Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yerde sürünür y ı lan de ğ il, Evini s ı rt ı nda ta şı r kaplumba ğ a de ğ il, Ya ğ mur ya ğ d ığı nda ortaya ç ı kar Bilin bakal ı m bu nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yerde sürünür y ı lan de ğ il, Evini s ı rt ı nda ta şı r kaplumba ğ a de ğ il, Ya ğ mur ya ğ d ığı nda ortaya ç ı kar Bilin bakal ı m bu nedir?"— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7 Yerde sürünür y ı lan de ğ il, Evini s ı rt ı nda ta şı r kaplumba ğ a de ğ il, Ya ğ mur ya ğ d ığı nda ortaya ç ı kar Bilin bakal ı m bu nedir?

8

9 4 aya ğı m var hayvan de ğ ilim Sandalyenin karde ş iyim

10

11 K ışı n evimizin güne ş i Yoktur onun e ş i K ış gelince evimizde Al ı r her zamanki kö ş eyi

12

13 Beyaz tüylerim, uzun bacaklar ı m, Tak tak eden birde gagam var So ğ uktan kaçar S ı caklarda ya ş ar ı m

14

15 İ ki uzun kula ğı m Toptan bir kuyru ğ um var Havuçtur en sevdi ğ im Bilin bakal ı m ben neyim?

16

17 İ ki karde ş iz her ş eyi görürüz Ama birbirimizi göremeyiz

18

19 İ ki tane kocaman toptan ı z Kar ya ğı nca ortaday ı z

20

21 Oturdu ğ umuz yerden bize dünyay ı gösteren

22

23 Kat kat yapraklar Gün gün azal ı rlar Hep duvar ı m ı zda As ı l ı dururlar

24

25 İ ki kolu bir kafas ı var insan de ğ il Bizi so ğ uktan korur Ate ş de ğ il

26

27 Gürül gürül sesler ç ı kar ı r Tozlar ı kendinden korkutur Fi ş ini tak ı nca prize Her taraf temiz olur

28

29 Ya ğ mur ya ğı nca açar Güne ş do ğ unca kapat ı r ı z Bizi ı slanmaktan kurtar ı r

30

31 Toplam 10 karde ş iz Ayr ı ayr ı yerlerdeyiz Vücudun organlar ı y ı z Tek ba şı m ı za bir hiçiz

32

33 Kuyru ğ um var prize girerim S ı ca ğı m ama soba de ğ ilim

34


"Yerde sürünür y ı lan de ğ il, Evini s ı rt ı nda ta şı r kaplumba ğ a de ğ il, Ya ğ mur ya ğ d ığı nda ortaya ç ı kar Bilin bakal ı m bu nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları