Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

03.07.2014. ÜRÜN TEMİNAT KAPSAMI NEDİR ? Çocuğun ebeveyni olarak poliçede adı geçen sigortalının (anne ve/veya baba) poliçe tanziminden itibaren 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "03.07.2014. ÜRÜN TEMİNAT KAPSAMI NEDİR ? Çocuğun ebeveyni olarak poliçede adı geçen sigortalının (anne ve/veya baba) poliçe tanziminden itibaren 1."— Sunum transkripti:

1 03.07.2014

2

3

4 ÜRÜN TEMİNAT KAPSAMI NEDİR ? Çocuğun ebeveyni olarak poliçede adı geçen sigortalının (anne ve/veya baba) poliçe tanziminden itibaren 1 yıl içinde kaza sonucu yaşam kaybına uğraması ya da daimi sakat kalması durumunda seçilen teminat limiti kadar tazminat tutarı yine poliçede lehdar olarak gösterilen çocuklara eğitiminin devamı amacıyla ödenir. Çocukların 18 yaşından küçük olmaları durumunda tazminat ödemesi vasisine yapılır.

5 KİMLER YAPTIRMALI ? Çocuk okutan, çocuğunun eğitim sürecini garanti altına almak isteyen sorumluluk sahibi ebeveynler…

6 NEDEN ALINMALI ? Anne ve / veya babanın herhangi bir kaza neticesinde vefat veya kalıcı sakatlığa maruz kalması durumunda çocuğun eğitiminin yarım kalmaması, mevcut eğitimini sürdürebilmesi...

7 POLİÇE KİMİN ADINA DÜZENLENİR ? Sadece anne veya baba adına ya da anne ve baba adına aynı poliçede birlikte düzenlenebilir. Her çocuk için ayrı poliçe alınması gerekmemektedir. Aynı poliçede 3 çocuğa kadar sigortalanabilme imkanı vardır. İkinci ve sonrasındaki çocuklar için alınacak poliçelerde ve hem anne hem babanın birlikte sigortalandığı poliçelerde indirim uygulanır.

8 SİGORTANIN SÜRESİ NEDİR ? Sigorta süresi en az 1, en fazla 8 yıl olmakla beraber çocuğun kalan eğitim süresine ve yaşına göre belirlenir.

9 YAŞ SINIRI VAR MIDIR ? Sigortalı ebeveyn yaşı 18 – 65, çocuk yaşı ise 6 – 25 yaş arasında olmalıdır.

10 Plan 1 •Vefat •Sürekli Sakatlık •Gelir Desteği •7/24 Yardım Plan 2 •Vefat •Sürekli Sakatlık •Gelir Desteği •Bireysel Borç •7/24 Yardım Plan 3 •Vefat •Sürekli Sakatlık •Gelir Desteği •Bireysel Borç •İşsizlik/İflas •7/24 Yardım 5.00010.00015.00020.00030.00040.000 ÜRÜN TEMİNAT PLANLARI NELERDİR ?

11 Hedef Kitle -> Devlet Okulları, Dersaneler, Çocuğu olan beyaz yakalılar, Özel Okullar Sigortalı Yaşı:  Çocuk : 6 – 25 yaş arası  Ebeveyn : 18 - 65 yaş arası Sigortalı Yaşı:  Çocuk : 6 – 25 yaş arası  Ebeveyn : 18 - 65 yaş arası ÜRÜN AVANTAJLARI NEDİR ve HEDEF KİTLESİNİ KİMLER OLUŞTURUR ?

12 ÜRÜN TEMİNATLARI NELERDİR ? KAZA SONUCU VEFAT TEMİNATI İş bu poliçe ile temin edilen bir kaza; Sigortalının ve/veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigortacı poliçede toplam eğitim süresine göre belirlenen sigorta bedelini yine poliçede lehdar olarak gösterilen çocuklara tek seferde ödeyecektir. Çocukların 18 yaşından küçük olmaları durumunda tazminat ödemesi vasisine yapılacaktır. KAZA SONUCU SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI İş bu poliçe ile temin edilen bir kaza; Sigortalının ve/veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 sene zarfında bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda, sigortacı poliçede toplam eğitim süresine göre belirlenen sigorta bedelini sigortalının ve/veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin tek seferde ödeyecektir. BİREYSEL BORÇ TEMİNATI Sigortalının veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu vefatı veya sürekli sakat kalması durumu- sigortalının ve poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu birlikte vefatı veya sürekli sakat kalması veya birinin vefatı diğerinin sakat kalması durumunda, kaza tarihinde her ikisinin mevcut olan kredi kartlarına ait borç bakiyesi ve/veya almış olduğu/oldukları banka kredisinin bakiye borcu poliçede belirtilen azami limit dahilinde bir defaya mahsus olmak üzere ödenir. Senet, çek v.b. kıymetli evraklar kapsamında yer alan edimler teminat haricidir.

13 ÜRÜN TEMİNATLARI NELERDİR ? GELİR DESTEĞİ TEMİNATI Sigortalının veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu vefatı veya sürekli sakat kalması durumu- sigortalının ve poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu birlikte vefatı veya sürekli sakat kalması veya birinin vefatı diğerinin sakat kalması durumunda, poliçede lehdar olarak belirtilen çocuk ve/veya çocuklara gelir desteği tazminatı, poliçede belirtilen limitler dahilinde ve yine poliçede belirtilen tazminat süresi hesaplanarak ödenecektir. Ödenecek tazminat bedeli, mağduriyetin yaşandığı tarihten itibaren poliçede lehdar olarak belirtilen çocuk ve/veya çocukların azami 25 yaşına kadar (26 yaşından gün almamak kaydıyla ) aylık olarak hesap edilerek tek seferde kendilerine ödenecektir. İŞTEN ÇIKARILMA / İFLAS TEMİNATI Sigortalının veya poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu vefatı veya sürekli sakat kalması durumu- sigortalının ve poliçede ayrıca belirtilmiş ise diğer ebeveynin kaza sonucu birlikte vefatı veya sürekli sakat kalması veya birinin vefatı diğerinin sakat kalması durumunda, çalıştığı kurumdaki iş akdinin sakatlığı nedeniyle feshi ve başka bir iş yerinde çalışmamak kaydıyla veya kendisinin sahibi/ortağı olduğu şirketin iflası sonucu işini kaybetmesi halinde poliçede belirtilen tutarı azami 6 ay süre ile hesap edilerek kendisine tek seferde ödeme yapılır. Poliçenin ilk sayfasında belirtilen limitler maksimum limitler olup, işten çıkarılma/iflas tazminatı hesabı yapılırken SGK’dan alınacak olan gelir belgesi tazminat hesabına esas teşkil edecektir. SOMPO JAPAN 7/24 YARDIM HİZMETİ Sompo Japan 7/24 Yardım hizmeti sadece poliçenin düzenlendiği 1 yıllık süre için geçerlidir.

14 SOMPO JAPAN 7/24 YARDIM HİZMETLERİ

15 ÖRNEK PRİM ÇALIŞMASI (SİGORTALI 1 / ÇOCUK SAYISI 1 / EĞİTİM YILI 8) ÖRNEK PRİM ÇALIŞMASI (SİGORTALI 1 / ÇOCUK SAYISI 1 / EĞİTİM YILI 8) KAZA SONUCU VEFAT & SÜR.SAK. BİREYSEL BORÇ İŞTEN ÇIKARILMA VE İFLAS GELİR DESTEĞİ (AYLIK) SJ 7/24 YARDIM HİZMETİ √ √√

16


"03.07.2014. ÜRÜN TEMİNAT KAPSAMI NEDİR ? Çocuğun ebeveyni olarak poliçede adı geçen sigortalının (anne ve/veya baba) poliçe tanziminden itibaren 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları