Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÜVAK MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI KASIM 2012. Boğaziçi Üniversitesi 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÜVAK MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI KASIM 2012. Boğaziçi Üniversitesi 2012."— Sunum transkripti:

1 BÜVAK MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI KASIM 2012

2 Boğaziçi Üniversitesi 2012

3 Boğaziçi Üniversitesi 150 yıllık geleneğinden devraldığı değerleri, geliştirerek koruma konusunda tüm mensuplarıyla birlikte kararlı bir duruşa sahiptir. Boğaziçi Üniversitesi; »Eğitimde mükemmeliyetçi, »Araştırmada iddialı, »Öğrenci odaklı, »Üstün niteliğe duyarlılığı yüksek, »Akademik özerklik konusunda titiz, »Etik değerlere saygılı, »Yönetimde ve akademik yaşamda katılımcı, »Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren, »Entelektüel bağımsızlığı ve ifade özgürlüğünü savunan, »Birey odaklı, farklılıklara saygılı, fırsat eşitliği konusunda duyarlı, »Çevre duyarlılığını gözeten, »Küresel boyutta karşılaşılan sorunlara duyarlı; çözüm ve dönüşümlere katkıda bulunmaya hazır bir kurumdur.

4 En Kaliteli Akademik Kadro

5

6 Öğretim Elemanı Sayısı

7 Türkiye’nin En İyi Öğrencileri

8 »1971-1972 Akademik yılında 1015 olan öğrenci sayısı, 2011-2012 Akademik yılında 13.214’e ulaşmıştır. »Boğaziçi Üniversitesi ilk 100, ilk 500 ve ilk 1000 içinden en fazla öğrenci alan üniversitedir. 2012 yılında diğer üniversitelerle aramızdaki fark daha da açılmıştır. »“Öğrenci Seçme Sınavı” ile üniversitemize 2011-2012 Akademik yılında gelen lisans öğrencilerinin yaklaşık olarak % 68’i ÖSS sınavı sonucuna göre; Türkiye sıralamasında ilk 500 öğrenci arasında yer almıştır. »Üçüncü sınıfa gelmiş öğrencilerinin %25’i yurtdışı değişim programları ile dünyanın saygın üniversitelerinde bir ya da iki dönem eğitim almaktadır. »Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, 13,6 olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı dünyadaki benzer örnekler arasında, oldukça başarılı bir düzeyi ifade etmektedir.

9 Öğrenci Sayısı

10 Araştırmada Mevcut Durum

11 »Boğaziçi Üniversitesi’nde 2011 yılı sonu itibariyle üniversite içi ya da dışından finansal destek alan aktif proje sayısı 612 ’dir. »Öğretim üyelerimizin yürüttüğü araştırma sayısı bu rakamın çok üzerindedir. Özellikle beşeri bilimler araştırmaları için finansal destek ihtiyacı daha azdır. »Projelerin finansman kaynaklarına göre dağılımı incelendiğinde toplam araştırma gelirinin %79’u kamu kaynaklı araştırma projeleridir. Avrupa Birliği projelerinin oranı %13’tür. Aktif Araştırma Projelerinin Finansman Kaynaklarına Göre Dağılımı

12

13

14

15 »Araştırma odaklı olan Boğaziçi Üniversitesi’nde, gerçekleştirilen araştırmaların çıktılarından biri olarak ulusal ve uluslararası saygın dergilerde (ISI Citation Index veri Tabanlarınca taranan hakemli ve sürekli dergiler) kabul gören, makalelerdir. 2010 yılındaki makale sayısı 372 ’dir. 2011 yılında ise 461 ’dur. Eylül 2012 tarihi itibari ile 2012 yılı makale sayısı 335 olarak gerçekleşmiştir. »Öğretim üyelerimizin yaptığı yayınların en önemli özelliği «yüksek etki»li çalışmalar olmalarıdır. Bu etki çalışmaların daha nitelikli dergilerde yayınlanması ve o alanda çalışanlar tarafından ne sıklıkla referans verildiği ile ölçülür. » Etki ölçütleri değerlendirildiğinde B.Ü. Türkiye’deki diğer üniversitelerin önünde yer almaktadır. »BÜVAK Akademik Kurulu yayın desteklerinde TÜBİTAK’ın etki sınıflandırmasını kullanmaya başlamıştır. Bunun önümüzdeki yıllarda yüksek etkili yayınları daha da arttıracağı beklenmektedir. Bilimsel Yayınların Dağılımı (2011)

16 Times Higher Education

17 Bütçede Mevcut Durum

18 B.Ü. Bütçesi (2012-2013)

19 BÜVAK-BÜTEK Bütçesi (Eylül, 2012 İtibariyle))

20 BÜVAK Akademik Destek Fonu »Kasım ayından itibaren konferans katılım masrafları (yol, konaklama, gündelik masraflar) Rektörlük bütçesinden karşılanacaktır. »Bu destek daha önce olduğu gibi BÜVAK AFDF yönetmeliğinde belirtilen koşulları sağlamak kaydıyla verilecektir. Diğer bir deyişle seyahat destek kararı Akademik Kurul’da alınacak, ödemeler Rektörlük bütçesinden karşılanacaktır. »Bu uygulama BÜVAK Akademik Kurulu’nun Kasım ayı toplantısında alınacak seyahat desteği kararları ile yürürlüğe girmiştir.

21 Boğaziçi Üniversitesi 2016 Hedeflerimiz

22 Yönetsel Hedefler KATILIMCILIK / ŞEFFAFLIK »Öğretim elemanları, öğrenciler ve idari kadrolar arasında ortak bir vizyon ve enerji oluşturmak için sağlıklı ve işlek iletişim, katılımcı ve demokratik yönetişim modelini sürdürmek.

23 Akademik Hedefler »B.Ü.’nin akademik çeşitliliğine ve zenginliğine sahip çıkarak her bölümün kendi vizyonu ve “Akademik Kimliği” desteklenecektir. »Öğrencilerimiz kendi alanlarında en üst düzeyde uzmanlık kazanırlarken, uygarlığın temelini oluşturan beşeri ve doğal bilimler konusundaki okur-yazarlıkları arttırılmaya devam edilecek, kültürel-sosyal-sanat ufuklarını açacak altyapı zenginleştirilecektir.

24 Araştırma Hedefleri Araştırmada etkinliğini artırarak dünyanın sayılı araştırma üniversiteleri arasında yer almak ve araştırma ağırlıklı bir üniversite olmak, Boğaziçi Üniversitesi’nin stratejik önceliklerindendir.

25 Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi »7 Kasım 2012’de ÜYK kararıyla BTTO kuruldu. Böylece BÜ araştırmalarının kurumsal olarak sanayi ile buluşması sağlanacak. »TÜBİTAK 10 yıl destek verecek; başvuru hazırlanıyor. »Yeni YÖK yasasına göre, üniversiteler patentlerin sahibi olabilecek; lisanslayabilecek. »BTTO, üniversitedeki araştırmaların sanayiye dönük olanlarının ürün, patent, lisansa dönüşmesine yol açacak kuluçka servisleri verecek »BTTO içinde değişik sektörlerde çalışan mezunlarımız da yer alacak.

26 150. Yılında Boğaziçi Üniversitesi »Kurumumuzun köklerine sahip çıkarak ilerlemesi bizleri her zamankinden de güçlü kılacaktır. »Bu nedenle 150. yaşımızı bir dizi etkinlikle kutlamayı planlamaktayız. »Bu kutlamaların bağış kampanyalarımıza da katkısının olmasını hedeflemekteyiz. »Değerlerimizin bizi güçlü kılan en önemli etkilerden olduğu düşüncesiyle 150. yıl etkinlikleri boyunca yayılması sağlanmalıdır. »Türkiye’de her anlamda “biricik” olan Boğaziçi Üniversitesi’nin varlığını sağlamlaştırmak için Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nın da üzerine düşeni yapacağına inanıyorum.

27 BÜVAK 2016

28

29


"BÜVAK MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI KASIM 2012. Boğaziçi Üniversitesi 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları