Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H Hastane yöneticisi Bu sunu birçok eğitim ve araştırma hastanesi yönetcileriyle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H Hastane yöneticisi Bu sunu birçok eğitim ve araştırma hastanesi yönetcileriyle."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H Hastane yöneticisi Bu sunu birçok eğitim ve araştırma hastanesi yönetcileriyle görüşülerek hazırlandı.

2 Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H Hastane yöneticisi Yeni dönemde hastanelerin adlarının ne olacağı hususunda kafalar karışık

3 Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sağlık Bakanlığı İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H Hastane yöneticisi

4

5 Yöneticiye nasıl hitap edileceği konusunda kafalar karışık

6

7 Efsane başhekim döneminin sonu

8 Yönetici, hastaneyi geliştirmek atak yapmak açısından yetkileri sınırlandırılmış

9 Belki de birlik bunları başka bir hastanede düşünecek

10 GENEL SEKRETER MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI HASTANE YÖNETİCİSİ BAŞHEKİMLİK İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI Her şeyin adı değişti tek başhekimin adı değişmedi, peki yetkisi de değişmedi mi?

11 Hastaneye gelen dış yazılar eski alışkanlık olarak Başhekimlik makamına geliyor. Ya hastane içi yazılar, hekimler hastane yöneticiliğine mi başhekimliğe mi hitaben yazacaklar. İç ve dış yazışmalar konusunda kafalar karışık

12

13 Bu görev kimin başhekimin mi hastane yöneticisinin mi?

14 Başhekim nerede?

15

16

17

18 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ GENEL SEKRETER MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI HASTANE YÖNETİCİSİ BAŞHEKİMLİK İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI

19 GENEL SEKRETER MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI HASTANE YÖNETİCİSİ BAŞHEKİMLİK İDARİ VE MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI Tıp Fakt.

20 Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim görevlilerinden biri hastane yöneticisi tarafından bir yıllık süre için ilgili birimin eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir, idarî sorumlusu ise aynı süreyle ilgili daldaki uzmanlar arasından seçilir. Birimin eğitim sorumlusuna idarî sorumluluk görevi de verilebilir. 3359 sayılı Kanunun;Ek 1 inci maddesi

21 663 KHK Madde 30 4. Madde Birliğe bağlı hastaneler hastane yöneticisi tarafından yönetilir. Hastane yöneticisine bağlı olarak başhekimlik, idarî ve malî işler ile sağlık bakım hizmetleri müdürlükleri kurulur. Kurum tarafından, birliklerin ve hastanelerin büyüklükleri dikkate alınarak belirlenen hallerde, birlik ve hastanelerdeki yönetim görevleri tek kişiye verilebilir, hastanedeki müdürlüklerin sayısı dörde kadar artırılabilir ve bu durumda görev dağılımları yeniden belirlenir

22 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, il valisi ile üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir.» «Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil olmak üzere, ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilir. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisinin kamu hastane birliği kapsamında olması hâlinde, o tesise ait yönetici görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yapılır.» 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I VE BA Ğ LI KURULU Ş LARININ TE Ş K İ LAT VE G Ö REVLER İ HAKKINDA KANUN H Ü KM Ü NDE KARARNAME İ LE BAZI KANUN VE KANUN H Ü KM Ü NDE KARARNAMELERDE DE ĞİŞİ KL İ K YAPILMASINA DA İ R KANUN Ortak kullanımda hastaneleri kimin yöneteceği hususunda benim kafam karışık

23 3359 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilir. Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının uygun görüşü alınarak, il valisi ile üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir.» «Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil olmak üzere, ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğunda yürütülür. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir ve tesis, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilir. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisinin kamu hastane birliği kapsamında olması hâlinde, o tesise ait yönetici görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yapılır.» 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN SA Ğ LIK BAKANLI Ğ I VE BA Ğ LI KURULU Ş LARININ TE Ş K İ LAT VE G Ö REVLER İ HAKKINDA KANUN H Ü KM Ü NDE KARARNAME İ LE BAZI KANUN VE KANUN H Ü KM Ü NDE KARARNAMELERDE DE ĞİŞİ KL İ K YAPILMASINA DA İ R KANUN

24 Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki yönerge Genel Sekreterliğin eğitim kapsamındaki görevleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülür: Birlik bünyesinde birden fazla eğitim ve araştırma hastanesi ya da üniversite ile birlikte kullanılan sağlık tesisi bulunması halinde eğitim hizmetlerinin koordinasyonu dekan, Kurumun belirleyeceği başhekim ile bu başhekimin eğitim görevlisi, profesör veya doçentler arasından görevlendireceği 3 üye ile birlikte 5 üyeden oluşan kurulca yürütülür.

25 Hiyeraşi konusunda kafalar karışık

26

27 Yeni dönemde yöneticiler için artan iş yükü

28 Maaş ve ek ödeme gelirleri

29 GERÇEK Genel sekreterlik ya da hastanede çalışmakta olan yöneticilerin çoğunluğu kliniklerinde çalışan uzmanlardan daha az ek ödeme alıyorlar. Üniversite personelinin akademik süreleri dondurulmuş durumda.


"Prof. Dr. Ali Rıza ODABAŞ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E.A.H Hastane yöneticisi Bu sunu birçok eğitim ve araştırma hastanesi yönetcileriyle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları