Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü AKILCI İLAÇ KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü AKILCI İLAÇ KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü AKILCI İLAÇ KULLANIMI
:18

2 NEDİR ? Akılcı ilaç kullanımı, ilacın imalinden imhasına kadarki sürecin her aşamasını kapsayan Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda, en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri. :18 Kaynak İEGM,KSM

3 AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLKELERİ
Etkililik Güvenlilik Uygunluk Maliyet :18 Kaynak İEGM

4 AKILCI İLAÇ KULLANIMI İLKELERİ
Tedavi planlarken doğru tanıya dayanmak, Doğru ilaç, doğru doz, doğru süre ve doğru uygulama yolunu belirlemek, Tedavi başarısını, yan etkileri ve hastanın uyuncunu değerlendirmek, Çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimleri öngörmek, Tedavinin; gerçekleşebilirliğini ve maliyetini değerlendirmek. :18 Kaynak İEGM

5 AKILCI OLMAYAN KULLANIM ŞEKİLLERİ
Çoklu İlaç Kullanımı (Polifarmasi) İlaçların gereksiz ve aşırı kullanımı Klinik rehberlere uygun olmayan reçeteleme Uygun olmayan kişisel tedavilere başvurulması Yeni ilaçların uygun olmayan tercihi :18 Kaynak İEGM

6 İlaç Endüstrisinin Etkileri (baskıları) Sosyo-Kültürel Etmenler
İş yükü ve Personel Sıkıntısı Var Olan Yetersiz ve Eksik Bilgiler Alışkanlıklar Akademik Bilgi Tedavi Seçenekleri İlaç Endüstrisinin Etkileri (baskıları) Sosyo-Kültürel Etmenler Ekonomik ve Yasal Etmenler :18 Kaynak İEGM

7 Bu çalışmalarda pratisyen hekimlerle uzman
Refik Saydam Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmalarında; İlaç kutu sayısı açısından bakıldığında tanıya uygunluk bakımından yaklaşık % 50’sinin akılcı olmadığı, İlaç maliyetlerine bakıldığında ise yine % 50’sinin akılcı olmadığı ortaya çıkmış. Bu çalışmalarda pratisyen hekimlerle uzman hekimler arasında akılcı reçete yazımı açısından bir fark olmadığı görülmüştür. :18 Kaynak İEGM,KSM

8 ARAŞTIRMA; Refik Saydam Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmalarında; İlaç kutu sayısı açısından bakıldığında tanıya uygunluk bakımından yaklaşık % 50’sinin akılcı olmadığı, İlaç maliyetlerine bakıldığında ise yine % 50’sinin akılcı olmadığı ortaya çıkmış. Bu çalışmalarda pratisyen hekimlerle uzman hekimler arasında akılcı reçete yazımı açısından bir fark olmadığı görülmüştür. :18 Kaynak İEGM,KSM

9 ARAŞTIRMA; ABD’de doktorların astım hastası çocuklar için gerekmediği halde her yıl yaklaşık 1 milyon antibiyotik reçete ettiklerini ortaya koydu. Gereksiz antibiyotik yazımı ise, en güçlü ilaçlara bile dirençli “superbug” (birden fazla antibiyotiğe karşı dirençli bakteri) enfeksiyonlarının artmasına yol açtığı, Belçika nüfusunun %40’ına sigorta sağlayan kuruluşun veritabanının incelenmesi çalışmasında, astım ilacı alan çocukların yaklaşık %75’inin aynı zamanda antibiyotik de kullandığını göstermiş bu durumun birçok doktorun “ya korkudan ya da alışkanlık nedeniyle” astım hastası çocuklara antibiyotik yazdığını bazı doktorların ise ebeveynlerin ilaç yazılmadan muayene odasından ayrılmak istemedikleri tespit edilmiştir. :18 Kaynak TEB

10 Antimikrobiyal Dirençle Mücadele İçin DSÖ’nün Politika Paketi
Dünya Sağlık Örgütü’nün Mayıs Ayı bülteninde DSÖ Dünya Sağlık Günü Antimikrobiyal Direnç Teknik Çalışma Grubu adına bazı araştırmacılar tarafından kaleme alınan makalede, ülke yönetimlerinin sağlık sektöründeki tüm paydaşları harekete geçirecek biçimde davranmaları yönünde politika önerilerine yer verildi. Antimikrobiyal direnci geliştiren bakteri sayısının giderek arttığının belirtildiği çalışmada, bu konuda acilen harekete geçilmesi gerektiğinin altı çizildi. Çalışmada hayata geçirilmesi önerilen politikalar özetle şöyle sıralanmaktadır: • Sivil toplumun da hazırlanma sürecine dâhil edildiği, hesap verebilir kapsamlı ve bütçelendirilmiş bir ulusal planın hazırlanması ve bu plana bağlı kalınması, • Denetleme ve laboratuar kapasitesinin güçlendirilmesi, • Kalitesi garanti edilmiş temel ilaçlara kesintisiz erişimin sağlanması, • Hayvanlar için kullanılan ilaçlar dâhil akılcı ilaç kullanımının yasal olarak düzenlenmesi, kitle iletişim araçlarını da kullanarak insanları akılcı ilaç kullanımına sevk edecek ulusal kampanyaların düzenlenmesi ve uygun hasta bakımının sağlanması, • Enfeksiyon oluşmasını engelleme ve enfeksiyon kontrolü çalışmalarının ilerletilmesi, • Yeniliklerin ve yeni araçlar keşfetmek için yapılan Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi. :18 Kaynak TEB

11 EİKÖ (OECD) 2006 raporuna göre; Sağlığa ayrılan pay ABD’de  % 15.3
İngiltere’de  % 8.3 Türkiye’de ise  % 7.7 Ülkemizde toplam sağlık harcamaları içinde ilacın payı % 42 (2009 yılı SGK) iken, EİKÖ (OECD) ülkelerinde  %17, ABD’de  % 11 :18 Kaynak İEGM,KSM 2009

12 71.5 6,2 13 900 6,3 880 74 1,8 255 Türkiye Nüfus (milyon) 299,4 127,8
ABD Japonya İngiltere Almanya Yunanistan Türkiye AB Ortalaması OECD Ortalaması Nüfus (milyon) 299,4 127,8 60,6 82,4 11,2 71.5 25,9 39,2 Toplam Nüfus İçinde 65 Yaş Üzeri Nüfusun Oranı % 12,4 20,8 16,0 19,7 18,5 6,2 16,5 14,6 Kişi başı GSYİH (ABD$, SGP) 43 864 32 002 32 961 31 949 27 232 13 900 34 099 31 070 GSYİH İçinde Sağlık Harcama Oranı % 15,3 8,1 8,4 10.6 9,1 6,3 9,2 9,0 Kişi başı Sağlık Harcaması (ABD$, SGP) 6 714 2 578 2 760 3 371 2 483 880 2 915 Toplam Sağlık Harcaması İçinde Kamu Sağlık Harcama Oranı % 45,8 81,3 87,3 76,9 61,6 74 77,8 73,1 Toplam Sağlık Harcaması İçinde İlaç Harcama Oranı % 12,6 19,6 15,8 14,8 17,6 29 16,1 18,4 GSYİH İçinde İlaç Harcama Oranı % 1,9 1,6 1,1 1,8 1,5 Kişi başı İlaç Harcaması (ABD$, SGP) 843 506 237 500 438 255 467,6 446,0 :18 Kaynak SGK İEDB 12

13 İlaç harcamalarında miktar ve maliyet açısından bakıldığında;
Dünyada Kalp ve Damar Hastalıkları ilaçları birinci sırada, Türkiye’de  Antimikrobiyal ilaçlar birinci sırada, :18 Kaynak İEGM

14 KAMU İNDİRİMLİ TUTAR (%)
ÜLKEMİZDE; KUTU ADEDİ KAMU İNDİRİMLİ TUTAR (%) ATC 1 ATC ADI 2008 2009 C KARDİYOVASKÜLER SİSTEM ( % 12) 16,76% 15,90% J SİSTEMİK KULLANILAN ANTİİNFEKTİFLER ( % 16) 13,99% 14,87% :18

15 ATC-5 SEVİYESİNDE ANTİBİYOTİK HARCAMALARI
KUTU ADEDİ KAMU İNDİRİMLİ TUTAR ATC 5 ATC Adı 2008 2009 2008/2009 BÜYÜME J01DC02 sefuroksim 28% J01CR02 Amoxicillin and enzyme inhibitor 38% J01MA12 Levofloxacin (RUHSAT 2001) 13% J01MA14 Moxifloxacin (RUHSAT 2002) 17% J01CR04 Sultamicillin -3% J01DB04 sefazolin 14% J01DD13 sefpodoksim 102% J01DC04 sefaklor 48% J01DD16 sefditoren 49% J01DD15 sefdinir 140% J01FA09 Clarithromycin -17% J01DD04 seftriakson 46% J01MA15 Gemifloxacin (RUHSAT 2007) 74.038 738% J01DC10 sefprozil 80% J01DD08 sefiksim 30% J01MA02 Ciprofloxacin ( RUHSAT 1990) -8% J01FA10 Azithromycin -2% J01CA04 Amoxicillin 1% :18 Kaynak SGK İEDB

16 İLİMİZDE HASTANELERDE İLAÇ KULLANIMI (2011 TAHMİNİ)
TÜR DOZ ORANI P.S.F. ORANI ANTİBİYOTİK % 15 % 33,000 SEFTRİAKSON % 26,000 MOKSİFLOKSASİN % 9,000 CİPROFLOKSASİN % 7,000 KVC % 10 % 16,300 :18 Kaynak KSM

17 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YER ALAN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERE KARŞI CERRAHİ PROFİLAKSİDE ANTİBİYOTİK KULLANIMININ YÜKSEK OLUŞU DİKKAT ÇEKİCİDİR. SUT EK-2/A AÇIKLAMA 5. A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler. Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir 7. Cerrahi proflakside KULLANILMAYACAK antibiyotikler: 1-A) PENİSİLİNLER 9–12, 1-B) SEFALOSPORİNLER 3. Kuşak Sefalosporinler 1,2, 2-A) MAKROLİDLER 1-9, 4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER 1-8, 5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER 1,2,11,12, 6-B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER 1,2 (Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir) :18 Kaynak SGK SUT

18 Ampisilin için %10-90+; % 5-95 TMP-SMX direnci
Overuse and misuse of antimicrobials contributes to antimicrobial resistance Malarya 92 ülkenin 81’inde klorokin direnci Tüberküloz % primer çoklu ilaç direnci Gonore N. Gonore için % 5-98 penisilin direnci Pnömoni ve bakteriyel menenjit S. Pnömoni için % penisilin direnci Diare: Şigelloz Ampisilin için %10-90+; % 5-95 TMP-SMX direnci :18 Kaynak İEGM DSÖ Gerekli İlaç Politikaları Departmanı 2009

19 ADVERS (TERS) ETKİLER ABD’de 4. ölüm nedeni
Tahmin edilen, ilaçlara bağlı morbidite ve mortalite giderleri ABD’de 30 milyon- 130 milyar dolar ABD ve Avustralya’da hastaneye yatışların %4-6 En sıklıkla ve en masraflı advers olaylar; kanama, aritmi, hipotansiyon, ateş, diare, kaşıntı, kusma, böbrek yetmezliği :18 Review by White et al, Pharmacoeconomics, 1999, 15(5): Kaynak İEGM 2009

20 Avrupa Komisyonu Rekabet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ilaç Sektörü Soruşturması Ön Raporu Yönetici Özetinde (Kasım 2008) Bu Ön Rapor, pazara giren yeni moleküllerdeki azalmayı ve eşdeğer ilaçların pazara girişindeki gecikmeyi teyit etmektedir. Yani yeni ilaç geliştirilmesi azalmaktadır. :18 Kaynak İEİS

21 Referans ilaç üreten firmalar ve Ar-Ge: dönemi boyunca, referans ilaç üreten firmalar, reçeteli ilaçlardan elde ettikleri cironun ortalama olarak %17’sini Ar-Ge çalışmalarına(cironun yaklaşık %1,5’i temel araştırmaya – potansiyel yeni ilaçları belirlenmesine yönelik araştırmalara,kalan kısmı da büyük ölçüde klinik ve klinik öncesi deney ve testlere)harcanmıştır. Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için yapılan harcamalar cirolarının %23’üne denk olup söz konusu harcamalar, Ar-Ge için harcadıkları tutardan üçte bir daha fazladır. :18 Kaynak İEİS

22 HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI (ÖZEL VE KAMU HASTANELERİ İÇİN TEMMUZ 2011 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULAMA BAŞLAYACAKTIR. Akılcı ilaç kullanımının sağlanmasına yönelik düzenleme bulunmalıdır. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorumlu bir ekip oluşturulmalıdır. Ekipte; yönetimden bir temsilci, hekim ve eczacı yer almalıdır. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili olarak; o Hastane politikası belirlenmeli, o Faaliyetler planlanmalı ve uygulanmalıdır. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemeler bulunmalıdır. Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmelidir. Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler bulunmalıdır. Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme yapılmalıdır. :18 Kaynak HKS

23 ÖNERİ; YATAN HASTALARDA KULLANILACAK İLAÇLAR;
HASTANELERİN ANTİBİYOTİK / ENFEKSİYON KONTROL KOMİTELERİNİN DE DAHİL OLDUĞU BİR SÜREÇ İLE LİSTELER HALİNDE ATC İNDEKS DİKKATE ALINARAK TESPİT EDİLEBİLİR. :18

24 PENİSİLİNDEN ÖNCEKİ DÖNEME ÇOK AZ KALDI…
TEŞEKKÜRLER :18


"İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü AKILCI İLAÇ KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları