Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAKTER + M İ ZAÇ (huy,FITRAT) = K İŞİ L İ K.  ORAL DÖNEM 0-18 AY ÇEVREY İ A Ğ IZ İ LE TANIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAKTER + M İ ZAÇ (huy,FITRAT) = K İŞİ L İ K.  ORAL DÖNEM 0-18 AY ÇEVREY İ A Ğ IZ İ LE TANIR."— Sunum transkripti:

1 KARAKTER + M İ ZAÇ (huy,FITRAT) = K İŞİ L İ K

2  ORAL DÖNEM 0-18 AY ÇEVREY İ A Ğ IZ İ LE TANIR

3  ANAL DÖNEM 18 -36 AY ARASI “TUVALET E Ğİ T İ M İ ”

4  FALL İ K DÖNEM 3-5 YA Ş ARASI “C İ NS İ YET İ N Ö Ğ REN İ LD İĞİ DÖNEM”

5  OKUL DÖNEM İ 5-10 YA Ş ARASI

6 ERGENL İ K- GERG İ NL İ K DÖNEM İ 10-22 (25) YA Ş ARASI “BİZ BÖYLEMİYDİK? NEREDE O ESKİ GENÇLİK?”

7 ERGEN İ N A İ LES İ NE VE SEVD İ KLER İ NE BA Ğ LILI Ğ INI SÜRDÜREREK BA Ğ IMSIZLI Ğ INI KAZANMASI EN DO Ğ RU YOLDUR.

8 Ergenlik; *Okyanusta 5-10 metrelik dalgalarda yüzmeye benzer. *Her gün omuzlar ı n ı zda 50 kilo yükle dola ş maya benzer. *Ayn ı anda 4-5 ki ş iyle dövü ş meye benzer. *Hangi limana gidece ğ ini bilmeyen bir gemiye benzer.

9 - Bizlere büyüklere kar şı sayg ı l ı olmay ı, a ğı rba ş l ı olmay ı ö ğ retmi ş lerdi. Ş imdiki gençler; kurallara bo ş veriyorlar, çok sorumsuz ve sabretmesini bilmiyorlar. HES İ OD m.ö. 800 yüzy ı l önce ya ş ayan ünlü dü ş ünür - Gençlik ş araps ı z sarho ş luktur. Biz ya ş l ı lar için genç insanlarla anla ş mak hep güç oluyor.Ya onlar bizden saklan ı yor yada biz onlar ı kendi aç ı m ı zdan yarg ı l ı yoruz. GOETHE

10 * Ergenler için standart bir büyüme e ğ risi çizilemez *Büyüme h ı z ve süreleri bireyden bireye de ğ i ş ir. *Özellikle k ı zlar daha h ı zl ı büyürler. *Çocukluktan yeti ş kinli ğ e geçi ş dönemi olan ergenlik, 12-21 ya ş lar ı n ı kapsar.

11 * Ş i ş manl ı k *Anorexia Nervosa * Bulimia Nervoza


"KARAKTER + M İ ZAÇ (huy,FITRAT) = K İŞİ L İ K.  ORAL DÖNEM 0-18 AY ÇEVREY İ A Ğ IZ İ LE TANIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları