Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODÜL 3. • Bu bölümde sistem ve sisteme takılan bütün donanımlar hakkında bilgi alınabilir. • Sistem özellikleri • Bilgisayarınızın bellek kullanımını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODÜL 3. • Bu bölümde sistem ve sisteme takılan bütün donanımlar hakkında bilgi alınabilir. • Sistem özellikleri • Bilgisayarınızın bellek kullanımını."— Sunum transkripti:

1 MODÜL 3

2

3 • Bu bölümde sistem ve sisteme takılan bütün donanımlar hakkında bilgi alınabilir. • Sistem özellikleri • Bilgisayarınızın bellek kullanımını ve belirli bilgileri bulmasını denetleyen ayarları görüntülemek ve de ğ iştirmek, • Donanım ve aygıt özelliklerine ilişkin bilgileri bulmak ve donanım profillerini yapılandırmak, • A ğ ba ğ lantılarınız ve oturum açma profiliniz hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanılabilir.

4 • Sistem'de belirli de ğ işiklikleri yapabilmek için, yerel bilgisayarda yönetici olarak oturum açmış olmanız veya uygun a ğ yetkilendirmesi edinmeniz gerekir.

5 • Masaüstündeki Bilgisayar(ım) simgesini sa ğ tıklayarak Özellikler penceresini açalım. • Aynı pencereye Başlat > Denetim Masası > Sistem yolu kullanarak ta ulaşılabilir.

6 • Sistem penceresinin Genel kısmında herhangi bir ayar bulunmaz. Bu kısım sadece bilgisayar hakkında temel bilgiler verir Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem

7 • Bilgisayar adı, bilgisayarınızı a ğ da tanıtır. A ğ da yer almak için, her bilgisayarın kendine özel bir adının olması gerekir. İ ki bilgisayarın adının aynı olması, a ğ iletişiminde çakışmaya yol açar. • Bilgisayar adını seçerken, kısa ve basit bir ad seçmeniz önerilir. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Bilgisayar Adı

8 • Kullanaca ğ ınız bilgisayar adlarının 15 karakteri aşmaması veya daha az olması önerilir ve “, ; : " * + = \ | ? ” karakterlerini içeremez. • Çalışma grubunu BIL-LAB olarak belirleyiniz. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Bilgisayar Adı

9 • Donanım Ekleme Sihirbazı dü ğ mesini kullanarak bilgisayarınıza yeni donanımlar ekleyebilirsiniz. • NOT: Bu özellik artık günümüzde pek kullanılmamaktadır. Çünkü, artık satın alınan donanımla (ürünle) beraber donanımın sürücüsü de verilmektedir. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Donanım

10 • Bilgisayarınızdaki donanımların ayarlarını yapabilir, sürücülerini de ğ iştirebilir veya bunları kaldırabilirsiniz. Bu kısmı kullanırken dikkatli olmalısınız. Yapaca ğ ınız yanlış ayarlamalar sistem işleyişine zarar verebilir. • Normalde işletim sistemi birçok donanım ayarını yapabilmektedir. • E ğ er başaramazsa bu pencereyi kullanarak ayarları kendiniz yapabilirsiniz. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Aygıt Yöneticisi

11 • Windows, bir donanımda sorun oldu ğ unu anlarsa yandaki Aygıt Yöneticisi penceresindeki gibi, o seçene ğ in önüne “?” işareti koyar. Bu işaret varsa ilgili donanımla ilgili olası problemler şunlardır: • Bilgisayarda yoktur. • Gerekli ayarlar do ğ ru olarak yapılmamıştır. • Başka bir donanım ile aynı kaynakları paylaştı ğ ından problem çıkıyordur. • Yanlış sürücüler yüklenmiş olabilir. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Aygıt Yöneticisi

12 • Bu pencere seçti ğ iniz donanımla ilgili ayarlama yapmanıza izin verir. Pencerenin Genel kısmında donanımla ilgili bilgiler verilir ve do ğ ru çalışıp çalışmadı ğ ını yazar. Aygıt durumu kısmında «Bu aygıt düzgün çalışıyor» yazıyorsa aygıt normal olarak çalışıyordur. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Aygıt Yöneticisi

13 • Sistem Geri Yükleme, işletim sisteminin, bir sorun çıktı ğ ında, kişisel veri dosyalarınızı kaybetmeden (Microsoft Word belgeleri, göz atma geçmişi, çizimler, sık kullanılanlar veya e-posta gibi) bilgisayarınıza önceki bir durumu geri yüklemekte kullanabilece ğ iniz bir bileşenidir. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Sistem Koruması

14 • Sistem Geri Yükleme, sistem ve bazı uygulama dosyalarındaki de ğ işiklikleri izler ve otomatik olarak kolaylıkla tanımlanan geri yükleme noktaları oluşturur. • Bu geri yükleme noktaları, sistemi önceki bir zamana geri almanıza izin verir. • Günlük ve önemli sistem olayları (bir uygulama veya sürücünün yüklenmesi gibi) sırasında oluşturulur. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Sistem Koruması

15 •İ stedi ğ iniz zaman kendi geri yükleme noktalarınızı oluşturabilir ve adlandırabilirsiniz. • Sistem Geri Yükleme penceresinden yararlanarak bütün sürücülerdeki sistem geri yüklemeyi kapatıp açabiliriz. Ayarlar dü ğ mesi ile sistem geri yükleme için kullanılabilecek disk alanı belirleyebilirsiniz. • Geri yükleme noktası oluştururken disk alanına ihtiyacınız olacaktır. Kullanılacak alanı azaltırsanız oluşturaca ğ ınız geri yükleme noktalarının sayısı düşecektir. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Sistem Koruması

16 • Bir programın yüklenmesinden önceki bir geri yükleme noktasını geri yüklerseniz, o program geri yüklemenin ardından çalışmaz. Bu programı yeniden kullanmak istiyorsanız, tekrar yüklemeniz gerekir. • Sistem Geri Yükleme, bir programı kaldırma işleminin yerine geçmez. Bir program tarafından yüklenen dosyaların tümünü kaldırmak için, Denetim Masası'ndan Program Ekle/Kaldır'ı veya programın kendi kaldırma programını kullanarak programı kaldırmanız gerekir. • Program Ekle veya Kaldır'ı açmak için Başlat>Ayarlar>Denetim Masası>Program Ekle veya Kaldır'ı seçiniz. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Sistem Koruması

17 • Güncelleştirme, belirli bir sorunu düzeltmek için işletim sistemine uyguladı ğ ınız dosya veya dosyalar toplulu ğ udur. • Güncelleştirmeleri, işletim sitemi ile birlikte veya ba ğ ımsız olarak yükleyebilirsiniz. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Windows Update

18 • Otomatik Güncelleştirme ayarlarını de ğ iştirmek için bilgisayar yöneticisi olarak oturum açmanız gerekir. • NOT: • Belirli güncelleştirmeleri her zaman Windows Güncelleştirme Web sitesinden (www.microsoft.com) yükleyebilirsiniz.www.microsoft.com Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Windows Update

19 • Bir bilgisayardan yardım için başvurmanızı ve di ğ er makinedeki kullanıcının sizin bilgisayarınıza ba ğ lanarak kontrol etmesini ve problemi çözmesini sa ğ lamasıdır. Böyle bir ba ğ lantıyı, TCP/IP üzerinde çalışan herhangi bir a ğ da yapabilirsiniz. • Uzak Masaüstü sadece PRO versiyonunda bulunur. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Uzak Ba ğ lantı Ayarları

20 • Uzak Masaüstü Ba ğ lantısı, bir bilgisayarın başına oturup başka bir yerde bulunan uzak bilgisayara ba ğ lanmanıza olanak veren teknolojidir. Örne ğ in, evinizdeki bilgisayardan işyerinizdeki bilgisayara ba ğ lanarak, o bilgisayarın başında oturuyormuş gibi tüm programlarınıza, dosyalarınıza ve a ğ kaynaklarınıza erişebilirsiniz. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Uzak Ba ğ lantı Ayarları

21 •İ şyerinizde programları çalışır durumda bırakıp, evinize vardı ğ ınızda işyerindeki bilgisayarınızın masaüstünü, çalışan aynı programlarla birlikte, ev bilgisayarınızda görebilirsiniz. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Uzak Ba ğ lantı Ayarları

22 • Windows performansını gözle görülür derece artıran çok önemli seçenekler yandaki pencerede bulunmaktadır. • Performans kısmından yararlanarak görsellik, hareket, animasyon ya da performans • noktasında en uç noktalara çıkabilirsiniz. • Performans seçenekleri penceresinde Ayarlar • dü ğ mesine tıkladı ğ ınızda karşınıza çıkan pencereden yararlanarak aşa ğ ıdaki işlemleri • yapabilirsiniz: Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Gelişmiş Sistem Ayarları

23 • Bilgisayarım için en iyi olanı Windows seçsin: Bilgisayar için en iyi olan yani • hem görsellik ve hem de performans normal olarak ayarlanacak • En iyi görünüm için ayarla: Performanstan kısmen vazgeçiyorsunuz fakat en üst düzeyde görselli ğ i yakalıyorsunuz. Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Gelişmiş Sistem Ayarları > Ayarlar (Performans) En iyi performans için ayarla: Görsellikten ödün veriyorsunuz fakat en yüksek Performansı yakalıyorsunuz. Bu seçene ğ i seçti ğ inizde makine gözle görülür bir biçimde hızlanmaktadır. Bu aşamada windows9x stiline sahip pencerelere kavuşuyorsunuz. Özel: Listede yer alan seçenekleri kendiniz belirleyebilirsiniz.

24 Vista ve 7 için: Başlat > Denetim Masası > Sistem > Gelişmiş Sistem Ayarları > Ayarlar (Performans) Gelişmiş sekmesinde işlemci zamanlaması, bellek kullanımı ve sanal bellek ile ilgili ayarları yapabilirsiniz. Kişisel bir bilgisayar için penceredeki işlemci zamanlaması ve bellek kullanımı ayarlarının Programlar Olması gerekir. Bilgisayarınızı a ğ da di ğ er bilgisayarlara hizmet veren bir server olarak kullanıyorsanız di ğ er seçene ğ i işaretleyerek a ğ hizmetlerini daha hızlı yapılmasını sa ğ layabilirsiniz.

25 • Penceredeki De ğ iştir dü ğ mesi ile Sanal bellek ayarlarını yapabilece ğ iniz yandaki pencere açılır: • Bellek yetmedi ğ inde Windows hard diskinizi bellek gibi kullanır. Bu işlemleri oldukça yavaşlatır ancak yine de programların bellek problemi olmadan çalışabilmesini sa ğ lar.

26 • Windows, kendi yapılandırma bilgilerini kayıt defteri denilen bir veri tabanında saklar. Windows ile birlikte gelen kayıt defteri düzenleyicisi regedit.exe adlı hizmet programıdır. • Başlat > Çalıştır > regedit ile ulaşabilirsiniz. Kayıt defterinde bilgisayardaki her bir kullanıcının profili, sistem donanımı, yüklü programlar ve özellik ayarları ile ilgili bilgiler bulunur. Windows çalışırken sürekli olarak bu bilgilere başvurur. Kayıt defterini incelemek ve de ğ iştirmek için kayıt defteri düzenleyicilerini kullanabilirsiniz. Başlat > Çalıştır > regedit

27 • Kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi, sisteminize ciddi bir hasar verebilir. En azından, kayıt defterine de ğ işiklikler yapmadan önce, bilgisayardaki de ğ erli verileri yedeklemeniz gerekir. Başlat > Çalıştır > regedit Gelişmiş kullanıcılar hariç bu ayarların oynanmamasında yarar vardır

28 Başlat > Çalıştır > regedit

29 • Sistem yapılandırma yardımcı programı; Microsoft Windows tabanlı işletim sistemlerinde bulunan, işletim sisteminin açılışında yapılan işlemleri seçime ba ğ lı hale getirmek için kullanılan bir programcıktır. Başlat > Çalıştır > msconfig Gelişmiş kullanıcılar hariç bu ayarların oynanmamasında yarar vardır

30 •İ şletim sistemine yüklü olan programların hangilerinin başlangıçta çalıştı ğ ını gösteren sekmedir. Buradaki dosyaların bazıları gereksiz olup yanlarındaki kutucukların temizlenmesi sistemin performansı için yararlı olmaktadır. Örne ğ in bilgisayar başlangıcındaki MsnMsgr (MSN Messenger) programı çalıştırılmak istenmiyorsa ilgili seçene ğ in yan tarafındaki kutucuk temizlenmelidir. Bu sayede işletim sistemi yeniden başlatıldı ğ ında MsnMsgr programı çalıştırılmayacaktır. Başlat > Çalıştır > msconfig

31 • Güvenli modda, yalnızca temel dosya ve sürücülere (a ğ ba ğ lantısı dışındaki fare, monitör, klavye, yı ğ ın depolama, temel görüntü, varsayılan sistem hizmetleri) erişiminiz vardır. A ğ ba ğ lantısı kurulmaz. Grafik kartı, en temel VGA işleviyle kullanılaca ğ ı için, Windows’u işleyemez hale getirmiş olması muhtemel SVGA sürücü ve onun eklentileri çalıştırılmamış olacaktır. • Bu kipte çalıştırılan bir bilgisayarda yapılacak tek işlem, işledi ğ ini bildi ğ iniz en son duruma geri dönmektir. Bunu da yukarıda sözünü etti ğ imiz bir Emergency Repair Disk (Acil Onarım Disketi) ile yapabilirsiniz. Windows sistemin bütün ayarlarını bu disketi oluşturdu ğ unuz tarihteki duruma çevirecektir. Bilgisayar açılırken F8’e basılır.

32 • Güvenli mod, sorunları tanımlamanıza yardımcı olur. Bilgisayarı güvenli modda başlattı ğ ınızda belirtilerden biri yeniden görüntülenmezse, varsayılan ayarları ve en az sayıdaki aygıt sürücüsünü olası hata nedenleri arasından çıkarabilirsiniz. Sorunun nedeni yeni eklenen bir aygıt veya de ğ iştirilen bir sürücü ise, de ğ işikli ğ i geri almak veya aygıtı kaldırmak için güvenli modu kullanabilirsiniz. • Sistemi başlatmak için gerekli olan Windows sistem dosyalarının bozulması veya zarar görmesi gibi güvenli modun size yardımcı olamayaca ğ ı durumlar da vardır. Bu durumda, Kurtarma Konsolu (Sistem Geri Yükleme) size yardımcı olabilir. Bilgisayar açılırken F8’e basılır.

33 Bu bölüm daha önce anlatılmıştır. Ancak, “ İ şletim Sistemleri Gelişmiş Özellikler” modülünün bir konusu oldu ğ u için, tekrar hızlı bir şekilde geçilecektir.

34 • Bu bölümde, Windows’un görsel ayarları yapılır. Bunlar; artalan renkleri, masaüstünün görüntüsü, duvar kâ ğ ıdı, ekran koruyucuları, pencere görüntüleri, ekranın çözünürlük ve renk sayısı ayarlarıdır. Bu seçene ğ e denetim masasına girmeden de ulaşabilirsiniz. • Masa üstünde, boş bir alanda Farenin sa ğ tuşuna basıp açılan menüden Özellikler komutunu seçerek buraya ulaşabilirsiniz.

35 Bu bölüm daha önce anlatılmıştır. Ancak, “ İ şletim Sistemleri Gelişmiş Özellikler” modülünün bir konusu oldu ğ u için, tekrar hızlı bir şekilde geçilecektir.

36 • Internet Seçenekleri'ni kullanarak internet tarayıcısı ayarlarınızı de ğ iştirebilirsiniz. Bu ayarlardan bazıları şunlardır: • Tarayıcı programınızı başlattı ğ ınızda görüntülenecek ilk Web sayfasını (Giriş Sayfası = Home Page) belirtebilir, • Bilgisayarınızdaki geçici İ nternet dosyalarını silebilir, •İ çerik danışmanını kullanarak istenmeyen içeriklere erişimi önleyebilir, • Renk ve yazı tiplerinin Web sayfalarında nasıl görüntülenece ğ ini belirtebilirsiniz. • Güvenlik düzeyinizi ayarlayabilir, • E-posta ve İ nternet haber gruplarını okumak için kullanılacak programları belirtebilirsiniz. İ nternet Seçenekleri'ni açmak için Başlat > Denetim Masası > İ nternet Seçenekleri seçilir.

37 • Giriş Sayfası bölümüne istenilen adres yazılarak, tarayıcı ilk açıldı ğ ında o sitenin açılmasını sa ğ layabilirsiniz. • Dosyaları Sil dü ğ mesi, ziyaret edilen ve o anda diskte saklı bulunan Web sitelerine ait dosyaları siler. E ğ er aynı siteler sık sık ziyaret edilecekse bunların silinmesi do ğ ru olmaz. Çünkü site ile ba ğ lantı kuruldu ğ unda sadece de ğ işmiş kısımları yeniden alınır. Di ğ er kısımları ise direkt diskten okunarak hızlı bir şekilde alınır. • Geçmişi sil dü ğ mesine basarak geçmişte ziyaret etti ğ iniz bütün site isimlerini silebilirsiniz. E ğ er bu dosyaların tamamını de ğ il de bazılarını silmek isterseniz penceredeki Ayarlar dü ğ mesinden yararlanabilirsiniz. İ nternet Seçenekleri'ni açmak için Başlat > Denetim Masası > İ nternet Seçenekleri seçilir.

38 • Geçici internet dosyaları klasörü bölümünde ziyaret edilen sayfalara ait dosyaların bulundu ğ u klasör ve bunun için diskte ayrılan bölge yer alır. Bu de ğ erler istenirse azaltılıp artırılabilir. • Klasör taşı dü ğ mesiyle dosyaların yerleri de ğ iştirilir. • Dosya görüntüle dü ğ mesiyle yanda açılan pencere açılır ve dosyalar görüntülenir. Bu dosyalar Web sayfalarını ziyaret etti ğ inizde bilgisayarınıza kaydedilir ve aynı sayfaya tekrar girdi ğ inizde kullanılır. Bu işlem daha önce ziyaret edilmiş Web sayfalarının daha hızlı yüklenmesini sa ğ layan bir özelliktir. Nesne görüntüle dü ğ mesiyle nesneler görüntülenir. İ nternet Seçenekleri'ni açmak için Başlat > Denetim Masası > İ nternet Seçenekleri seçilir.

39 • Renkler dü ğ mesi ile gidilmiş (ziyaret edilmiş) ve gidilmemiş (henüz ziyaret edilmemiş) ba ğ lantıların (linklerin) renklerini belirler. • Yazı Tipleri dü ğ mesi ile fontlar ve alfabeler ile ilgili ayarların yapılır. • Diller dü ğ mesi ile sayfada kullanılacak olan dil belirlenir. İ nternet Seçenekleri'ni açmak için Başlat > Denetim Masası > İ nternet Seçenekleri seçilir.

40 •İ nternet tarayıcısı, Internet dünyanızı bölgelere ayırır, böylece bir Web sitesini uygun güvenlik düzeyindeki bir bölgeye atayabilirsiniz. Internet tarayıcısında durum çubu ğ unun sa ğ tarafına bakarak geçerli Web sayfasının hangi bölge içinde bulundu ğ unu görebilirsiniz. Bir web sayfasına girmeye çalıştı ğ ınızda veya yüklemek istedi ğ inizde, internet tarayıcısı Web sitesinin bölgesine ilişkin güvenlik ayarlarını denetler. İ nternet Seçenekleri'ni açmak için Başlat > Denetim Masası > İ nternet Seçenekleri seçilir.


"MODÜL 3. • Bu bölümde sistem ve sisteme takılan bütün donanımlar hakkında bilgi alınabilir. • Sistem özellikleri • Bilgisayarınızın bellek kullanımını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları