Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Örnek:  (-8):2=4  (+12):3=4  (-6):3=(-2)  Tanım:Çarpma işleminin tersidir. Bölme işlemi;  a:b a a b  b.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Örnek:  (-8):2=4  (+12):3=4  (-6):3=(-2)  Tanım:Çarpma işleminin tersidir. Bölme işlemi;  a:b a a b  b."— Sunum transkripti:

1

2  Örnek:  (-8):2=4  (+12):3=4  (-6):3=(-2)  Tanım:Çarpma işleminin tersidir. Bölme işlemi;  a:b a a b  b

3  (+) : (+)=(+)  (+) : (-) = (-)  (-) : (-) = (+)  (-) : (+) = (-)  *Aynı işaretli sayıların birbirine bölümü (+); farklı işaretli sayıların bölümü (-)’dir.  Örnek:  (-18):(-3).(-2)-(-4) = ?  (-6)+(-15):(-3)-2 = ?  25:(-5)+(-3).(-2) = ?

4  Önemli Not:a)Bölme işleminin toplama ve çıkarma işlemine göre önceliği vardır.  b)Çarpma ve bölme işlemi yan yana ise işlem sırasına göre işlem yapılır.  Örnek:  (-8).(-2)+(-18-12) = ?  -12.(+4) + [(-8+4).(-1)] = ?  18:(-6)-2.(-4)+3 = ?

5 1-işlemiş olduğumuz tamsayılar kümesi bazı soruların çözümünde yetersiz kalır. 1-işlemiş olduğumuz tamsayılar kümesi bazı soruların çözümünde yetersiz kalır. Örn:8 ceviz 3 çocuğa paylaştırılacak olursa 8:3=8 kadar ceviz düşer.Yani 3 8 ifadesi tam sayı değildir. 3

6  Tanım:b=0 ve a,b E Z olmak üzere a biçiminde yazılan b  sayılara kesir sayılar denir.  a pay kesir çizgisi  b payda  Rasyonel sayılar şeklinde gösterilir.

7 RASYONEL SAYILARIN SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERİMİ  1 2  -1 0 1 2 3 4 5  5 5 5 5 5  Örnek:Ders kitabı _ 1 2 _ 5 7  Sayılarını sayı 2 3 6 6  doğrusunda gösterelim.

8  Önemli not:-a, a şeklindeki  b -b  rasyonel sayılar aynı rasyonel sayıyı belirtir.Bu sayılar sayı doğrusunda _ a sayısı demektir.  b  -7=_ 7 -18= _ 18 0= 0 5= 5  1 1 1 1

9  Not:Her tam sayı aynı zamanda paydası 1 olan rasyonel sayıdır.  N C Z C Z N

10  Uyarı:  1- 0 belirsizliktir  0  2- a tanımsızdır  0  3- 0 0’dır  a

11  a)12:(-2)= 12 = -6’dır.  -2  b)23:(-5)= 23 = _ 23 ’dur.  -5 5  c)24:3= 24 =8’dir. 3  8 E N  8 E Z  8 E

12  Örnek:  a)-3,9 = -3 9 = -39 dur.  10 10  b)4 2 = 30 dur.  7 7  c)-3 1 = _ 13 tür.  4 4

13 RASYONEL SAYILAR  Paydaları Eşit Olan Sayılarda Sıralama  Örnek:3, _ 5, _ 13,12, 5  7 7 7 7  sayılarını büyükten küçüğe sıralayalım.  Uyarı:a)Pozitif rasyonel sayılarda paydalar eşitse büyük olan daha büyüktür.  b)Negatif rasyonel sayılardan paydaları eşit olanlardan paydası büyük olan daha küçüktür.

14  Örnek:-1, 4, _ 13, 17, 5, 10  9 9 9 9 9 9  sayılarını büyükten küçüğe doğru sıralayalım.

15

16 PAY VE PAYDALARI EŞİT OLMAYAN RASYONEL SAYILARDA SIRALAMA  Örnek: 7, 9, 5 sayılarını büyükten  5 7 3  küçüğe doğru sıralayalım.  Çözüm: 7 9 5  5 7 3  (21) (15) (33)  3 5 7 3 15*7=105  1 5 7 5  1 1 1 7 5 7 9  3 5 7 

17  Örnek:a,b,c ’yi küçükten büyüğe sıralayın.  a= -13 b= -13 c= -13  5 7 3  Not:Sayı doğrusu üzerinde pozitif rasyonel sayılar sıfırın sağında, negatif rasyonel sayılar sıfırın solunda yer alır.

18 DİKLİK VE PARALELLİK  Bir doğruya üzerindeki bir noktadan dikme çizmeye çalışacağız.  Cetvel yardımıyla bir doğru çizilir ve üzerinde bir nokta seçilerek işaretlenir.   A  d  İletki ile doğru çakışık duruma getirilir 90 derece işaretlenir.

19  k  diklik işareti  d A Elde ettiğimiz k doğrusu d doğrusu üzerindeki bir A noktasından çizilen dikmedir. Elde ettiğimiz k doğrusu d doğrusu üzerindeki bir A noktasından çizilen dikmedir.

20  Elde ettiğimiz k doğrusu, d doğrusu üzerindeki bir A noktasından çizilen DİKME’dir.   A B C D

21  3-Bir doğruya dışındaki bir noktadan çizilen en kısa doğru parçasını bulalım.  K  d  A B C D E F  Bir doğru alalım.Bu doğru üzerinde noktalara işaretleyelim.Dışarıdan K noktasını alıp doğru parçaları oluşturalım.

22  Önemli not:Bir noktanın, bir doğruya olan en kısa uzaklığı; bu noktadan doğruya çizilen dikmenin uzunluğudur.  4-Bir doğru parçasını orta dikmesini çizelim.  Cetvel yardımıyla belli uzunlukta doğru parçası çizelim.Orta noktasını belirleyelim.  A K B

23  t doğrusu [AB] doğru parçasının orta dikmesidir.   t  A K B  Önemli not:Bir doğru parçasının orta dikmesi, bu doğru parçasını iki eş parçaya ayırır.

24  5-Şekilde  IDAI = IDBI  IEAI = IEBI  IFAI = FBI  D   E   F  A K B

25  Önemli not:Bir doğru parçasının orta dikmesinin üzerindeki noktaların doğru parçasının uç noktalarına olan uzaklıkları birbirine eşittir.  *[AB] doğru parçasının uzunluğu IABI şeklinde gösterilir. *İki doğru ya da doğru parçası birbirine paralel ise, d k şeklinde gösterilir. *İki doğru ya da doğru parçası birbirine paralel ise, d k şeklinde gösterilir. (d doğrusu k doğrusuna paraleldir.) (d doğrusu k doğrusuna paraleldir.) Ayrıca paralel doğrulara eş uzaklıklı doğrular denir. Ayrıca paralel doğrulara eş uzaklıklı doğrular denir.

26  Bir eşek arabası 10 km yi 1 saatte alıyorsa, 3 km hızla giden bir bisikletli kaç saatte alır?

27  6-Bir doğruya paralel bir doğru çizelim.  Önce cetvel yardımıyla bir doğru çizelim.Sonra bu doğrunun dışında, doğruya eşit uzaklıkta iki nokta belirleyelim.Cetvel yardımıyla belirlediğimiz noktalardan geçecek bir doğru çizelim.  d k’dır. k.. k..d

28 ÜÇ DOĞRUNUN ARKDAŞLIĞI 1-Aynı düzlemde olan üç doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve inşa eder. 2-Yöndeş,iç,iç ters,dış ters,dış açılarını belirleyerek isimlendirir. Aynı düzlemde 3 doğru paralel olabilir. dkl

29  2-Aynı düzlemde 3 doğru aynı noktada kesişebilir.Bu tür doğrulara noktadaş doğrular denir.  d  k  A  l

30 Aynı düzlemde üç doğru ikişer ikişer üç farklı noktada kesişebilir. Aynı düzlemde üç doğru ikişer ikişer üç farklı noktada kesişebilir. d k d k c b l

31  4-Aynı düzlemde üç doğrudan ikisi birbirine paralel ise üçüncü doğru bu iki doğruyu farklı noktadan kesebilir.  L  d  k

32  Önemli not:  1-Paralel olan ya da olmayan iki doğruyu farklı noktalardan kesen üçüncü doğruya “kesen” denir.  2-Eğer kesen, paralel iki doğruya dik ise “orta dikme” olarak adlandırılır.


" Örnek:  (-8):2=4  (+12):3=4  (-6):3=(-2)  Tanım:Çarpma işleminin tersidir. Bölme işlemi;  a:b a a b  b." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları