Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Açılış Toplantısı ÖZ İPLİK- İŞ SENDİKASI VE MALATYA TSO

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Açılış Toplantısı ÖZ İPLİK- İŞ SENDİKASI VE MALATYA TSO"— Sunum transkripti:

1 Açılış Toplantısı ÖZ İPLİK- İŞ SENDİKASI VE MALATYA TSO
“SOSYAL DİYALOG VE EĞİTİM YOLUYLA KAYITLI İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ PROJESİ” Açılış Toplantısı F. Pınar PEHLİVANOĞLU Öz İplik-İş Sendikası Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Uzmanı

2 Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi
AB tarafından sağlanan katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) ‘nın İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı altında Kayıtlı İstihdamın Teşvik edilmesi operasyonunun bir parçası olan “Yenilikçi yöntemlerle kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi hibe programı” kapsamında yürütülmektedir.

3 Hibe programının kurumsal çerçevesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hibe programının teknik açıdan izlemesinden ve uygulamasından Türk Hükümeti adına sorumludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Program Otoritesi’dir (PO). ÇSGB, İKG OP’nin genel anlamda uygulanmasından sorumludur. ÇSGB, Operasyon Faydalanıcısının, hibe projelerinin uygulamasını masa başında ve sahada izlemesini temin eder Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) bu belgede Sözleşme Makamı olarak geçmektedir. MFİB projenin ihalesi, sözleşmesinin imzalanması, idaresi, muhasebesi ve ödemeleri sorumluluğunu üstlenir.

4 Yenilikçi Yöntemlerle Kayıtlı İstihdamın Teşvik Edilmesi Hibe Programı
Temel yaklaşım; Bir yandan ekonominin kayıtlı olan kesimini güçlendirerek büyüterek kayıtlı istihdamı teşvik ederken, diğer yandan kayıt dışı kesimin küçültülmesine yönelik önlemler geliştirmektir.

5 Yenilikçi yöntemlerle kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi hibe programı
245 Başvuru 41 hibe projesi Sosyal Diyalog ve Eğitim yoluyla kayıtlı istihdamın desteklenmesi projesi Tekstilde Kayıtlı İstihdam İçin Mesleki Eğitimde Güç Birliği Medya Örgütlenmesi yoluyla kayıt dışı istihdamla mücadele projesi

6 Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi
Proje Ortağı: Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Proje iştirakçisi: İnönü Üniversitesi Yakınca Meslek Yüksekokuludur. Proje Süresi: 12 ay

7 Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi
Projenin genel amacı; İşçi-işveren kesimleri ve kamu kurumlarının, sosyal diyalog yoluyla kayıtlı istihdamı teşvik etmede kapasitelerinin ve işlevsel temsil güçlerinin arttırılması, Mesleki eğitim, ortak akıl ve bilinçlendirme yoluyla kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi, Kayıtsız çalışanların kayıt altına alınmalarının sağlanması Türkiye’de kayıt dışı istihdamın, AB’ye üye ülkeler ortalamasına indirilerek Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının hızlandırılmasıdır.

8 Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi
Projenin özel amacı ise; Tekstil sektöründe ev eksenli çalışan kadınlar dahil, kayıt dışı alanlarda çalışan 50 işçinin yasal hakları ile ilgili bilinç düzeylerini ve mesleki niteliklerini arttırarak kayıt altına alınmalarını sağlamak kayıtlı çalışan 2 işyerinde en az 300 kişiye mesleki eğitim verilmesi ve sosyal diyalog yolu ile verimliliğin ve kalifiye işgücünün artırılmasına katkıda bulunarak kayıtlı çalışmayı teşvik etmektir

9 Sosyal Diyalog ve Eğitim Yoluyla Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi
Projenin Hedef Grupları 1. Hedef Grup: Güntaş ve Gap Güneydoğu Tekstil Firmaları, bu firmalarda çalışan en az 300 işçi, 2. Hedef Grup: kayıtsız işçi çalıştıran işyerleri, kayıtsız olarak istihdamda yer alan ev eksenli çalışan kadınlar dâhil 50 kişi 3. Hedef Grup ise 22 kişilik Sektörel Sosyal Diyalog Platform üyeleri

10 PROJE FAALİYETLERİ Proje; Hazırlık faaliyetleri Uygulama faaliyetleri
Sonuç Faaliyetleri Görünürlük Faaliyetleri olmak üzere dört temel faaliyetten oluşmaktadır

11 Proje Hazırlık Faaliyetleri
1.Proje Merkez ve Yerel Ofislerinin Oluşturulması; 2.Proje ekibinin oluşturulması;

12 Proje Uygulama Faaliyetleri
1)Proje- Web Sitesi oluşturulması: Proje tanıtımının, faaliyetlerinin, araştırmaların, duyurularının ve sonuçlarının yayınlanacağı, aynı zamanda kayıtdışı istihdamla ilgili şikâyetleri Alo 170 ihbar hattına yönlendirecek bir web sitesi

13 Proje Uygulama Faaliyetleri
2) Tekstil Sektörü Koordinasyon ve İzleme Konseyi Oluşturulması Tekstil Sektörü Koordinasyon ve İzleme Konseyi, danışma kurulu olarak görev yapacak ve proje faaliyetlerinin amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğini izleyecek iç denetim mekanizması görevini üstlenerek, proje’nin izleme, değerlendirme, araştırma, eğitim, takip ve yaygınlaştırma faaliyetlerine yardımcı olacaktır.

14 Proje Uygulama Faaliyetleri
3) Sektörel Sosyal Diyalog Platformu Oluşturulması -Kayıtlı çalışan işletmelerin teşvik edilmesi ve kayıt dışı çalışan işletmelerin kayıt altına alınmaları hususunda politikalar üretecektir. -Projenin aynı zamanda hedef grubunu oluşturacak olan Sosyal Diyalog Platformu üyelerinin Sosyal diyalog mekanizmalarının sektörel düzeyde odak bir sorunun çözümünde araç olarak kullanılması ile deneyim eksikliği de giderilecek ortak fikirler üretmede kapasiteleri arttırılacaktır.

15 Sektörel Sosyal Diyalog Platformu Kimlerden oluşacak
Öz iplik-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi ve uzmanı, Öz İplik-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı, Malatya Belediyesi Temsilcisi, Malatya Sanayi ve Ticaret Odası Yöneticisi ve Uzmanı, İŞKUR İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü , ÇSGB Bölge Müdürü, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü,

16 Sektörel Sosyal Diyalog Platformu Kimlerden oluşacak
KOSGEB Temsilcisi, Malatya Kız Teknik Meslek Lisesi temsilcisi, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu temsilcisi, Milli Eğitim Uzmanı, İşyeri işçi temsilcisi, Pilot İşletmelerin İK Müdürleri, Proje ekibi olmak üzere Toplam 22 kişiden oluşacaktır.

17 Proje Uygulama Faaliyetleri
4) Açılış ve Tanıtım Toplantısı Proje Uygulama bölgesinin Malatya olması nedeniyle Malatya’da gerçekleştirdiğimiz bu toplantı.

18 Proje Uygulama Faaliyetleri
5) Alan Araştırmaları ve Yayınlar 5.1)Alan Araştırması Özellikle kayıt dışı çalışanların yoğunlukta olarak yaşadığı Taş tepe, Melek baba, Afat evleri bölgeleri başta olmak üzere toplam 300 haneye yönelik alan araştırması gerçekleştirilecektir. Bu araştırma ile amaç Malatya’daki kayıtlı ve kayıtsız istihdam durumunu ve çalışanları kayıt dışılığa iten nedenlerin ve işgücü piyasasının analizini yapmak ve yerel çözümler üretilmesi noktasında sorunların temeline ulaşmaktır.

19 Proje Uygulama Faaliyetleri
5.1)Alan Araştırması Aynı zamanda bu çalışmayla projenin kayıt dışı çalışan veya işsiz 50 kişilik ikinci hedef grubunun tespit edilmesi hedeflenmektedir. Bu alan araştırması sonucunda tespit edilecek olan Kayıt ışı çalışan 50 kişinin İşkur’a kayıtlı olmayanlarının kayıtları yapılacak ve tamamı cinsiyet eşitliği gözetilerek istihdam ettirilecektir.

20 Proje Uygulama Faaliyetleri
5.1)Alan Araştırmasının içeriği Alan çalışmasının birinci bölümünde hedef grubun profili belirlenecektir. Profillerinde yaşı, medeni durumu, çocuk sayısı, eğitim durumu, hane halkının kazançları belirlenecektir. İkinci bölümde ise bireylerin yasal hakları açısından yeterli bilgiye sahip olup olmadıkları, mesleki nitelikleri, kayıt dışı çalışanları bu duruma iten sebepler ve istihdam durumlarının tespit edilmesine çalışılacaktır.

21 Proje Uygulama Faaliyetleri
5) Alan Araştırmaları ve Yayınlar 5.2) Tekstil Sektörü İşletmelerinin Yeniden Yapılandırılması El Kitabı hazırlanması Tekstil Sektörü ile ilgili sektör analizlerini içeren, kayıt altına alınma süreçlerini teminen sektörlerin ve işyerlerinin yeniden yapılandırılması ve işletmelerin rekabet güçlerinin korunması için rehber ve önerilerden oluşan el kitabı kısa dönemli uzmanlardan yararlanarak hazırlanacaktır.

22 Proje Uygulama Faaliyetleri
5) Alan Araştırmaları ve Yayınlar 5.3) Kayıt dışı istihdama ilişkin bilgilendirme broşürünün hazırlanması Broşür; her kesimin anlayabileceği kolaylıkta Kimler sigortalı olur, sigorta ne zaman başlar, sigortalı olmak ne demektir, sigortalı işçilerin ne gibi hakları vardır, sigortalı çalışmayanlar ne gibi haklardan yoksundur? gibi soruların cevaplarını basit bir dille resimli şekilde anlatacaktır.

23 Proje Uygulama Faaliyetleri
5) Alan Araştırmaları ve Yayınlar 5.4) Kısa Metrajlı Film hazırlanması Kapanış ve duyarlılık arttırma toplantısında gösterilmek ve proje sonunda işletmelere dağıtılmak üzere sigortalılık bilincini geliştirecek, işçi ve işverenlere yönelik etkili tanıtımın yapılacağı, kayıt dışılığın tüm boyutlarını ortaya koyacak, üretilen politika ve önerilere vurgu yapacak, izleyenleri etkileyecek boyutta bir adet kısa metrajlı film hazırlanacaktır

24 Proje Uygulama Faaliyetleri
6) Mesleki Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları 6.1) Eğitim 1 Birinci Eğitim, proje ortağı Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına üye olan ve aynı zamanda sendikamızın örgütlü olduğu Güntaş Gündüzbey İplik ve Dokuma Fab. A.Ş. Fabrikası ve Gap Güneydoğu Tekstil Fab. A.Ş de çalışan toplam 300 kişiye verilecektir.

25 Proje Uygulama Faaliyetleri
6) Mesleki Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları 6.1) Eğitim 1 Buradaki amaç, Tekstil Sektörü çalışanlarının İş hukuku, Motivasyon ve iletişim, verimlilik ve kalite, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çevre bilinci oluşturma ve ilk yardım konularında bilgilendirilerek kapasitelerini arttırmak, işyerlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışanların kapasitelerini geliştirerek, kalite ve verimlilik sağlama yoluyla işletmelerin rekabet güçlerini arttırmaktır

26 Proje Uygulama Faaliyetleri
6) Mesleki Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları 6.2) Eğitim 2- Teorik Eğitim İkinci Eğitim, Kayıt dışı olarak farklı alanlarda çalışan 50 işçinin yasalardan doğan sosyal güvenlik ve diğer hakları ile ilgili bilinç düzeylerini arttıracak bilgilendirmenin yapılması ve tekstil sektörüne ilişkin teorik bilgilerle niteliklerinin sağlanarak Malatya’nın lokomotif sektörü olan Tekstil sektöründe istihdamlarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecektir.

27 Proje Uygulama Faaliyetleri
6) Mesleki Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları 6.2) Eğitim 2- Teorik Eğitim Verilecek eğitimlerle Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe üretim planlama, model tasarımı koleksiyon ve numune hazırlama aşamasından üretim sonuna kadar mamulün her safhasında, üretime yönelik çalışabilecek nitelikli  ara elaman yetiştirilecektir

28 Proje Uygulama Faaliyetleri
6) Mesleki Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları 6.3)Eğitim 3: İşletme Uygulama Eğitimleri Bu kapsamda temel iş bilgisi ve becerilerini içeren teorik ve pratik eğitimleri almış olan 50 işçi işletmelerin işleyişine yönelik iş başında eğitimler verilecektir.

29 Proje Uygulama Faaliyetleri
7) Çalışma Ziyareti 22 kişilik Sosyal Diyalog Platformu üyeleri incelemeler yapmak üzere projenin 11.ayında kayıtlı istihdamın arttırılması konusunda iyi uygulama örneğine sahip olan İspanya’ya 5 günlük çalışma ziyareti düzenleyecektir.

30 Proje Sonuç Faaliyetleri
1) Kapanış ve duyarlılık arttırma toplantısı Sosyal güvenlik kültürünün geliştirilmesi, sigortalılık bilincinin arttırılması, kayıtlı işletmelerin rekabet gücünün arttırılması ve teşvik edilmesi konularının işleneceği, proje faaliyetlerinin çıktılarının dağıtılacağı bir masanın oluşturulacağı, kısa metrajlı filmin gösterileceği, kayıt dışı istihdamla ilgili bilgilerin verileceği ve kamuoyu duyarlılığının sağlanacağı bilgilendirme duyarlılık toplantısı Malatya’da projenin 12. ayında düzenlenecektir.

31 Proje Görünürlük Faaliyetleri
Proje kapsamında yürütülecek faaliyetlerin tanıtımı, projeye katılım ve uzun vadeli sürdürülebilirlik bakımından önemli görülmektedir. Bu nedenle proje tanıtım faaliyetleri projenin devam edeceği 12 ay boyunca sürdürülecektir.

32

33

34 Teşekkürler


"Açılış Toplantısı ÖZ İPLİK- İŞ SENDİKASI VE MALATYA TSO" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları