel veya kamu kuruluşu yada özel kişi, sivil toplum örgütleri ya da şirketler, uluslararası organizasyonlar ve AB harici ülkeler üçüncü şahıs olabilirler. Üçüncü partiler REACH yükümlülükleri kapsamında değildirler, ancak maddeler hakkında bilgi edinme ve yorum yapma hakları vardır.

22 Sorular ?


"AB Hukuki Çerçevesi (REACH/CLP) REACH kapsamında tarafların görev ve sorumlulukları 26-29 Nisan 2010, Türkiye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları