Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Uygulama sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Uygulama sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar"— Sunum transkripti:

1 Uygulama sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar
Ay ve Gün yazılacak Yatırımcı (çiftçinin) adı soyadı UYGULAMA SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, bir taraftan (bundan sonra YATIRIMCI olarak anılacaktır.) ve diğer taraftan bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında yılının ayının gününde akdedilmiştir. 1. Yüklenici ekli Teknik Şartnamede teknik özellikleri, teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan makine ve ekipmanı işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adresteki yatırımcıya teslim edecektir. 2. Satın alınacak Makine ve Ekipman, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname’de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır. Satın alınacak Makine ve Ekipmanın tanımı: 3. Yüklenici bu Sözleşme ile satın alınacak Makine ve Ekipmanları Teknik Şartname’de istenen koşullarda, belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde yatırımcı tarafından belirtilecek adres veya adreslere montajını yapılmış vaziyette teslim edecektir. 4. Madde 2’de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak Malların toplam satın alma bedeli KDV ve varsa ÖTV hariç yazı ve rakam ile) TL’dir. Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. 5. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Makine ve Ekipmanın tamamının teslim edilmesini müteakiben, yatırımcı tarafından Teknik Şartnameye uygunluğu kontrol edilecektir. Makine ve ekipmanların Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşılamadığı durumda her türlü eksiklik Yüklenici tarafından giderilecek 6. Aşağıda belirtilen yatırımcıya ve yükleniciye ait adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır. 6.1 Yatırımcı: Yatırımcının(Çiftçinin) adı/ unvanı ve adresi 6.2 Yüklenici: Yüklenici adı/ unvanı ve adresi(Makine-ekipmanın alınacağı FİRMA/KOOPERATİF/BİRLİK vs.) 7. KDV ve varsa ÖTV’nin tamamı yatırımcı tarafından ödenecektir. 8. Satın alınacak Makine ve Ekipmana ait uygulama rehberinde belirtilen teknik belgeler uygulama sözleşmesi ekinde yüklenici tarafından verilecektir. 9. Sözleşmede geçerli dil Türkçe’dir. 10. Vadeli mal alımlarında, yatırımcının ilgili bankadaki hesabına ödemesi yapılan %50 makine ve ekipman hibe miktarı, bankaya yatırılma tarihinden itibaren en geç 10(on) gün içerisinde yatırımcı yükleniciye ödeyecektir. Hesaptan yapılacak kanuni kesintiler (stopaj vb) yükleniciye yansıtılmayacaktır. 11. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde GİRESUN Mahkemeleri yetkilidir. 12. Eki: Teknik Şartname 2-Yüklenici belgesi(ayrıntılı yazılmalıdır.) İşbu Sözleşme tarafların rızası ile ..…/…/ tarihinde müştereken imzalanmıştır. YÜKLENİCİ YATIRIMCI Makine-ekipmanın alınacağı Yatırımcının(Çiftçinin) FİRMA/KOOPERATİF/BİRLİK vs Adı Soyadı Makine-ekipmanın alınacağı FİRMA/KOOPERATİF/BİRLİK vs. Hibe Sözleşmesindeki Matbu Proje numarası yazılacak Makine-ekipmanın cinsi yazılacak -Motorlu Tırpan -El traktörü -Çayır biçme mak. Arıcılık malzemesi v.s. Ay ve Gün yazılacak

2 Uygulama sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar
Yatırımcı (çiftçinin) adı soyadı Makine-ekipmanın alınacağı FİRMA/KOOPERATİF/BİRLİK vs. GİRESUN İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE ………………………………….’ne ait Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Makine ve Ekipman Alımları Kapsamında …………………………..Proje Numaralı …………………………………………. Alımı işi için………………………. Yüklenici firma ile ekteki uygulama sözleşmesini imzaladık. Malın alımı için onay verilmesi hususunu; Bilgilerinize arz ederim. …/…../2014 Eki: 1- Uygulama sözleşmesi 2- Yüklenici belgesi (ayrıntılı yazılmalı) yılı Uygulama Rehberinde geçen satın alma aşamasında istenecek belgeler (Deney raporu, CE uygunluk beyanı, Teknik şartname v.b.) YATIRIMCI Ad Soyadı/unvanı Makine-ekipmanın cinsi yazılacak -Motorlu Tırpan -El traktörü -Çayır biçme mak. Arıcılık malzemesi v.s. Hibe Sözleşmesindeki Matbu Proje numarası yazılacak Ay ve Gün yazılacak Yüklenici Belgesi; 1) Üretim yapan veya ithalat yapan firma yüklenici ise, Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış oda sicil kaydı (2014 tarihli) 2) Bayi olarak satış yapan yüklenicilerden bayilik belgesi (İmalatçı veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş 2014 tarihli) 3) Küçük esnaf için ,esnaf ve sanatkarlar odasından alınmış 2014 yılına ait sicil kaydı 4) Yüklenici vasıflarına sahip kooperatifler ve birlik üyelerinden sadece tüzel kişiliği gösterecek resmi belge istenecektir. 5) Pülverizatör yüklenicilerinin, Zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kişiler olması gerekir. ***Yüklenici bu belgelerden birini bu bölüme yazmalı ve dilekçe ekinde Müdürlüğümüze vermelidir.


"Uygulama sözleşmesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları