Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

@RGE MAS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "@RGE MAS."— Sunum transkripti:

1 @RGE MAS

2 @rge-MAS  NEDİR ?  @rge-MAS, ARGE BİLİŞİM’ in geliştirdiği donanım ve yazılımlardan oluşan barkod temelli bir otomasyon ürünüdür. Getirdiği en büyük yeniliklerden biri,üretimin bütün aşamalarında bilinmesi gerekli tüm bilgilerin gerçek zamanda görüntülenmesini sağlamasıdır. Üretimin kalite ve nicelik açısından ne durumda olduğunun realtime(anlık) olarak bilinmesi, kalitesiz ve verimsiz üretimin zamanında fark edilmesini ve böylece, sürece müdahale olanağı sağlanması bakımından çok önemlidir. Veri toplama cihazlarının (genel veri toplama terminali ve noktasal veri toplama terminali) maliyetleri, üretime özel geliştirildikleri için oldukça düşüktür. Sistemin düşük maliyetli oluşu, üreticinin yatırım yapma arzusunu arttırmaktadır. Üretim yapan tüm kuruluşlarda kullanılabileceği gibi özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörü gibi emek yoğun sektörler için ideal bir üründür.

3 Uluslar arası ticari rekabet her gün artan bir ivme ile yükseliyor
Uluslar arası ticari rekabet her gün artan bir ivme ile yükseliyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörü de bu yarışta en öndeki sektörlerden biri. Her geçen gün rekabet ülkeler arasında yeniden yapılanıyor. Bu yeniden yapılanmanın odağında işçilik maliyetleri duruyor. Artan işçilik maliyetleri, işletmelerin üretimi üzerinde giderek daha büyük bir baskı haline geliyor. İşletmeler rekabet güçlerini sürdürmek ve arttırmak için işçilik maliyetlerini düşürmek durumundadırlar. Bunun direkt çözümü ise verimliliklerini arttırmalarıdır.

4 @rge-MAS, üretim yapan kuruluşlarda üretimin tüm aşamalarından gerçek zamanda veri toplayarak her bir operatörün verimliliğini ölçen, bu verimliliği temel alarak operatörlerin pirimini hesaplayan, kalite kontrol noktalarından kalite verilerini toplayarak kaliteyi ölçen, üretim bantlarına giren ve çıkan ürünün nicelik takibini yapan ve doğru bir planlama yapılmasını sağlayarak işletme verimliliğinin arttırılması için tasarlanan bilgisayar yazılımı ve elektronik veri toplama cihazlarından oluşan barkod temelli bir üretim otomasyon sistemidir. @rge-MAS, üretimin tüm aşamalarından gerçek zamanda veri toplama yöntemi ile bir bilgisayar üzerinde üretimi izlemeye temel oluşturmakta ve böylece üretime bütünsel bir bakış açısı kazandırmaktadır. Kullanan işletmeye, doğru üretim yöntemlerinin seçilmesi, üretim analizi ve üretim planlamasının doğru yapılması, üretimdeki olası aksamalara zamanında müdahale ve zamanın iyi yönetilmesi konularında büyük avantaj sağlamaktadır. Böylece işletmenin verimliliğini yani üretim kapasitesini arttırmaktadır.

5 SÜREÇ PLANLAMA VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ PRİM SİSTEMİ KALİTE KONTROL TAKİP SİSTEMİ MALZEME PLANI DEPO STOK GVTT TANIMI NVTT TANIMI NVTT ÖZELLİKLERİ İLETİŞİM ÖDÜLLER VE DESTEKLER

6 GERİ SÜREÇ PLANLAMA Doğru bir üretim planlamasının yapılmaması,üretimin verimsizliğine ve gelen siparişe doğru fiyat verilmemesi nedeniyle pazarlamanın başarısızlığına neden olur. @rge-MAS’ın süreç planlama ve iş planı hazırlama bölümleri sayesinde üretici, firmanın doğru bir planlama yapmasını sağlayarak verimliliğini ve pazarlamadaki başarısını arttırır.

7 VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ GERİ
Verimliliğin ölçülememesi özellikle emek yoğun sektörlerin büyük sorunudur. Çünkü verimliliğin ölçülememesi, belirsizliğin kaynağıdır. Belirsizlik, firmaların kar-zarar durumunu bilememesine ve hedef koyamamasına neden olur. Bu durum firma için yıkıcı olabilir.

8 GERİ PRİM SİSTEMİ İşletmelerin hedef karından fazlasını elde etmesi durumunda işçilerine prim vermesi işletmenin verimliliğine doping etkisi yapmaktadır. Sistemimizde istenildiği taktirde operatörler barkodlarını okuttukları anda verimliliklerine göre o iş günü için hakettikleri primi noktasal veri toplama terminallerinin ekranından görebilirler. Operatörün hakettiği primi görmesi işletme verimliliğine katkısını arttırmaktadır. Hesaplanan primler seçilen tarihler arasında kişisel,bant,proses ve işletme bazında mesai ve fazla mesai parametreleriyle raporlanmaktadır. Ayrıca sistemimizden istenildiği taktirde parçabaşı işçilik ücret raporları da alınabilmektedir

9 GERİ KALİTE KONTROL İşletmelerin kalitesiz ürün üretmesi,tamir için harcadıkları zaman ve kaybedilen malzemeden dolayı hem işçilik hem de malzemenin verimsiz kullanılmasına neden olur.Kalitesiz ürün üretilmesinin diğer sonucu da müşteri kaybetmektir. Bu verimsizliği engellemek için işletmeler, kalitelerini devamlı ölçerek kalitesiz ürün üretilmesi anında, sürece müdahale etmelidirler. Sistemimizde ara, proses sonu ve son kalite kontrol, gerçek zamanda ölçülerek bilgisayardan hata,hatanın kaynağı ve hatanın yeri izlenebilmektedir. Kalite,seçilen tarih aralığında model,ülke kodu,lot,renk,beden,işletme,proses,bant,hata sınıfı,hata yeri,kişisel ve kalite kontrol tipi bazında raporlanmaktadır.

10 GERİ TAKİP SİSTEMİ Her bir üretim bandına giren çıkan ve banttaki ürün adetinin öğrenilememesi veya zor öğrenilmesi , üretim durumunun yeterince bilinmemesine neden olur. Müşterinin güveni ve bantların planlaması açısından bu durum olumsuzdur. @rge-MAS ile gerçek zamanda bant giriş çıkış adetleri ve fasona gidiş geliş barkod okutularak takip edilebilmektedir. Giriş çıkış adetleri seçilen tarih aralığında model,ülke kodu, lot, renk, beden,işletme,proses,ve bant bazında proses ve renk-beden matrisi olarak raporlanabilmektedir.

11 GENEL VERİ TOPLAMA TERMİNALİ (GVTT)
GERİ GENEL VERİ TOPLAMA TERMİNALİ (GVTT) GVTT,kendisinin ve noktasal veri toplama terminallerinin(NVTT) elektrik enerjisini sağlayan bir besleme ünitesi olan ve NVTT’lerden gelen barkod,tuş takımı,analog ve sayısal verileri hangi terminalden geldiği verisiyle beraber sunucuya gönderen, ARGE BİLİŞİM tarafından geliştirilmiş bir arabirim donanım ürünüdür. GVTT,güç kaynağı ünitesine sahip olma özelliği sayesinde kendisine bağlı olan NVTT’lerin beslemesini sağlayarak her bir NVTT için bir güç tesisatı gereksinimini ortadan kaldırır.

12 NOKTASAL VERİ TOPLAMA TERMİNALİ(NVTT)
GERİ NOKTASAL VERİ TOPLAMA TERMİNALİ(NVTT) Topladığı barkod, tuş takımı analog ve sayısal verileri genel veri toplama terminaline gönderen, genel veri toplama terminalinden gelen yazdırma verisini ekranına yazan, sesli ve ışıklı uyarı mesajı verebilen ve sayısal çıkışlara sahip olan, firmamızın geliştirdiği bir donanım ürünüdür.

13 NVTT ÖZELLİKLERİ GERİ Barkod okuyucu bağlanabilir
Manuel girişler yapılabilmesi için tuş takımına sahiptir. İstanilen bilgilerin operatöre gösterilmesi için ekrana sahiptir. Analog veri toplayabilir. Uzunluk, hacim ve hız gibi fiziksel büyüklüklerin ölçümü için enkoder girişlerine sahiptir. Açık-kapalı verilerini okuyabilmesi için sayısal veri girişlerine sahiptir. Uzaktaki makinelere bilgisayarla müdahale edebilmek için sayısal veri çıkışlarına sahiptir. Genel veri toplama terminali ile 2 km. mesafe aralığında sağlıklı haberleşebilir. Operatörleri uyarmak için sesli ve ışıklı uyarı mesajları verebilir. 254 adet NVTT tek bir kablo ile bir GVTT ye bağlanabilir.

14 @rge MAS GERİ ARGE BİLİŞİM LTD ŞTİ Mail : htarhan@argebilisim.com
GOSB TEKNOPARK KEMAL NEHROZOĞLU CAD.  HIGH TECH BİNASI    KAT 2    NO:A7    41480   GEBZE / KOCAELİ Tel :           Fax :     GSM :       Mail :

15 DESTEKLER VE ÖDÜLLER İNTERPRO KOSGEB TİDEB GERİ
İNTERPRO bilişim 2000 yarışmasında @rge MAS, Bilkent Üniversitesi'nin projesi ile beraber finalist iki projeden biri oldu. KOSGEB KOSGEB 01/01/2002 tarihinden MAS' ı desteklemektedir. TİDEB  TİDEB 01/01/2004 tarihinden itibaren @rge MAS' ı desteklemektedir.   TTGV TTGV 01/01/2004 tarihinden itibaren @rge MAS' ı desteklemektedir.

16 SÜREÇ PLANLAMA Doğru bir üretim planlamasının yapılmaması,üretimin verimsizliğine ve gelen siparişe doğru fiyat verilmemesi nedeniyle pazarlamanın başarısızlığına neden olur. @rge-MAS’ın süreç planlama ve iş planı hazırlama bölümleri sayesinde üretici, firmanın doğru bir planlama yapmasını sağlayarak verimliliğini ve pazarlamadaki başarısını arttırır.

17 VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ Verimliliğin ölçülememesi özellikle emek yoğun sektörlerin büyük sorunudur. Çünkü verimliliğin ölçülememesi, belirsizliğin kaynağıdır. Belirsizlik, firmaların kar-zarar durumunu bilememesine ve hedef koyamamasına neden olur. Bu durum firma için yıkıcı olabilir.

18 Üretimin her bir yazılımı yardımıyla yazdırılan barkodlar, ARGE BİLİŞİM’in tasarımı olan noktasal veri toplama terminalleri ve barkod okuyucular kullanılarak okutulur. Böylece sistemimiz her bir operatörün verimliliğini gerçek zamanda ölçer ve grafiksel olarak bilgisayar ekranında gösterir. Aynı zamanda operatör de verimlilik, kalite ve prim bilgilerini ekranında görür.

19 Ölçülen verimlilikler ve hangi operasyonun hangi operatör tarafından kaç adet yapıldığı,seçilen tarihler veya saatler arasında kişisel,bant,proses ve işletme bazında mesai ve fazla mesai parametreleriyle raporlanmaktadır.

20

21 PRİM SİSTEMİ İşletmelerin hedef karından fazlasını elde etmesi durumunda işçilerine prim vermesi işletmenin verimliliğine doping etkisi yapmaktadır. Sistemimizde istenildiği taktirde operatörler barkodlarını okuttukları anda verimliliklerine göre o iş günü için hakettikleri primi noktasal veri toplama terminallerinin ekranından görebilirler. Operatörün hakettiği primi görmesi işletme verimliliğine katkısını arttırmaktadır. Hesaplanan primler seçilen tarihler arasında kişisel,bant,proses ve işletme bazında mesai ve fazla mesai parametreleriyle raporlanmaktadır. Ayrıca sistemimizden istenildiği taktirde parçabaşı işçilik ücret raporları da alınabilmektedir

22

23 AYLIK PRİM RAPORU

24 KALİTE KONTROL İşletmelerin kalitesiz ürün üretmesi,tamir için harcadıkları zaman ve kaybedilen malzemeden dolayı hem işçilik hem de malzemenin verimsiz kullanılmasına neden olur.Kalitesiz ürün üretilmesinin diğer sonucu da müşteri kaybetmektir. Bu verimsizliği engellemek için işletmeler, kalitelerini devamlı ölçerek kalitesiz ürün üretilmesi anında, sürece müdahale etmelidirler. Sistemimizde ara,proses sonu ve son kalite kontrol ,gerçek zamanda ölçülerek bilgisayardan hata,hatanın kaynağı ve hatanın yeri izlenebilmektedir. Kalite,seçilen tarih aralığında model,ülke kodu,lot,renk,beden,işletme,proses,bant,hata sınıfı,hata yeri,kişisel ve kalite kontrol tipi bazında raporlanmaktadır.

25

26 KALİTE KONTROL RAPORU

27 TAKİP SİSTEMİ Her bir üretim bandına giren çıkan ve banttaki ürün adetinin öğrenilememesi veya zor öğrenilmesi , üretim durumunun yeterince bilinmemesine neden olur. Müşterinin güveni ve bantların planlaması açısından bu durum olumsuzdur. @rge-MAS ile gerçek zamanda bant giriş çıkış adetleri ve fasona gidiş geliş barkod okutularak takip edilebilmektedir. Giriş çıkış adetleri seçilen tarih aralığında model,ülke kodu, lot, renk, beden,işletme,proses,ve bant bazında proses ve renk-beden matrisi olarak raporlanabilmektedir.

28 TAKİP RAPORU

29 GENEL VERİ TOPLAMA TERMİNALİ (GVTT)
GVTT,kendisinin ve noktasal veri toplama terminallerinin(NVTT) elektrik enerjisini sağlayan bir besleme ünitesi olan ve NVTT’lerden gelen barkod,tuş takımı,analog ve sayısal verileri hangi terminalden geldiği verisiyle beraber sunucuya gönderen, ARGE BİLİŞİM tarafından geliştirilmiş bir arabirim donanım ürünüdür. GVTT,güç kaynağı ünitesine sahip olma özelliği sayesinde kendisine bağlı olan NVTT’lerin beslemesini sağlayarak her bir NVTT için bir güç tesisatı gereksinimini ortadan kaldırır.

30 NOKTASAL VERİ TOPLAMA TERMİNALİ(NVTT)
Topladığı barkod, tuş takımı analog ve sayısal verileri genel veri toplama terminaline gönderen, genel veri toplama terminalinden gelen yazdırma verisini ekranına yazan, sesli ve ışıklı uyarı mesajı verebilen ve sayısal çıkışlara sahip olan, firmamızın geliştirdiği bir donanım ürünüdür.

31 NVTT ÖZELLİKLERİ Barkod okuyucu bağlanabilir
Manuel girişler yapılabilmesi için tuş takımına sahiptir. İstanilen bilgilerin operatöre gösterilmesi için ekrana sahiptir. Analog veri toplayabilir. Uzunluk, hacim ve hız gibi fiziksel büyüklüklerin ölçümü için enkoder girişlerine sahiptir. Açık-kapalı verilerini okuyabilmesi için sayısal veri girişlerine sahiptir. Uzaktaki makinelere bilgisayarla müdahale edebilmek için sayısal veri çıkışlarına sahiptir. Genel veri toplama terminali ile 2 km. mesafe aralığında sağlıklı haberleşebilir. Operatörleri uyarmak için sesli ve ışıklı uyarı mesajları verebilir. 254 adet NVTT tek bir kablo ile bir GVTT ye bağlanabilir.

32 DESTEKLER VE ÖDÜLLER İNTERPRO KOSGEB TİDEB
İNTERPRO bilişim 2000 yarışmasında @rge MAS, Bilkent Üniversitesi'nin projesi ile beraber finalist iki projeden biri oldu. KOSGEB KOSGEB 01/01/2002 tarihinden MAS' ı desteklemektedir. TİDEB  TİDEB 01/01/2004 tarihinden itibaren @rge MAS' ı desteklemektedir.   TTGV TTGV 01/01/2004 tarihinden itibaren @rge MAS' ı desteklemektedir.

33 @rge MAS ARGE BİLİŞİM LTD ŞTİ Mail : htarhan@argebilisim.com
GOSB TEKNOPARK KEMAL NEHROZOĞLU CAD.  HIGH TECH BİNASI    KAT 2    NO:A7    41480   GEBZE / KOCAELİ Tel :           Fax :     GSM :       Mail :


"@RGE MAS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları