Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEYDEB PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ (PRODİS) YMM Tasdik Süreci Serdar Doğan Bilimsel Programlar Uzm.Yrd. TÜBİTAK Bilişim Müdürlüğü 10 Aralık 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEYDEB PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ (PRODİS) YMM Tasdik Süreci Serdar Doğan Bilimsel Programlar Uzm.Yrd. TÜBİTAK Bilişim Müdürlüğü 10 Aralık 2010."— Sunum transkripti:

1 TEYDEB PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ (PRODİS) YMM Tasdik Süreci Serdar Doğan Bilimsel Programlar Uzm.Yrd. TÜBİTAK Bilişim Müdürlüğü 10 Aralık 2010

2 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 2 Amaç TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülmekte olan destek programlarına yapılan proje başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve izlenmesi ile ilgili tüm süreçlerin elektronik ortama taşınarak süreçlerin sağlıklı, etkin ve daha verimli hale getirilmesi amaçlanmıştır.

3 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 3 Uygulamanın Gelişimi  Şubat 2008 - Sanayi Arge Projeleri Destekleme Programına (1501) ilk defa çevrim içi proje önerisi (AGY100) alınmaya başlandı.  Temmuz 2008 - Tüm programlara çevrim içi proje başvurusu ve çevrim içi hakem raporları alınmaya başlandı.  Ağustos 2009 - Proje dönemsel raporları çevrim içi alınmaya başlandı  Temmuz 2010 - Proje dönemsel raporlarındaki YMM tasdik raporları YMM’ler tarafından girilmeye başlandı.

4 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 4 Proje Yaşam Süresince Firmadan Gelen Raporlar Proje Önerisi (AGY100) 2009-1 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) 2009-2 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) 2010-1 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) Her Yıl 2 Dönem Kabul...

5 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 5 AGY300 Ar-Ge Yardımı İstek Formu (AGY300) Bileşenleri  AGY302 - Dönem Raporu (Teknik Rapor )  AGY500 - YMM Tasdik Raporu (ve ekindeki gider formları)  AGY350 - Proje Sonuç Raporu (Projenin son dönemi ise) AGY302AGY500AGY350

6 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 6 YMM Kayıt Süreci  Öncelikle Yeminli Mali Müşavir Elektronik İmza ya da Mobil İmza Edinir  Elektronik İmza Alınabilecek Firmalar  E-Güven (www.e-guven.com)  E-Tugra (www.e-tugra.com.tr)  TürkTrust (www.turktrust.com.tr)  TÜBİTAK UEKAE Kamu SM (*)  Mobil İmza Alınabilecek Firmalar  TURKCELL  AVEA  VODAFONE (Henüz altyapısı hazır değil) (*) Kamu SM yalnızca kamu kurumu çalışanlarına e-imza vermektedir.

7 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 7 YMM Kayıt Süreci  YMM, http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TEYDEB PRODİS uygulamasına kullanıcı olarak kaydolur. YMM Kayıt Formu Bağlantısı

8 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 8 YMM Kayıt Süreci  YMM, YMM Kayıt Formundaki bilgileri doldurarak elektronik imzası ya da mobil imzası ile sisteme kaydolur.

9 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 9 YMM Kayıt Süreci  YMM, kullanıcı kaydını tamamladıktan sonra artık sisteme elektronik imzası ya da mobil imzası ile giriş yapabilir.

10 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 10 YMM Tasdik Süreci 1.Firma ile YMM, dönemsel harcamaların değerlendirilmesi konusunda sözleşme imzalar. 2.YMM, sözleşmeye ilişkin bilgileri sisteme girer. 3.Firma kullanıcısı, dönemsel harcamalarına ilişkin verileri (gider formları) sisteme yükler ve sistem üzerinden onaylanmak üzere sözleşme yapmış olduğu YMM’ye gönderir. (Ücret bordroları, faturalar ve ödeme belgeleri vb. asılları YMM’ye elden iletilir)

11 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 11 YMM Tasdik Süreci  Değerlendirmesi yapılacak proje dönemine ilişkin sözleşme bilgileri girişi

12 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 12 YMM Tasdik Süreci 4.YMM, firmanın mali raporunu (sistem üzerinden gelen gider formları ve elden iletilen fatura vb belgeler.) değerlendirir. 5.YMM, Gerekirse firmadan PRODİS üzerinden revizyon ister. 6.YMM, AGY500 raporuna ilişkin formları elektronik ortamda doldurarak AGY500 ve ekindeki gider formlarını elektronik imza ile imzalar. 7.YMM, PRODİS üzerinden tasdik işlemini tamamlamak suretiyle elektronik imzalı AGY500 raporunu ve ekindeki gider formlarını firmaya gönderir.

13 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 13 YMM Tasdik Süreci  Mali raporda revizyon yapılması gerektiğinde mali raporu revizyona açma yetkisi YMM’dedir.  TÜBİTAK tarafından gider formlarında değişiklik gerektiren bir revizyon istendiğinde de revizyon talebi YMM’ye iletilir.  YMM mali raporu revizyona açmadan firma gider formlarını değiştiremez.

14 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 14 YMM Tasdik Süreci 7.YMM, AGY500 raporunun ve gider formlarının PRODİS üzerinden PDF formatında görüntüleyerek üç nüsha çıktısını alır ve ıslak imza ve mühür ile tasdikleyerek iki kopyasını firmaya iletir ve bir kopyasını da mali rapor ile birlikte kendisi muhafaza eder. 8.Firma, YMM onaylı AGY500 raporu geldikten sonra dönemsel raporunu (AGY300) TÜBİTAK’a gönderebilir hale gelir.

15 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 15 YMM Tasdik Süreci 10.YMM'nin onaylamış olduğu AGY500 raporu içindeki Gider Formları firma yetkilisi tarafından da imzalanır. 11.Firma, TÜBİTAK'a PRODİS’ten alacağı AGY300 kapak sayfası ile birlikte YMM’den aldığı AGY500 raporunu (ekinde gider formları ile birlikte) posta/kargo ile TÜBİTAK’a gönderir. Not: Fatura, bordro vb. gider belgeleri TÜBİTAK’a gönderilmez, firma, 3. nüsha YMM tasdik raporu ve mali rapor ekinde bu belgeleri muhafaza eder.

16 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 16 YMM Tasdik Süreci 1. Nüsha TÜBİTAK’a gönderilmek üzere firmaya teslim edilir. 1. YMM Tasdik Raporu (AGY500) 2. Mali Rapor (Yalnızca gider formları) (Ücret bordroları, faturalar vb. ödeme belgeleri TÜBİTAK’a gönderilmez) 2. Nüsha Firma tarafından muhafaza edilmek üzere firmaya teslim edilir. 1. YMM Tasdik Raporu (AGY500) 2. Mali Rapor (Gider formları + ücret bordroları, faturalar vb. ödeme belgeleri ile birlikte) 3. Nüsha Yeminli Mali Müşavir tarafından muhafaza edilir. 1. YMM Tasdik Raporu (AGY500) 2. Mali Rapor (Gider formları + ücret bordroları, faturalar vb. ödeme belgeleri ile birlikte)

17 TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS 17 Soru / Cevap Teşekkürler TÜBİTAK TEYDEB Web Adresi : http://www.tubitak.gov.tr/teydeb Uygulama Web Adresi : http://eteydeb.tubitak.gov.tr Soru ve Sorunlar İçin İletişim Adresi : prodis@tubitak.gov.tr


"TEYDEB PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ (PRODİS) YMM Tasdik Süreci Serdar Doğan Bilimsel Programlar Uzm.Yrd. TÜBİTAK Bilişim Müdürlüğü 10 Aralık 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları