Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOMÜ BOLOGNA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Prof. Dr. Dinçay Köksal 14 Mayıs 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOMÜ BOLOGNA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Prof. Dr. Dinçay Köksal 14 Mayıs 2013."— Sunum transkripti:

1 ÇOMÜ BOLOGNA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Prof. Dr. Dinçay Köksal 14 Mayıs 2013

2 ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 2

3  Diploma Eki Etiketi/Diploma Supplement Label  AKTS Etiketi/ECTS Label  ECTS Course Catalogue/Eğitim Bilgi Sistemi  Syllabus/Ders Planları  YÖK Ortak Seçmeli/Zorunlu Dersleri AKTS Kredileri Sabitlenmesi  Ortak Zorunlu/Seçmeli Dersler- Kodların Birleştirilmesi ve AKTS Kredileri Konu Başlıkları ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 3

4  Diploma Eki (DE), yükseköğretim kurumları tarafından verilen diplomaya ek olarak uluslararası şeffaflığı ve alınan eğitim sonucunda edinilen niteliklerin akademik ve mesleki tanınırlığını (diploma, derece, sertifika vs.) geliştirmek amacıyla verilen bir belgedir. Diploma eki, üstünde adı bulunan bireyin aldığı eğitimin özellikleri, düzeyi, içeriği, özü ve başarı ile tamamlanmış olan bu eğitimin başarı düzeyi hakkında bilgi sağlaması için tasarlanmıştır.  Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES çalışma grubu tarafından test edilip sadeleştirilmiş olan bu diploma eki formatı ulusal kurumlar tarafından formata uygun olarak verilir.  Diploma eki sekiz bölümden (Diploma eki sahibi hakkında bilgi; alınan dereceyi tanımlar bilgi; alınan derecenin düzeyi hakkında bilgi; programın içeriği hakkında bilgi; alınan derecenin kullanım alanları hakkında bilgi; ek bilgiler; diploma ekinin onaylanması hakkında; ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi) oluşur. Diploma Eki ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 4

5  Yurt dışında kolaylıkla karşılaştırılabilir daha anlaşılır bir diploma. Akademik kariyer ve eğitim süresince kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama. Başarılar ve yeterlilikler hakkında nesnel bir tanımlama. Yurt dışı iş olanakları veya ileri seviyede eğitime daha kolay ulaşım. Öğrencilerin işe alınabilirliğini destekler. Diploma Ekinin öğrencilere katkısı nedir? ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 5

6  Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak niteliklerin şeffaflığını artırır. Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve önerirken, ulusal kurumların özerkliğini korur. Edinilmiş başarının başka bir eğitim içeriğinde anlaşılırlığı için belli bir bilgi çerçevesinde yeterliklerin değerlendirilmesini sağlar. Kurumun yurt dışında tanınırlığını artırır. Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde iş bulma düzeylerinin artırır. Diplomanın taşınabilirliğini sağlar ve içerikle ilgili olarak tekrar eden sorulara kurumlarda yer alan yönetici servisler tarafından yanıtların sağlanmasında zaman kaybını önler. Diploma Ekinin yükseköğretim kurumlarına katkısı nedir? ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 6

7  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Bologna Süreci çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından verilen Diploma Eki Etiketini (Diploma Supplement Label) gerçekleştirilen ödül töreni ile aldı. Ödül törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükriye Aras Hisar ile birlikte katılan Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner ödülü, YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Fatih Hasdemir ile AB Türkiye Delegasyon Bölüm Başkanı Yardımcısı Bela Szombatı’nın elinden aldı. 3 yıl aradan sonra Üniversitemiz DS Label/Diploma Eki Etiketini aldı ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 7

8 8

9  2012-2015 Yılları için almış olduğumuz Diploma Eki Etiketinin sürdürülebilirliği için Eğitim Bilgi Sistemimizdeki sürekli güncel olması gerekir. Diploma ekine otomatik olarak sistemden çekilecek bilgilerin doğru ve anlaşılır bir dille yazılması gerekmektedir. Hareketlilik programları dahilinde giden ve gelen öğrencilerin transkriptlerinde aldıkları derslerin dersi aldıkları kurumdaki adı ve kredileri ile yer almasını gerektirir. Diploma Eki Etiketinin Sürdürülebilirliği ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 9

10  AKTS Etiketi için yaptığımız başvuru aşağıdaki temel eksiklikler nedeniyle Avrupa Komisyonu değerlendirmeleri sonucu kabul görmedi. 1. Eğitim Bilgi Sisteminde (İngilizce sayfasında) yer alan (ebs.comu.edu.tr) Program bilgilerindeki eksiklikler – gereksiz veya eksik bilgi girişi 2. İngilizce dil hatalarının yapılması - google translation!a başvurulması 3. Kes yapıştır yoluyla girilen bilgilerin yapılan işin özensiz olduğu görünümünü vermesi 4. Program Yeterliliklerinin Temel Alan Yeterliliklerini dikkate alarak yapılmaması ve Bilgi, Beceri ve Yetkinlik alanında ayrı ayrı yazılması gereken maddelerin topluca aynı alan içine yazılması ve bunun ders öğrenme kazanımlarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesini yapmayı engellemesi 5. Ders Programlarında Stajların gösterilmemesi AKTS Etiketi ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 10

11 6. Lisansüstü programlarda tez aşamasının devam eden dönemlerine ilişkin açıklama yapılmaması 7. Ders Tanıtım Bilgilerinde bilgilerin eksik ve yanlış girilmesi ya da hiç girilmemesi 8. Ders Tanıtım bilgilerinde AKTS İş Yüklerinin hesaplanmasında gerçekçi olunmaması(örneğin Final sınavına hazırlık için 1 saat ayrılması gibi) 9. Erasmus Hareketlilik dahilinde giden ve gelen öğrencilerin belgelerindeki eksiklerin bulunması AKTS Etiketi ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 11

12 Yapılması gereken işlemler 1. Gerek program bilgileri için gerekse ders tanıtım bilgileri için istenen bilginin dışında bilgi girişi yapılmaması ve bilginin doğru olması, açık ve anlaşılır bir dille ifade edilmesi 2. Stajların ders programında gösterilmesi ve program gereklilikleri ve mezuniyet koşulları kısmında açıklamanın verilmesi 3. Program yeterliliklerinin ve ders öğrenme kazanımlarının yazılmasında dil birlikteliğinin sağlanması örnekler için http://bologna.comu.edu.tr sayfasına bakılabilir. http://bologna.comu.edu.tr 4. AKTS İş Yüklerinde öğrenciye verilecek iş yüklerinin (sayı) ve bunları yerine getirmeleri için gerekli sürenin (saat) makul ve anlamlı olması. AKTS Etiketi ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 12

13 5. Program Yeterliliklerinin Temel Alan Yeterliliklerini dikkate alarak yazılması http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48 6. Ders öğrenme kazanımlarının(course learning outcomes) Bloom’un taksonomisi çerçevesinde yazılması ve kazanımların düzeylere uygunluğunun hesaba katılması 7. Bu çalışmaları tamamlamış üniversitelerden yararlanılabilir ancak kes yapıştır yapıldığında link görülmektedir. Bu nedenle alıntıların amacınıza uygunluğunun gözden geçirilmesi ve metin belgesinde temizlenerek obs.comu.edu.tr den ilgili alana girişin yapılması AKTS Etiketi ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 13

14 8. Öğretim Programlarında her dönem için 30 AKTS kredisinin korunması 9. Erasmus Hareketlilik programı dahilinde giden ve gelen öğrencilerin belgelerinde eksik olmamasına, ders seçimlerinde kredilerine ve içerik uyuşmasına dikkat edilmesi. AKTS Etiketi ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 14

15  Örnek için link: Örnek için link:  http://ebs.comu.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=12454 3&bno=1034&bot=1550 http://ebs.comu.edu.tr/Ders_Bilgileri.aspx?dno=12454 3&bno=1034&bot=1550 Ders Tanıtım Bilgileri/Syllabus ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 15

16  AKTS Etiketinin temelini ders tanıtım bilgileri oluşturmaktadır. Öğretim programlarında yer alan derslerin AKTS Kredilerinin ders tanıtım bilgilerinde aynı olması ve o dersin AKTS İş Yükünün doğru ve gerçekçi öğrenci görüşünün alınarak hesaplanması önem taşımaktadır.  Dersin amacının, içeriğinin ve öğrenme kazanımlarının yazılması, dersin haftalık akışının verilmesi, kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerinin yazılması, kaynakların belirtilmesi, ders öğrenme kazanımlarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi Ders Tanıtım Bilgileri ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 16

17 Hedef  Ders Tanıtım Bilgi girişinde «0» hata, «0» eksik. Ders Tanıtım Bilgileri ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 17

18  YÖK Ortak ve Seçmeli derslerinin AKTS kredilerindeki uyumsuzlukları gidermek için ortak kredi uygulaması için birimlerimize yazı gönderildi. Burada birimlerimizdeki programların yapacağı bu derslerden artan kredileri diğer derslere eklemek ve yapacakları diğer güncellemelerle Öğretim Programlarını 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında geçerli olmak üzere senatomuzun onayına sunmaktır.  Ayrıca bu derslere her bir programda o programın kodunun verilmesi gereksiz iş yükü ve zaman kaybına neden olmaktadır. Kodların birleştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. YÖK Ortak Zorunlu ve Seçmeli Derslerin AKTS Kredileri ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 18

19  Bazı Birimlerimizde okutulan aynı isim ve içerikteki derslerin AKTS Kredilerinde de uyuşmazlıklar bulunmaktadır. Ayrıca İngilizce adlarında dahi farklılıklar göze çarpmaktadır. Bu derslere de yine okutulduğu programın kendi kodunu vermesi nedeniyle gereksiz iş yükü ve zaman kaybı oluşmaktadır. Bu konuda da birimlerce çalışmalar tamamlanarak 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında uygulanmak üzere senatomuzun onayına sunulacaktır. Diğer ortak zorunlu ve seçmeli derslerin AKTS Kredileri ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 19

20  Diploma Eki Etiketinin sürdürülebilir olması eğitim bilgi sisteminde yansıyan Öğrenci Bilgi Sistemine bilgilerin doğru eksiksiz girilmesine bağlıdır. Aynı zamanda Eğitim Bilgi Sistemi AKTS Etiketi almak için gerekli bilgileri de içermektedir. Daha prestijli kabul edilen AKTS etiketi almak için 1 Haziran 2013 tarihinden önce ön başvurumuz AB Bakanlığı Ulusal Ajansa iletilmiş olacaktır. Bu tarihe kadar birimlerimizin programlarındaki eksiklikleri gidermeleri ve güncellemeleri yapmaları gerekmektedir.  26 Haziran 2013 tarihinde Ulusal Ajans Bologna Uzmanları değerlendirme raporlarını başvuru yapan üniversitelerle paylaşacak ve çalışmalarımıza son şeklini vererek 1 Eylül 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmak üzere Ulusal Ajansa nihai başvurumuzu yapacağız. SONUÇ ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 20

21  Yerel Kredi/ÇOMÜ Kredisi kullanılmayacak ve ulusal kredi olarak AKTS kredileri kullanılacaktır. diplomalarda da öğrencilerin genel not ortalamaları AKTS Kredileri üzerinden hesaplanacağı için birimlerimizin programlarında kredilerin hesaplanmasında ve öğretim programlarına bunların yansıtılması konusunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 21 Sonuç

22  Çalışma Takvimi için aşağıdaki linke başvurun  http://bologna.comu.edu.tr/BEK_ADEK_2013_takvim. htm 2013 Bologna Çalışma Takvimi ÇOMÜ Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı 14 Mayıs 2013 Troia Kültür Merkezi 22


"ÇOMÜ BOLOGNA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Prof. Dr. Dinçay Köksal 14 Mayıs 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları