Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD"— Sunum transkripti:

1 Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD
ÇOCUKLARDA PARENTERAL BESLENME Dr Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD Ekim-2003

2 Parenteral Beslenme Modern bir tıbbi uygulama Nobel ödüllü..........
Yaşam kurtarıcı tedavi yöntemi Kısa barsak sendromu...... Tedavi başarısına etkili Medikal - Cerrahi Fikir 350 yıllık İlk klinik uygulama 1959 yılında

3 İsa’nın son akşam yemeği tabağı ????
Parenteral Beslenme Gordion - Knot Kördüğüm... Holy - Grail İsa’nın son akşam yemeği tabağı ????

4 Parenteral Beslenme Fizyolojik değil... Makro - mikro gıdalar İV
Sürekli beslenme Öldürücü olabilir...... Kötü yönetimle ! TPB ürünleri = ZEHİR ???

5 TPB ürünleri = ZEHİR ??? Damar intimasına Kan elemanlarına Fiziksel
Kimyasal travma yapar... İmmünsüpressif Oksidatif stres

6 Beslenme Pratiğinde Temel Doğru
GİT var olduğu sürece kullanılmalı ! Oral alım yetersizliği GİT’un anatomik sorunları Malabsorpsiyon tabloları Oldukça pahalı bir tedavi yöntemi !

7 Endikasyonlar Prematürite GiT : anatomik-malabsorp.-inflam..
Akut - kronik karaciğer yetmezliği Solunum ve KVS sorunları Hiperkatabolizma (sepsis - yanık...) Maligniteler - KİT KBY – metabolik hastalıklar

8 Başarılı Bir Program İçin Önemli Noktalar
Hastanın durumu (dehidratasyon? malnütrisyon?) Hastalığın özellikleri TPB sıvısının formülasyonu Periferik ? Santral yol ?

9 Başarılı Bir Program İçin Önemli Noktalar
Gereksinimler en azdan başlanıp giderek artırılır Dikkatli monitorizasyon Olası komplikasyonların izlemi Sıkı bir ekip çalışması Hekim-hemşire-diyetisyen....

10 TPB ve Kalori Gereksinimleri
Bazal kalori x stres faktörü x 1.25 Bazal kalori İnfant 70 kcal/kg Çocuk 35 kcal/kg Büyüme için ek kalori Hastalığa göre stres faktörü PB’de kalori gereksinimi daha düşük !

11 “Refeeding Synd.” Yeniden Beslenme Send.
Malnütriye-katabolik süreçte: Tüm gereksinimlerin birden karşılanması hasta kaybına neden olur !!!??? K – fosfor – Mg – N hızla hücre içine kayar Hipopotasemi – hipofosfatemi Kardiyak komplikasyonlar exitus!

12 TPB ve Sıvı Gereksinimi
Hastanın yaşı Ölçüleri Hidrasyon durumu Hastalık - çevre koşulları Bebeklerde sıvı yoğunluğu artarken günlük miktar sınırlı

13 Karbonhidrat Gereksinimi
Dekstroz (D-glikoz) %5 izotonik Diğerleri hipertonik !!! Periferden max. 900 mOsm/L Max.%10 konsantrasyon

14 Karbonhidrat Gereksinimi
Başlangıç glikoz veriliş hızı 4 mg/kg/dk Günde 2mg/kg/dk artışla max mg/kg/dk Gerekirse insülin ile nötralizasyon Non-prot. kalori / azot :

15 Protein Gereksinimi Çocuklarda erişkinden fazla
0.5 gr/kg/gün dozda başlanır Max. 2-3 gr/kg/gün Hipertonik – 525 mOsm/L Erişkin – çocuk sol. farklı

16 Piyasadaki Solüsyonlar
Standart – Pediatrik TrophAmine %6 + sistein 500 ml Aminovenöz Nped % ml Standart – Erişkin FreAmine %8.5 Hastalıklara özel HepatAmine %8 NefrAmine %5.4 ProcalAmine TraumAmine

17 L - Glutamin Non-esansiyel AA... Glikoneogenesis – asid baz dengesi
NA sentezi – Glutation öncülü Enterosit – lenfosit enerji kaynağı Dipeptiven (Fresenius Kabi) gr/kg/gün ??? Günlük proteinin %30-40’ı.....

18 Yağ Kullanımı Lipid solüsyonları İZOTONİK Yüksek enerji kaynağı
Esansiyel yağ asiti kaynağı SSS – somatik büyüme İmmün fonksiyonlar – PG sentezi Deri – mukoza bütünlüğü CO2 üretimi  solunum yükü az

19 Yağ Kullanımı 0.5 gr/kg/gün başlanır Max. 3 gr/kg/gün
18-24 saatte infüzyon %20’lik solüsyonlar seçilmeli !! MCT+LCT solüsyonlar önerilir ! (Orta+Uzun zincirli yağ asitleri)

20 Yağ Kullanımı S.trigliserid > 150 mg/dl
 Akciğer diffüzyon kapasitesi Yağ embolisi Kern icterus riski İmmunsüpresyon ?? Kolestaz ???

21 Piyasadaki Lipid Solüsyonları
Soya – ayçicek yağı Zeytin ve balık yağı Emülsiyonda yumurta fosfolipidleri Yağ asitleri LCT veya LCT + MCT MCT : hızlı klirens – oksidasyon daha az yan etkiler......

22 Piyasadaki Lipid Solüsyonları
Soya-ayçicek yağı kökenliler İntralipid %10-20 (Fresenius) %100 LCT - 3/ -6 =1/6 Lipofundin %20 (Braun Medical) %50 LCT + %50 MCT

23 Piyasadaki Lipid Solüsyonları
Yeni Ürünler: Clinoleic (Eczacıbaşı) %80 zeytinyağı (- 9) %20 soya yağı (- 6) Daha az oksidatif stres İmmün yanıta etkisi az....

24 Piyasadaki Lipid Solüsyonları
Yeni Ürünler: Omegaven (Fresenius) Balık yağı Lipid solüsyonunun %10-20’si - 3/ - 6 = 1/2 – ¼ Proinflamatuvar etkinlik az...

25 Elektrolit – Mineral Gereksinimi
Na+ K+ Ca ++ Fosfor lipid solüsyonlarından ! Antibiyotik – kan – TDP – THA ek elektrolit kaynağı olabilir DİKKAT

26 İz Elementler Optimal enzim aktivitesi Serbest radikal temizleyici
İmmün fonksiyonlara etkili Metabolik düzenleyici TRACUTİL cc/kg/G

27 Vitaminler TPB programında esansiyel ! Normal metabolizma
Hücresel fonksiyonlar için SOLUVİT (suda eriyenler) VİTALİPİD (yağda eriyenler) (Erişkin formları) Pediatrik kullanımda DİKKAT..... GİT kullanılmıyorsa... Vit K

28 TPB Sıvısının Hazırlanması
Bir TPB programında 40’dan fazla komponent kullanılmakta Komponentlerin uyuşum sorunu.... Ayrı ayrı infüzyon ?? Birarada (all-in-one) All-in-one ile infeksiyon riski  Sıvı hipertonik – pH 5.8-6 Uygulama ve denetim kolaylığı

29 TPB Uygulama Yolu Periferik tromboz riski  Santral infeksiyon riski 
Subklavian ven öncelikli Bilim Dalımızda %60 santral - %40 periferik subklavian – juguler – femoral venler - port katater kullanıldı !

30 TPB ve İzlem Ağırlık – diürez – KN-TA-SS
Kan gazı – Üre – şeker – iyonogram İlk günler hergün Giderek gün aşırı – haftalık Haftalık KCFT – kan yağları 3 haftayı aşarsa Karın USG Safra çamuru – kolelitiazis riski Ateş varsa katater–perifer kan kült.

31 TPB ve Komplikasyonlar
SEPTİK %6-20 sıklıkta Etkenler : stafilokok – candida 48 saatte antibiyoterapiye yanıtsız Santral katater çıkarılmalı !!!!

32 TPB ve Komplikasyonlar
MEKANİK Girişime bağlı Hematom Pnömo-şilo-hemotoraks Hava embolisi Tromboz Silikon ? Poliüretan ? kataterler

33 TPB ve Komplikasyonlar
METABOLİK (En sık) İyon ve kan şekeri dengesizlikleri Kolestaz -Safra çamuru – taş Minimal enteral beslenme önemli ! Steatoz – steatohepatit Osteopeni Hiperlipidemi

34 Bilim Dalımızın Deneyimi
Septik %9 (stafilokok – candida) Subakut bakteriyel endokardit Tromboz % Kısa barsak sendromlu 2 hastada Metabolik %17 İyon dengesizlikleri Kolestaz Hiperlipidemi

35 SONUÇ Tüm bu bilgilerin ve verilerin ışığında; TPB
Enteral yolun kullanılamadığı Kritik, septik hastalarda İyi bir ekip çalışması Dikkatli bir monitorizasyonla Temel olaya yönelik tedavilere ek yaşam kurtarıcı bir tedavi yöntemidir.


"Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları