Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji."— Sunum transkripti:

1 İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji

2 Kolorektal kanserli hastada metastaz şüphesi KLİNİK BULGULARA göre oluşur. En sık KARACİĞER AKCİĞER KEMİK tutulur.

3 KLİNİK ŞÜPHE ŞU DURUMLARDA OLUŞMALIDIR: •HEPATOMEGALİ •BATINDA PALPABL KİTLE •ANORMAL KC FONKS. TESTİ •YÜKSELEN CEA DEĞERİ •DİSPNE- ÖKSÜRÜK •KEMİK AĞRISI •ZAYIFLAMA-KİLO KAYBI •KARIN AĞRISI •SIK İDRARA ÇIKMA

4 AYIRICI TANI İÇİN İLK YAPILMASI GEREKEN TEST “CT”. Oncosintigrafi. CEA sintigrafi ( periton boşluğundaki tümör kitlesini gösterir).

5 KOLOREKTAL KANSERDE IV. EVRE HASTALIK 2 KONUMDA GÖRÜLÜR: A. BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR B. TEKRARLIYAN HASTALAR

6 A.BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR I. 1.Izole karaciğer metastazı segmentektomi veya wedge rezeksiyon ile çıkartılabiliyorsa AYNI SEANSTA PRİMER TÜMÖR VE METASTAZI çıkartılmalıdır. 2.OVER METASTAZI primer tümör cerrahisi sırasında çıkartılmalıdır. SONRA KEMOTERAPİ VERİLMELİDİR.

7 B. BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR II 3. İlk cerrahi sırasında operabl olan ANCAK ÇIKARTILAMAYAN KARACİĞER – AKCİĞER METASTAZLARINA, 1-3 AY KEMOTERAPİDEN sonra RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME YAPILIP, İKİNCİ CERRAHİ UYGULANMALIDIR.

8 BAŞLANGIÇTA METASTAZLI HASTALAR III. 4. Karaciğer metastazı REZEKTABL DEĞİLSE, PRİMER TÜMÖR CERRAHİSİ yapılıp, KEMOTERAPİ VE/VEYA BÖLGESEL LOKAL tedaviler uygulanmalıdır. 5. Kanayan-tıkanan primer lezyona CERRAHİ ve/veya BYPASS yapılmalıdır. 6. Kanama-tıkanma-ağrı halinde palyatif RADYOTERAPİ yapılabilir.

9 EVRE IV HASTALIKTA KEMOTERAPİ TOLERE EDEBİLECEK TÜM HASTALARDA UYGULANMALIDIR.

10 B. TEKRARLIYAN HASTALIKTA TEDAVİ 1. Kolon ve rektumda lokal nükste ilk seçim CERRAHİ olmalı ve bunu KÜRATİF amaçlı yapmalıdır. 2. Küratif cerrahi yapılamayanlara PALYATİF CERRAHİ ve/veya KEMORADYOTERAPİ UYGULANMALIDIR.

11 TEKRARLIYAN HASTALIKTA TEDAVİ-II 3.Seçilmiş hastalarda karaciğer metastazlarının REZEKSİYONU önerilmektedir. 4. Izole AKCİĞER ve OVER metastazlarında ÖNCE REZEKSİYON değerlendirmesi yapmalıdır. 5. Semptomplu hastalarda RADYOTERAPİ yapılmalıdır. 6. Tolere edebilecek HER HASTAYA kemoterapi uygulanmalıdır.

12 KARACİĞER ve AKCİĞER METASTAZLARININ REZEKSİYONU İLE İLGİLİ OLARAK KARACİĞER -1 yıldan sonra nükseden -4 lezyondan az ise -Asemptomatik hasta -1 cmden geniş rezeksiyon sınırı (5 yıl-sağkalım %25-40) Cerrahi yapılamayana. Cryosurgery. Radiofrequency ablation AKCİĞER -Yeterli akciğer fonksiyonu -Akciğere sınırlı hastalık -İyi performans statü (5 yıl-sağkalım %15-40)

13 SİSTEMİK KEMOTERAPİ. 5-FLUOROURASİL en etkili ilaçtır.. 5 FU ve LEUCOVORİN biomodulasyonu etkiyi % 11 den %23’e çıkarmış, sağkalımı etkilememiştir. ( Tımidılat sentetazin uzun süre engellenerek 5 FU sıtotoksitesinin artırılması). 5FU birçok şekilde uygulanabilir : HAFTALIK : DİYARE artışı AYLIK : NOTROPENİ, STOMATİT artışı. DEVAMLI INFUZYON : EL-AYAK sendromu SAĞKALIM AVANTAJI !

14 ORAL AJANLAR-I (Capecitabine, UFT) CAPECİTABİNE (XELODA). Oral fluropırımıdın karbonattır.. Karaciğer ve tümör dokusunda 3 basamakta 5FU’ya dönüşür.. 3 haftada bir 2.5g/m²x 14gün oral verilir. ( Cevap oranı %25 dır).

15 ORAL AJANLAR II UFT. Urasil ve tegafur bileşimidir.. Leucovorin ile beraber verilebilir.. 250-300mg/m²/günx4 haft verilir. ( kontınu enfuzyon 5FU benzeri etki sağlar.)

16 İRİNOTECAN ( CPT-11). Topoizomeraz I ınhıbıtorüdür. En önemli yan etkisi diyare ve notropeni. 125mg/m²haftada birx4hft.,2 hafta ara veya 350mg/m²/3haft bir uygulanır.. Kombinasyon şemaları 5FU ve LV ile yapılmıştır, etkisi fazladır(%40 vs %20)

17 OXALİPLATİN (Eloxatin). Diaminosiklohekzan platin türevidir.. 5FU’ya refrakter hastada %10 etkilidir.. 5FU ve LV ile kombinasyonu (infuzyonel) ile %51 cevap oranı elde edilmiştir.

18 KOMBİNE KEMOTERAPİ REJİMLERİ I. FU-FA rejimleri MAYO rejimi : 5FU 425mg/m² D 1-5 ıv CaF 20mg/m² D 1-5 iv AİO (all ın once) : CaF 500mg/m² 5FU 2600 mg/m² ci 24saat/hf (6 hafta süreyle, 2 hafta ara ) Protracted 5 FU ci. 5FU 300mg/m² günx6hf/2hafta ara

19 Kombinasyon Rejimleri De Gramont İrinotecan 180mg/m² D 1 (FOLFİRİ) CaF 200mg/m² D 1 D 2 5FU 400mgmg/m²D 1 D 2 bolus 5FU 600mg/m² D 1 D 2 24hr ci 2 haft bir uygulanır. SALTZ İrinotecan 125mg/m² CaF 20mg/m² bolus 5FU 500mg/m² bolus haftada bir, 4 hafta süreyle, 2 hafta ara

20 METASTATİK KOLOREKTAL TÜMÖRDE DİĞER TEDAVİLER, YENİ AJANLAR * Oxaliplatin+5FU+FA ınfuzyonel,bolus rejimleri (FOLFOX-4 Rejimi) Oxaliplatin 85mg/m², D 1 5FU 400mg/m² ıv, 600mg/m² c.i D 1 D 2 CaF 200mg/m² D 1 D 2 * TOMUDEX 2.5MG/M²/3 hft bir iv.

21 Nükleusa sinyal iletimi Nükleus Bağlanan bölge Tirosin kinaz aktivitesi Sitoplazma Plazma membranı Büyüme faktörü Gen aktivasyonu HÜCRE BÖLÜNMESİ

22 ANTİ-EGFR MONOCLONAL ANTİBODY CETUXİMAB REJİMLERİ İrinotecan 125mg /m²/ haft Cetuximab 400 250mg/m²/haft ( Refrakter vakalarda cevap oranı % 23)

23 CETUXİMAB (Erbıtux) ÇALIŞMASI. Ig G, monoklonal antikor EGFR’ye bağlanıp hücre içinde tırozin kınaz aktivitesini durdurur.. Sitostatikler ve radyasyonla sinerjistik etki oluşturup, daha çok tümör hücresi öldürür.

24 Tedavi şeması ( 2 koldur) Irinotecan Tedavisi Altında Nukseden Hastalar Irinotecan + cetuximab n=218 Cetuximab veya Iri + cetuxımab n=111 *EGFR pozitif hastalarda uygulanmalıdır.

25 SONUÇLAR (Cetuximab) IRİ+ Cetuximab Cetuximab Cevap oranı (PR) %22.9 %10.8 Hastalık kontrolu %55.5 %32.4 Progresyonsuz süre 4 ay 1.5 ay * Irinotecan altında ilerleyen olgular Cetuximab ilavesiyle gerileme göstermiştir.

26 ANTİ-VEGF (BEVACİZUMAB,AVASTİN) REJİMLERİ ( VEGF bağlıyarak anjiogenizi önler). BEV 10mg/kg iv 2 haft bir. FOLFOX / 2 haft bir ( ECOG Çalışması Faz II )

27 BEVACİZUMAB ( Avastin ) ÇALIŞMASI AMAÇ : tümörde anjiogenizi durdurarak büyüme, ilerleme, metastazı önlemek Vaskuler Endothelial Growth Factor ( VEGF) - tümör anjiogenezinde rol alır. - birçok insan tümöründe aşırı yapılır Bevacizumab ( BV, Avastin, rhu Mab VEGF) - VEGF’e karşı oluşturulmuştur. - kolon tümöründe ve diğer solıd tümörlerde umut verici tedavi sonuçları alınmıştır.

28 ÇALIŞMA şeması : 3 koldur Metastatik Kolorektal Kanserli Hastalar İFL (bolus) n=412 İFL (bolus)+BV n=403 5FU/LV + BV n= 110 İFL = irinotecan125mg/m² 5FU 500mg/m² CaF 20mg / m²x4 hafta 5FU/LV = 5FU 500mg/m² LV 500mg/ m²x6 hafta BV : 5 mg / kg 2 haftada bir

29 SONUÇLAR (BV) IFL IFL / BV Cevap oranı %34.7...................%44.9 Cevap süresi 7 ay.....................10.4ay Progresyonsuz sağkalım 6.2ay.................10.6 ay Medyan sağkalım 15.6ay..................20.3ay •Antianjiogenez tedavi ile elde edilen sonuç ileri derecede ANLAMLIDIR. * Bu çalışma ilk faz –III antianjiogenez çalışmasıdır.

30 DİĞER KOMBİNASYON TEDAVİLERİ-DEVAM CAPİRİ ve CAPOX Rejimleri (1. Seri kullanım) •Capecitabine D 1-14 1g/m² oral •İrinotecan D 1 D 8 100mg/m² iv. % 37.5 cevap oranı •Capecitabine D 1-14 1g/m² oral •Oxalıplatin D 1 D 8 70mg/m² iv % 49.3 cevap oranı

31 *COX-2 İnhibitörleri ve Irinotecan Çalışmaları. Celecoxib irinotecan’ın etkisini artırır. 5FU ile beraber tümör büyümesini engeller. Apoptoz, anjiogenez ve hücre siklusuna etkir.. Etkili doz 400mg/m² dir. ( EORTC çalışması)

32 KOLOREKTAL KANSERE BAĞLI KARACİĞER METASTAZLARINDA TEDAVİDE SON DURUM. Karaciğer dışı yayılım ve hiler lenf bezi tutulumu yoksa rezektabl vakalar ameliyat edilmeli, ardından hepatik arter kemoterapisi (FUDR) ve Irınotekanla sistemik tedavi yapılmalıdır.. N.Kemency ve ark JCO-Eylül 2003,V.21 N.17 İRİNOTECAN 200mg/m² D 1 D 15 iv FUDR 0,12mg/kg+DEKORT+Heparinx14 gün Cevap oranı : 2 yıllık sağkalım % 89

33 “ TAKE HOME MESSAGE” KISSADAN HİSSE 1.Metastatik kolorektal kanser tedavisinde kombinasyon tedavileri üstündür. 2.FU/FA + ırinotecan tedavisi birinci sırada uygulanmalıdır. 3.Oxaliplatin-ırınotecan karşılaştırmalı çalışmalar yeterli düzeyde bulunmamaktadır. 4.Antianjiogenez ajanlar (Avastin, Erbitux) kombine şemalarda, özellikle ırinotecanla bariz olarak cevap oranı üstünlüğü sağlamaktadır. 5.Lokal tedavi şansı cerrahi veya kemoembolizasyon, radiofreqency ablation tarzında hastalara sunulmalıdır.


"İLERİ EVRE KOLOREKTAL KANSERDE TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları