Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÜNCEL MEVZUATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 04.EKİM .2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÜNCEL MEVZUATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 04.EKİM .2008."— Sunum transkripti:

1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÜNCEL MEVZUATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
04.EKİM .2008

2 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Yeni dönemde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun "sigortalı sayılanlar" başlıklı 4. maddesine göre SSK’lılar 4/a BAĞKUR’ lular 4/b Emekli sandığına tabi olanlar 4/c olarak tanımlanacaklar

3 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
İŞYERİ TESCİLİ VE İŞYERİ BİLDİRGESİ İşyeri bildirgelerin e-bildirge şeklinde verilmesi uygulaması başlatılmıştır. SİGORTALI ÇALIŞTIRILMAMASI İşverenler sigortalı çalıştırmadıkları takdirde bu hususu sigortaya çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren on beş gün içinde kuruma bildirmek ile yükümlüdür.

4 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞANLARIN SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNİN E-SİGORTA YOLUYLA BİLDİRİLMESİ 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıları çalıştıran işverenlerden aylık prim ve hizmet belgesini zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla verenler; 1) 01/11/2008 tarihinden itibaren sigortalı tekrar işe giriş bildirgesini, 2) 01/12/2008 tarihinden itibaren ise sigortalı ilk işe giriş bildirgesini Zorunlu olarak e-Sigorta yoluyla internet üzerinden vereceklerdir.

5 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta yoluyla bildirme zorunluluğu olmayan işverenler sigortalı ilk ve tekrar sigortalı işe giriş bildirgesini kağıt ortamında Kuruma verebilecekleri gibi e-Sigorta yoluyla da Kuruma bildirileceklerdir

6 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
AYLIK PRIM VE HIZMET BELGELERININ KURUMA VERILME ŞEKLI VE SÜRESI 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran; - Özel nitelikteki işyeri işverenleri, cari aya ilişkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, kuruma verecekler bu bildirgelere ilişkin ödemeleri de daha önce olduğu gibi ayın son gününe kadar ödeyeceklerdir.

7 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
ÖRNEK 1- Özel sektör işverenlerince 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 23/11/2008 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle en geç 24/11/2008 Pazartesi gününe kadar, 2008/Kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin ise en geç 23/12/2008 Salı gününe kadar Kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

8 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (SSK İşlem Yönetmeliği 26.Madde) Mevcut uygulamaya ek olarak ayrıca örneği SGK tarafından hazırlanan sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilecek. Sigortalılığın sona ermesine ilişkin bildirimlerin sigortalı işten ayrılış bildirgesiyle sigortalılığın sona ermesini takip eden on gün içinde e-sigorta ile yapılması gerekecek Ancak, on günlük süre dolmadan aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş ise ayrıca sigortalı işten ayrılış bildirgesi verilmeyecek.

9 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
İstihdamı Teşvik için Sigorta Primlerinde %5 Puanlık indirim 01.Ekim.2008 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanun kapsamındaki özel sektör işverenlerinin istihdam ettikleri işçilerin SSP işveren hisselerinin %5’lık kısmı hazine tarafından karşılanacak

10 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Anonim şirket ortaklarından kurucu ortak olarak Bağ-kur sigortalılıkları devam edenler tarihinden itibaren altı ay içinde yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları devam ettirilecek aksi takdirde sona erdirilecektir. Nakil intikal ve devir işlemleri Yeni işverenin işi veya işyerini devir aldığı tarihi takip eden 10 gün içinde intikallerde ölüm tarihinden itibaren üç ay içinde İhaleli işlerde ihale makamı 15 gün içinde ihaleyi üstleneni bildirecek

11 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
BAĞ-KUR kapsamında emeklililerin tümü, aylıklarının yüzde 12’si oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyecekler. Bu oran , 2009’da %13, 2010’da %14 ve 2015’den itibaren yüzde %15 olacak. Emekli olduktan sonra sigorta kapsamında yeniden çalışanların daha önce ödemekte oldukları primi tutarı 30 iken bu prim oranları, yüzde 31 ile 36,5 arasında değişecek

12 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Prim ödemelerinde %4 oranında “erken ödeme indirim” adı altında yeni bir uygulama başlıyor.(Ticari serbest meslek.şirket ort.muhtarlar ve vergiden muaf esnaf için)

13 SGK YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER
Önçeki uygulamada sağlık hizmetlerinden yaralanma için SSK’da sigortalı için 90 gün, ailesi için 120 Gün, Bağ-Kur’da ilk tescilde 240 gün sonraki dönemde 120 gün hastalık sigortasından prim ödeme şartı aranırken bu süre 30 güne düşürülüyor. İşten ayrılan sigortalılar, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın 6 ay süreyle sağlık hizmetlerinden yararlanabilirken bu süre 90 gün ile sınırlı olacak

14 Katılımlarınızdan Dolayı Teşekkür ederiz.
Malatya SMMM Odası Yönetim Kurulu adına Mustafa Bahadır ALTAŞ BAŞKAN


"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GÜNCEL MEVZUATA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 04.EKİM .2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları