Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

-ECE GİZEM ÜNAL ÖYKÜ TOKMAK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "-ECE GİZEM ÜNAL ÖYKÜ TOKMAK"— Sunum transkripti:

1 -ECE GİZEM ÜNAL 20793103 -ÖYKÜ TOKMAK 20894521
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ZAMAN ETÜDÜ, METOD ETÜDÜ, STANDART ZAMAN KAVRAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ -ECE GİZEM ÜNAL -ÖYKÜ TOKMAK

2 İşletmelerde Verimlilik
Mamül veya hizmet üreten işletmelerde mühendislerin ana amaçları verimlilik düzeyini yükseltmek, kapasiteyi artırmak, maliyetleri düşürmek ve çalışma ortamını insancıllaştırmaktır. Verimliliğin artırılması mevcut kaynaklardan daha etkin yararlanmak ile gerçekleştirilebilir. İş etüdü bu amaca ulaşmanın en etkin yollarından biridir.

3 Zaman Etüdü Zaman Etüdü;
Zaman etüdü, nitelikli bir işçinin, belli bir işi, belli bir çalışma hızıyla(performansla) yapması için gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulamasıdır.. AMACI: Herhangi bir etken işin yapılmadığı sürenin araştırılması, azaltılması ve yok edilmesiyle uğraşır. Etken olmayan süreyi ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda standart zaman saptanmasında da kullanılabilir.

4 Zaman Etüdü Etüt edilecek işin seçilmesi,
Aşamaları; Etüt edilecek işin seçilmesi, İşin yapıldığı koşullarla ilgili bütün verilerin, yöntemlerin ve bunlardaki hareket öğelerinin kaydedilmesi. En verimli yöntem ve hareketlerin kullanıldığına emin olmak için, kaydedilen verilerin ve en küçük öğelerin incelenmesi. Her öğeye ait yapılan işin miktarının, en uygun iş ölçümü tekniği kullanılarak zaman cinsinden ölçülmesi. Zaman etüdünün kullanıldığı durumlarda ayrıca dinlenme, kişisel gereksinme ve rastlantısal durumlarıda ekleyerek işlem için standart bir zamanın bulunması.

5 Zaman Etüdü Zaman Etüdü Teknikleri;
İş Örneklemesi:Belli bir etkinliğin oluş yüzdesini istatistiki örnekleme ve rastgele gözlemler yolu ile saptama yöntemidir. Kronometraj Yöntemi:Belirli koşullar altında yapılan bir işin zamanını ve temposunu kaydederek ve çözümleyerek, o işin tanımlanan bir çalışma hızında (performansta) yapılabilmesi için gereken zamanı saptamakta kullanılan bir tekniktir. Sentetik Zamanlar Yöntemi:Temel beden hareketleri için hesaplanmış zamanlardan yararlanarak belli bir performans düzeyinde yapılan işin zamanının saptanmasında kullanılan bir tekniktir.

6 Metod Etüdü Metod Etüdü; Daha kolay ve etken yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacı ile, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların dizgesel olarak kaydedilmesi ve incelenmesidir. Metod Etüdü konuları ; Fabrikanın, atölyenin, işyeri düzeninin, tesisat ve donatım tasarımlarının düzeltilmesi, İnsan gücünde artırım sağlanması ve aşırı yorgunluğun azaltılması, Malzeme, makine ve insan gücünün kullanılmasının düzeltilmesi, Daha iyi çalışma koşullarının geliştirilmesi, Süreçlerin ve yöntemlerin düzeltilmesi.

7 Metod Etüdü Metod Etüdünün Aşamaları; Fabrikanın, atölyenin, işyeri düzeninin, tesisat ve donatım tasarımlarının düzeltilmesi, etüdü yapılacak işin seçilmesi. Mevcut yöntem hakkındaki bütün ilgili olayların kaydedilmesi En uygun tekniği kullanarak bu olayların incelenmesi. En kolay, ekonomik ve etken yöntemin geliştirilmesi Yeni yöntemin uygulamaya konulması ve düzenli denetimlerle sürdürülmesi

8 Standart Zaman Standart zaman; Hazırlanmış koşullar altında, kalifiye bir işçi tarafından, normal bir çalışma temposunda, gözleme dayalı ölçümlerle bir işin yapılması için belirlenmiş zamandır TF : Fiili süre TN : Normal süre TS : Standart zaman H : Tempo P : Pay yüzdesi Zaman standartlarının bulunmasından önce; Etüt edilecek işlemin ve işyerinin metot etüdü çalışmaları ile geliştirilmiş olması, İşlemi yapacak işgörenlerin bu işte yeterli düzeyde eğitilmiş olması, İşlemin yapıldığı bölümün yetkilisinin zaman etüdünün amaçları ve önemi konusunda bilgilendirilmiş olması

9 Standart Zaman Zaman standartlarınınbulunması;
Çalışma sistemi belirlenir İşin tümü sırasıyla belirli bileşenlere ayrılır. İşin bileşenleri için kaç sayıda gözlem yapılacağı belirlenir. Her bileşen için geçen zaman forma kaydedilir. İşçinin çalışma temposu saptanır. İşçinin insancıl gereksinmelerine ait zaman payı hesaplanır. İşi geciktirici etmenlerin zaman payı belirlenir İşin standart zamanı hesaplanır Standart zamanların bakımı yapılır.

10 Sonuçlar İş etüdü metot etüdü ve zaman etüdü olmak üzere iki ana inceleme bölümünden oluşur. Metod etüdü, daha kolay ve daha etkin yöntemlerin geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların incelenmesidir. Zaman etüdü ise gereksiz zamanların meydana çıkartılarak giderilmesini, metodların hangisinin daha verimli olduğuna karar verilmesini ve standart zamanların hesaplanmasını sağlayan bilgilerin elde edilmesi için kullanılır. İş ve metod etüdü verimlilik artışına çok az ya da hiç sermaye yatırımı gerektirmeksizin katkıda bulunur.

11 KAYNAKÇA Özok , A.F. , İş Etüdü Ders Notları, İTÜ İşletme Fakültesi, İstanbul,1996. Özok, A.F. , İşbilime Giriş Ders Notları, İTÜ İşletme Fakültesi, İstanbul,1996. Erkan, N.,Ergonomi,Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları,Ankara,1991. İş Etüdü,Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları,Ankara,1991. Propopenko,J., Verimlilik Yöntemi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları , Ankara, 1992. enm.blogcu.com


"-ECE GİZEM ÜNAL ÖYKÜ TOKMAK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları