Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Mehmet UYAR Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Mehmet UYAR Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Mehmet UYAR Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Bilim Dalı

2 İzmir Ankara

3

4

5 Prof. Dr. Mehmet UYAR Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Bilim Dalı

6 • Mekanik • Gastrointestinal • Metabolik Sorunların büyük kısmı önlenebilir

7 • Mekanik • Gastrointestinal • Metabolik –İrritasyon –Tüpün yerinden oynaması –Tüp tıkanması –Aspirasyon

8 • Uygun malzeme ve tüp seçilmesi – silikon ve poliüretan gibi biyo-uyumlu • Tüp çapının doğru saptanması • Tüp bakımı – Perkütan tüp bakımı – Nazal tüpün doğru tespit edilmesi

9 • Tüp sadece beslenme solüsyonunu vermek için kullanılmalıdır • Lümen 20 ml (miktar hastanın su gereksinimine göre ayarlanır) su ile yıkanmalıdır  Devamlı beslenmede 2-4 saatte bir  Aralıklı beslenmede her seferden sonra

10 • Tüp 10 ml ılık su ile doldurulur • Enjektörün pistonu geri çekilir, açılırsa su verilir • Açılmazsa, 2 ml enjektör ile limon suyu veya kola verilir, tüp tıkanarak 30 dakika beklenir • Bu sırada tüp parmaklarla sağılır • Açılmazsa işlem birkaç kez tekrarlanabilir • Aynı işlem NaHCO3 ile de yapılabilir • Kılavuz tel kullanılabilir (mutlaka deneyimli hekim)

11 • Aspirasyon riski yüksek hasta bilinmelidir – komatöz, debil, nöromusküler hastalık vb. • Riskli hastada pilorun ötesinden beslenme tercih edilmelidir • Yatağın başı 30-45° yükseltilmelidir • Tüpün yeri kontrol edilmelidir • Midedeki rezidü izlenmelidir (200-400 ml)

12 • Mekanik • Gastrointestinal • Metabolik –Bulantı –Kusma –Şişkinlik –Diyare

13 • Kullanılan ilaçlar – Antibiyotikler – Mg içeren ilaçlar – Prokinetikler – Sorbitol bazlı maddeler • Hipoalbuminemi • Primer hastalık – İBH, KBS, AİDS, DM vb. • Gİ kanalda kullanılmama atrofisi

14 • Kontaminasyon • Formül kompozisyonu • Uygulama yöntemi • Uygulama hızı • Besinlerin sıcaklığı

15 • El yıkamanın ihmal edilmemesi • Ürün asılı kalma süresinin doğrudan kullanımda 24 saat ve torbada 8 saati geçmemesi • Tek kullanımlık steril malzemelerin tercih edilmesi (günlük) • Yeni formül eklerken sistemin yıkanması • Kapalı sistemlerin kullanılması

16 • Hipertonik formülün yavaş verilmesi veya gerektiğinde izotonik formüle geçilmesi • Lif içeren ürün kullanılması • Emilim bozukluğu olan hastalarda oligomerik formül tercih edilmesi

17 • Mekanik • Gastrointestinal • Metabolik –Dehidratasyon –Aşırı hidrasyon –Hiperglisemi –Elektrolit dengesizliği

18 • Primer hastalıkla ilgili nedenler • Artan gereksinimlerin karşılanamaması • Uygun olmayan formül kullanılması • İlaç ve besin etkileşimleri • Hiperkalorik/Hipokalorik beslenme

19 Enteral solüsyonlara ilaç karıştırılması doğru değildir. Ancak ilaçların mutlaka beslenme tüpünden verilmesi gerekiyorsa: • Sıvı preperatlar tercih edilmelidir • İlaç verilmesinden önce ve sonra tüp 20 ml ılık suyla yıkanmalıdır • Tabletler iyice ezilmelidir • İlaçların önerilen veriliş şekline (aç, tok) dikkat edilmelidir • İlaçlar ürünle karıştırılmamalıdır

20  Metabolik  Teknik  İnfeksiyöz

21 İnfeksi- yon riskinde artma Yara iyileş- Yara iyileş-mesinde bozulma bozulma Nötrofil fonksi- yonunda bozulma HİPER- GLİSEMİ ÖLÜM RİSKİNDEARTMA Prokoagülanetki Apoptozisindüksiyonu

22  Ozmotik diürez ve dehidrasyon  Gliseminin yakın izlemi mortaliteyi   Kritik hastada glukoz miktarı < 4-5 mg/kg/dk  PN’un ilk günlerinde glisemi ve glukozürinin sıkı takibi  PN sonlandırılırken hipoglisemi ?

23  PN hastalarında sıklığı %25–50  Risk: eşzamanlı hiperglisemi ve renal yetmezlik, steroid kullanımı, lipid miktarı  Ciddi hipertrigliseridemi (>1000 mg/dL) ve özellikle (>5000 mg/dL) → akut pankreatit  PN infüzyonu sırasında (< 400 mg/dL) olmalı

24  Karaciğer yağlanması, kolestatik karaciğer hastalığı  Karaciğer sirozu, karaciğer yetmezliği  PN siklik uygulanması ve enerji alımının optimize edilmesi  Karaciğer fonksiyonlarının düzenli monitorizasyonu  Oral/enteral nütrisyon biliyer sekresyonları stimüle eder ve stazı önler

25  Uzun dönem PN alan hastaların yaklaşık %30’unda “PN ile ilişkili kemik hastalığı”  Kemik yoğunluğu düzenli olarak ölçülmelidir  Mikronütrient ve vitaminlerin yetersiz alınımı  nörolojik ve musküler problemler, yara iyileşmesinde gecikme ve diğer klinik problemler

26  En sık flebit (% 3-31)  Flebit  lokal abse, lokal doku nekrozu, bakteremi ve sepsis  Sürekli kemoterapi, % 10 dekstroz ve/veya % 5 proteinden daha konsantre solüsyonlar, pH değeri 9 olan ve/veya ozmolaritesi 900 mOsm/L ‘den büyük solüsyonlar  Flebit riski kateterin 72 saatten uzun kaldığı durumlarda çok yükselmektedir  Solüsyona 1000 IU/L heparin ve/veya 5-10 mg/L hidrokortizon eklenebilir

27  Erken ve geç komplikasyonlar  Erken komplikasyonlar genellikle teknik komplikasyonlardır  US/doppler kullanımı komplikasyonların azaltılmasında önemlidir.  Geç komplikasyonlar  kateterin tıkanması  santral ven trombozu  Tromboz riskinin azaltılması  Giriş yerinin uygun seçimi  Kateter ucunun uygun lokalizasyonda bulunması  Daha yumuşak modern kateterlerin kullanımı  Yüksek glukoz konsantrasyonlarından kaçınılması

28 Subklavian İnternal Brakial Aksiller Femoral juguler Yerleştirme anında kompl. ++ ++ + ++ Septik kompl. + +++ + +++ Tromboz ++ + ++ +++ Seçim sırası 1 23 4 5

29 İnternal JugulerSubklavian

30  “Kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları” intravasküler kateterlerin septik komplikasyonlarını tanımlamak için kullanılanılır  Lokal infeksiyon  İnfeksiyona ait lokal ve genel bulgular olmaksızın bir örnekte mikrobiyal patojen bulunması  kateter kolonizasyonu  İnvazif infeksiyon – en tehlikeli komplikasyondur ve santral kateter yerinde iken her an olabilir

31  Klinik parametreler  Antropometrik ölçümler  Nütrisyon tarama ve değerlendirme metodları  Fonksiyonların değerlendirilmesi  Laboratuar

32  Günlük klinik değerlendirme  ödem, dehidratasyon, sepsis ve yara iyileşmesi  Kateter giriş yeri  Haftada 1 ya da 2 pansuman - günlük pansuman ?  Vital bulgular  Ateş ? – kateter sepsisi ? – ayırıcı tanı

33  Günlük ağırlık ölçümü (sıvı dengesi)  Haftalık ağırlık ölçümü (uzun dönemde vücut kitlesinde artış ve VKİ değişimleri)  Haftalık kol ortası çevresi ve triseps cilt kalınlığı ölçümü (ağırlık ölçümü mümkün değilse)

34  Subjektif Global Değerlendirme (SGA)  Nutritional Risk Screening (NRS 2002)  Eski risk indeksleri  hematolojik değerler  serum albumin  Total lenfosit sayısı, kompleman ve deri testleri terkedilmiştir

35  El dinamometresi (istemli kas gücü)  Tepe ekspiratuar akım hızı (solunum kasları)  Ruh hali skorları  Yaşam kalitesi skorları  Günlük yaşam aktivitesi skorları (yaşlılarda)

36  Biyokimyasal, hematolojik, mikrobiyolojik veriler  Biyokimyasal veriler akut hastalarda hergün, stabil hastalarda haftada 2-3 kez  Serum potasyum ve fosfat refeeding sendromunun gelişmesinin erken döneminde uyarıcı olabilir  Klor ve asit-baz ölçümleri akut ve erken post-akut dönemde yararlıdır  Ca, Mg, Zn ve Se ölçümleri Gİ hastalığı olanlarda ve özellikle replasmanı yönlendirmede yararlıdır  Mikronütrient düzey ölçümü çok zor

37  Normoglisemi  Plazma proteinleri  Prealbumin  CRP  Albumin  Hematolojik testler  non-spesifik normokromik normositer anemi  Mikrobiyolojik kültür

38 Yarı-ömür Plazma konsantrasyonu Albumin20 gün3,5-5,5 g/dL Transferrin8 gün2-4 g/L Transtiretin (Prealbumin) 2 gün15-35 mg/dL Retinol bağlayıcı protein ½ gün0.03-0.06 g/dL

39

40 CRPTranstiretinYorum =  Nütrisyon durumunda kötüleşme =  Nütrisyon durumunda iyileşme  İnflamasyonda azalma (± nütrisyon durumunda iyileşme)  İnflamatuar yanıt

41  Nitrojen dengesi = Alınan Nitrojen – Nitrojen Kaybı  Nitrojen Kaybı = (İdrar + Feçes + Deriden Kayıplar) İdrarda N kaybı (g/gün) = İdrar üresi (g/gün) + 4 g/gün 2.14 1 g N = 2.14 g üre

42  Hiperglisemi  Hiperinsulinizm  Enerji ve O 2 tüketimi ↑, CO 2 üretimi ↑  Hipertrigliseridemi, KCFT bozulma  Kolestaz, hepatik steatoz  İmmun disfonksiyon  Azotemi  Sıvı retansiyonu  Refeeding sendromu

43  Veriler sistematik olarak ve sonrasında kolayca ulaşılabilecek şekilde kaydedilmeli  Önceden yapılan testlerin sonuçlarını ve değişikliklerini kolayca görebilmek ve karşılaştırma yapabilmek çok önemli  Daha etkin klinik kararlar

44

45 n=160,000 in database now !

46 29.139 patients NRS 2002


"Prof. Dr. Mehmet UYAR Ege Üniversitesi Yoğun Bakım Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları