Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRÜNTÜ Nedir? Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntüler eş yada benzer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRÜNTÜ Nedir? Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntüler eş yada benzer."— Sunum transkripti:

1

2 ÖRÜNTÜ Nedir? Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntüler eş yada benzer çokgenler kullanılarak oluşturulur. Örneğin, kağıttan birbirine eş bir sürü üçgen şeklini kestiniz.Bunlarla bulmaca gibi balık, kuş,ev,halı,kare,dikdörtgen gibi farklı desenlerde yeni şekiller meydana getirebilirsiniz.İşte bu oluşturduğunuz yeni şekillere örüntü adı verilir.

3 Öteleme nedir? Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde (sağ, sol, yukarı, aşağı) yaptığı kayma hareketine öteleme denir. Öteleme hareketi sonunda nesnenin geldiği yer, görüntüsüdür. Ötelemede şeklin duruşu, biçimi ve boyutları aynı kalır. Örneğin şeklimiz 3 birim yukarı, 4 birim sağa kaydırılacak ama yönü değişmeyecek sadece yer değiştirmiş olacak.

4 • Fraktal Parçalanmış ya da kırılmış anlamına gelen Lâtince fractuuss kelimesinden gelmiştir. İlk olarak 1975'de Polonya asıllı matematikçi Benoit Mandelbrot tarafından ortaya atıldığı varsayılır. Kendi kendini tekrar eden ama sonsuza kadar küçülen şekilleri, kendine benzer bir cisimde cismi oluşturan parçalar ya da bileşenler cismin bütününü inceler. Düzensiz ayrıntılar ya da desenler giderek küçülen ölçeklerde yinelenir ve tümüyle soyut nesnelerde sonsuza kadar sürebilir; tam tersi de her parçanın her bir parçası büyütüldüğünde, gene cismin bütününe benzemesi olayıdır. eğrelti otu kar taneleri piramid adı verilen sebze brokoli, kalın hamurlu pizza ve galaksilerin yapısı örnek olarak verilebilir.Lâtince1975Polonya Benoit Mandelbrotdesenler

5 • Süsleme Nedir? Bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesine süsleme denir. Süsleme yapılırken düzgün olan ya da düzgün olmayan çokgenler kullanılabilir. Çokgenler arasında boşluk kalmamalıdır. Üçgenle, kareyle, dikdörtgenle, düzgün altıgenle, düzgün sekizgenle süsleme yapılabilir. Ama beşgenle yapılamaz çünkü arada boşluklar kalır.

6 • Ötelemeli Süsleme: Şekiller düzleme öteleme hareketi ile döşenirse ötelemeli süsleme yapılmış olur. Örneğin okuldaki fayansların dizilişi, halı desenleri. Süsleme yapılabilmesi için, her bir köşede oluşan açıların ölçülerinin toplamı 360 derece olmalıdır.

7 Süslemenin Kodu Nasıl Bulunur? Bir süslemede, her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerin kenar sayıları süslemenin kodunu verir. Burada verilen süslemeli şeklin ortadaki köşelerinden birini belirleriz ve bu köşe etrafında oluşan şekillerin kenar sayısı ve kaç tane olduğuna göre kod yazarız. Karelerden oluşan bir süslemede kod 4,4,4,4 (burada köşe etrafında 4 kenarlı 4 tane kare var) Eşkenar üçgenlerden oluşan bir süslemede kod 3,3,3,3,3,3 (burada köşe etrafında 3 kenarlı 6 tane üçgen var) Düzgün altıgenlerden oluşan bir süslemede kod 6,6,6 (burada köşe etrafında 6 kenarlı 3 tane altıgen var)

8 • Düzen : soyut ve somut nesnelerin, bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre Sıralanması ve tekrar etmesidir.

9

10

11

12

13 • SBS DE ÇIKAN ÖRÜNTÜ SORULARI: ÖTELEME VE SÜSLEME TEST SORULARI 1. Bir nesnenin bir yerden başka bir yere belirli bir doğrultu ve yönde yaptığı kayma hareketine ne denir? A)süsleme B)öteleme C)örüntü D)yansıma 3. Aşağıdakilerden hangisi öteleme hareketine örnek olarak verilemez? A)göndere çekilen bayrak B)sürgülü kapı C)asansör D)dönme dolap

14 • 4. Bir yamuk bulunduğu yerden 3 br aşağıya hareket ettirildiğinde, ilk yamuk ile son yamuk arasında kaç br boşluk kalır? • A)1 br B)2 br C)3 br D)6 br 5. Bir düzlemin boşluk kalmadan ve şekiller üst üste gelmeden örüntü oluşturacak şekilde döşenmesine ne denir? • A)öteleme B)süsleme C)örüntü D)fraktal • 6. Aşağıdakilerden hangisi ötelemeli süslemeye örnek deyildir? • A)bal petekleri B)kare şeklindeki kaldırım taşları C)iç içe geçmiş z harfleri D)saatteki sayılar 7. Aşağıdaki harflerden hangisinde doğru simetrisi kendisini vermez? A)H B)T C)L D)O 8. Aşağıdaki şekillerden hangisiyle süsleme yapılamaz? A)kare B)eşkenar üçgen C)düzgün altıgen D)düzgün beşgen

15


"ÖRÜNTÜ Nedir? Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil ya da sayı dizisine örüntü denir. Örüntüler eş yada benzer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları