Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI HOŞGELDİNİZ

2 BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI YENİ KASKO GENEL ŞARTLARINDAKİ ÖNEMLİ HUSUSLAR (1.04.2013)

3 2012 – SEKTÖR KASKO SONUÇLARI Toplam Araç Sayısı :16.867.000 Sigortalı Araç Sayısı : 4.777.000

4 2012 – SEKTÖR KASKO SONUÇLARI Otomobil Sayısı : 2.888.000 Kamyonet Sayısı : 1.140.000

5 TEMEL DEĞİŞİKLİKLER 1- POLİÇE ŞABLONU 2- SİGORTA KONUSU 3- SİGORTA KAPSAMI 4- EK SÖZLEŞME 5- TEMİNAT DIŞI ZARARLAR 6- SİGORTA BEDELİ 7- HASAR VE TAZMİNAT 8- PRİM ÖDEME / TEMERRÜT / CAYMA / FESİH

6 POLİÇE ŞABLONU

7 -2- 1- POLİÇE ŞABLONU Bölüm 1. ÜRÜN ADI : Genel Şartlarda belirlenen içeriğe uygun ürün adı verilir.(En az 16 punto) Bölüm 2. SÖZLEŞME TARAFLARI Sigorta Şirketi Unvanı :Sigortalı Adı/Unvanı: Adresi :Adresi: Acente Adı/Unvanı : Adresi: Levha Kayıt No: Düzenleyen Teknik Personel Adı Soyadı : Düzenleyen Teknik Personel Sicil No : Bölüm 3. SİGORTA KONUSU ARAÇ BİLGİLERİ Plaka: Motor No: Şasi No: Türü: Markası:

8 -3- 1- POLİÇE ŞABLONU Bölüm 4. TEMİNAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-)Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam Kasko ürünlerinde hangi riskler için teminat verildiği, 2-)Hasar durumunda sigortalının üzerinde kalacak tutara, varsa diğer muafiyetlere,(14 Punto) 3-) Prim tutarına taksitle ödeme durumunda taksit vade ve tutarlarına, 4-) Sigortacının sorumluluğunun prim veya poliçenin teslimiyle başlayacağı hususuna, 5-)Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup bu kısımda “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine, 6-)Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır ibaresine,

9 -4- 1- POLİÇE ŞABLONU 7-) Belli günler, belli mesafeler ve kişiler için teminat verildiyse bu husustaki bilgilere (14 punto) 8-) Hasar durumunda istenecek belgelere 9-)Hasar tarihi itibariyle rayiç değerin tespitinde esas alınacak referansa, 10-)Hasar tazmin yöntemine (onarım yerine tedarik/parçanın onarımı mümkün değilse tedarik v.b.), 11-) Tedarikin yapılacağı parça türüne (orjinal / eşdeğer parça), 12-) Onarımın sigortalının mı yoksa sigorta şirketinin mi belirleyeceği servis/tamirhanede yapılacağı hususuna, 14-) Yapılan indirim ya da zamlı prim uygulamasına ve bunların nedenlerine

10 -5- 1- POLİÇE ŞABLONU 15-) Kısmi hasarlarda sözleşmeyi fesih hakkına, 16-) Şirketin tahkim sistemine üye olup olmadığına, üye ise Sigorta Tahkim Komisyonu iletişim bilgilerine 17-) Sigortalının da eksper tayin edebileceği bilgisine, Varsa diğer hususlar ve özel şartlara, yer verilecektir. Bölüm 5. Diğer Hususlar

11 SİGORTA KONUSU VE TEMİNAT KAPSAMLARI

12 -6- 2- SİGORTA KONUSU A.1 Karayolunda kullanılan motorlu ve motorsuz kara araçları - römork – karavanlar - iş makineleri - lastik tekerlekli traktörlere, diğer zirai tarım makineleri ilave edildi. a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, b) Mevcut ile aynı ( Kullananın iradesi dışında ani ve harici etkiler ) c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketlere fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar ilave edildi. d) Mevcut ile aynı ( Yanma ) e) Mevcut ile aynı ( Çalınma )

13 -7- 2- SİGORTA KONUSU A.1 - Ürün isimleri 4 grup altında toplandı - Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür. Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu Genel Şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür. Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu Genel Şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz.

14 -8- 3- SİGORTA KAPSAMI A.3. Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede belirtilmeleri koşuluyla araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir.

15 -9- 4- EK SÖZLEŞME Yeni

16 -10- 5- TEMİNAT DIŞI ZARARLAR A.5. Mevcuttaki 2 maddesi Ek Sözleşme Maddelerine eklendi. Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması. İlave edildi. Yeni Mevcutta yer alan Eksik Sigorta ve Aşkın Sigorta maddeleri kaldırıldı.

17 SİGORTA BEDELİ

18 -11- 6- SİGORTA BEDELİ Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına alır. Yeni Tazminat hesabında rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas alınır. Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse TSRSB tarafından belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değer esas alınır.

19 -12- YENİ KLOZ Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın 3.3.2.2 maddesi gereğince aracın tam hasara uğraması halinde aracın hasar anındaki rayiç değeri, 3.3.2.4 maddesi gereğince aracın çalınması halinde çalınma günündeki rayiç değeri ödenir. Rayiç değerin tespiti konusunda taraflar aşağıdaki koşullarda mutabık kalmışlardır. Rayiç değer tespiti için aracın kilometresi, bakım durumu (paslanma, çürüme vb. emareler), geçmiş hasar verileri ve şase üzerinden yapılacak kontrol sonucu çıkacak araç tipi gözetilerek;  Eksper tarafından raporda belirtilen rayiç değer,  2.el satışı yapılan internet siteleri verileri  Yetkili servis ikinci el satış ve  İkinci-el galeri verilerinin ortalamasına göre tespit edilir. Yeni

20 -13- YENİ KLOZ Aracın standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar, Lpg, kasa vb. eklentiler poliçede ayrıca belirtilmeleri ve ayrıca teminat altına alınmaları şartıyla rayiç değer tespitinde değerlendirmeye alınır.

21 HASAR VE TAZMİNAT

22 -14- 7- HASAR VE TAZMİNAT B.1 Mevcutta yer alan B.1.1.6 ve B.1.1.8 maddeleri kaldırıldı Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bildirim ve sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmelerini sigortacıya bildirmek. B.3.Bildirim Sigortacı poliçe metninde muhtemel hasarlar için talep edeceği belgelere yer verir. Sigortacı hasar ihbarı üzerine üç iş günü içinde hak sahibine, poliçe metninde yer verdiği belgeler dışında talep ettiği belgeleri, yazılı veya taraflarca kararlaştırılan iletişim vasıtalarıyla bildirir.

23 -15- 7- HASAR VE TAZMİNAT Mevcutta yer alan B.3.2 Zararın Tespiti maddesine “Tayin edilecek sigorta eksperi vasıtasıyla tespit edilir” cümlesi ilave edildi ve Hakem Bilirkişi Tespiti bölümü kaldırıldı. TAZMİNATIN HESABI VE ÖDENMESİ Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir. Bu yönde bir belirleme olmazsa sigortalının tercih ettiği tazmin yöntemi, servis ve parça esas alınır. Yeni

24 -16- ORJİNAL – EŞDEĞER PARÇA ORANI % 97 % 3

25 -17- KASKO BRANŞI SERVİS DAĞILIMI % 39 % 61

26 -18- 7- HASAR VE TAZMİNAT YENİ KLOZ Sigortalı aracın hasara uğraması durumunda öncelikle zarar gören parça ve/veya parçaların onarımı yoluna gidilecektir. Onarımının mümkün olduğu tespit edilen parçalar özelliklerine ve türlerine göre sigorta şirketince anlaşma yapılmış parça onarım firmalarında onartılacaktır. Parça ve / veya parçaların onarılmasının mümkün olmadığı durumlarda ise hasarlı parçanın değişimi sağlanacaktır. Hasarlı parçanın değişiminde sigorta şirketi parça tedarik uygulaması yapacaktır. Servis veya tamirhaneler sigorta şirketinin sistemindeki parça fiyat ve iskontolarını kabullenmeleri şartıyla parçayı kendileri temin edebilirler. Akü, lastik, katalitik konvertör, egzoz vb. parçalarda ilgili parçanın hasar tutarı üzerinden azami % 50 olmak üzere Kıymet Kazanma Tenzili yapılacaktır. (Muafiyetler kısmına da ayrıca yazılacak) Yeni

27 -19- 7- HASAR VE TAZMİNAT YENİ KLOZ Sigortalı araca takılacak parça ve/veya parçalar 0 – 3 yaş arası araçlarda orijinal, 4 yaş ve üzeri araçlarda eşdeğer parça olacaktır. Tedarik yapılacak parça 01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ne uygun parça olacaktır. Orijinal Yedek Parça ve Eşdeğer Kalitede Yedek Parça tanımları aşağıdaki gibidir.

28 -20- 7- HASAR VE TAZMİNAT YENİ KLOZ Orijinal Yedek Parça Bir motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olan ve söz konusu motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçaların veya yedek parçaların üretiminde sağlayıcı tarafından getirilen spesifikasyonlara ve üretim standartlarına göre üretilmiş yedek parçalar anlamına gelmektedir. Aracın parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçalar da bu kapsamdadır. Bu parçaların, söz konusu aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve araç üreticisinin spesifikasyonlarına ve üretim standartlarına göre üretildiğinin parça üreticisi tarafından belgelendirilmesi halinde, aksi kanıtlanana kadar, orijinal yedek parça olduğu varsayılır.

29 -21- 7- HASAR VE TAZMİNAT YENİ KLOZ Eşdeğer Kalitede Yedek Parça Bir motorlu aracın montajında kullanılan parçalarla eşdeğer kalitede olduğu varsa mevzuat gereği aranan mecburi standartlara uygunluğunun üreticisi tarafından belgelendirilmesi gereken parçalardır. Cam Hasarlarında: Sigorta şirketi öncelikle kırılan camın onarımını yaptıracaktır. Onarımın mümkün olmadığı cam hasarlarında Sigorta Şirketinin anlaşmalı cam servisleri kullanılacak olup, bu servislerde eşdeğer cam takılacaktır. Camın anlaşmalı cam servislerinin dışında başka bir serviste takılması durumunda hasar tutarından % 20 muafiyet uygulanacaktır.

30 -22- 7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN HESABI Onarım masrafları ile ilgili bölümde; Aracın tam hasara uğraması halinde rayiç değerinin ödeneceği belirtiliyor. Aracın hasarlı haliyle sahibine terk edilmesine onay vermesi halinde, aracın riziko tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali arasındaki tutar sigortalıya ödenir. Sigortacı, sigortalıya bildirdiği sovtaj bedelini bildirimden itibaren 1 aylık süreyle sınırlı olarak garanti etmiş sayılır.

31 -23- 7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN ÖDENMESİ Sigortacı talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 işgünü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarını tespit edip sigortalıya ödemek zorundadır. Tazminat ödeme borcu her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olur.

32 -24- 7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN ÖDENMESİ İncelemeler hasar ihbarı üzerine üç ay içinde tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan veya bedelden mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak öder.

33 -25- 7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN ÖDENMESİ - ÇALINMA Çalınmış olan aracın 30 gün içinde bulunamaz ise; sigortalı durumu ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle, sigortacıya bildirir. Araç kayıtlarına çalınma durumunu gösteren şerh ve sair açıklamanın konduğunu ve aracın ilgili mevzuata göre devrine engel teşkil edebilecek kısıtlamaların bulunmadığını gösteren belgeler sigortacıya teslim edilir. Sigortacı bu genel şartlara göre tazminatı öder.

34 -26- 7- HASAR VE TAZMİNAT B.4. HASAR VE TAZMİNAT SONUÇLARI Rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Teminatın sona ermesi ile sigortacı primin tamamına hak kazanır. 4.2. Kısmi hasarlarda sigortacının sözleşmeyi feshi hakkı ve şartlara poliçede yer verilir. Sigortacı fesih hakkını bu genel şartlar uyarınca tazminatın ödenmesinden sonra kullanabilir. (Mevcutta fesih hakkı tazminat ödenmeden önce kullanılıyordu) Yeni

35 PRİM ÖDEME TEMERRÜT CAYMA FESİH

36 -27- 8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT - CAYMA - FESİH C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü  Peşinat ödenmedikçesigortacının sorumluluğu başlamaz Peşinat veya Taksitler Vadesinde ödenmediği takdirde ; Yeni

37 -28- 8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT - CAYMA - FESİH C.2. Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü – CAYMA – Önemli bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu takdirde; Yeni

38 -29- 8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT - CAYMA - FESİH C.3. Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları – FESİH - Rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşması ihtimalini öğrendiği takdirde ; Yeni

39


"BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları