Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARDAPARENTERALBESLENME Dr Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD Ekim-2003.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARDAPARENTERALBESLENME Dr Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD Ekim-2003."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARDAPARENTERALBESLENME Dr Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD Ekim-2003

2 Parenteral Beslenme  Modern bir tıbbi uygulama Nobel ödüllü..........  Yaşam kurtarıcı tedavi yöntemi Kısa barsak sendromu......  Tedavi başarısına etkili Medikal - Cerrahi  Fikir 350 yıllık  İlk klinik uygulama 1959 yılında

3 Parenteral Beslenme Gordion - Knot Kördü ğ üm... Holy - Grail İsa’nın son akşam yemeği tabağı ????

4 Parenteral Beslenme  Fizyolojik değil...  Makro - mikro gıdalar İV  Sürekli beslenme  Öldürücü olabilir...... Kötü yönetimle ! Kötü yönetimle ! TPB ürünleri = ZEHİR ???

5 Damar intimasına Damar intimasına Kan elemanlarına Kan elemanlarınaFiziksel Kimyasal travma yapar... İmmünsüpressif İmmünsüpressif Oksidatif stres Oksidatif stres

6 Beslenme Pratiğinde Temel Doğru  GİT var olduğu sürece kullanılmalı !  Oral alım yetersizliği  GİT’un anatomik sorunları  Malabsorpsiyon tabloları  Oldukça pahalı bir tedavi yöntemi !

7 Endikasyonlar  Prematürite  GiT : anatomik-malabsorp.-inflam..  Akut - kronik karaciğer yetmezliği  Solunum ve KVS sorunları  Hiperkatabolizma (sepsis - yanık...)  Maligniteler - KİT  KBY – metabolik hastalıklar

8 Başarılı Bir Program İçin Önemli Noktalar  Hastanın durumu (dehidratasyon? malnütrisyon?)  Hastalığın özellikleri  TPB sıvısının formülasyonu  Periferik ? Santral yol ?

9 Başarılı Bir Program İçin Önemli Noktalar  Gereksinimler en azdan başlanıp giderek artırılır  Dikkatli monitorizasyon  Olası komplikasyonların izlemi  Sıkı bir ekip çalışması Hekim-hemşire-diyetisyen....

10 TPB ve Kalori Gereksinimleri  Bazal kalori x stres faktörü x 1.25  Bazal kaloriİnfant70 kcal/kg Çocuk35 kcal/kg  Büyüme için ek kalori  Hastalığa göre stres faktörü  PB’de kalori gereksinimi daha düşük !

11 “Refeeding Synd.” Yeniden Beslenme Send.  Malnütriye-katabolik süreçte: Tüm gereksinimlerin birden karşılanması hasta kaybına neden olur !!!???  K – fosfor – Mg – N hızla hücre içine kayar  Hipopotasemi – hipofosfatemi  Kardiyak komplikasyonlar exitus!

12 TPB ve Sıvı Gereksinimi  Hastanın yaşı  Ölçüleri  Hidrasyon durumu  Hastalık - çevre koşulları  Bebeklerde sıvı yoğunluğu artarken günlük miktar sınırlı

13 Karbonhidrat Gereksinimi  Dekstroz (D-glikoz)  %5 izotonik  Diğerleri hipertonik !!!  Periferden max. 900 mOsm/L  Max.%10 konsantrasyon

14 Karbonhidrat Gereksinimi  Başlangıç glikoz veriliş hızı 4 mg/kg/dk Günde 2mg/kg/dk artışla max.10-12 mg/kg/dk  Gerekirse insülin ile nötralizasyon  Non-prot. kalori / azot : 150-250

15 Protein Gereksinimi  Çocuklarda erişkinden fazla  0.5 gr/kg/gün dozda başlanır  Max. 2-3 gr/kg/gün  Hipertonik – 525 mOsm/L  Erişkin – çocuk sol. farklı

16 Piyasadaki Solüsyonlar  Standart – Pediatrik TrophAmine %6 + sistein 500 ml Aminovenöz Nped %6-10 100 ml  Standart – Erişkin FreAmine %8.5  Hastalıklara özel HepatAmine %8NefrAmine %5.4 ProcalAmineTraumAmine

17 L - Glutamin  Non-esansiyel AA...  Glikoneogenesis – asid baz dengesi NA sentezi – Glutation öncülü Enterosit – lenfosit enerji kaynağı  Dipeptiven (Fresenius Kabi) 0.2-0.5 gr/kg/gün ??? Günlük proteinin %30-40’ı.....

18 Yağ Kullanımı  Lipid solüsyonları İZOTONİK  Yüksek enerji kaynağı  Esansiyel yağ asiti kaynağı SSS – somatik büyüme İmmün fonksiyonlar – PG sentezi Deri – mukoza bütünlüğü  CO2 üretimi  solunum yükü az

19 Yağ Kullanımı  0.5 gr/kg/gün başlanır  Max. 3 gr/kg/gün  18-24 saatte infüzyon  %20’lik solüsyonlar seçilmeli !!  MCT+LCT solüsyonlar önerilir ! (Orta+Uzun zincirli yağ asitleri)

20 Yağ Kullanımı  S.trigliserid > 150 mg/dl  Akciğer diffüzyon kapasitesi Yağ embolisi Kern icterus riski İmmunsüpresyon ?? Kolestaz ???

21 Piyasadaki Lipid Solüsyonları  Soya – ayçicek yağı  Zeytin ve balık yağı  Emülsiyonda yumurta fosfolipidleri  Yağ asitleri LCT veya LCT + MCT MCT :hızlı klirens – oksidasyon daha az yan etkiler......

22 Piyasadaki Lipid Solüsyonları Soya-ayçicek yağı kökenliler  İntralipid %10-20 (Fresenius) %100 LCT  - 3/  -6 =1/6  Lipofundin %20 (Braun Medical) %50 LCT + %50 MCT

23 Piyasadaki Lipid Solüsyonları Yeni Ürünler: Yeni Ürünler: Clinoleic (Eczacıbaşı) Clinoleic (Eczacıbaşı) %80 zeytinyağı (  - 9) %80 zeytinyağı (  - 9) %20 soya yağı (  - 6) %20 soya yağı (  - 6) Daha az oksidatif stres İmmün yanıta etkisi az....

24 Piyasadaki Lipid Solüsyonları Yeni Ürünler: Omegaven (Fresenius) Omegaven (Fresenius) Balık yağı Balık yağı Lipid solüsyonunun %10-20’si  - 3/  - 6 = 1/2 – ¼ Proinflamatuvar etkinlik az...

25 Elektrolit – Mineral Gereksinimi  Na + K + Ca ++  Fosfor lipid solüsyonlarından !  Antibiyotik – kan – TDP – THA ek elektrolit kaynağı olabilir... DİKKAT

26 İz Elementler  Optimal enzim aktivitesi  Serbest radikal temizleyici  İmmün fonksiyonlara etkili  Metabolik düzenleyici  TRACUTİL 0.5 cc/kg/G

27 Vitaminler TPB programında esansiyel !  Normal metabolizma  Hücresel fonksiyonlar için  SOLUVİT (suda eriyenler)  VİTALİPİD (yağda eriyenler) (Erişkin formları)  Pediatrik kullanımda DİKKAT.....  GİT kullanılmıyorsa... Vit K

28 TPB Sıvısının Hazırlanması  Bir TPB programında 40’dan fazla komponent kullanılmakta  Komponentlerin uyuşum sorunu....  Ayrı ayrı infüzyon ??  Birarada (all-in-one)  All-in-one ile infeksiyon riski  Sıvı hipertonik – pH 5.8-6 Uygulama ve denetim kolaylığı

29 TPB Uygulama Yolu  Periferiktromboz riski   Santralinfeksiyon riski  Subklavian ven öncelikli Bilim Dalımızda  %60 santral - %40 periferik subklavian – juguler – femoral venler - port katater kullanıldı !

30 TPB ve İzlem  Ağırlık – diürez – KN-TA-SS  Kan gazı – Üre – şeker – iyonogram  İlk günler hergün Giderek gün aşırı – haftalık  Haftalık KCFT – kan yağları  3 haftayı aşarsa Karın USG Safra çamuru – kolelitiazis riski.......  Ateş varsa katater–perifer kan kült.

31 TPB ve Komplikasyonlar SEPTİK  %6-20 sıklıkta  Etkenler : stafilokok – candida  48 saatte antibiyoterapiye yanıtsız Santral katater çıkarılmalı !!!!

32 TPB ve Komplikasyonlar MEKANİK  Girişime bağlı Hematom Pnömo-şilo-hemotoraks Hava embolisi  Tromboz Silikon ? Poliüretan ? kataterler

33 TPB ve Komplikasyonlar METABOLİK(En sık)  İyon ve kan şekeri dengesizlikleri  Kolestaz -Safra çamuru – taş Minimal enteral beslenme önemli !  Steatoz – steatohepatit  Osteopeni  Hiperlipidemi

34 Bilim Dalımızın Deneyimi  Septik%9 (stafilokok – candida) Subakut bakteriyel endokardit  Tromboz %3 Kısa barsak sendromlu 2 hastada  Metabolik %17 İyon dengesizlikleri Kolestaz Hiperlipidemi

35 SONUÇ Tüm bu bilgilerin ve verilerin ışığında; TPB  Enteral yolun kullanılamadığı  Kritik, septik hastalarda  İyi bir ekip çalışması  Dikkatli bir monitorizasyonla Temel olaya yönelik tedavilere ek yaşam kurtarıcı bir tedavi yöntemidir.


"ÇOCUKLARDAPARENTERALBESLENME Dr Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD Ekim-2003." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları