Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI"— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI 03.04.2017
BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

2 YENİ KASKO GENEL ŞARTLARINDAKİ ÖNEMLİ HUSUSLAR (1.04.2013)
YENİ KASKO GENEL ŞARTLARINDAKİ ÖNEMLİ HUSUSLAR ( ) BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

3 2012 – SEKTÖR KASKO SONUÇLARI
2012 – SEKTÖR KASKO SONUÇLARI Toplam Araç Sayısı : Sigortalı Araç Sayısı : BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

4 2012 – SEKTÖR KASKO SONUÇLARI
2012 – SEKTÖR KASKO SONUÇLARI Otomobil Sayısı : Kamyonet Sayısı : BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

5 TEMEL DEĞİŞİKLİKLER 1- POLİÇE ŞABLONU 2- SİGORTA KONUSU
TEMEL DEĞİŞİKLİKLER 1- POLİÇE ŞABLONU 2- SİGORTA KONUSU 3- SİGORTA KAPSAMI 4- EK SÖZLEŞME 5- TEMİNAT DIŞI ZARARLAR 6- SİGORTA BEDELİ 7- HASAR VE TAZMİNAT 8- PRİM ÖDEME / TEMERRÜT / CAYMA / FESİH BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

6 POLİÇE ŞABLONU BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

7 1- POLİÇE ŞABLONU Bölüm 1. ÜRÜN ADI : Genel Şartlarda belirlenen içeriğe uygun ürün adı verilir.(En az 16 punto) Bölüm 2. SÖZLEŞME TARAFLARI Sigorta Şirketi Unvanı : Sigortalı Adı/Unvanı : Adresi : Adresi : Acente Adı/Unvanı : Adresi : Levha Kayıt No : Düzenleyen Teknik Personel Adı Soyadı : Düzenleyen Teknik Personel Sicil No : Bölüm 3. SİGORTA KONUSU ARAÇ BİLGİLERİ Plaka : Motor No : Şasi No : Türü : Markası : -2- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

8 1- POLİÇE ŞABLONU -3- Bölüm 4. TEMİNAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1- POLİÇE ŞABLONU Bölüm 4. TEMİNAT HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1-)Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam Kasko ürünlerinde hangi riskler için teminat verildiği, 2-)Hasar durumunda sigortalının üzerinde kalacak tutara, varsa diğer muafiyetlere,(14 Punto) 3-) Prim tutarına taksitle ödeme durumunda taksit vade ve tutarlarına, 4-) Sigortacının sorumluluğunun prim veya poliçenin teslimiyle başlayacağı hususuna, 5-)Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup bu kısımda “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına almıştır.” ibaresine, 6-)Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmayacaktır ibaresine, -3- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

9 1- POLİÇE ŞABLONU 7-) Belli günler, belli mesafeler ve kişiler için teminat verildiyse bu husustaki bilgilere (14 punto) 8-) Hasar durumunda istenecek belgelere 9-)Hasar tarihi itibariyle rayiç değerin tespitinde esas alınacak referansa, 10-)Hasar tazmin yöntemine (onarım yerine tedarik/parçanın onarımı mümkün değilse tedarik v.b.), 11-) Tedarikin yapılacağı parça türüne (orjinal / eşdeğer parça), 12-) Onarımın sigortalının mı yoksa sigorta şirketinin mi belirleyeceği servis/tamirhanede yapılacağı hususuna, 14-) Yapılan indirim ya da zamlı prim uygulamasına ve bunların nedenlerine -4- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

10 1- POLİÇE ŞABLONU -5- 15-) Kısmi hasarlarda sözleşmeyi fesih hakkına,
1- POLİÇE ŞABLONU 15-) Kısmi hasarlarda sözleşmeyi fesih hakkına, 16-) Şirketin tahkim sistemine üye olup olmadığına, üye ise Sigorta Tahkim Komisyonu iletişim bilgilerine 17-) Sigortalının da eksper tayin edebileceği bilgisine, Varsa diğer hususlar ve özel şartlara, yer verilecektir. Bölüm 5. Diğer Hususlar -5- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

11 SİGORTA KONUSU VE TEMİNAT KAPSAMLARI 03.04.2017
BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

12 2- SİGORTA KONUSU  A.1 Karayolunda kullanılan motorlu ve motorsuz kara araçları - römork – karavanlar - iş makineleri - lastik tekerlekli traktörlere, diğer zirai tarım makineleri ilave edildi. a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması, b) Mevcut ile aynı ( Kullananın iradesi dışında ani ve harici etkiler ) c) Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketlere fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar ilave edildi. d)  Mevcut ile aynı ( Yanma ) e)  Mevcut ile aynı ( Çalınma ) -6- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

13 2- SİGORTA KONUSU  A.1 - Ürün isimleri 4 grup altında toplandı - Dar Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür. Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı için teminatın verildiği üründür Genişletilmiş Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu Genel Şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek risklerden bir kısmı için teminatın verildiği üründür. Tam Kasko: Yukarıdaki teminat gruplarının tamamı ve bu Genel Şartlarda ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek tüm riskler için teminatın verildiği üründür. Sigorta teminatının kapsamına ilişkin olarak belirtilen ifadeler dışında ifade kullanılamaz. -7- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

14 3- SİGORTA KAPSAMI A.3. Poliçede belirtilen araç ve aracın üzerine fabrika çıkışında standart donanım olarak monte edilmiş her türlü ses, iletişim ve görüntü cihazları ile poliçede belirtilmeleri koşuluyla araçta standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar sigorta kapsamı içindedir. -8- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

15 4- EK SÖZLEŞME A.4. İlk 12 maddesi mevcut ile aynı.
4- EK SÖZLEŞME A.4.   İlk 12 maddesi mevcut ile aynı. Teminatlardan bazıları detaylandırılmış. Toprak kayması – Fırtına – Dolu – Yıldırım ilave edildi Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar, Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar, Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar.   Yeni Yeni Yeni -9- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

16 5- TEMİNAT DIŞI ZARARLAR
5- TEMİNAT DIŞI ZARARLAR A.5. Mevcuttaki 2 maddesi Ek Sözleşme Maddelerine eklendi. Zorunlu haller (tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma vb) hariç olmak üzere bu maddenin 5.4 ve 5.5 nolu bendlerdeki ihlaller nedeniyle, sürücünün kimliğinin tespit edilmesini engellemek için kaza yerinden ayrılması. İlave edildi. Yeni Mevcutta yer alan Eksik Sigorta ve Aşkın Sigorta maddeleri kaldırıldı. -10- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

17 SİGORTA BEDELİ BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

18 Yeni 6- SİGORTA BEDELİ Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar teminat altına alır. Tazminat hesabında rizikonun gerçekleşmesi anındaki rayiç değerleri esas alınır. Rayiç değer için esas alınacak referansa veya rayiç değeri belirleme yöntemine poliçede yer verilir. Bu yönde bir referans belirlenmemişse TSRSB tarafından belirlenerek ilan edilen riziko tarihi itibariyle geçerli rayiç değer esas alınır. -11- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

19 Eksper tarafından raporda belirtilen rayiç değer,
Yeni YENİ KLOZ Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın maddesi gereğince aracın tam hasara uğraması halinde aracın hasar anındaki rayiç değeri,  maddesi gereğince aracın çalınması halinde çalınma günündeki rayiç değeri ödenir. Rayiç değerin tespiti konusunda taraflar aşağıdaki koşullarda mutabık kalmışlardır. Rayiç değer tespiti için aracın kilometresi, bakım durumu (paslanma, çürüme vb. emareler), geçmiş hasar verileri ve şase üzerinden yapılacak kontrol sonucu çıkacak araç tipi gözetilerek; Eksper tarafından raporda belirtilen rayiç değer, 2.el satışı yapılan internet siteleri verileri Yetkili servis ikinci el satış ve İkinci-el galeri verilerinin ortalamasına göre tespit edilir. -12- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

20 Aracın standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında
YENİ KLOZ Aracın standardının dışında yer alan, fabrika çıkışında veya sonradan ilave edilmiş aksesuarlar, Lpg, kasa vb. eklentiler poliçede ayrıca belirtilmeleri ve ayrıca teminat altına alınmaları şartıyla rayiç değer tespitinde değerlendirmeye alınır. -13- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

21 HASAR VE TAZMİNAT BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

22 7- HASAR VE TAZMİNAT B.1 Mevcutta yer alan B ve B maddeleri kaldırıldı Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bildirim ve sigorta konusu ile ilgili başka sigorta sözleşmelerini sigortacıya bildirmek. B.3. Bildirim Sigortacı poliçe metninde muhtemel hasarlar için talep edeceği belgelere yer verir. Sigortacı hasar ihbarı üzerine üç iş günü içinde hak sahibine, poliçe metninde yer verdiği belgeler dışında talep ettiği belgeleri, yazılı veya taraflarca kararlaştırılan iletişim vasıtalarıyla bildirir. -14- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

23 7- HASAR VE TAZMİNAT Mevcutta yer alan B.3.2 Zararın Tespiti maddesine “Tayin edilecek sigorta eksperi vasıtasıyla tespit edilir” cümlesi ilave edildi ve Hakem Bilirkişi Tespiti bölümü kaldırıldı. Yeni TAZMİNATIN HESABI VE ÖDENMESİ Hasar tazmininin ne şekilde yapılacağı poliçede açıkça belirtilir. Onarım yapılacak olması halinde poliçede, onarımın şirketçe belirlenecek servislerde veya sigortalı tarafından belirlenecek servislerden hangisinde yapılacağı hususu açıkça yer alır. Ayrıca hasarın tazmininde orijinal parça veya eşdeğer gibi parça seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı belirtilir. Bu yönde bir belirleme olmazsa sigortalının tercih ettiği tazmin yöntemi, servis ve parça esas alınır. -15- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

24 ORJİNAL – EŞDEĞER PARÇA ORANI
ORJİNAL – EŞDEĞER PARÇA ORANI % 3 % 97 -16- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

25 KASKO BRANŞI SERVİS DAĞILIMI
KASKO BRANŞI SERVİS DAĞILIMI % 39 % 61 -17- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

26 7- HASAR VE TAZMİNAT YENİ KLOZ
7- HASAR VE TAZMİNAT Yeni YENİ KLOZ Sigortalı aracın hasara uğraması durumunda öncelikle zarar gören parça ve/veya parçaların onarımı yoluna gidilecektir. Onarımının mümkün olduğu tespit edilen parçalar özelliklerine ve türlerine göre sigorta şirketince anlaşma yapılmış parça onarım firmalarında onartılacaktır. Parça ve / veya parçaların onarılmasının mümkün olmadığı durumlarda ise hasarlı parçanın değişimi sağlanacaktır. Hasarlı parçanın değişiminde sigorta şirketi parça tedarik uygulaması yapacaktır. Servis veya tamirhaneler sigorta şirketinin sistemindeki parça fiyat ve iskontolarını kabullenmeleri şartıyla parçayı kendileri temin edebilirler. Akü, lastik, katalitik konvertör, egzoz vb. parçalarda ilgili parçanın hasar tutarı üzerinden azami % 50 olmak üzere Kıymet Kazanma Tenzili yapılacaktır. (Muafiyetler kısmına da ayrıca yazılacak) -18- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

27 7- HASAR VE TAZMİNAT YENİ KLOZ Sigortalı araca takılacak parça ve/veya parçalar 0 – 3 yaş arası araçlarda orijinal, 4 yaş ve üzeri araçlarda eşdeğer parça olacaktır. Tedarik yapılacak parça tarihinde yürürlüğe giren 2005/4 sayılı Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’ne uygun parça olacaktır. Orijinal Yedek Parça ve Eşdeğer Kalitede Yedek Parça tanımları aşağıdaki gibidir. -19- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

28 7- HASAR VE TAZMİNAT YENİ KLOZ Orijinal Yedek Parça
7- HASAR VE TAZMİNAT YENİ KLOZ Orijinal Yedek Parça Bir motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olan ve söz konusu motorlu aracın üretiminde veya montajında kullanılan parçaların veya yedek parçaların üretiminde sağlayıcı tarafından getirilen spesifikasyonlara ve üretim standartlarına göre üretilmiş yedek parçalar anlamına gelmektedir. Aracın parçaları ile aynı üretim bandında üretilen yedek parçalar da bu kapsamdadır. Bu parçaların, söz konusu aracın montajında kullanılan parçalarla aynı kalitede olduğunun ve araç üreticisinin spesifikasyonlarına ve üretim standartlarına göre üretildiğinin parça üreticisi tarafından belgelendirilmesi halinde, aksi kanıtlanana kadar, orijinal yedek parça olduğu varsayılır. -20- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

29 7- HASAR VE TAZMİNAT YENİ KLOZ Eşdeğer Kalitede Yedek Parça
7- HASAR VE TAZMİNAT YENİ KLOZ Eşdeğer Kalitede Yedek Parça Bir motorlu aracın montajında kullanılan parçalarla eşdeğer kalitede olduğu varsa mevzuat gereği aranan mecburi standartlara uygunluğunun üreticisi tarafından belgelendirilmesi gereken parçalardır.  Cam Hasarlarında: Sigorta şirketi öncelikle kırılan camın onarımını yaptıracaktır. Onarımın mümkün olmadığı cam hasarlarında Sigorta Şirketinin anlaşmalı cam servisleri kullanılacak olup, bu servislerde eşdeğer cam takılacaktır. Camın anlaşmalı cam servislerinin dışında başka bir serviste takılması durumunda hasar tutarından % 20 muafiyet uygulanacaktır. -21- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

30 7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN HESABI
7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN HESABI Onarım masrafları ile ilgili bölümde; Aracın tam hasara uğraması halinde rayiç değerinin ödeneceği belirtiliyor. Aracın hasarlı haliyle sahibine terk edilmesine onay vermesi halinde, aracın riziko tarihindeki rayiç değeri ile hasarlı hali arasındaki tutar sigortalıya ödenir. Sigortacı, sigortalıya bildirdiği sovtaj bedelini bildirimden itibaren 1 aylık süreyle sınırlı olarak garanti etmiş sayılır. -22- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

31 7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN ÖDENMESİ
7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN ÖDENMESİ Sigortacı talep ettiği belgelerin kendisine eksiksiz olarak verilmesi ve eksper raporunun tesliminden itibaren en geç 10 işgünü içinde Genel ve Özel Şartlar kapsamında gerekli incelemeleri tamamlamak ve ödemeye engel bir durumun bulunmaması halinde tazminat miktarını tespit edip sigortalıya ödemek zorundadır. Tazminat ödeme borcu her halde hasarın ihbarından itibaren 45 gün sonra muaccel olur. -23- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

32 7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN ÖDENMESİ
7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN ÖDENMESİ İncelemeler hasar ihbarı üzerine üç ay içinde tamamlanamamışsa; sigortacı, tazminattan veya bedelden mahsup edilmek üzere, tarafların mutabakatı veya anlaşmazlık hâlinde mahkemece yaptırılacak ön ekspertiz sonucuna göre süratle tespit edilecek hasar miktarının en az yüzde ellisini avans olarak öder. -24- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

33 7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN ÖDENMESİ - ÇALINMA
7- HASAR VE TAZMİNAT TAZMİNATIN ÖDENMESİ - ÇALINMA Çalınmış olan aracın 30 gün içinde bulunamaz ise; sigortalı durumu ilgili makamlara başvurduğunu belgelemek suretiyle, sigortacıya bildirir. Araç kayıtlarına çalınma durumunu gösteren şerh ve sair açıklamanın konduğunu ve aracın ilgili mevzuata göre devrine engel teşkil edebilecek kısıtlamaların bulunmadığını gösteren belgeler sigortacıya teslim edilir. Sigortacı bu genel şartlara göre tazminatı öder. -25- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

34 7- HASAR VE TAZMİNAT B.4. HASAR VE TAZMİNAT SONUÇLARI
7- HASAR VE TAZMİNAT B.4. HASAR VE TAZMİNAT SONUÇLARI Rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer.   Teminatın sona ermesi ile sigortacı primin tamamına hak kazanır. 4.2. Kısmi hasarlarda sigortacının sözleşmeyi feshi hakkı ve şartlara poliçede yer verilir. Sigortacı fesih hakkını bu genel şartlar uyarınca tazminatın ödenmesinden sonra kullanabilir. (Mevcutta fesih hakkı tazminat ödenmeden önce kullanılıyordu) Yeni Yeni -26- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

35 PRİM ÖDEME TEMERRÜT CAYMA
PRİM ÖDEME TEMERRÜT CAYMA FESİH BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

36 8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT - CAYMA - FESİH
8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT CAYMA - FESİH C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortacının Sorumluluğunun Başlaması ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü Peşinat ödenmedikçesigortacının sorumluluğu başlamaz Peşinat veya Taksitler Vadesinde ödenmediği takdirde ; Yeni -27- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

37 8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT - CAYMA - FESİH
8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT CAYMA - FESİH C.2. Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sözleşme Yapıldığı Sırada Beyan Yükümlülüğü – CAYMA – Önemli bir husus bildirilmemiş veya yanlış bildirilmiş olduğu takdirde; Yeni -28- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

38 8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT - CAYMA - FESİH
8- PRİM ÖDEME - TEMERRÜT CAYMA - FESİH C.3. Sigortalı ve/veya Sigorta Ettirenin Sigorta Süresi İçinde İhbar Yükümlülüğü ve Sonuçları – FESİH - Rizikonun gerçekleşmesi veya mevcut durumun ağırlaşması ihtimalini öğrendiği takdirde ; Yeni -29- BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI

39 MUHTEMEL KASKO ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
MUHTEMEL KASKO ÜRÜN ÇEŞİTLERİ ORJINAL EŞDEĞER ANLAŞMALI SERVİS ANLAŞMASIZ SERVİS DAR X KASKO GENİŞLETİLMİŞ KASKO TAM KASKO BİREYSEL SİGORTALAR DEPARTMANI


"HOŞGELDİNİZ BİREYSEL SİGORTALAR / HASAR DEPARTMANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları