Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Rev.1.0 - 2008© Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2008 1 Soru Konferansı ® Ne Beklenmeli? Ne Beklenmemeli? Ne / Nasıl Yapılıyor?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Rev.1.0 - 2008© Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2008 1 Soru Konferansı ® Ne Beklenmeli? Ne Beklenmemeli? Ne / Nasıl Yapılıyor?"— Sunum transkripti:

1 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, Soru Konferansı ® Ne Beklenmeli? Ne Beklenmemeli? Ne / Nasıl Yapılıyor?

2 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, Önce bir soru: Bir müzakerenin başarılı olabilmesi için olmazsa-olmaz 2 koşul neler olabilir? Koşul 1: Ne istediğini bilmek. Koşul 2: İsteğinin arkasında yeterli güç bulundurmak.

3 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, Bir soru ve bir cevap daha: “İsteğinin arkasındaki güç” deyimi daha açıkça ne demek? İsteklerinin yerine getirilmesini zorlayabilecek “koz”lar demektir. (Koz konusuna bir diğer sunumda geniş olarak değinilecek)

4 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, Peki, en vazgeçilemez koz hangisidir? Müzakere edecek olanların temsil ettikleri paydaşların, müzakerelerde kullanılacak fikirler çevresinde “uzlaşı içinde olmaları” kozudur. Aksi halde müzakereciler sadece kendi şahsi fikirlerini savunabilirler; bu zayıf kozun kazanma şansı ise yoktur. Tabii ki daha da iyisi, bu uzlaşılmış fikirlerin başka kozlarla da destekleniyor olmasıdır.

5 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, Ama, “Uzlaşılmış Fikirlere Sahip Olmak” Pek Kolay Sağlanamaz! o O halde, herhangi bir müzakereden hemen önce bu sorun çözülmeli. o Peki ama nasıl? o İç Uzlaşma, önündeki engelleri kaldırarak sağlanabilir. o En önemli engel, “fikirlerin sahiplenilmesi” (snap- on) olarak adlandırılabilecek olgudur.

6 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, Fikirler sahiplenilir, çünkü: o Çok sayıda seçenek arasında kararsızlık korkusunu yener, o Her fikir bir kimliktir ve de bedavadır, o Fikirsizlik toplumda yadırganır, o Her insan, rol model olarak benimsediği kişilerin fikirlerini de benimsemek eğilimindedir, o Sahiplenen, sahiplendiği fikri destekleyecek kanıt üretmek, bulmak, görmek eğilimindedir, o Sahiplenilen fikir kısa süre içinde ona uymayanları süzüp atan bir filtreye dönüşür; o fikir kişinin paradigmasının bir parçası haline gelir, o Fikir ile sahibinin yaşamı arasında bir paralellik oluşur, o İnsanlar, fikirsizlik durumundaki merak ve üretkenliği -çoğunlukla- deneyimlememiş olabilirler.

7 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, Bir fikrin parçaları! Fikir = içindeki kavramlara yüklenen anlamlar + istenen / istenmeyenler + özlem / beklenti /korkular + cevabı aranan sorular + bağlantılı diğer fikirlerin (ideoloji, inanç vb) benimsenmesini zorunlu kıldığı başka fikirler ilh.

8 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, doğrudan Sonuç: Her biri bu türlü parçalardan oluşan fikirlerin doğrudan uzlaşması mümkün müdür? (hayır) Uzlaşma bir teknolojidir!

9 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, (Genel olarak) Değişik fikirleri uzlaştırmaya çalışmak yerine, onları oluşturan parçalar arasında benzerlikler aramak daha doğrudur. o Kıbrıs sorunu konusunda herkesin farklı genişlik / derinlikte bilgileri var, o Bunlardan bir sentez yapmak çok güçtür, o Bu bilgiler aslında küçük parçalardan oluşur; bunlar küçük, nisbeten daha basit soruların cevaplarıdır, o İşte biz, o parçalar arasında uzlaşılar bulup, o uzlaşılardan sentezler yapma yoluna gideceğiz. (Kıbrıs özelinde) O halde, ne yapılmalı?

10 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, SK sonunda ne(ler) beklemeyelim? 1.Problemlerimizin bütünüyle çözülmesini, 2.Diğer paydaşlardan taleplerimizin -varsa- tamamen karşılanmasını, 3.Paydaşların her konuda fikir birliğine varmalarını.

11 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, SK sonunda ne(ler) bekleyelim? 1.Sahip olduğumuz paradigmalarımız, ön-yargılarımız, düşünce kalıplarımız, doğru oldukları kanaatiyle hiç sorgulamadığımız yaklaşımlarımız varsa onlardan kuşkulanmayı, 2.Birbirine karışmış problemler -varsa- onları bir sistem içinde ele almayı, 3.Kök-sorunlar yerine, üzerine eğildiğimiz hayalet-sorunları farketmeyi, 4.Problemin -en azından- bazı parçaları için çözümleri üzerinde uzlaşmayı, 5.Geri kalan parçaların ise çözüm yolları üzerinde uzlaşmayı bekleyebiliriz..

12 Rev © Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, Teşekkür ederiz


"Rev.1.0 - 2008© Copyright Sistem Mühendisliği Uygulama Hizmetleri, 2008 1 Soru Konferansı ® Ne Beklenmeli? Ne Beklenmemeli? Ne / Nasıl Yapılıyor?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları