Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI 18 Mayıs 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI 18 Mayıs 2012."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI 18 Mayıs 2012

2 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu SUNUM AKIŞI Giriş Yüksek Öğretim Kanunu ve YÖK ile İlişkiler Stratejik Yönetim Demokratik Katılım Bilim & Teknolojide Gelişmeler Eğitim/Öğretim Mekansal Konular: Lojman, Konut Giriş Yüksek Öğretim Kanunu ve YÖK ile İlişkiler Stratejik Yönetim Demokratik Katılım Bilim & Teknolojide Gelişmeler Eğitim/Öğretim Mekansal Konular: Lojman, Konut

3 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu

4 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU?? Hepimiz nefesimizi tuttuk Türkiyedeki yüksek öğretimi ve üniversiteleri yeniden dizayn edecek bir kanunun çıkmasını beklemekteyiz...B.Ü.tribünde oyunun kurallarının oluşmasını seyreden seyirci mi yoksa doğrudan oyuncu mu olmak ister? Peki biz B.Ü. olarak “Nasıl bir B.Ü.? Nasıl bir Yüksek Öğretim Kanunu?” istiyoruz konusunda kurumsal görüşümüzü (bir öneriler demeti ve temel eksenler) oluşturmuş olmamız gerektiğini ve yapabilecek yetenekte olduğumuzu düşünüyorum. BÜ'nün fakülteler ortak komisyonu 1990'larda(91-92) hem yepyeni bir üniversite yasası hazırlayarak YÖK yasasında değisiklik önerileri yaptı. Bunların bir kısmı o günlerde yaşama bile geçirildi (rektörlerin seçimle gelmesi) BÜ geleneğinde bu konuda proaktif olmak, liderlik var. Tüm bu süreçte rektörün gerek BÜ camiası içinde gerekse ilgili kurum ve kişilerle iletişim yönetimi becerisi öne çıkmaktadır. Müzakere sürecini doğru yönetebilen, duygusal ve tepkisel davranışlardan kaçınan, sakin, kararlı, soğukkanlı ve kararlı bir duruş sergileyebilmek gereklidir. Hepimiz nefesimizi tuttuk Türkiyedeki yüksek öğretimi ve üniversiteleri yeniden dizayn edecek bir kanunun çıkmasını beklemekteyiz...B.Ü.tribünde oyunun kurallarının oluşmasını seyreden seyirci mi yoksa doğrudan oyuncu mu olmak ister? Peki biz B.Ü. olarak “Nasıl bir B.Ü.? Nasıl bir Yüksek Öğretim Kanunu?” istiyoruz konusunda kurumsal görüşümüzü (bir öneriler demeti ve temel eksenler) oluşturmuş olmamız gerektiğini ve yapabilecek yetenekte olduğumuzu düşünüyorum. BÜ'nün fakülteler ortak komisyonu 1990'larda(91-92) hem yepyeni bir üniversite yasası hazırlayarak YÖK yasasında değisiklik önerileri yaptı. Bunların bir kısmı o günlerde yaşama bile geçirildi (rektörlerin seçimle gelmesi) BÜ geleneğinde bu konuda proaktif olmak, liderlik var. Tüm bu süreçte rektörün gerek BÜ camiası içinde gerekse ilgili kurum ve kişilerle iletişim yönetimi becerisi öne çıkmaktadır. Müzakere sürecini doğru yönetebilen, duygusal ve tepkisel davranışlardan kaçınan, sakin, kararlı, soğukkanlı ve kararlı bir duruş sergileyebilmek gereklidir.

5 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu STRATEJİK (PLANLI) DÜŞÜNME VE YÖNETİM Hedefe doğru ilerlediğimizi nasıl bileceğiz? Performans Yönetimi Hedefe doğru ilerlediğimizi nasıl bileceğiz? Performans Yönetimi Strateji oluşturma Olmak istediğimiz yere nasıl gideceğiz? VİZYONVİZYON Şu anda neredeyiz? Nerede olmak istiyoruz?

6 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu STRATEJİK (PLANLI) DÜŞÜNME VE YÖNETİM

7 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu STRATEJİK (PLANLI) DÜŞÜNME VE YÖNETİM B.Ü.nin zamanının, parasının ve mekanlarının/alanlarının etkin, verimli kullanılabilmesi için ilke ve eylemleri belirleyen bir çalışma programının olması gerektiğini düşünüyorum. Belli bir uygulama planı geliştirilmediği takdirde ortaya çıkan talepler ve ihtiyaçları anlık ve bütünlük içermeden çözmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla uygulamada ad-hoc anlık kararlar alınmış olur, bu da kaçınılmaz olarak keyfiyet olarak algılanır. Bu noktada geçerli mevzuatı çok iyi anlamak gerekir... tüm planlarımızı doğal olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu benzeri mevzuatı gözönüne alarak yapmak zorundayız...mevzuatdan şikayet ederek rektör olamazsınız. Bu noktada marifet yasal sınırlar içinde yaratıcı çözümler üretebilmektir. Ben ekibimi kurduktan sonra sadece 1.yıl için değil 4-Yıllık Çalışma Programı oluşturacak sizlerle paylaşacak ve 2012 yılının son genel kurulunda sizlere bunu onaylatacak, aynen uygulayacağım. Pek tabii ki yönetim sürecinde günlük gelişen olaylar, talepler, hatta krizler kaçınılmazdır. İşte o noktada hızlı karar alabilme, kriz yönetimi becerisi önplana çıkmaktadır. Olayı sukunet içinde kontrol altına alabilme, güven ve iletişimi aynı anda sağlamak gerekmektedir. B.Ü.nin zamanının, parasının ve mekanlarının/alanlarının etkin, verimli kullanılabilmesi için ilke ve eylemleri belirleyen bir çalışma programının olması gerektiğini düşünüyorum. Belli bir uygulama planı geliştirilmediği takdirde ortaya çıkan talepler ve ihtiyaçları anlık ve bütünlük içermeden çözmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla uygulamada ad-hoc anlık kararlar alınmış olur, bu da kaçınılmaz olarak keyfiyet olarak algılanır. Bu noktada geçerli mevzuatı çok iyi anlamak gerekir... tüm planlarımızı doğal olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu benzeri mevzuatı gözönüne alarak yapmak zorundayız...mevzuatdan şikayet ederek rektör olamazsınız. Bu noktada marifet yasal sınırlar içinde yaratıcı çözümler üretebilmektir. Ben ekibimi kurduktan sonra sadece 1.yıl için değil 4-Yıllık Çalışma Programı oluşturacak sizlerle paylaşacak ve 2012 yılının son genel kurulunda sizlere bunu onaylatacak, aynen uygulayacağım. Pek tabii ki yönetim sürecinde günlük gelişen olaylar, talepler, hatta krizler kaçınılmazdır. İşte o noktada hızlı karar alabilme, kriz yönetimi becerisi önplana çıkmaktadır. Olayı sukunet içinde kontrol altına alabilme, güven ve iletişimi aynı anda sağlamak gerekmektedir.

8 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu DEMOKRATİK KATILIM Üniversitenin gelişimini ve uzun soluklu gereksinimlerini göz önüne alan, tepkisel ve keyfi kararlardan kaçınan, olayları önceden düşünen, önleyici, etkin ve uzun erimli politikalar doğrultusunda davranmak ve karar süreçlerini bu yönde kurumsallaştırmak Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim yapısı kurmak Öğretim üyeleri, öğrenci ve idari personelin Üniversite içi karar süreçlerine katılımını desteklemek, çok yönlü iletişim kanalları geliştirmek Kurul ve komisyonları etkin ve düzgün çalıştırmayı teşvik etmek: Bölüm ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Genel Kurullarının, üniversitede ilan edilmiş olan parlamenter prosedüre uyarak çalışmalarını ve muntazam toplanmasını sağlayacak fiziki düzenlemeleri gerçekleştirmek Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Genel Kurullarınca bazı (Senato/ÜYK) komisyonlarına üye seçilmesini sağlamak Kurulların çalışma düzenlerini, üye seçimlerini, karar mekanizmalarını belirleyen yönergelerini hazırlayarak, kendilerine ait web ortamında duyurmak Toplantı tarih ve gündemlerinin yeterince önceden tüm camiaya duyurularak, görüşlerin ifade edilmesini sağlayacak kanalları oluşturmak, tutanakları duyurmak Kurul hiyerarşik yapısına paralel forumları takip ederek, Üniversitenin geleceğini ve çoğunluğunu ilgilendiren konularda genel görüş belirlemek, fakülte ve üniversite genel kurullarında açık tartışmaya açmak Üniversitenin gelişimini ve uzun soluklu gereksinimlerini göz önüne alan, tepkisel ve keyfi kararlardan kaçınan, olayları önceden düşünen, önleyici, etkin ve uzun erimli politikalar doğrultusunda davranmak ve karar süreçlerini bu yönde kurumsallaştırmak Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetişim yapısı kurmak Öğretim üyeleri, öğrenci ve idari personelin Üniversite içi karar süreçlerine katılımını desteklemek, çok yönlü iletişim kanalları geliştirmek Kurul ve komisyonları etkin ve düzgün çalıştırmayı teşvik etmek: Bölüm ve Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Genel Kurullarının, üniversitede ilan edilmiş olan parlamenter prosedüre uyarak çalışmalarını ve muntazam toplanmasını sağlayacak fiziki düzenlemeleri gerçekleştirmek Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Genel Kurullarınca bazı (Senato/ÜYK) komisyonlarına üye seçilmesini sağlamak Kurulların çalışma düzenlerini, üye seçimlerini, karar mekanizmalarını belirleyen yönergelerini hazırlayarak, kendilerine ait web ortamında duyurmak Toplantı tarih ve gündemlerinin yeterince önceden tüm camiaya duyurularak, görüşlerin ifade edilmesini sağlayacak kanalları oluşturmak, tutanakları duyurmak Kurul hiyerarşik yapısına paralel forumları takip ederek, Üniversitenin geleceğini ve çoğunluğunu ilgilendiren konularda genel görüş belirlemek, fakülte ve üniversite genel kurullarında açık tartışmaya açmak

9 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu

10

11

12

13

14

15 INSTITUTION RANKING Time Period: 1979-2012 DepartmentTimes Cited Web of Science Documents Average Cites per Document Journal Actual/Expected Citations Category Actual/Expected Citations Average Percentile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 36301,200,560,5373,67 Eğitim Bilimleri1.1651776,583,112,7763,31 İlköğretim81204,052,321,7272,42 Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi 85253,400,940,8161,71 Yabancı Diller Eğitimi172315,552,452,8563,75

16 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu BİLİMSEL YAYIN PERFORMANSI Eğitim Fakültesi’nin bölümlerinde yayınlar, Journal Actual/Expected Citations: Dergiden Beklenen Etki Değerinin üzerinde bir performans göstermiştir. Aynı şekilde yayınlar Category Actual/Expected Citations: Bilim Dalından Beklenen Etki Değerinin üzerinde performans göstermektedirler. Örneğin Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde Journal Actual/Expected Citations değeri 2,45 olup bu dünya ortalaması olan 1.00 değerinin 2,45 misli performans gösterdiğini ifade etmektedir. Eğitim Fakültesi’nin bölümlerinde Average Percentile değeri, Dünya Rekabet Ortalama Sıralama Değeri olan 70,00 değerinin altında performans göstermişlerdir. Burada 70,00 ve üzeri performans negatif değerlendirilirken 70,00 altındaki performans değerleri pozitif olarak yorumlanmaktadır.

17 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu AKADEMİK Her bölümün kendine özgü vizyon ve hedeflerini anlamak; bu çerçevede bilim üretme/araştırma faaliyetlerini kolaylaştırıcı hertürlü desteği sağlayacağım. B.Ü.’nin akademik çeşitliliğine ve zenginliğine sahip çıkarak “B.Ü. Akademik Kimliğini” savunacağım. Akademik politikaları geliştirmek ve değerlendirmek üzere “Akademik Politikalar Kurulu” kuracağım. EĞİTİM/ÖĞRETİM “Sosyal Projeler Koordinasyon Ofisi” kurmak, “sosyal sorumluluk”, “sorumluluk bilinci” ve “etik” konularının ders programlarına entegre edilmesini teşvik etmek Disiplinlerarası ve çokdisiplinli konularda akademik örgütlenmeyi teşvik etmek ARAŞTIRMA Araştırma altyapısı yatırımlarının planlanmasına yönelik bilimsel araştırma projeleri komisyonunun bütçe ve yetkinliğini artırmak Tüm yeni yardımcı doçentler için BAP kapsamında “araştırma desteği paketi” sunmak Araştırma ve mükemmeliyet merkezlerini idari ve mali olarak desteklemek AKADEMİK Her bölümün kendine özgü vizyon ve hedeflerini anlamak; bu çerçevede bilim üretme/araştırma faaliyetlerini kolaylaştırıcı hertürlü desteği sağlayacağım. B.Ü.’nin akademik çeşitliliğine ve zenginliğine sahip çıkarak “B.Ü. Akademik Kimliğini” savunacağım. Akademik politikaları geliştirmek ve değerlendirmek üzere “Akademik Politikalar Kurulu” kuracağım. EĞİTİM/ÖĞRETİM “Sosyal Projeler Koordinasyon Ofisi” kurmak, “sosyal sorumluluk”, “sorumluluk bilinci” ve “etik” konularının ders programlarına entegre edilmesini teşvik etmek Disiplinlerarası ve çokdisiplinli konularda akademik örgütlenmeyi teşvik etmek ARAŞTIRMA Araştırma altyapısı yatırımlarının planlanmasına yönelik bilimsel araştırma projeleri komisyonunun bütçe ve yetkinliğini artırmak Tüm yeni yardımcı doçentler için BAP kapsamında “araştırma desteği paketi” sunmak Araştırma ve mükemmeliyet merkezlerini idari ve mali olarak desteklemek

18 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu BİLİM & TEKNOLOJİ Bugün “Complexity Science” dönemindeyiz. Günümüzde artık çağdaş üniversiteler ağırlıklı olarak, evrensel temelleri 18ci Yüzyılda, Napolyon zamanında atılmış olan “Bilim-Temelli” eğitim kurumlarından çıkarak, giderek araştırma odaklı “3cü Generasyon Üniversite” (3GU) kurumlarına dönüşmekteler. Bilimsel araştırmalar –en azından belli dallarda; disiplinlerarası ve çok disiplinli olmak, yüksek teknoloji içeren deneysellik gibi zorunluluklar dolayısıyla ciddi miktarlarda mali kaynak gerektirmektedir. Bu gereklilik üniversiteye dair denklemleri hayati bir biçimde etkilemektedir. Zira fonu sağlayan kim (devlet, firmalar,..) olursa olsun araştırma çalışmaları üzerinde kendinde söz hakkı hissetmektedir. Üniversitenin özerkliğine, bağımsızlığına, geleneksel değerlerine günümüzde en ciddi tehdit olarak algılanan bu durum akademisyenlerin hayatını radikal biçimde etkilemektedir. Daha da ötesi var.. Kızışan küresel rekabet ortamında ülkeler, üniversiteden, ekonominin motoru olmasını beklemektedir. Boğaziçi Üniversitesi olarak en doğru politika; bağımsız araştırma özüne sahip çıkarak, “meraka dayalı, ucu açık” temel araştırma yapan unsurlarını koruyup onları mali ve idari olarak desteklemenin yollarını sağlarken, ekonomiye hızlı dönüş yapmaya uygun (buluş, vbg. olarak) dallardaki akademisyenlerinin de bunu en etkin biçimde yapabilmesi için her türlü destekleyici (TTO vbg.) yapılaşmayı ve süreci onlara sunmaya çalışmak olacaktır. Ben temel bilimler, beşeri ve sosyal bilimlerin ayırımcılık yapılarak desteklenmesinden yanayım... Türkiyede çok hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilim, Sanayi &Teknoloji Bakanlığı oluşturulmuş, TÜBİTAK bu Bakanlık bünyesinde çalışır hale gelmiş, fikri ve sinai mülkiyet hakları yeniden düzenlenmekte, TÜBİTAK Kanunu tekrar değiştirilmekte, TTO kurulması ve desteklenmesi için mekanizmalar oluşturulmakta. Bugün “Complexity Science” dönemindeyiz. Günümüzde artık çağdaş üniversiteler ağırlıklı olarak, evrensel temelleri 18ci Yüzyılda, Napolyon zamanında atılmış olan “Bilim-Temelli” eğitim kurumlarından çıkarak, giderek araştırma odaklı “3cü Generasyon Üniversite” (3GU) kurumlarına dönüşmekteler. Bilimsel araştırmalar –en azından belli dallarda; disiplinlerarası ve çok disiplinli olmak, yüksek teknoloji içeren deneysellik gibi zorunluluklar dolayısıyla ciddi miktarlarda mali kaynak gerektirmektedir. Bu gereklilik üniversiteye dair denklemleri hayati bir biçimde etkilemektedir. Zira fonu sağlayan kim (devlet, firmalar,..) olursa olsun araştırma çalışmaları üzerinde kendinde söz hakkı hissetmektedir. Üniversitenin özerkliğine, bağımsızlığına, geleneksel değerlerine günümüzde en ciddi tehdit olarak algılanan bu durum akademisyenlerin hayatını radikal biçimde etkilemektedir. Daha da ötesi var.. Kızışan küresel rekabet ortamında ülkeler, üniversiteden, ekonominin motoru olmasını beklemektedir. Boğaziçi Üniversitesi olarak en doğru politika; bağımsız araştırma özüne sahip çıkarak, “meraka dayalı, ucu açık” temel araştırma yapan unsurlarını koruyup onları mali ve idari olarak desteklemenin yollarını sağlarken, ekonomiye hızlı dönüş yapmaya uygun (buluş, vbg. olarak) dallardaki akademisyenlerinin de bunu en etkin biçimde yapabilmesi için her türlü destekleyici (TTO vbg.) yapılaşmayı ve süreci onlara sunmaya çalışmak olacaktır. Ben temel bilimler, beşeri ve sosyal bilimlerin ayırımcılık yapılarak desteklenmesinden yanayım... Türkiyede çok hızlı bir dönüşüm yaşanmaktadır. Bilim, Sanayi &Teknoloji Bakanlığı oluşturulmuş, TÜBİTAK bu Bakanlık bünyesinde çalışır hale gelmiş, fikri ve sinai mülkiyet hakları yeniden düzenlenmekte, TÜBİTAK Kanunu tekrar değiştirilmekte, TTO kurulması ve desteklenmesi için mekanizmalar oluşturulmakta.

19 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu BİLİM & TEKNOLOJİ Ben bu gelişmeleri yakından takip etmekteyim...tüm gelişmelere karşı hızla farkındalık yaratmaya çalıştığımı düşünüyorum....4 senedir bu konuda düzenli ve sürekli çaba sarf ederek BAP’ı, APKO’yu, Merkezleri geliştirme çabalarım, Fikri Mülkiyet Kurulunu, Patent Ofisini kurmam, bilim teknoloji merkezinin 2012 BÜ Yatırım programına dahil edilmesi hep geride kalmama gayretimin göstergeleridir... Kandilli Kampusunda oluşturmaya çalıştığım Bilim ve Teknoloji Merkezi bu gayretlerin en belirgin göstergesidir. B.Ü.’nde herkes teknoloji geliştirme bölgesinin geliştirilmesini istemektedir. Bunun için ne yapılması gerekir? Önce B.Ü. kampuslarına yakın ek alan yaratılması, bu alanların geliştirilmesi için işbirliklerinin (ilçe belediyeleri ile en azından) kurulmuş olması gerekir? Bu noktada Stanford-Google ilişkisini unutmamak gerekir... Tabii şu ana kadar hep “altyapı”dan bahsettim....araştırma, bilim ve inovasyon “üstyapısı”sı yani “spirit” oluşturmak en zor ve en önemli konudur... Ben bu gelişmeleri yakından takip etmekteyim...tüm gelişmelere karşı hızla farkındalık yaratmaya çalıştığımı düşünüyorum....4 senedir bu konuda düzenli ve sürekli çaba sarf ederek BAP’ı, APKO’yu, Merkezleri geliştirme çabalarım, Fikri Mülkiyet Kurulunu, Patent Ofisini kurmam, bilim teknoloji merkezinin 2012 BÜ Yatırım programına dahil edilmesi hep geride kalmama gayretimin göstergeleridir... Kandilli Kampusunda oluşturmaya çalıştığım Bilim ve Teknoloji Merkezi bu gayretlerin en belirgin göstergesidir. B.Ü.’nde herkes teknoloji geliştirme bölgesinin geliştirilmesini istemektedir. Bunun için ne yapılması gerekir? Önce B.Ü. kampuslarına yakın ek alan yaratılması, bu alanların geliştirilmesi için işbirliklerinin (ilçe belediyeleri ile en azından) kurulmuş olması gerekir? Bu noktada Stanford-Google ilişkisini unutmamak gerekir... Tabii şu ana kadar hep “altyapı”dan bahsettim....araştırma, bilim ve inovasyon “üstyapısı”sı yani “spirit” oluşturmak en zor ve en önemli konudur...

20 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu YERLEŞİM MASTERPLANI:LOJMAN ve KONUT Öncelikle bu konular bir rektörlük dönemine sığmayacak kadar uzun soluklu ve etkileri bir rektörün politikaları doğrultusunda planlanamayacak kadar yakıcı konulardır. B.Ü.nin bundan sonra 10-20 yılını bir masterplan çerçevesinde modelleyecek bir kurul kuracağım, uzmanlarla çalışacağım. Tersine Beyin Göçü Bildiğiniz üzere, Türkiyede lojman konusu sadece devlet üniversiteleri için değil, tüm kamu kurumları için ciddi bir siyasi karardır....dolayısıyla tahsis edilmiş kamu arazileri üzerine ve/veya kamu parası kullanılarak lojman yapılması imkanı yoktur....Bu konuda bir açılım sağlayabilmek için BÜ için özel isteğimizin aslında başka çarpan etkileri olabileceğinin farkında olmalıyız. Dolayısıyla bu konuyu BÜ için çözmeye çalışırken sorunun BÜ sorunu değil, büyükşehirlerdeki gelişmiş devlet üniversitelerinin “Tersine Beyin Göçü” etkisini güçlendirmeye yönelik bir mesele olarak savunulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun ötesinde tapusu bize ait olan Uçaksavar lojmanlarının olduğu parselde dış kaynaklar yaratarak bir konut projesi geliştirilmesi BÜ’nin herzaman gündeminde olan bir konudur. Sözkonusu alanın imar durumu düzeltilmeden fizible bir iş modeli geliştirmek mümkün değildir İmar durumu düzeltilse bile finansmanı ve firmalarla yapılacak anlaşmaların rektörün değil, tamamen üniversitenin tasarrufu olduğunu düşünürüm.... Öncelikle bu konular bir rektörlük dönemine sığmayacak kadar uzun soluklu ve etkileri bir rektörün politikaları doğrultusunda planlanamayacak kadar yakıcı konulardır. B.Ü.nin bundan sonra 10-20 yılını bir masterplan çerçevesinde modelleyecek bir kurul kuracağım, uzmanlarla çalışacağım. Tersine Beyin Göçü Bildiğiniz üzere, Türkiyede lojman konusu sadece devlet üniversiteleri için değil, tüm kamu kurumları için ciddi bir siyasi karardır....dolayısıyla tahsis edilmiş kamu arazileri üzerine ve/veya kamu parası kullanılarak lojman yapılması imkanı yoktur....Bu konuda bir açılım sağlayabilmek için BÜ için özel isteğimizin aslında başka çarpan etkileri olabileceğinin farkında olmalıyız. Dolayısıyla bu konuyu BÜ için çözmeye çalışırken sorunun BÜ sorunu değil, büyükşehirlerdeki gelişmiş devlet üniversitelerinin “Tersine Beyin Göçü” etkisini güçlendirmeye yönelik bir mesele olarak savunulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun ötesinde tapusu bize ait olan Uçaksavar lojmanlarının olduğu parselde dış kaynaklar yaratarak bir konut projesi geliştirilmesi BÜ’nin herzaman gündeminde olan bir konudur. Sözkonusu alanın imar durumu düzeltilmeden fizible bir iş modeli geliştirmek mümkün değildir İmar durumu düzeltilse bile finansmanı ve firmalarla yapılacak anlaşmaların rektörün değil, tamamen üniversitenin tasarrufu olduğunu düşünürüm....

21 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu YERLEŞİM MASTERPLANI:LOJMAN ve KONUT

22 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu YERLEŞİM MASTERPLANI:LOJMAN ve KONUT Lojman geliştirme sürecine paralel olarak öğretim üyeleri ve idari personelin katılımıyla gayrimenkul yatırım ortaklığı konsepti içinde Üniversiteye yakın bir konumda finans kurumları ve inşaat sektör temsilcilerinin işbirliği ile prestijli bir konut projesinin hayata geçirilebilmesi için gayret göstereceğim.... Konut projesi girişimi: Ön talep belirlenmiş midir? Fizibilite çalışması yapılmış mıdır? Konut kapasitesi, arsa peşinatı, konut başına peşinat miktarı, banka faiz oranları, vade süresi, aylık ödeme miktarları konusunda farklı modeller geliştirilmiş midir? Bu yönde somut başarılı bir adım atılmış mıdır? Böyle bir projede BÜVAK fon sisteminin rolünü ve BÜVAK’ın ön ödemeleri karşılayacak kaynak oluşturabilme kapasitesini artırmaya çalışacağım Bu konuda süratle çalışmaya başlayacağım.... Lojman geliştirme sürecine paralel olarak öğretim üyeleri ve idari personelin katılımıyla gayrimenkul yatırım ortaklığı konsepti içinde Üniversiteye yakın bir konumda finans kurumları ve inşaat sektör temsilcilerinin işbirliği ile prestijli bir konut projesinin hayata geçirilebilmesi için gayret göstereceğim.... Konut projesi girişimi: Ön talep belirlenmiş midir? Fizibilite çalışması yapılmış mıdır? Konut kapasitesi, arsa peşinatı, konut başına peşinat miktarı, banka faiz oranları, vade süresi, aylık ödeme miktarları konusunda farklı modeller geliştirilmiş midir? Bu yönde somut başarılı bir adım atılmış mıdır? Böyle bir projede BÜVAK fon sisteminin rolünü ve BÜVAK’ın ön ödemeleri karşılayacak kaynak oluşturabilme kapasitesini artırmaya çalışacağım Bu konuda süratle çalışmaya başlayacağım....

23 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu YERLEŞİM MASTERPLANI:LOJMAN ve KONUT (BÜ tüm alanlarının imar durumlarının düzeltilmesi Ağustos 2011 tarihinde başvuruldu) KAMPÜSALAN (M2) İNŞAAT ALANI BRÜT (M2) SORUNLAR Güney Kampüs267 11557 640 Kuzey Kampüs56 68092 330 Uçaksavar Kampüs*44 35141 861 *Lojman alanının 2 emsal yapı şartlarına göre düzenlenmesi Hisar Kampüs21 45711 984 Kandilli Kampüs305 68921 827 5000 m2lik imar planında “Rasathane” olarak düzenlenen alanın 106 000 m2lik bölümünün “Üniversite” alanı olarak düzenlenmesi Sarıtepe-Kilyos Kampüs969 60037 027 5000 m2lik imar planında “dinlenme tesisi” olarak düzenlenen alanın 476 000 m2lik bölümünün “üniversite” alanı olarak düzenlenmesi İznik Kampüs4 214 TOPLAM1 669 106262 672

24 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu BÜVAK/BÜTEK A.Ş. Garipcan, B., Çağlayan, M.O., Demirel, G.​​​​​, “A new generation biosensors based on ellipsometry”​​​​​, New Perspectives in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved continuous wave diffuse reflectance measurements”, Journal of Biomedical Optics, 16, 8, 2011. SCI-E Garipcan, B., Çağlayan, M.O., Demirel, G.​​​​​, “A new generation biosensors based on ellipsometry”​​​​​, New Perspectives in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved continuous wave diffuse reflectance measurements”, Journal of Biomedical Optics, 16, 8, 2011. SCI-E Garipcan, B., Çağlayan, M.O., Demirel, G.​​​​​, “A new generation biosensors based on ellipsometry”​​​​​, New Perspectives in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved continuous wave diffuse reflectance measurements”, Journal of Biomedical Optics, 16, 8, 2011. SCI-E Garipcan, B., Çağlayan, M.O., Demirel, G.​​​​​, “A new generation biosensors based on ellipsometry”​​​​​, New Perspectives in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved continuous wave diffuse reflectance measurements”, Journal of Biomedical Optics, 16, 8, 2011. SCI-E Garipcan, B., Çağlayan, M.O., Demirel, G.​​​​​, “A new generation biosensors based on ellipsometry”​​​​​, New Perspectives in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved continuous wave diffuse reflectance measurements”, Journal of Biomedical Optics, 16, 8, 2011. SCI-E Garipcan, B., Çağlayan, M.O., Demirel, G.​​​​​, “A new generation biosensors based on ellipsometry”​​​​​, New Perspectives in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved continuous wave diffuse reflectance measurements”, Journal of Biomedical Optics, 16, 8, 2011. SCI-E Garipcan, B., Çağlayan, M.O., Demirel, G.​​​​​, “A new generation biosensors based on ellipsometry”​​​​​, New Perspectives in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved continuous wave diffuse reflectance measurements”, Journal of Biomedical Optics, 16, 8, 2011. SCI-E Garipcan, B., Çağlayan, M.O., Demirel, G.​​​​​, “A new generation biosensors based on ellipsometry”​​​​​, New Perspectives in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved continuous wave diffuse reflectance measurements”, Journal of Biomedical Optics, 16, 8, 2011. SCI-E Garipcan, B., Çağlayan, M.O., Demirel, G.​​​​​, “A new generation biosensors based on ellipsometry”​​​​​, New Perspectives in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved continuous wave diffuse reflectance measurements”, Journal of Biomedical Optics, 16, 8, 2011. SCI-E Garipcan, B., Çağlayan, M.O., Demirel, G.​​​​​, “A new generation biosensors based on ellipsometry”​​​​​, New Perspectives in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved in Biosensors Technology and Applications​​​​​, P. A. Serra​​​​​ (Derleyen), Intech Publishing Group​​​​​, 2011​​.​ Aksel, E.B., Türkoğlu, A.N., Ercan, A.E., Akın, A., “Localization of an absorber in a turbid semi infinite medium by spatially resolved continuous wave diffuse reflectance measurements”, Journal of Biomedical Optics, 16, 8, 2011. SCI-E

25 Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu PEDAGOJİK FORMASYON YÖK’ten, alan fakülteleri mezunları için açılan öğretmenlik sertifika programlarına ilişkin yapılan açıklamada, “Yükseköğretim kurumlarımızda halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların alınan kararla ilgili olarak herhangi bir mağduriyeti söz konusu olmayıp, açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma hakları bulunmaktadır” ifadesine yer verildi. Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya başkanlığındaki YÖK Genel Kurulu sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı sıra gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacı ve öğretmen adayı yetiştiren kurumlardan mezunların sayısı dikkate alınarak YÖK bünyesinde oluşturulan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu'nun YÖK'e sunduğu önerilerin 5 Nisan'daki YÖK Genel Kurulu'nda kabul edildiği anımsatılan açıklamada, “Söz konusu kararlarda halen üniversitelerimizde açılmış bulunan pedagojik formasyon programlarına devam eden öğrencilerin haklarının saklı olduğu ifade edilmişti. Ancak kararda yer alan 'mevcut öğrenciler' ifadesinin farklı yorumlara yol açtığı gözlemlenmiş olup, konuya açıklık getirmek üzere ilgili kararlar, bugün toplanan Kurulumuzda yeniden müzakere edilmiştir” denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu'nun yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirilecek yeni bir model uygulamaya konuluncaya kadar halen izin verilen üniversitelerde açılacak pedagojik formasyon programlarına, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 80 No'lu kararında yer alan alanlarda eğitim gören ve mezun olacak öğrencilerin başvurma hakkının saklı olduğuna, Kurulumuzun 3 Mayıs tarihli toplantısında karar verilmiştir. Dolayısıyla, konuyla ilgili olan yükseköğretim kurumlarımızda halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların alınan kararla ilgili olarak herhangi bir mağduriyeti söz konusu olmayıp, açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma hakları bulunmaktadır.” Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20476687.asphttp://www.hurriyet.com.tr/gundem/20476687.asp YÖK’ten, alan fakülteleri mezunları için açılan öğretmenlik sertifika programlarına ilişkin yapılan açıklamada, “Yükseköğretim kurumlarımızda halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların alınan kararla ilgili olarak herhangi bir mağduriyeti söz konusu olmayıp, açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma hakları bulunmaktadır” ifadesine yer verildi. Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya başkanlığındaki YÖK Genel Kurulu sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Eğitim, Kadro, Mevzuat ve Vakıf Üniversiteleri Koordinasyon komisyonları raporlarının yanı sıra gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen ihtiyacı ve öğretmen adayı yetiştiren kurumlardan mezunların sayısı dikkate alınarak YÖK bünyesinde oluşturulan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu'nun YÖK'e sunduğu önerilerin 5 Nisan'daki YÖK Genel Kurulu'nda kabul edildiği anımsatılan açıklamada, “Söz konusu kararlarda halen üniversitelerimizde açılmış bulunan pedagojik formasyon programlarına devam eden öğrencilerin haklarının saklı olduğu ifade edilmişti. Ancak kararda yer alan 'mevcut öğrenciler' ifadesinin farklı yorumlara yol açtığı gözlemlenmiş olup, konuya açıklık getirmek üzere ilgili kararlar, bugün toplanan Kurulumuzda yeniden müzakere edilmiştir” denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu'nun yürüttüğü çalışmalar sonucu geliştirilecek yeni bir model uygulamaya konuluncaya kadar halen izin verilen üniversitelerde açılacak pedagojik formasyon programlarına, Talim ve Terbiye Kurulu'nun 80 No'lu kararında yer alan alanlarda eğitim gören ve mezun olacak öğrencilerin başvurma hakkının saklı olduğuna, Kurulumuzun 3 Mayıs tarihli toplantısında karar verilmiştir. Dolayısıyla, konuyla ilgili olan yükseköğretim kurumlarımızda halen öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumlardan mezun olanların alınan kararla ilgili olarak herhangi bir mağduriyeti söz konusu olmayıp, açılacak pedagojik formasyon programlarına başvurma hakları bulunmaktadır.” Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/gundem/20476687.asphttp://www.hurriyet.com.tr/gundem/20476687.asp


"Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu EĞİTİM FAKÜLTESİ GENEL KURUL TOPLANTISI 18 Mayıs 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları