Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EFET GENEL ANLAŞMASI (ELEKTRİK) ÜZERİNDE TARTIŞMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EFET GENEL ANLAŞMASI (ELEKTRİK) ÜZERİNDE TARTIŞMALAR"— Sunum transkripti:

1 EFET GENEL ANLAŞMASI (ELEKTRİK) ÜZERİNDE TARTIŞMALAR
Av. Değer Boden Akalın BODEN HUKUK BÜROSU Nisan 2011

2 EFET GENEL ANLAŞMASI (ELEKTRİK) ÜZERİNDE TARTIŞMALAR
Genel Olarak EFET Anlaşması EFET Anlaşması’nın Elektrik Piyasası Mevzuatına Göre Konumlandırılması Piyasadaki Elektrik Ticareti Anlaşmalarından Farkları ve Önemli Hükümleri Türkiye Özelinde Önerilen Değişiklikler, Seçim Listesi ve Münferit Sözleşmeler Tartışmalar

3 Genel Olarak EFET Anlaşması (Elektrik)
Çerçeve Anlaşma Standartlaştırma Seçim Listesi (Election Sheet) ile Taraflar arasındaki müzakere ile belirlenen ek hükümler ve alternatif hükümler Münferit Sözleşmeler (Individual Contracts): ücret, satılan elektrik miktarı vb. Mahsuplaşma (seçimlik hak) Fiziki teslim

4 EFET Anlaşması’nın Elektrik Piyasası Mevzuatına Göre Konumlandırılması
Sınır ötesi elektrik ticareti Şirket kurma zorunluluğu Toptan satış lisansı alma zorunluluğu (ithalat/ihracat izni içerir) Ülke içi elektrik ticareti (ikili anlaşma)

5 Piyasadaki Elektrik Ticareti Anlaşmalarından Farkları ve Önemli Hükümleri
Uzun vadeli çerçeve anlaşma ve elektrik satışlarına ilişkin münferit anlaşmalardan oluşması Münferit anlaşmalara ilişkin ödemelerde mahsuplaşma (Madde 13.3) Erken Fesih ve Fesih Bedeli (Madde 10.3, Madde 11.1) (close-out netting) Garanti ve İfa Teminatı (Madde 16, Madde 17) Teslimin (bildirim yükümlülüğünün) Ertelenmesi (Madde 9) Beyan ve Taahhütler (seçimlik hak) Mücbir sebep (teslim ve kabul odaklı)

6 Türkiye Özelinde Önerilen Değişiklikler, Seçim Listesi ve Münferit Sözleşmeler
Madde 2.4 Seçim Listesi’nde Saat diliminin seçilmesi Madde 3.1 Genel Sözleşme’ye «Aksi Taraflarca Seçim Listesi’nde kararlaştırılmadıkça» ibaresinin eklenmesi ve Seçim Listesi’nde Madde 3.1 ile ilgili olarak Münferit Sözleşmeler’in yazılı yapılacağı seçimlik hakkının eklenmesi (ayrıca Yazılı Onay’ların teasinin de yazılı sözleşme teşkil edeceğinin belirtilmesi) ve bu ihtimalin seçilmesi (Aşağıda tartışmalar kısmında detaylı olarak tartışılacaktır) Ek 1’de Genel Sözleşme’de Şebeke İşletmecisi (Network Operator) tanımının Piyasa İşletmecisi’ni kapsayacak şekilde genişletilmesi

7 Türkiye Özelinde Önerilen Değişiklikler, Seçim Listesi ve Münferit Sözleşmeler
Madde 4 Münferit Sözleşme’de PMUM’a yapılan bildirim miktarı ile Sözleşme Miktarı arasında uyuşmazlık olması durumunda Sözleşme Miktarı’nın esas alınacağının belirtilmesi Madde 8 Münferit Sözleşme’de piyasa fiyatı olarak kabul edilecek referans fiyatın belirlenmesi: (i) sistem marjinal fiyatı; (ii) sistem gün öncesi fiyatı; (iii) sistem marjinal fiyatı ve sistem gün öncesi fiyatının ortalaması veya (iv) sistem marjinal fiyatı ve sistem gün öncesi fiyatından yüksek olan fiyat

8 Türkiye Özelinde Önerilen Değişiklikler, Seçim Listesi ve Münferit Sözleşmeler
Madde 13.1 Seçim Listesi’ne KISIM İKİ altında standart bir faturalama tarihi eklenmesi Madde 13.2 ve 13.3 Genel Sözleşme’de para biriminin TL olarak değiştirilmesi; Seçim Listesi’nde Euro olarak seçim yapabilme olanağının sağlanması Madde 14.4 Genel Sözleşme’den çıkartılabilecektir (Aşağıda tartışmalar kısmında detaylı olarak tartışılacaktır) Madde 17.2 Genel Sözleşme’deki Alman hukukuna yapılan atıflar Türk hukukuna uygun hale getirilecektir Madde 21.1 (g) ve (l) bentleri Genel Sözleşme’den çıkartılabilecektir (Aşağıda tartışmalar kısmında detaylı olarak tartışılacaktır) Madde 22 Seçim Listesi’nde Türk hukuku ve Türkiye’de teşkil edecek bir hakem mekanizmasının seçilmesi (Aşağıda tartışmalar kısmında detaylı olarak tartışılacaktır)

9 Türkiye Özelinde Önerilen Değişiklikler, Seçim Listesi ve Münferit Sözleşmeler
Madde Genel Sözleşme’ye «Seçim Listesi’nde uygulanmayacağı belirtilmediği sürece» ibaresinin eklenmesi ve Seçim Listesi’nde Madde 23.1 hükmünün uygulanmayacağı alternatifinin seçilmesi (Aşağıda tartışmalar kısmında detaylı olarak tartışılacaktır) Madde 23.2 Seçim Listesi’ne KISIM İKİ altında ihbar ve ihtarların TTK Madde 20 (3)’e uygun olarak yapılması hususunda madde eklenmesi Seçim Listesi’nde KISIM İKİ altında iki Türk şirketi arasında yapılacak sözleşmelerde «Türkçe’nin bağlayıcı olduğu»na ilişkin hüküm eklenmesi

10 Tartışmalar Türk hukukunda senet ile ispat kuralı/delil sözleşmesi/elektronik imza PMUM’a yapılan bildirimlerdeki hatalar Piyasa fiyatı olarak kabul edilecek referans fiyatı Anlaşmanın serbest tüketiciler ile olan elektrik satışlarında kullanılıp kullanılamayacağı hususu Garanti ve teminatlar Uygulanacak hukuk/yetkili mahkeme

11 Meşrutiyet Cad. No. 98/10 Beyoğlu/İstanbul www. boden-law
Meşrutiyet Cad. No. 98/10 Beyoğlu/İstanbul T (90) (212) F (90) (212)


"EFET GENEL ANLAŞMASI (ELEKTRİK) ÜZERİNDE TARTIŞMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları