Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKO 208: Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKO 208: Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları."— Sunum transkripti:

1 EKO 208: Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları

2 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 2 Tartışılacak Konular  Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge  Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları  Monopol Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları

3 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 3 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarının Özellikleri: 1)Üretim faktörünün çok sayıda satıcısı 2)Üretim faktörünün çok sayıda alıcısı 3)Alıcı ve satıcılar fiyatı piyasadan veri olarak almaktadırlar

4 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 4 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Diğer varsayımlar:  Üretim faktörü alıcısının, faktörün piyasa fiyatı üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı varsayılır.  Başlangıçta tek değişken faktör olduğunu varsaymaktayız.  Mal ve hizmetlere olan tüketici talebinden farklı olarak; faktörlere olan talep türetilmiş taleptir (derived demand).  Firmanın çıktı düzeyi ve girdi maliyetlerinden türetilmektedir.

5 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 5 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Ek Varsayımlar:  Sermaye (K) ve emek (L) olmak üzere iki faktör kullanılmaktadır  Sermayenin (K) maliyeti r (kira maliyeti) Emeğin maliyeti w (ücret) olarak verilmiştir.  K sabit L ise değişkendir Tek Değişken Faktör Durumunda Firmanın Faktör Talebi Tek Değişken Faktör Durumunda Firmanın Faktör Talebi

6 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 6 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Burada firmanın çözmesi gereken problem:  Ne kadar işçi (emek) istihdam edecektir?

7 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 7 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  İşçinin ürettiği çıktının değerini ölçmek:  Emeğin marjinal ürün değeri (Marginal Revenue Product of Labour), MRP L  MPR L : ek bir birim emek istihdam ettiğimizde, ürettiğimiz ek nihai çıktı satışından elde edilen geliri ifade eder. Tek Değişken Faktör Durumunda Firmanın Faktör Talebi Tek Değişken Faktör Durumunda Firmanın Faktör Talebi

8 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 8 Bu da: MRP L = (MP L )*(MR) MRP L, ücret düzeyinden düşükse firma daha çok işçi çalıştırmak isteyecektir.

9 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 9 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Mal ve hizmet piyasasında tam rekabet koşullarının geçerli olduğunu kabul edelim  Bu durumda MR = P olacaktır. Tek Değişken Faktör Durumunda Firmanın Faktör Talebi Tek Değişken Faktör Durumunda Firmanın Faktör Talebi

10 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 10 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Soru  Daha çok işçi çalıştırıldığında MRP L nasıl değişir?  Tam rekabet şartlarında, marjinal ürün değeri düşecektir çünkü azalan getiriler söz konusudur.  Üretici tekel gücüne sahipse marjinal ürün değeri daha hızlı düşecektir çünkü hem MP L hem de MR düşmektedir. Tek Değişken Faktör Durumunda Firmanın Faktör Talebi Tek Değişken Faktör Durumunda Firmanın Faktör Talebi

11 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 11 P>MR Çünkü daha çok satmak için fiyatı düşürmek zorundadır Marjinal Ürün Değeri Marginal Revenue Product Çalışılan Saat Ücretler MRP L = MP L x P Tam Rekabetçi Mal Piyasası (P = MR) MRP L = MP L x MR Tekelci Mal Piyasası (P > MR)

12 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 12 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Bir üretim faktörünün piyasa talebi firmaların faktör talep eğrilerinin yatay toplamıdır.  Choosing the profit-maximizing amount of labour  MRP L > w daha çok çalıştırma  MRP L < w: daha az istihdam etme  MRP L = w: karı maksimum kılan istihdam düzeyi w ücret, başka bir ifade ile işçi çalıştırmanın marjinal maliyetidir.

13 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 13 w*SLSL Tam rekabetçi bir emek piyasasında, firma tam esnek bir emek arzı eğrisi ile karşılaşır ve w* ücret düzeyinde istediği kadar işçi çalıştırabilir. Sermaye Sabit İken Firmanın İstihdamı Emek miktarı Emeğin fiyatı MRP L = D L L* Kar maksimizasyonu yapan firma MRP L =W düzeyinde L* kadar emek istihdam eder.

14 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 14 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Emek piyasasında bazı nedenlerden (kadınların işhayatına katılımı vs.) dolayı emek arzı (piyasa) artacak olursa ortaya emek arzı fazlası çıkacak ve ücretler düşecektir.  Soru  Bu, talep edilen emek miktarını nasıl etkiler? Sonraki slayta bakalım.

15 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 15 Piyasa Emek Arzında Kayma Emek miktarı Emek fiyatı w1w1 S1S1 MRP L = D L L1L1 w2w2 L2L2 S2S2 Başlangıçta denge noktası

16 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 16 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Girdi ve Çıktı Piyasalarının Karşılaştırılması

17 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 17 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Faktör ve Çıktı Piyasalarına baktığımızda  Her iki piyasada, karı maksimize eden girdi ve çıktı tercihleri MR = MC’de gerçekleşir.  Çıktı satışından elde edilen MR  Girdi alımından kaynaklanan MC

18 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 18 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Örnek  İki değişken girdi kullanarak tarım alet ve makineleri üretilmektedir:  Emek (Labour)  Montaj Makineleri  Ücret oranının düştüğünü kabul edelim Birden Çok Faktör Değişken Olduğunda Faktör Talebi Birden Çok Faktör Değişken Olduğunda Faktör Talebi

19 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 19 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Soru  Birden çok faktör değişken olduğunda, ücretin düşmesi emek talebini nasıl etkiler?

20 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 20 MRP L1 MRP L2 Birden fazla faktör değişken olduğunda, firmanın bir faktöre olan talebi her iki faktörün marjinal ürün değerine bağlı olacaktır. Firmanın Emek Talebi Eğrisi (iki değişken faktör) Çalışılan saat Saat Ücreti 0 5 10 15 20 4080120160 DLDL A B C Ücret düşmeden önceki denge noktası

21 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 21 Ücret 20 dolar iken, A noktası firmanın emek talep eğrisi üzerinde bir noktayı temsil eder. Ücret 15 dolara düştüğünde, MRP L > W olmaktadır ve firma daha çok emek istihdam etmektedir. Fakat, MRP L kullanılan makineler sabit iken emek talebini temsil etmektedir. Ücretlerdeki düşme firmayı daha çok sermaye kullanmaya teşvik edecektir. Sonuç olarak, daha çok makine ile işgücü daha üretken olacak ve MRP L1 eğrisi MRP L 2,’ye kayacak ve firmanın emek talebi eğrisi üzerinde C noktasında denge olacaktır. Yani A ve C noktaları emek talep eğrisinin üzerindedir fakat B noktası emek talebi eğrisinin üzerinde değildir.

22 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 22  Tüm firmaların ücretlerdeki düşüşe tepki verdiklerini kabul edelim  Tüm firmalar daha çok işçi çalıştıracaktır.  Böylece, Mal piyasasında arz artacaktır.  Sonuçta mal piyasasında ürünün fiyatı (P) düşecektir.  Bu da, firmaların istihdam edecekleri emek miktarını azaltacaktır. Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Emeğin Piyasa Talep Eğrisi

23 MRP L1 Emeğin Piyasa Talep Eğrisi Çalışılan Saat Çalışılan Saat Ücreti Saat Ücreti 0 5 10 15 0 5 10 15 50100150L0L0 L2L2 D L1 Eğer ürünün fiyatı aynı kalıyorsa yatay toplamıdır 120 MRP L2 L1L1 Piyasa Talep Eğrisi D L2 Firma Endüstri A B

24 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 24 Önceki grafikte: tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisi, MRP L (A’da) üretilen malın fiyatının aynı kaldığını varsaymaktadır. Fakat, W düştüğünde ($15’ten $10’a) malın fiyatı da (P) düşmekte ve MRP eğrisini aşağı doğru düşürmektedir. Sonuç olarak, piyasanın emek talep eğrisi (B’deki) daha katıdır. Firmanın Faktör Arzı * Ne kadar girdi satın alınacağının belirlenmesi * Tam rekabetçi bir faktör piyasası kabul edelim

25 S Piyasa Kumaş Arzı Tam Rekabetçi Bir Piyasada Üretim Faktörü Arzı Miktar kumaş Miktar Kumaş Fiyatfiyat D Piyasa Kumaş Talebi 100 ME = AE 10 Kumaş Arzı 50 Kumaşa Talep MRP Gözlemler: 1)Firma piyasa fiyatını veri $10 olarak almaktadır. 2) S = AE = ME = $10 3) ME = MRP @ 50 birimde

26 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 26 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Piyasa Faktör Arzı Eğrisi  Herhangi fiziksel bir girdinin piyasa arz eğrisi pozitif eğimli olacaktır  Örneğin: uçak benzini, kumaş, çelik  Ancak emek faktörünün arz eğrisi pozitif eğimli olmayabilir. İşgücünün arz eğrisi pozitif eğimli ve geriye bükük olabilmektedir.

27 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 27 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Emek Arzı  Emek arzı kararlarının fayda maksimizasyonu çerçevesinde ele alınır  boş zaman-çalışma tercihleri faydayı etkiler  Ücret oranı boş zamanın maliyetini ölçer  Yüksek ücret boş kalmanın altenatif maliyetini yükseltir.

28 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 28 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Emek Arzı (Supply of Labour)  Yüksek ücretler işçileri daha çok çalışıp daha az boş zaman geçirmeye teşvik eder (ikame etkisi, ki bu etki her zaman negatif)  Yüksek ücretler, işçilere boş zaman dahil tüm mallardan daha fazla satın alma olanağı sağlar, bu çalışma saatlerini azaltıcı etki yaratır (gelir etkisi, pozitif veya negatif olabilir)

29 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 29 Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları  Önemli: Emek arzı eğrisi neden geriye doğru bükümlü olabilmektedir?  Eğer gelir etkisi, ikame etkisini aşarsa emek arzı eğrisi geriye doğru bükümlü olabilmektedir. Sonraki slayta göz atınız.

30 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 30 Gelir etkisi < İkame etkisi Gelir etkisi > İkame etkisi Geriye Bükümlü Emek Arzı Eğrisi Gün başına çalışılan saat Saat ücreti Emek Arzı

31 12 C A noktasını seçen işçi: •16 saat boş zaman, 8 saat çalışmayı tercih eder •Elde edeceği gelir = $80 16 Q P A w = $10 Ücret Artışının Yol Açtığı Gelir ve İkame Etkileri Boş Zaman Gelir (Günde) 0 240 824 480 20 B w = $20 Ücretlerin $20ye yükseldiğini varsayalım ikame etkisi (12-16=-4) : AC Gelir etkisi (20-12=8) :CB İşçi (ücret $20 ise) : 20 saat boş zaman, 4 saat çalışmayı tercih edip, gelir= $80 Toplam etki=8-4=4 A dan B ye

32 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 32 Tam Rekabetçi Faktör Piyasasında Denge  Tam rekabetçi ve monopolcü işverenin istihdam kararlarını karşılaştıralım:  Tam rekabetçi bir faktör piyasasında, faktör fiyatı arz ve talep edilen faktör miktarlarını eşitlediğinde denge sağlanmış olur.

33 S L = AE D L = MRP L P * MP L Emek Piyasasında Denge İşgücü Miktarı Ücret Tam Rekabetçi Çıktı PiyasasıMonopolcü Çıktı Piyasası wCwC LCLC wMwM LMLM vMvM A B MRP L= MR*MP L

34 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 34 Emek Piyasasında Denge  Tam Rekabetçi bir faktör piyasasında:  Denge ücret düzeyi (w C ), MRP L ve emek arzı (ortalama harcama, AE) eğrisinin kesiştiği noktada belirlenir.  S L =D L  Ve  MRP L = (P)(MP L ) olduğundan  Piyasalar etkindir  Monopolcü bir çıktı piyasasında denge:  MR < P  Denge ücret w M düzeyi MRP ve S L. eğrisinin kesiştiği noktada belirlenir.  Burada MRP L = (MR)(MP L )  w M ücret düzeyinde L M kadar işgücü istihdam edilir  Burada: v M = tüketicinin marjinal kazancı ve w M = firmanın marjinal maliyetidir.  Yani: piyasalar etkin değildir ve daha az işçi istihdam edilmesi söz konusudur

35 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 35  İktisadi Rant (Economic Rent)  Bir faktör piyasasında iktisadi rant, bir üretim faktörüne fiili olarak yapılan ödeme ile bu faktörü kiralayıp üretimde kullanmak için ödenebilecek minimum harcama arasındaki farktır Emek Piyasasında Denge

36 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 36 Yapılan toplam harcama (ücret) 0w* x AL* İktisadi Rant Rant= ABW* B İktisadi Rant Emek Miktarı Ücret S L = AE D L = MRP L w* L* A 0 İşçi çalıştırmak için ödenebilecek minimum harcama ile Ödenen ücret arasındaki farktır.

37 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 37 Rant  Soru  Arz eğrisi tam esnek veya tam katı olduğunda iktisadi rant nasıl değişir?

38 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 38  Toprak: Tam katı (dikey) bir arz eğrisi söz konusudur  Toprak arzı sabit olduğuna göre, toprağın fiyatı (kirası) tamamıyla talep tarafından belirlenecektir (en azından kısa dönemde) Emek Piyasasında Denge

39 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 39 Economic Rent s1s1 İktisadi Rant s2s2 Toprak Rantı (Land Rent) Miktar dönüm Fiyat Toprak Arzı D2D2 D1D1

40 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 40 Faktör Piyasalarında Monopson Gücü Factor Markets with Monopsony Power  Burada  Mal ve hizmet piyasalarında tam rekabet yani P=MR varsayımı yapmaktayız.  Girdi piyasaları ise burada tam monopson konumundadır (ör. Otomobil firmaları yan sanayiden aldıkları parçalar açısından önemli monopson gücüne sahiptir)

41 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 41 Faktör Piyasalarında Monopson Gücü  Faktör arz eğrisi (SL) bize monopsonla karşı karşıya kalan faktör arz edenlerin faktör fiyatı arttıkça satmak isteyecekleri miktarları gösterecektir.  Monopsonist satın alacağı tüm birimler (faktörler) için aynı fiyatı ödeyeceği için arz eğrisi aynı zamanda ortalama harcama eğrisiyle özdeş olacaktır.  MRP ile marjinal harcama eğrisinin kesiştiği noktada optimal ücret (W) ve işgücü (L) belirlenir. Elde edilen denge ücret oranı (W*) ve girdi kullanımı (L*) düzeyi tam rekabetçi düzeylerden (W c ) ve (L c ) daha düşüktür.

42 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 42 S L = Ortalama Harcama (AE) Marjinal Harcama (ME) D = MRP L Marjinal ve Ortalama Harcama Eğrileri Faktör miktarı Faktör fiyatı 0123465 5 10 15 20 w* = 13 L* wcwc LcLc C Karı max. Eden denge

43 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 43 Bir üretim faktörünün monopson gücü varsa, marjinal harcama (ME) eğrisi ortalama harcama eğrisinin üzerinde yer alır. Marjinal harcamalar neden S L den yüksektir? Çünkü: firma daha çok işçi çalıştırmak için teklif ettiği ücretleri yükselttiğinde firma tüm işçilere (eskilere de) yüksek ücret ödemek zorundadır.

44 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 44 Faktör Piyasalarında Monopson Gücü  Monopson Tek alıcıya Örnekler  Devlet  Askerler  Askeri araçlar-silahlar  Savaş uçakları  NASA  Astronotlar  Tek bir fabrikanın yer aldığı küçük kasaba

45 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 45 Faktör Piyasalarında Tekel Gücü  Faktör satın alanlar monopson gücüne sahip olacağı gibi, faktör arz edenler de tekel gücüne sahip olabilir.  En çok üzerinde durulan örnek güçlü işçi sendikalarının olduğu piyasalardır (endüstriler).

46 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 46 SLSL DLDL MR İşçi sendikası monopol konumundaysa, işçi istihdam eden firmaların emek talep eğrisi üzerinde bir noktayı seçer. Emek Arz Edenlerin Tekel Gücü İşçi sayısı İşçi Başına Ücret A L*L* w*w* Emek kiralayan L*, noktasında çalışacak işçi sayısını maksimize eder, bunu işçilerin w*.ücretiyle çalışacakları konusunda anlaşarak yapar.

47 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 47 Ekonomik Rant w1w1 L1L1 İşverenlerin rantını maksimum yapan emek miktarı L 1 Marjinal hasıla ile emek arzı eğrilerinin keşistikleri noktada belirlenmektedir. Burada sendika üyeleri w 1 kadar ücret almaktadır. SLSL DLDL MR Emek Arz Edenlerin Tekel Gücü istihdam Ücret A L2L2 w2w2 Eğer sendika toplam ücretleri maksimum yapmayı istiyorsa, L 2 üyesinin w 2 ücretle çalışmalarını sağlamalıdır, bu durumda sendikanın marjinal hasılası sıfır olacaktır L*L* w* Max rant MR=SL iken Max toplam ücret MR=0 iken Max istihdam ise SL=DL iken Elde ediliyor.

48 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 48  Ekonomik rant ve ücretleri kontrol etmenin temel belirleyicisi emek arzını kontrol etmekten geçmektedir. Faktör Piyasalarında Tekel Gücü

49 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 49  İşgücü istihdamına ilişkin iki sektörlü bir model  Sendikaların tekel gücü, ekonominin sendikalı olmayan kısmını da etkileyecektir. Faktör Piyasalarında Tekel Gücü

50 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 50 Sendikalı ve Sendikasız Kesimde Ücretin Belirlenmesi İşgücü miktarı Ücret DUDU D NU DLDL SLSL w* wUwU Tekelci sendika ücreti yükselttiğinde (w* dan w U,’e) bu sektörde istihdam  L U kadar azalır. Toplam emek arzının aynı kalması için, sendikasız kesimde Ücretlerin w* dan w NU. Düşmesi gerekir w NU D L =D u +D nu

51 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 51  İki Taraflı Tekel  Bir tekelin (sendika), monopsona (tek alıcıya) satış yaptığı piyasadır.  Faktör satıcısı işçi sendikası gibi bir tekel ise, satıcı marjinal ürün hasılatı eğrisi üzerinde kendi amacına en uygun noktayı seçecektir (MR=S L ). Tekel Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları

52 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 52 İki Taraflı Tekel Emek Ücret D L = MRP L MR 5 10 15 20 25 102040 S L = AE ME 25 19 Olası Ücretler wCwC Sendika: MR=S L max W Monopson: ME=D L Kar Max.

53 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 53 İki Taraflı Tekel Emek Ücret D L = MRP L MR 5 10 15 20 25 10 20 40 S L = (AE) ME 25 19 wCwC  Gözlemler  Sendikanın Amacı  MR = MC  (25 işçi ve w = $19/saat)  Sendika yokken denge  MRP = ME  (20 işçi ve w = $10/saat)

54 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 54 İki Taraflı Tekel  Tekel gücüne sahip bir sendika ile monopson olan işveren pazarlığa giriştiğinde, ücretler pazarlık sürecinin doğasına bağlı olacaktır.  Kim kazançlı çıkar?  Sendikanın grev yapma tehdidi mevcut şartlarda inandırıcı ise sendika kazançlı çıkar.  İşverenin sendika dışından işçi çalıştırabilme olanağı varsa işveren kazançlı çıkacaktır.  Eğer her ikisinin tehdidi inanılır ise (pazarlık güçleri eşitse) ücret w c olacaktır.

55 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 55  Açıklama  Sendikalar ödenen toplam ücretleri maksimize etmek yerine bireysel ücretleri maksimize etmeye kalkışırlar.  Firmaların nitelikli emek yerine sermaye ikame etme olanakları arttıkça sendikalı işçilere olan talep giderek daha esnek hale gelmektedir. Özel Kesimde Sendikalaşmanın Azalması

56 EKO 208 Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları Slayt 56 Son Haftaya Genel Denge ve Refah Ekonomisi


"EKO 208: Mikroiktisat 2 Ders 10 Faktör Piyasaları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları