Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU SAĞLIK HARCAMALARI (NOMİNAL)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU SAĞLIK HARCAMALARI (NOMİNAL)"— Sunum transkripti:

1

2 KAMU SAĞLIK HARCAMALARI (NOMİNAL)
Toplam kamu sağlık harcamalarının 2002 yılında 9.9 Milyar TL iken, 2009 yılında bu rakamın 36.4 Milyar TL’ye yükselmiştir.

3 2002 YILINA GÖRE KAMU SAĞLIK HARCAMASI REEL ARTIŞLAR % (KÜMÜLATİF)
2002 yılına göre kümülatif bazda reel olarak ilaç harcamaları yüzde 44.3, tedavi harcamaları yüzde 132.5, toplamda ise yüzde 77.5 artmıştır.

4 Kamu Sağlık Harcamalarının Gelişimi
Kamu sağlık harcamalarının son yıllarda önemli oranda artmasında sosyal devlet olmanın bir gereği olarak uyguladığımız sağlık politikaları etkili olmuştur. Bu politikaları yeniden hatırlamak gerekirse; SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri, SSK sigortalılarının serbest eczanelerden ilaç alımının sağlanması, Yeşilkartlı vatandaşlarımıza devlet hastanelerinde sunulan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanının sağlanması, Yeşilkartlı vatandaşlarımızın serbest eczanelerde ilaç alımının sağlanması, SSK ve Bağ-Kur sigortalılarına da devlet memurlarında olduğu gibi, özel ve üniversite hastanelerine gitme imkanının verilmesi,

5 Kamu Sağlık Harcamalarının Gelişimi
Sağlık Bakanlığında performansa bağlı ödeme sisteminin getirilerek doktorların daha fazla hastaya bakmalarının sağlanmış olması, Genel sağlık sigorta sistemine geçilmesi ve temel teminat paketi kapsamının gelişmiş ülkelerdekinden bile daha kapsayıcı olması. Uygulanan bu politikalar sonucunda; Vatandaşlarımız daha önce sağlık harcamalarının %30’unu kendileri cepten ödüyor iken, şimdi bu oran %20’lerin altına inmiş, Kişi başına doktor müracaat sayısı yıllık 2.8’den 6’nın üzerine çıkmış ve Avrupa Birliği’nin ortalaması olan 6.8’e yaklaşmıştır.

6 Ocak-Haziran Değişim Oranı (2008-2009)
Kamu Reçete Analizi 2007 Yılı 2008 Yılı Değişim Oranı ( ) 2008 Yılı (Ocak-Haziran) 2009 Yılı (Ocak-Haziran) Ocak-Haziran Değişim Oranı ( ) Reçete Sayısı (Bin Adet) 11.78% 7.68% Fatura Tutarı (Milyon TL) 11.350 13.047 14.98% 6.357 8.008 25.98% Reçete Başı Ortalama Maliyet (TL) 41.95 43.14 2.83% 41.06 48.02 17.00% 2009 yılının ilk altı ayında reçete sayısında yüzde 7.7’lik bir artış olmasına rağmen reçete tutarında yüzde 26 oranında bir artış olmuştur. Reçete başına ortalama maliyet artışı ise yüzde 17 olarak gerçekleşmiştir.

7 Kamu Tedavi Harcamalarının Gelişimi
Milyon TL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Toplam 4,205 6,091 7,759 7,944 12,099 14,605 18,471 20,196 Devlet Hastaneleri 2,580 3,956 5,070 4,868 7,804 9,234 10,200 11,150 Üniversite Hastaneleri 1,061 1,384 1,697 1,800 2,242 2,644 3,517 3,725 Özel Hastaneler 564 751 992 1,276 2,053 2,727 4,754 5,321 Yüzde Dağılım Toplam 100.0 Devlet Hastaneleri 61.4 64.9 65.3 61.3 64.5 63.2 55.2 Üniversite Hastaneleri 25.2 22.7 21.9 18.5 18.1 19.0 18.4 Özel Hastaneler 13.4 12.3 12.8 16.1 17.0 18.7 25.7 26.3

8 Kamu Tedavi Harcamalarının Gelişimi
Son sekiz yılda devlet hastanelerine yapılan sağlık ödemeleri 4.3 kat, üniversite hastanelerine yapılan sağlık ödemeleri 3.5 kat, özel hastanelere yapılan sağlık ödemeleri 9.4 kat artmıştır. Son sekiz yılda kamu tedavi harcamalarının hizmet sunucuları itibari ile dağılımında önemli bir değişim olmuştur. Bu dönemde; Üniversite hastanelerinin payı yüzde 25.2’den yüzde 18.4’e, Devlet hastanelerinin payı yüzde 61.4’den yüzde 55.2’ye düşerken, Özel sağlık hizmet sunucularının payı yüzde 13.4’den yüzde 26.3’e yükselmiştir.

9 SGK Sağlık Sistemi Dengesi
Sağlık Sigortası Prim Gelirleri (1) (Milyon TL) Sağlık Sigortası Giderleri (2) Karşılama Oranı (1/2) 2006 10,197 17,667 57.72% 2007 11,636 20,045 58.05% 2008 13,111 25,404 51.61% 2009 İlk 6 Ay 6,233 14,190 43,93% 2009 Bütçe Prim Gelirleri kalemi içerisinde Devlet Katkısı çıkarılmıştır. 2009 Yılı İlk Altı Aylık Devlet Katkısı: Bin TL. Sağlık sigorta primleri sağlık harcamalarının ancak %44’ünü karşılamaktadır.

10 Sağlık Harcamalarına İlişkin Göstergelerinin Uluslararası karşılaştırması
ABD Japonya İngiltere Almanya Yunanistan Türkiye (2005) Türkiye (2008) AB Ort. OECD Nüfus (milyon) 299,4 127,8 60,6 82,4 11,2 69.6 71.5 25,9 39,2 Toplam Nüfus İçinde 65 Yaş Üzeri Nüfusun Oranı % 12,4 20,8 16 19,7 18,5 5,9 6,8 16,5 14,6 Kişi başı GSYİH (ABD$, SGP) 43 864 32 002 32 961 31 949 27 232 11 535 13 900 34 099 31 070 GSYİH İçinde Sağlık Harcama Oranı % 15,3 8,1 8,4 10,6 9,1 5,7 9,2 9 Kişi başı Sağlık Harcaması (ABD$, SGP) 6 714 2 578 2 760 3 371 2 483 591 880 2 915 Toplam Sağlık Harcaması İçinde Kamu Sağlık Harcama Oranı % 45,8 81,3 87,3 76,9 61,6 71,4 74 77,8 73,1 Toplam Sağlık Harcaması İçinde İlaç Harcama Oranı % 12,6 19,6 15,8 14,8 17,6 33,3 29 16,1 18,4 GSYİH İçinde İlaç Harcama Oranı % 1,9 1,6 1,1 1,8 1,5 Kişi başı İlaç Harcaması (ABD$, SGP) 843 506 237 500 438 206 255 467,6 446 Gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça genç bir nüfusa sahip olmamıza rağmen akılcı ilaç kullanımının olmaması ilaç tüketimindeki israflar ve yolsuzluklar sebebiyle ilaç harcamalarımızın GSYİH içindeki payı AB ve OECD ortalamasının üzerindedir.


"KAMU SAĞLIK HARCAMALARI (NOMİNAL)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları